Ikën Adriatik Llalla, zbulohet dokumenti i OPDAT dhe EURALIUS

Për çështjen e mandatit të kryeprokurorit Llalla që mbaron ne 3 dhjetor ka argumentuar edhe misionet e OPDAT dhe EURALIUS.

SHBA-BE shprehen qartë se mandati i tij mbaron ne 3 dhjetor dhe se duhet te zgjidhet një kryeprokuror i përkohshem, me shumicë të thjeshtë.

OPDAT dhe EURALIUS argumentojne se:

Zgjedhja e një prokurori i cili është emëruar që të kryeje funksionet e një prokurori të  përgjithshëm ne një periudhë tranzitore

Mandati i Prokurorit të Prwgjithshëm në detyrë përfundon në fillim të dhjetorit. Këshilli i Lartë Prokurorial, i cili është përgjegjës për emërimin e Prokurorit të Përgjithshëm ende nuk është themeluar.

Prandaj, zbatohet regjimi kalimtar (tranzitor) për zgjedhjen e Prokurorit të Përgjithshëm të përkohshëm

Kuadri ligjor për periudhën kalimtare:

Neni 179 paragrafi 13 i Kushtetutës thotë:

“Deri në zgjedhjet parlamentare, të cilat do të mbahen pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, por jo më vonë se 1 shtatori 2017, zgjedhja e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë dhe Prokurorit të Përgjithshëm do të bëhen nga 2/3 e anëtarëve të Kuvendit. Zgjedhjet e tjera do të bëhen nga 3/5 e anëtarëve të Kuvendit ‘.

Ngrihet pyetja nëse sigurimi i zgjedhjeve të tjera ka të bëjë me zgjedhjen e kandidatëve të tjerë për organet kushtetuese në periudhën deri më 1 shtator 2017, ose zgjedhjen e kandidatëve të tjerë për organet kushtetuese në çfarëdo periudhe kohore.

Kushtetuta parasheh disa organe kushtetuese që do të zgjidhen nga Kuvendi një kuorum specifik, kështu që për shembull:

Neni 125 paragrafi 2 përcakton një kuorum prej 3/5 për gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese të cilët zgjidhen nga Kuvendi.

Neni 147 paragrafi 8 përcakton kuorumin prej 2/3 për miratimin e listës për anëtarët per pozicion të Këshillit të Lartë Gjyqësor.

Neni 147 / d paragrafi 3 përcakton një kuorum prej 3/5 për zgjedhjen e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (HJI) nga lista e themeluar nga Këshilli i Emërimit të Drejtësisë.

Neni 148 / a përcakton kuorumin prej 3/5 për zgjedhjen e Prokurorit të Përgjithshëm me propozim të Këshillit të Lartë Prokurorial.

Neni 149 paragrafi 8 përcakton kuorumin prej 2/3 për miratimin e listës për anëtarët të Këshillit të Lartë Prokurorial.

Prandaj, është e qartë se dipsozita kalimtare kishte për qëllim rritjen e kuorumit për zgjedhjen e Prokurorit të Përgjithshëm dhe HJI-së, nga 3/5 në 2/3 në periudhën deri më 1 shtator 2017. Kjo dispozitë padyshim nuk kishte për qëllim të përcaktonte një kuorum përtej periudhës deri më 1 shtator 2017.

Dispozitat e mëtejshme kalimtare mund të gjenden në Ligjin nr. 97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”.

Neni 109, paragrafi 2 i Ligjit parashikon:

Në rast se mandati i Prokurorit të Përgjithshëm përfundon para kohe, para themelimit të Këshillit të Lartë Prokurorial, funksionet e Prokurorit të Përgjithshëm do të caktohen me vendim të Asamblesë përkohësisht nga një nga prokurorët më me përvojë nga radhët e prokurorëve që plotësojnë kërkesat dhe kriteret e Kapitullit IV, Seksioni I të këtij ligji.

