Nënshtetësia greke, procedurat e ligjit të ri që duhet të dinë emigrantët shqiptarë

Fëmijët e emigrantëve shqiptarë në Greqi do të mund të aplikojnë tashmë për marrjen e nënshtetësisë greke.

Ligji përkatës u publikua në gazetën Zyrtare, pas votimit, më herët këtë javë, nga Parlamenti grek.

Ligji u votua me maxhorancë të zgjeruar prej 179 deputetëve të SYRIZA-s, partisë To Potami, asaj komuniste dhe PASOK-ut.  Kundër votuan deputetët e Agimit të Artë dhe Grekëve të pavarur, si dhe ata të Demokracisë së Re. Këta të fundit ndërkaq, votuan për disa prej neneve. Në procedurën e votimit mori pjesë dhe votoi, edhe kryeministri Tsipras, në një akt që donte të theksonte rëndësinë e qeverisë së tij për integrimin më të mirë të emigrantëve të brezit të dytë.

Kategoritë që përfitojnë Siç ka bërë më herët të ditur në një intervistë për “Tribuna-News”, ministrja e politikës së Emigracionit, Tassia Christodulopulu, janë tri kategoritë kryesore që përfitojnë nga zbatimi i ligjit të ri:

– Fëmijët që u lindën këtu, për të cilët parashikohet që të marrin nënshtetësinë, përderisa regjistrohen në klasën e parë fillore. Domethënë, nuk e marrin automatikisht sapo lindin.

– Kemi kategorinë e dytë, të fëmijëve që ose kanë ardhur këtu në moshë të vogël, domethënë lindën në një vend tjetër edhe erdhën më vonë. Këtyre u jepet nënshtetësia me kusht që të kenë kryer arsimin e detyrueshëm 9 vjeçar, ose shkollën e mesme në Greqi.

– Kategoria e tretë, janë ata që kanë kryer në Greqi shkollën e mesme dhe universitetin. Që edhe këta e marrin nënshtetësinë, si të rritur tashmë. Të tria këto kategori e gëzojnë të drejtën e marrjes së nënshtetësisë, pasi dëshmojnë plotësisht se janë integruar në shoqërinë greke.

Siç përcakton Ligji 4232 që u publikua më 9 korrik në Gazetën Zyrtare, të drejtën për marrjen e nënshtetësisë për shkak të lindjes në Greqi apo të ndjekjes së shkollës në sistemin arsimor grek e kanë:

Fëmija i shtetasve të huaj që lind në Greqi, themelon të drejtën e marrjes së nënshtetësisë, me premisat që vijojnë:

Të jetë regjistruar në klasën e parë të shkollës fillore greke dhe të jenë duke vazhduar shkollë greke gjatë paraqitjes së aplikimit.

Njeri prej prindërve të ketë qëndrim të ligjshëm të vazhdueshëm në Greqi për një periudhë kohore pesë vjet para lindjes së fëmijës.

Nëse fëmija u lind para përmbushjes së pesëvjeçarit të qëndrimit të ligjshëm, e drejta e marrjes së nënshtetësisë nga fëmija themelohet kur të mbushen dhjetë vjet qëndrimi i ligjshëm i prindit. c)Njeri prej prindërve të ketë qëndrim të ligjshëm dhe gjatë kohës së paraqitjes së aplikimit të disponojë të paktën njerin prej titujve të mëposhtëm të qëndrimit: – Leje rezidenti afatgjatë – Leje qëndrimi me afat të pacaktuar – Dokument certifikimi të rezidentit të përhershëm të qytetarot të Bashkimit Europian. – Titull qëndrimi të refugjatit politik apo të përfituesit të mbrojtjes ndërkombëtare – Buletin të posaçëm homogjeni (kartë homogjeni), shoqëruar nga leja e qëndrimit e vlefshme e tipit unik – Leje qëndrimi të brezit të dytë – Buletin qëndrimi të përhershëm të pjesëtarit të familjes së shtetasit të BE. Si aplikohet për nënshtetësinë:

Për marrjen e nënshtetësisë, nga fëmijët që kanë lindur në Greqi:

– Prindërit e fëmijës paraqesin një kërkesë-deklaratë, shoqëruar nga dokumentet e nevojshme. Këto paraqiten në shërbimin kompetent të Administratës së Decentralizuar, në juridiksionin e së cilës ndodhet bashkia e vendbanimit.

