Kronistët dhe historianët osmanë japin te dhëna të pamohueshme për origjinën shqiptare të Kastriotëve

Nga Dr.Sc. Ilmi Veliu

Veprat e kronistëve dhe historianëve të hershëm osmanë, ndonse jënë shkruar nga autorë që në shumicën e tyre ishin historiografë zyrtarë e që mbanin një pozitë armiqësore ndaj shqiptarëve, jemi të detyruar të pranojmë se në shumë drejtime ata na japin të dhëna me një vlerë shumë të madhe sa i përket Skënderbeut, Kastriotëve dhe origjinës së tyre shqiptare, të cilat te dhena nuk i hasim në burimet e autorëve tjerë jo osmanë. Autorët e këtyre veprave, mgjithëse nga një anë vënë në dukje sulltanët dhe komandantët turq si figura që kanë luajtur rolin vendimtarë në zhvillimin e ngjarjeve, nga ana tjetër duke shkruar në bazë të kujtimeve të veta ose të tregimeve të atyre që i kanë jetuar ngjarjet, zgjërojnë rrethin shoqërorë të pjesëmarrësve në këto ngjarje dhe japin njoftime shumë të sakta edhe për heroin kombëtar të shqiptarëve-Skënderbeun po edhe për masat popullore shqiptare.

1.Oruç Bin Adil*

Është autor i njerës nga historitë më të vjetra të shtetit osman “Tevari el Osman”, (Historitë Osmane). Dorshkrimet e Oruçit, të gjetura në Oksford dhe në Kembrixh janë botuar nga Franc Babinger “Die Fruhosmanicshen Jaherbucher des Urudsch”, Hanover 1925. E para është një histori në formë të përmbëledhur ( Icmai tarihi) kurse e dyta është e hollsishme (Mufassal tarihi).

Uruç bin Adil kur shkruan për betejat e shumta kundër Skënderbeut, në faqe 96 të veprës së tij nuk e prmend Rumelinë, si që quhej pjesa evropjane e Perandorisë Osmane por potencon shumë kjartë se sulltani shkoi të luftonte kundër Iskendert që kishte ngritur krye në tokat shqiptare, ose vendin e shqiptarëve (Arnavud ilinden) dhe jo në Greqi, Maqedoni ose në Serbi.

Në faqe 115, tokat shqiptare Oruç i përmend edhe si Vilajeti i Shqipatrëve (Arnavud vilajetine). Ai thotë se “Ali Beu, i biri i Evrenoz Beut mbëlodhi ushtrinë dhe akinxhinjtë e Rumelisë dhe hyri në vilajetin e shqiptarëve,për tëluftuar kundër Iskenderit…..”

Në faqe 121 thotë se “Sulltan Murati II dërgoi akinxhinjtë kundër vilajetit të shqiptarëve për të pushtuar kështjellën e Sfetigradit. Sundimtari shqiptar Iskenderin nuk e gjetën…………”. Në original është “Arnavud begi Iskender” ku potencohet shumë kjartë se Iskenderi ishte

sundimtari i shqiptarëve dhe jo i serbëve, bullgarëve, grekëve, boshnjakëve, hungarëzëve, popuj të cilët poashtu ishin në luftë me sulltanin në kohën e Skënderbeut.

Në faqe 123 Oruç potencon se “Sulltan Murati II zbriti në vilajetine e Juvanit (Gjon Kastriotit), e plaçkiti Vilajetin shqiptarë, dhe sulmoi Krujën (Akçe Hisar) por nuk mundi ta pushtonte ate”.

Nga kjo kuptojmë se përveç “Juvan Ili” (tokes së Gjonit ose vilajetit të Gjonit) ka pasur edhe principata tjera shqiptare e që përmenden si Vilajeti i Shqiptarëve (arnavud vilajeti).

2.Kronikat Anonime Osmane.*

Është fjala për veprën me titull “Tevarih El Osmaan” e cila përmbëledh një numër të shumtë kronikash anonime të shkruara në fund të sh.15 dhe fillimi i sh.16. Këto kronika janë analizuar dhe botuar nga Franc Giese, me titull: “Die altosmanischen anonymen Chroniken”, 1922, Bruksell. Në faqe 65 të kësaj vepre përmendet principta e Gjon Kastriotit si tokë shqiptare ku thuhet se: “ Sulltan Murati II ….bëri një luftë të shenjtë dhe të madhe ku sulmoi tokat dhe kështjellat e Gjonit. (Endene Juvaan Ilerin ve kahlerin fetëhun Etedin).