Kjo dispozitë ka për qëllim të parashikojë rregulla në rastet kur mandati i Prokurorit të Përgjithshëm përfundon në një kohë kur Këshilli i Lartë Prokurorial ende nuk është themeluar. Kjo është pikërisht situata aktuale. Neni 109 paragrafi 1 drejton artikullin në “Prokurorin e Përgjithshëm në detyrë”, duke përjashtuar atë nga dispozitat e tjera në ligj (si mandati shtatë vjeçar) dhe duke vënë në dukje se ai mbetet në detyrë deri në përfundim të mandatit të tij. Neni 109 paragrafi 2 krijon të vetmen mënyrë për ta zëvendësuar atë kur “mandati i Prokurorit të Përgjithshëm mbaron para kohe para themelimit të Këshillit të Lartë Prokurorial”. Rregullat normale të ndërtimit ligjor do të interpretonin fjalën “para kohe” që do të përcaktoheshin me fjalët në thonjëza “para themelimit të Këshillit të Lartë Prokurorial.” Ky interpretim është i njëjtë në shqip. Kështu, interpretimi i vetëm i lejuar i nenit 109 është që Prokurori i Përgjithshëm në detyrë të gëzojë mandatin e tij ekzistuese 5 vjeçar, por nëse përfundon para themelimit të Këshillit të Lartë Prokurorial, atëherë Prokurori i Përgjithshëm i përkohshëm zgjidhet nga Parlamenti në përputhje me me nenin 109 paragrafi 2 të Ligjit për PP.

Është e qartë se neni 109, paragrafi 2 i Ligjit për PP është metoda e përshtatshme për të caktuar një Prokuror të Përgjithshëm të përkohshëm në këtë situatë. Kjo ngre disa pyetje se si duhet të ndodhë kjo metodë. Në veçanti, cilat kritere dhe shumicë votuese duhet të zbatohen për zgjedhjen e një Prokurori të Përgjithshëm të përkohshëm?

Kjo dispozitë bën të qartë se cilat kritere duhet të përmbushen nga personi i cili përkohësisht I është caktuar funksioni i një Prokurori të Përgjithshëm të përkohshëm, duke përcaktuar që ai ka nevojë për “një nga prokurorët më të lartë që përmbushin kërkesat dhe kriteret e përcaktuara në Kapitullin IV Seksioni I.

Kapitulli IV, Seksioni I, i Ligjit për ZK ka 6 nene të cilat përcaktojnë sa vijon:

Kërkesat ligjore për emërimin e Prokurorit të Përgjithshëm (neni 22)

Kriteret e vlerësimit të kandidatit (neni 23)

Kriteret profesionale për renditjen e kandidatit (neni 24)

Kriteret morale për renditjen e kandidatit (neni 25)

Kriteret organizative dhe menaxheriale për renditjen e kandidatit (Neni 26)

Elementë shtesë të vlerësimit për renditjen e kandidatit (neni 27)

Prandaj dispozita kalimtare më tej detajon kriteret e përzgjedhjes dhe të rangimit duke specifikuar se ai / ajo duhet të jetë një nga prokurorët më me përvojë, duke iu referuar kështu vjetërsisë profesionale. Procedura për përzgjedhjen dhe zgjedhjen e Prokurorit të Përgjithshëm përcaktohet në një seksion të veçantë, dmth. Seksioni II i Kapitullit IV. Ky seksion nuk është referuar në nenin 109 paragrafi 2 të Ligjit për PP. Kështu, nuk është e aplikueshme.

Së dyti, kjo dispozitë bën të qartë se në periudhën kalimtare nuk do të ketë prokuror të përgjithshëm, por vetëm një kandidat kalimtar, i cili i caktohet funksioni i Prokurorit të Përgjithshëm (Prokurori i Përgjithshëm i përkohshëm).

Së treti, duket se kuadri ligjor për regjimin kalimtar nuk përcakton në mënyrë eksplicite kuorumin për zgjedhjen e Prokurorit të Përgjithshëm të përkohshëm. Duket thjesht të sigurojë një zgjidhje të përkohshme, me një vendim të Kuvendit.

Fakti që Ligji parasheh rregulla specifike për Prokurorin e Përgjithshëm të përkohshëm, i cili ka një periudhë të kufizuar mandati dhe nuk duhet të konsiderohet Prokuror i Përgjithshëm, por vetëm një prokuror i lartë i cili në periudhën kalimtare i janë caktuar funksionet e Prokurorit te Përgjithshëm sugjerojnë që kjo shifër është më e krahasueshme me figurën e një zëvendësprokurori të përgjithshëm, i cili nuk është i rregulluar në Kushtetutë.

Kjo shpie në përfundimin se as Kushtetuta, as Ligji i PP nuk rregullon më tej procesin e zgjedhjes së Prokurorit të Përgjithshëm të përkohshëm. Ligji PO vetëm e cakton këtë pushtet në një vendim të Kuvendit. Për vendimet e Kuvendit zbatohen Rregulloret e Punës së Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Neni 55 paragrafi 1 i këtyre rregullave thotë:

“Ligjet, vendimet, deklaratat dhe rezolutat konsiderohen të miratuara nga Kuvendi kur shumica e deputetëve kanë votuar në favor, në praninë e më shumë se gjysmës së të gjithë anëtarëve të Kuvendit, përveç rasteve kur Kushtetuta siguron një shumicë të cilësuar.