Koordinatori i Administratës së Decentralizuar, brenda gjashtë (6) muajsh që nga paraqitja e kërkesë-deklaratës, me një vendim të tij që publikohet në Gazetën Zyrtare, porosit bashkinë e vendbanimit që ta regjistrojë aplikantin në regjistrin e popullatës. Nënshtetësia greke merret që nga publikimi i vendimit të gazetën Zyrtare.

2 – Për marrjen e nënshtetësisë nga të mitur që kanë studiuar në sistemin arsimor grek

Shtetasi i huaj i mitur që ka banim të përhershëm dhe të ligjshëm në Greqi, themelon të drejtën e përfitimit të nënshtetësisë greke, për shkak të studimit në shkollat greke përderisa ka kryer me sukses ose nëntë (9) klasë të nivelit të parë dhe të dytë arsimor (domethënë fillore + gjimnaz), ose gjashtë (6) klasë të nivelit të dytë (gjimnaz dhe lice). Ndjekja e arsimit parashkollor (kopshtit) nuk përllogaritet. Përfundimi i suksesshëm i shkollimit certifikohet me vërtetimin përkatës nga autoritetet kompetente.

Deklaratë-kërkesa për marrjen e nënshtetësisë paraqitet nga vetë i interesuari në shërbimin kompetent të Administratës së Decentralizuar, në juridiksionin e së cilës ndodhet bashkia e vendbanimit.

Koordinatori i Administratës së Decentralizuar, brenda gjashtë (6) muajsh që nga paraqitja e kërkesë-deklaratës, me një vendim të tij që publikohet në Gazetën Zyrtare, porosit bashkinë e vendbanimit që ta regjistrojë aplikantin në regjistrin e popullatës. Nënshtetësia greke merret që nga publikimi i vendimit të gazetën Zyrtare.

Për marrjen e nënshtetësisë nga persona që kanë kryer arsimin e lartë në Greqi

Shtetasi i huaj që jeton vazhdimisht dhe ligjërisht në Greqi dhe ka kryer studimet e larta në një universitet (AEI) apo shkollë të lartë tekniko-profesionale (TEI), themelon të drejtën e marrjes së nënshtetësisë, përderisa disponon dëftesë lirimi nga shkolla e nivelit të dytë të sistemit arsimor grek.

Deklaratë-kërkesa paraqitet brenda një afati ekskluziv tre (3) vjeçar, nga dita e përfundimit të studimeve të larta apo të shkollës tekniko-profesionale.

Deklaratë-kërkesa për marrjen e nënshtetësisë paraqitet nga vetë i interesuari në shërbimin kompetent të Administratës së Decentralizuar, në juridiksionin e së cilës ndodhet bashkia e vendbanimit.

Koordinatori i Administratës së Decentralizuar, brenda gjashtë (6) muajsh që nga paraqitja e kërkesë-deklaratës, me një vendim të tij që publikohet në Gazetën Zyrtare, porosit bashkinë e vendbanimit që ta regjistrojë aplikantin në regjistrin e popullatës. Nënshtetësia greke merret që nga publikimi i vendimit të gazetën Zyrtare.

Pagesa Dorëzimi i deklaratë-kërkesës shoqërohet nga pagesa e një tarife (paravolo) me vlerë 100 (njëqind) euro.

REMOTE_ADDR:[]

2 komente në “Nënshtetësia greke, procedurat e ligjit të ri që duhet të dinë emigrantët shqiptarë”

  1. alb sapun says:

    Kush e pjerdh pasaporten tuaj pervec suniteve.ASKUSH

  2. Spaho mbiemer Grekokarres says:

    O Alb sapuni “suniteve” u interesojne grate grecka se e kan pojdhin plot me lesh.Per passaporten grekokarre as qe duan ta njohen se nuk u intereson.Per greckat dhonte Zoti te humben dhe ti gjej une te gjithve do tju jape nga nji vize “Sperme Sunitesh”.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email nuk do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme shënohen *