Ç’do të bëjë Gjykata e Apelit me Ndrea Prendin më 8 shkurt?

Nga Mustafa Nano

Ka dalë lajmi se më 8 shkurt, Gjykata e Apelit do të shqyrtojë ankimin e prokurorëve kundër vendimit të Gjykatës së Shkallës së Parë për caktimin e masës së sigurimit për të pandehurin Ndrea Prendi, ish-komandant i Gardës së Republikës. Prokuroria bën vaki të paraqesë dhe pranë Gjykatës së Apelit provën e re: “Pistoleta me të cilën dyshohet të jetë vrarë demonstruesi Faik Myrtaj është tërhequr nga Prendi në magazinën e armatimit në mëngjesin e 21 janarit”. Por një numër juristësh të pyetur nga respublica janë të idesë se ky është një veprim i kotë, së pari ngaqë Apeli merr në shqyrtim saktësinë e vendimit të gjykatës së faktit në po ato rrethana, në të cilat ky vendim është marrë; dhe së dyti jemi në kushtet, ku nuk ka nevojë për prova të reja. Këta juristë mbrojnë njëzëri idenë se një person, kundër të cilit është ngritur një akuzë e tillë për vrasje, o rraset brenda sepse ka dyshime të arsyeshme që ai person e ka bërë atë krim, ose lihet i lirë ngaqë nuk egzistojnë këto dyshime të arsyeshme (bazuar në nenin 230 të Kodit të Procedutës Penale, pika 1, ku thuhet se “arresti në burg mund të vendoset vetëm kur çdo masë tjetër është e papërshtatshme për shkak të rrezikshmërisë së veçantë të veprës dhe të të pandehurit”). Arresti shtëpiak pra është një masë sigurimi e marrë pa asnjë logjikë. Prandaj, Gjykata e Apelit duhet të marrë, në rrethanat që njohim e pa qenë nevoja e provave të reja, një nga këto vendime: o t’i vërë prangat, o ta lërë të lirë. Ç’do të bëjë kjo gjykatë?

respublica.al

http://respublica.al/artikuj/2012/2/4/cdo-te-beje-gjykata-e-apelit-me-ndrea-prendin-me-8-shkurt

REMOTE_ADDR:[]
                 Loading...