Konkluzion:

Në situatën që paraqitet këtu, duket se dispozitat kalimtare përcaktojnë të drejtën dhe detyrimin e Kuvendit të zgjedhë një prokuror të lartë, i cili i plotëson kërkesat e neneve 22 deri 27 të Ligjit PO, si prokuror i përkohshëm me shumicë të thjeshtë, në prani të më shumë se gjysmës së të gjithë anëtarëve të Kuvendit. Nuk ka autoritet kushtetues ose ligjor për Parlamentin që të zgjasë mandatin e Prokurorit të Përgjithshëm aktual, mbas skadimit të mandatit të tij. Përkundrazi, ekziston një dispozitë e qartë që urdhëron emërimin e një Prokurori të Përgjithshëm të përkohshëm. /LEXO.AL

REMOTE_ADDR:[{"thumb":"http:\/\/www.gazetatema.net\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/dokumenti-31-150x150.jpg","full":"http:\/\/www.gazetatema.net\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/dokumenti-31.jpg","attachment_id":"801196"},{"thumb":"http:\/\/www.gazetatema.net\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/dokumenti-34-1-150x150.jpg","full":"http:\/\/www.gazetatema.net\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/dokumenti-34-1.jpg","attachment_id":"801195"},{"thumb":"http:\/\/www.gazetatema.net\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/dokumenti32-150x150.jpg","full":"http:\/\/www.gazetatema.net\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/dokumenti32.jpg","attachment_id":"801197"}]

12 komente në “Ikën Adriatik Llalla, zbulohet dokumenti i OPDAT dhe EURALIUS”

 1. baxhoxhiu says:

  aman kur do thyej qafen ky idiot i paafte ky cirak i sales

  1. kashi says:

   e keqja eshte se ai s’ka as qafe qe ta thyej

  2. i papami says:

   me rende se ky adriatiku skam pare realisht, turp I madh historik

 2. korçari says:

  Me se fundmi po pastrohet k/prokuroria nga plehra me e madhe dhe qe kuterbon me shume ere te qelbur ,shpresoj dhe uroj qe Vetingu t’i gjeje vendin e duhur pra ne burg dhe t’i konfiskohet e gjithe pasuria e vjedhur populli te tij .Like floririt po i ngushtohet laku pasi po i iken dhe nje ushar( plehre) i bindur i tij.Perpara aksioni “me duar te pastra”asnje çapaçul nuk duhet te shpetoje

  1. i papami says:

   me vjen mire qe ka optimizem mes njerezve. sepse optimizmi ben qe njerzit te kerkojne llogari. dhe aty ku ka kerkese llogarie, ka ndershmeri. vetingu nuk ka kthim mbrapa. po vjen shpetimi. duket e pabesueshme, por eshte e vertete.

 3. Diamond says:

  Mosni bre ça po boni ….po do boj nomin ne shtator pati thone. Do kete arrestime te frikshme. Tani qe po bohej gati me godit po e hjekin. Gjynof Tiku Llalles
  Shtatori ishte i 2018 me duket

 4. Alban Dega says:

  Sent: Wednesday, May 04, 2016 at 11:34 PM

  Opinione
  ADRIATIK LLALLA NE REVAN DREJT BURGUT !

  Nga Vikiliksi tek Kartat e pista te “Panamase”

  Vetem 24 ore pas shperthimit te Panamagejtit, Prokuroria e Pergjithshme e Shqiperise nepermjet zyres se saj te Shtypit njoftoi se ka nisur menjehere verifikimet lidhur me emrin e pare qe ka dale ne Shqiperi si i lidhur me skandalin “Panama Papers”. Eshte fjala per kompanine “GFI Technologies” te financuar nga qeveria Berisha ne fundin e mandatit te saj te dyte ne vitin 2013.

  A nuk veproi keshtu ajo edhe per Vikileaksin e famshem.ne vitin 2011 kur u publikuan kabllogramët e Ambasadës Amerikane për mjaft çështje sensitive në atë kohë, si Damir Fazliç, rruga Durrës-Kukës apo Gërdeci. Edhe atehere, Prokuroria e Përgjithshme tha që kishte caktuar një grup përkthyesish që do të monitoronin e grumbullonin të dhënat për Shqipërinë, megjithëse menjëherë pas këtij versioni. Cfare u be!? Cështja u la në harresë.

