Ndërkombëtarët sfidojnë politikën që bllokoi “drejtësinë”, ONM mbërrin në KLD e Prokurori. Hap vendimet e procesverbalet dhe i kalon në “sitë”

Tentativat e politikës shqiptare për të bllokuar reformën në drejtësi nuk kanë ndalur aspak ndërkombëtarët të vijojnë punën për pastrimin e drejtësisë nga të korruptuarit. Edhe pse vetingu ka hyrë në një rrugë pa krye dhe të gjitha palët pa përjashtim po punojnë ditë e natë për ta sabotuar, Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit po vijon me intensitet punën për të verifikuar procesin e verifikimit të deklaratave të bëra nga prokurorët dhe gjyqtarët.

Teksa pak ditë më parë u njoftua se ONM kishte zbarkuar në ILDKP për të monitoruar procesin e kontrollit të pasurisë, ekspertët e kanë shtrirë misionin e tyre dhe në institucionet e tjera që po merren me këtë proces. “Sot” u interesua pranë Drejtorisë së Informacionit të Klasifikuar, Prokurorisë së Përgjithshme dhe Këshillit të Lartë të Drejtësisë, dhe këto institucione kanë nisur prej disa ditësh procesin e verifikimit të formularëve të vetëdeklarimit dhe i gjithë procesi po bëhet në mbikëqyrje të ndërkombëtarëve.

Interesant është fakti se vëmendja më e madhe e ekspertëve të ONM është te KLD, pasi ky institucion do të kryejë verifikimin paraprak të karrierës së gjyqtarëve. Sipas burimeve, ka nisur procesi i hapjes së vendimeve, procesverbaleve dhe gjithë dokumenteve të tjera që kanë të bëjnë me punën e secilit prej tyre. Mbi këto është duke u informuar dhe vetë ONM, pasi ndërkombëtarët në fund do të japin opinionet e tyre.

Ligji detyron të gjitha institucionet që t’u vënë në dispozicion ndërkombëtarëve të gjithë informacionet e nevojshme. Interesant është fakti se pavarësisht bllokimit të organeve të vetingut, më konkretisht Komisionit të Kualifikimit dhe Kolegjit të Apelimit, 4 institucionet që merren me verifikimin e formularëve dhe ONM, janë duke punuar.

Por sipas informacioneve, po ecet me ritme shumë të avashta nga prokuroria dhe KLD. ILDKP po verifikon pasuritë dhe sipas burimeve ka ecur me ritme të kënaqshme, por nga informacione të sigurta, organet e drejtuara nga Bujar Nishani dhe Adriatik Llalla, janë disi më pas. Megjithatë, ligji i detyron që brenda 180 ditësh të mbyllin procesin e verifikimit.

Ligji për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve ka përcaktuar rregullat që ndiqen sa i takon verifikimit të karrierës së gjyqtarëve dhe prokurorëve. Në fillim të vitit, të gjithë dorëzuan pranë KLD dhe Prokurorisë së Përgjithshme formularët mbi karrierën. Sipas ligjit, do kërkohen materiale të ndryshme për të parë punën e gjithsecilit.

“Organi përkatës i vlerësimit të aftësive profesionale rishikon dokumentet ligjore të përpiluara nga subjekti i rivlerësimit gjatë periudhës objekt i rivlerësimit. Organi, në përfundim të shqyrtimit të dokumenteve ligjore të përzgjedhura nga vetë subjekti i rivlerësimit të përzgjedhura sipas një sistemi objektiv dhe rastësor, përgatit një raport të hollësishëm dhe të arsyetuar.

Ky raport i paraqitet Komisionit, menjëherë, por jo më vonë se 90 ditë nga dita e depozitimit të formularit të vetëvlerësimit profesional”, thuhet aty. Interesant është se në kuadër të procesit të verifikimit, KLD, prokuroria dhe ONM po shqyrtojnë regjistrimet audio e video të seancave gjyqësore, po marrin procesverbalet dhe po hapin një sërë vendimesh të marra nga gjyqtarët apo prokurorët.

Pasi të ngrihen komisionet e vetingut, anëtarëve do u përcillen informacione mbi gjetjet për 800 gjyqtarët dhe prokurorët.

REMOTE_ADDR:[]
                 Loading...