Në vazhdim ne faqe 66 thuhet se Ali Beu, djali i Evrenoz Beut sulmoi dhe grabiti Vilajetin e shqiptarëve. Edhe kronikat anonime osmane, Skënderbeun e quajnë si “Sundimtar shqiptar”. Ja se çka thonë kronikat në faqe 70: “Sulltan Murat Hani kreu një fushatë kundër tokave të Juvanit (Gjonit) dhe vilajeteve tjera të shqiptarëve. Ai pushtoi kështjellën e Sfetigradit. Pushtoi pastai edhe dy kështjella tjera. Sundimtari shqiptar- Iskenderi nuk u pa se ku ishte”.

Kronikat kur flasin për sulmet e viteve1450, 1466, 1467 dhe rrethimet e Krujës , jënë shumë decide dhe të kjarta se lufta është bërë kundër shqiptarëve të udhëhequr nga sundimtari i tyre shqiptar- Iskenderi.

Faqe 125 thuhet se “shqiptarët në tokat e tyre kishin ngritur kulla në vendet e thepisura dhe në majat e maleve. Rrugët ishin aq të pakalushme sa edhe sorrat nuk mund të fluturonin mbi to. Bile edhe djalli me shkop nuk do të mund të hynte në tokat e tyre”. Qëllimi im është që të hedh poshtë pohimet e disa historianëve sllavomaqedonë,serbë e grekë, se Skënderbeu ishte me origjinë slave. Autorët që unë i kam analizuar e potencojne kjartë origjinën e tij dhe se ai ishte komandant shqiptar dhe mbret i Shqipërisë

3.Ashik Pasha Zade.*

Është një nga kronistët e hershëm osman i cili jetoi gjatë shekullit 15. Veprën e tij e ka botuar Ali Beg , me titull “Ashik Pashazade tarihil Osman”, Istambull 1332 hixhri.

Për këtë kronist ka shkruar edhe Sami Frasheri në Kamusul al-lam, vl, IV.

Në faqen 63 të veprës së tij Pasha Zade thotë se njeriu që e vrau Sulltan Muratin – I – quhej Milush Kuble ose Bilush Kuble, e jo Milosh Obiliq si që e kanë emruar serbet dhe nuk e cek perkatësinë kombëtare, por thotë se ishte një i pa fe nga toborri kundshrshtar i osmanëve.

Faqe 124-125, thotë se : “Isa Beu hyri në vendet e padepërtueshme të shqiptarëve dhe prej andej bënte sulme. Ndërkaq ata i ja bllokuan rrugët. Një arnaut i pa fe me emrin Iskender që ishte “i biri i sundimtarit shqiptar”, që kishte qenë içogllan i sulltanit dhe tash kishte ngritur krye kundër tij, dhe ua kishte bllokuar rrugën akinxhijëve”.

Pra Ashik Pasha Zade jo që e dokumenton në kronikën e tij se Iskenderi ishte shqiptar por ai informon se ai ishte i biri i një sundimtari të shqiptarëve. A ka argumente më të forta historike se sa këto të dhëna që na jep Pasha Zade e që Petar Poposki dhe disa autorë tjerë serbë që shkruajnë për përkatësinë kombëtare të Skënderbeut, nuk i kanë lexuar ose nuk dëshirojnë ti lexojnë dhe të binden se ai ishte shqiptarë dhe bir shqiptari. Argumentet jënë edhe më të forta kur kihet parasyshë se këto fjalë i thotë një autor osman dhe nuk i thotë nga dashuria që ka pasur ndaj Skënderbeut por nga urrejtja.

4.Mehmet Neshri.*

Ka qenë një poet shumë i njohur i kohës së Sulltan Selimit I. Vepra e tij e shkruar në vargje titullohet “Cihan Numaa”, (Treguesi i Botës), analizuar dhe botuar nga Franc Taechner, me titull “ Die altosmanischen Hroniken des Mevlana Mehmet Neschri”, Lajpsig 1951.