  Ajo qe e bashkon kete kompani dhe pronarin e saj me Shqiperine eshte jo vetem fakti qe ajo u miratua nga nje qeveri ne ikje. E keqja me e madhe eshte se ajo nuk u hetua e aq me pak u skanue aspak se cfare kapitali kishte, nga vinte kapitali i saj, cfare garancie financiare dhe pastertie kishte nga nje prokuror qe ishte zgjedhur me votat e se njejtes mazhorance.

  A u be ndonjehere Llalla kryeavokat i shtetit shqiptar!?

  A e dini se si perkthehet ne anglisht titulli “Prokuror i Pergjithshem i Republikes se Shqiperise”!? “General Attorney of Republic of Albania” Fjala Attorney ne shqip ka kuptimin e pare Avokat. Pra Prokurori i Pergjithshem eshte Krye-Avokati i Pergjithshem i Republikes se Shqiperise, Kryeavokati i shtetit shqiptar.. A e luajti kete rol Prokurori i Pergjithshem i Republikes se Shqiperise !?

  A e kreu detyren e tij si kryembrojtesi ligjor i Republikes se Shqiperise, detyra kryesore e te cilit eshte te mbroje interesat dhe thelbin e shtetit shqiptar kunder cdo lloj krimi e shkeljeje ligjore nga cilido e kushdo qofte ai edhe kryeministri apo Presidenti i Shqiperise e jo me nga nje kontrabandist kombetar , nje spekullator nderkombetar, nga nje kriminel i sprovuar si Ismail Mulleti e co… te cilit protektoret e sekseret politike ne maje te politikes dhe qeverise shqiptare i dhuruan jo pak por 150 milione euro vetem per ngjyrosjen e naftes shqiptare!?

  Mjafton qe kryeavokati i Shqiperise Adriatik Llalla te futej ne Google dhe te kontrollonte vetem emrin Ismail Mulleti dhe per nje minute aty do te gjendte dhjetra flamuj te kuq, shenja alarmi per ta ndalur kete grabitje multimilioneshe te djerses dhe mundit te shqiptareve, bile edhe per ta arrestuar ne flagrance jo vetem ate por edhe darovitesit e tij Pollo, Bode, Berisha e co. Nuk po flasim per kerkimin e informacioneve nga partneret dhe homologet e vendeve aleate , se pari FBI-se dhe Prokurorit te Pergjithshem te SHBA-se. Po flasim per nje sherbim falas qe e perdorin edhe femijet e klases se pare fillore…

  Sa dosje krimi ka hapur Adriatik Llalla ?

  Nuk po flasim per CEZ-in!? Per Fazlicin ? Per Gerdecin? Per 21 Janarin 2011? Per vjedhjen publike te votave te 8 Majit 2011 ne Tirane ? Per dhjetra hidrocentrale te dhena pa tender mafias se betonit!? Per 7 e me deri qindra vila e apartamente, prona e pasuri te pajustifikuara e te pambuluara edhe me rrogat e jo krejt fisit te shumices se zyrtareve, kryebashkiakeve te ish- kryetareve te komunave nga Tamara e Margegaj … deri ne Konispol, per kusarine masive te pasurive e mundit te shqiptareve … Te gjitha nen hunden e syrin e tij!

  Sa dosje hetimi te filmuara me kamera e botuara deri ne detaje nga mass- media shqiptare ka hapur, hetuar e kopsitur ligjerisht Kryeavokati Shqiptar!?

  Sa ceshtje te denoncuara publikisht edhe nga ambasadore te huaj, si miku me i madh dhe i sprovuar i shqiptareve ai amerikan ka zbuluar e hetuar Prokurori i Pergjithshem i Republikes se Shqiperise Adriatik Lalla ne keto pese vjet te ushtrimit te detyres!?

  A e degjuat cfare e si genjeu pafytyresisht ne intervisten e tij me “Zerin e Amerikes” lidhur me kusarine e korrupsionit masiv ne Shqiperi te denoncuar qindra here nga Uashingtoni e Brukseli e te pandeshkuar nga prokuroria e drejtesia e sterkorruptuar shqiptare!?

  Kur Adriatik Llalla akuzon hapur vetveten

  Pyetjes se Radio “Zeri i Amerikes” per disa raste madhore korrupsioni ne Shqiperi kryeprokurori shqiptar Adriatik Llalla iu beri bisht ne menyren me injorante te mundshme. Ai foli shume por nuk tha asgje.Ai foli por nuk dha asnje pergjigje konkrete. Oret e bizhute i shtrenjta te gjykatesve dhe prokuroreve te korruptuar te denoncuara nga ambasadori amerikan ne Tirane Z. Donald Lu, i quajti si ceshtje qe i takonte per ti verifikuar Instituti i Deklarimit dhe Verfikimit te Pasurive dhe jo atij.
  Nje veteakuzim perfekt i Adriatik Lalles… Para se te katapultohej ne krye te Prokurorise se Pergjithshme shqiptare ai personalisht ka qene Drejtori i Pergjithshem i atij institucioni.
  Sa raste pasurimi te paligjshem ose me metoda korruptive e kriminale pat denoncuar a verifikuar ish- drejtori Llalla!? Zero.
  Sa politikane apo biznesmene te pasuruar me afera kriminale, qe nuk jane vetem tregtia e drogave, trafiku njerezor, prostitucioni, por cdo vlere e fitim i arritur me rruge. me mjete e me menyra te paligjshme ka paraqitur ne organin e akuzes ne kulmin e lulezimit te tyre kur ai drejtonte ate Institut!? Zero….

  Autogolat pafund te kryeprokurorit shqiptar

  Cdo pergjigje pa pergjigje e Adriatik Llalles per “Zerin e Amerikes” ishte nje autogol i mirefillte. Jo nga paaftesia e tij por nga djallezia e tij, nga kontrata me politiken e krimit dhe korrupsionit qe neneshkroi me kapot e Coza Nostras politike shqiptare, si garanci per emerimin e tij ne ate post.
  Ai u emerua edhe ne njerin edhe ne tjetrin post jo per te verifikuar e hetuar aferat e pista e korrupsionin e emeruesve te tij .
  Ai u emerua edhe ne njerin edhe ne tjetrin post jo per te bere krye-avokatin e shtetit shqiptar por per te ushtruar detyren e kryeavokatit te krimit shteteror dhe korrupsionit masiv te atyre qe e emeruan pikerisht per te kryer kete mision te paracaktuar prej tyre.
  A nuk vepronin keshtu kapot e Mafias politike e shteterore italiane, e Coza Nostras dhe Ngradetas italiane me homologet e Llalles ne Itali!?

  Kryeavokati i krimit te Mafias politike e shteteore

  Ai nuk ishte nje zgjedhje e rastit… Ai e kishte kaluar me sukses provimin e besimit te saj qysh ne postin e meparshem ku as nuk verifikoi e as nuk hetoi as edhe nje rast te vetem korrupsioni.
  Me shume se kryeprokurorin e Shtetit Adriatik Lalla ne intervisten e tij me “Zeri i Amerikes” u shfaq si kryeavokat i krimit dhe korrupsionit. ” Nëse një zyrtar i caktuar disponon një pasuri të caktuar, kjo nuk nuk do të thotë se ai është një kriminel, apo shkelës i ligjit. Pasuria mund të fitohet në forma të ndryshme: të trashëgimisë, biznesit e të tjera me radhë. Nuk jam këtu për të mbrojtur një zyrtar të caktuar, por edhe të akuzohet dikush se ka një orë të një përmase, apo unazë të kësaj natyre, mendoj se nuk është mënyra e duhur” tha fjale per fjale Llalla.
  Asnje avokat i krimit nuk do te kishte zgjedhur nje mbrojtje me te ndyre se kjo per perligjen e krimeve te tilla.
  Mire oret e florinjta e bizhuterite, cantat e shtrenjta e kostumet firmato, po vilat qindra- mijera dollareshe e mobiljet luksoze, veturat qindra mijeshe te femijeve, e deri niperve e mbesave, po shkollimet qindra mijera euroshe te femijeve ne kolegje milioneresh , po dhjetra udhetime me avione e pushime sheikesh ne Abu Dabi e Tajlande, ne Sidney e ne Miami….

  A futen vilat e pallatet ne thes … Po blloqet e Gjirit te Lalezit….!

  Po pallatet e vilat e Gjirit te Lalezit e Farkes, te Petreles e Golemit, te Shengjinit e te Ksmailit, te Velipojes e Tushemishtit mos valle a mund te futen ne thes! Nuk futet minarja ne thes , thote sovrani. Te gjithe ua dine pronaret dhe burimin real te ardhurave pervec kryeavokatit te shtetit shqiptar qe ben kryeavokatin e krimit dhe korrupsionit.
  “ka institucione te posacme te cilat merren me verifikimin e pasurive te ketyre zyrtareve”, thote Llalla. Sa raste te tilla ka hetuar ky kryavokat i shtetit!? Sa dosje ka hapur me iniciative ose i detyruar ai dhe institucioni i tij!?
  I jane tretur edhe kockat kryebankierit Artan Santo, te ekzekutuar ne mes te Tiranes dhe ne zemren e shtetit, nen hunden e Presidentit e Kryeprokrurorit, nen hijen e manteleve te zeza te gjykatesve e drejtesise faqezeze shqiptare, te komanduar nga Mafia politike, po i tretet edhe emri e jo me dosja e hapur e gjykatesit vlonjat Konomi te hedhur ne ere diten per diell e ne mes te Vlores, jane harruar emrat e deputetit Fatmir Xhindit ne Fier e Aleksander Kekes e 26 viktimave te Gerdecit e 4 deshmoreve te 21 janarit, ndersa kryeavokati i shtetit Adriatik Llalla ka guximin e flet per ” ceshtje e cila vijon te jete pa autor”.
  E ku !? Ne e perballe kamerave te “Zerit te Amerikes”

  Jo vetem avokat por edhe Bude i krimit !

  U humben diten per diell e ne syrin e kamerave qindra milione dollare te shqiptareve ne tenderin e Albpetrolit dhe hetimi vazhdon pa fund.
  U vodhen gati 8 milione dollare ne Banken e Shtetit Shqiptar dhe shkaperderdhen 30 milione te tjere me blerjen fiktivo- korruptive te Hotel Dajtit per trefishin e vleres qe nuk e ofroi askush. Allishverish i Bankes se Shtetit Shqiptar me qeverine e shtetit shqiptar.
  Ne saje te dopjo- korruptimit te prokurorise dhe gjykates se kapur nga Mafia politike, Ardian Fullani doli jo vetem i pafajshem por edhe ka kurajon te kerkoje rreth 4 milione euro demshperblim nga qeveria e sotme per shkarkimin e tij krejt te ligjshem si Guvernator i Bankes se Shtetit Shqiptar vjedhur nga paaftesia dhe korruptimi i tij.
  Ja si i pergjigjet kryeavokati i Shtetit shqiptar pyetjes se “Zerit te Amerikes” :
  … Perse nuk e cuat ju ceshtjen ne Gjykaten e Larte!?
  “… megjithëse mendimi ynë ka qenë gjithmonë se ky zyrtar ka qenë në shkelje të ligjit, ne i kemi qëndruar deri në fund qëndrimit tonë, pavarësisht vendimit të gjykatës, tani ne nuk kemi mundësi për ta ndryshuar.”

  Adriatik Llalla ne burg !

  I lutem lexuesit te paanshem te pergjigjet pyetjes:
  Cfare perfaqeson Adriatik Llalla me kete pergjigje prej Bude krimi?
  Kryeavokatin e Shtetit shqiptar apo kryeavokatin e krimit !?
  Cila eshte zgjidhja!?
  Ate e dha ne menyre te shkelqyer analisti Dritan Hila me penden e mendjen e tij te arte nen titullin brilliant:
  Adriatik Llalla ne burg !
  Cdo dite e me shume po shton zollumet e tij duke kriminalizuar cdo hallke te prokurorise me prokurore te korruptuar nga Universiteti berishian Plepave , nga Akademite e Domosdoves si Kristali, Vitrina, UET-ti… qe vetem shisnin sa frengu pulen diploma e duke goditur e ndeshkuar prokuroret me te ndershem me profesioniste e me te pakorruptueshem te Shqiperise, sic eshte rasti i sotem i kryesimbolit te tyre Arben Dollapi .
  Peri keputet prej se holli … Zollumi keputet prej se trashi. Pikerisht ky revan kriminalizues i nje krimineli publik si Adriatik Llalla, qe tregohet me gisht nga cdo shqiptar pa dallim partie, feje, krahine, ideje po e con ate cdo dite e me afer prangave te drejtesise dhe qelise se burgut….
  Jo sot! Ai duhet te shkonte ne burg qe diten qe ofendoi si nje rrugac e grushtoi kolegun e tij Shkelqim Hajdari ne sy te prokuroeve te mbare Shqiperise !
  Vetem Presidenti sakat Bujar Nishani e KLD_ja e sterkorruptuar shqiptare nuk e pane e as e degjuan nje akt te tille sa rrugaceror aq edhe kriminal te Adriatik Llalles!
  Nuk kishin se si…. I bashkon kontrata me SHQUP-in !
  Urojme qe shpejt ti bashkojne edhe prangat e ligjit dhe qelite e burgut.
  Drejtesia vonon por nuk harron!

  Petrit Vjosa, London

 5. Ilir Gramshi says:

  Date: June 8, 2016 at 8:42:42 AM
  Ne vend te nje letre te hapur per Z. Lu dhe Zj. Vllahutin…

  ADRIATIK LLALLA- KRYEPROKUORI I SHTETIT APO KRYEHOR I KRIMIT-

  – Revan i pandalshem drejt qelive te burgut

  Jo sot! Ai duhet te shkonte ne burg kohe me pare
  Jo sot … Qysh diten qe ofendoi, e kercenoi me jete si nje rrugac e grushtoi Sekretarin e Pergjithshem te Shoqates se Prokuroreve te Shqiperise, Shkelqim Hajdari ne sy te prokuroeve te mbare Shqiperise !
  Cfare perfaqeson ky akt i rende kriminal i kryeprokurorit Llalla !?
  Fyerje per shkak te detyres!
  Kercenim per shkak te detyres!
  Ushtrim dhune fizike per shkak te detyres!
  Ushtrim dhune psikologjike per shkak te detyres!
  Shperdorim flagrant i detyres!
  Qysh diten kur iu kundervu ashper dhe hapur reformes ne drejtesi!
  Veper penale e konfliktit te interesit!
  Qysh ne momentin kur filloi kryqezaten e spastrimeve dhe gradimeve ne Prokurorine e Pergjithshme dhe nje varg prokurorish rrethesh, sipas urdherave te Mafias e tutoreve politike dhe klasike jo vetem shqiptare, qe e komandojne ne cdo hap.
  Me e pakta akuze ne kete rast eshte shperdorim flagrant i ligjit e detyres.
  Pikerisht se nuk u pajtua dhe kundershtoi kete revansh antiligjor e kriminal te Adriatik Llalles, me nje pabesi e cinizem te pashoq e vendosi jo vetem ta shkarkoje nga detyra e Drejtorit te Drejtorise Gjyqesore dhe e anetarit te Keshillit te Prokurorise, ku ai kishte fituar me shume vota se asnje anetar tjeter, por edhe ta syrgjynose prokurorin me te pakorruptueshem shqiptar Arben Dollapi.
  Nuk la dredhi e pabesi pa perdorur qe ta godiste pas shpine si hijenat. Pse !?
  Arben Dollapi eshte simboli i drejtesise dhe ndershmerise ne drejtesine shqiptare… Ishte ai qe e ngriti Adriatik Llallen nga nje polic gjyqesor ala Plepash ne prokuror te Lushnjes…
  Ishte i vetmi qe ne katrahuren e 97-es qendroi si Promete perballe bandave terroriste te Aldo Bares duke e vene ne fije te perit edhe jeten …
  Ishte Arben Dollapi qe jo vetem hodhi poshte me perbuzje por edhe e paralajmeroi se do ta arrestonte ne flagrance nje ish- minister kur i afroi Cek te Bardhe, miliona eurosh vetem qe te fshihte provat e deshmite e masakres korruptive te Gerdecit dhe 26 viktimave te saj.
  Ishte Arben Dollapi qe kundershtoi dhe iu kundervu sy per sy e balle perballe, si nje Falcone i vertete shkeljeve flagrante antiligjore te Adriatik Llalles per tollovine ne emerimet e levizjet krejt korruptive e nepotike te dhjetra prokuroreve te Prokruorise se Pergjithshme dhe kundervenies se tij flagrante ndaj Reformes ne Drejtesi…
  Ishte nderhyrja e tij dhe dy shokeve te tij, midis dhjetera prokuroreve te pranishem ne Koneferencen Kombetare te Prokuroreve, qe parandaloi pershkallezimin e dhunes deri ne perdorim te armeve midis Adriatik Lalles dhe Shkelqim Hajdarit!
  I kam pare me syte e mi ato skena turpi e krimi te mirefillte te Adriatik Palles, ketij krimineli qe ate dite ka kryer te pakten 7 akte te renda penale ne sy te “ajkes” se prokurorise shqiptare.
  Shihni si veproi ndaj Arben Dollapit te pakorruptueshem ky jo kriminel por edhe i paburre, i pabese e mosmirenjohes i peshtire.
  “Nuk ka bishe me te eger se sa njeriu mosmirenjohes” thoshin greket e lashte.
  Jo kryeprokurore si Adriatik Llalla, por edhe prokurore te thjeshte si ata qe bene sehir skenat flagrante te krimit te tij ne ate Konference, apo ne mbledhjen e turpshme e 15 marsit te Keshillit te Prokurorise, te tredhur e te lemerisur prej tij, nuk jane prokurora por jane proku- hora te krimit.
  A nuk ishin pikerisht disa nga ata qe votuan sipas urdherit e diktatit te Lalles edhe ne mbledhjen e tij per ndeshkmin e zerit burreror te Arben Dollapit kunder shkeljeve ligjore flagrante te tij!?
  Dhe Presidenti i PD-se Bujar Nishani, vrapoi me te katra ta dekretonte kete akt antiligjor te Lalles pa lexuar fare denoncimin ligjor e te argumentuar ne menyre shembullore e me fakte konkrete te Arben Dollapit.
  Si mundet qe Presidenti i Republikes, Kryeministri, Kryetari dhe vete Kuvendi i Shqiperise te tolerojne dhe mbyllin syte perbelle krimeve te tilla flagrante qe ne cdo vend demokratik do te ndeshkoheshin ashper e menjehere!?
  Kush eshte ( jane ) protektoret dhe tutoret e tij!?
  Pse Presidenti i Shqiperise, Kuvendi i Shqiperise nuk ndihet perballe krimeve publike te tij!?
  Kush eshte protektori dhe tutori numer nje i tij!?
  Nuk guxojne as ti permendin emrin…
  Cili eshte Padrinoja i tij ose Goodfathers ( Kumbare te krimit dhe Mafias ), sic e ka quajtur publikisht edhe vete Kumbara Tom Doshi disa here keto dy vitet e fundit!?
  Cfare i bashkon ata aq ngushte sikur te ishin vellezer siameze!?
  Mos valle fakti qe te dy jane kapur me presh ne duar, sic thote populli, me kamera, me ze e me figure ne krye te detyres se krimit ne flagrance!?
  Si e kush mund ta mbaje ne ate detyre te larte nje kriminel publik te kapur ne flagrance me ze e me figure duke share kercenuar me jete, duke grushtuar si nje rrugac rrugesh nje koleg te tij e aq me teper Sekretar i Pergjithshem i Shoqates Kombetare te Prokuroreve te Shqiperise!?
  Tutoret e protektoret politike te tyre jane Padrino e Kamorra qe kane kthyer Shqiperine ne nje shtet pa sovranitet
  A mund te kete sovranitet shteteror pa nje shtet ligjor!?
  A mund te kete sovranitet e shtet me nje drejtesi te kriminalizuar nga koka tek kembet, nga kryetari i shtetit e KLD-ja e deri tek rojet e portieret e gjykatave dhe prokurorive!?
  A mund te kete sovranitet shteteror me nje kryeprokuror qe ben haptazi kryavokatin e krimit!?
  Kryeprokuror si Adriatik Llalla eshte nuk jane prokurora Ligji por kryehora Krimi
  Nodal ju Zoti Lu dhe ju Zonja Vllahutin, SHBA dhe BE jeni shpresa e te gjithe shqiptareve per shtet ligjor e sovranitet te vertete shteteror e ligjor ne Atdheun tone te bukur e teper te shtrenjte!
  Ju po deshmoni hapur se e doni dhe punoni per shtetin shqiptar me shume se keta politikane zuzare shqiptare, kusare e vrastare!
  Mesazhi madhor i mikes sone te madhe e te sprovuar Hillari Klinton dhe i Washingtonit dhe i Brukselit “Duajeni vendin tuaj te bukur” ka rene ne veshin e shurdher te politikes antishqiptare te atdheshitesve te politikes shqiptare!
  Faleminderit per mesazhet tuaja te sinqerta e shprsedhenese…
  Miku i mire ti thote kater te vertetat hapur, sy ne sy e balle perballe, thote sovrani yne… Ndryshe ai nuk eshte mik!

  Ilir Gramshi, Kanbera, Australi

 6. Pronari says:

  Katunari Llalla eshte njeriu me i pa afte per detyren qe ka I te gjitha koherave. Servilizmi I tij I thelle magnesia ne njohurite e profesionit dhe makuteria per te pervetesuar sa me shume. Ky zullap me pamje prej idioti duhet ta gezoje burgun dhe me pas te kthehet e origjinen e tij te ruaj delet.

 7. Luze says:

  Sondazh
  Jeni dakord qe kryeprokurorin e ri ta zgjedhe Ilir Meta?

 8. Doni says:

  Te thyej qafen edepsezi! Te shkoje atje ku e meriton ky gomar prekuror.

 9. tan says:

  Ky e ka vendin ne burg per shperdorim detyre per kthimin e prokurorise se shtetit ne organ qe ve gjoba dhe mbyll hetime si dhe ne promovimin e Ramadan Trocit krye gjobvenesit te cilet e kane perdorur prokurorine e shtetit per pasuruar dhe per te hapur rruge te lire krimit.
  Te erdhi dita or adriatik se mashku me te gjithe ata qe ke promovuar dhe ke emeruar per te te dhene leke dhe per te ber ekrime

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email nuk do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme shënohen *