Në faqe 71 të veprës së tij Mehmet Neshri tregon për pjesmarrjen e shqiptarëve në Betejën e Kosovës. Ai thotë se: “Llazarit i shkuan në ndihmë hungarezët, vllehët, çekët shqiptarët dhe bullgarët.

Faqe 79…ndër ta ishte një i pa fe me emrin Jorgji (Gjergji i II Ballsha) i cili kishte 90 mijë ushtarë. Kur Lazari tha që turqit të sulmoheshin natën ai tha: “ O zotëri, më mirë ti sulmojmë në mëngjez dhe të gjithë ti kapim të gjallë”. Ushtria e Llazarit kishte pirë aq shumë raki sa që të gjithë ishin të dehur kur hynë në luftë.

Shumica e dietarëve mendojnë se këtu është fjala për Gjergjin e II Balsha, kurse Johan Von Hammer mendon se është fjala për gjyshin e Skëndrbeut ose babain e Gjonit sipas të cilit, emrin e ka pasur “Gjergj Kastriori” dhe jo “Pal Kastrioti” si që e permendin disa autorë, dhe se emri “Gjergj” që e ka pasur Skënderbeu ka qenë emri i gjyshit të tij.

Në kapitullin e veprës së Neshriut “Lufta me shqiptarët” (gazaul arnevud) faqe 201 thuhet se Iskenderi, sundimtari shqiptar (Iskender arnavud begi oglu idi) e tradhëtoi padishahun.

Pastai truri i tij i brumosur me djallëzi e bëri atë që të jepej pas ngatërresave. Ai si hakëmarrje, shkoi dhe grabiti shumë bagëti të osmanëve në malet e Tetovës (Kallkandelen) .

Kur sulltani iu drjtua vendit të shqiptarëve, Iskenderi u arratis nga Durrësi në drejtim të frengut (Italisë). Është fjala kur Skënderbeu shkoi në Itali për të kërkuar ndihmë dhe disa burime osmane atë e paraqisin si ikje të tij që të shpëtonte kokën. Më duhet të potencoi edhe njiherë thënioen e Neshriut “Iskender arnavud begi” Skënderi, begu shqiptar.

5.Dursun Beg,*

Ka jetuar gjatë sundimit të Mehmetit II. Vepra e tij titullohet “Tarihi ebul Feth” (Historia e Babait të pushtimeve) e botuar nga Mehmet Arif, Istambull, 1914.

Në faqe 123, ai thotë: “…Nga një anë tjetër popullsia mosmirënjohëse shqiptare u hodh vende-vende në kryengritje dhe guxoi të hynte në luftë, e udhëhequr nga kryeneqi Iskender. Pastaj vazhdon duke thënë se shqiptarët gjithmonë janë shkelmuar prej potkonjëve të kuajve të kalorsisë perandorake.

Faqe 132, “Mbasi sulltani u hakmuar kundër frengjëve dhe hungarezëve, u preokupua të zhdukte nga rrënjët shqiptarët mosmirënjohës të udhëhequr nga arrnauti Iskender…” Por ata zunë shtigjet e maleve dhe të luginave të rrezikshme. Nga që ishin tepër të këqinjë, ata rezistuan me kokëfortësi dhe me tërbim të madh…”

Faqe 135. Ata që e kanë parë vendin e shqiptarëve e kanë ndjerë fortë ashpërsinë e ati vendi… Ndërsa për ata që nuk e kanë parë, mjafton që të dinë se në atë vend plotë rrebelë, me shtigje të fshehta dhe gryka hyrjeje e daljeje të vështira për tu kaluar, nuk ka mundur të depërtojë si që thonë as Aleksandri i Madh.

Faqe 136, Arrnauti, Iskender tradhtari i cili qysh si fëmi ishte rritur në pallatin mbretëror, iku dhe pëlqeu rrugën e kryengritësit. Ai shkoi dhe u tha shqiptarëve, “unë jam djali i sundimtarit tuaj….

Pra ky është edhe një kundër-argument për ata që thonë se Skënderbeu ishte me origjinë sllave. Kjo që përmendëm është e shkruar nga penda e kundërshtarit të Skënderbeut, dhe ai nuk thotë serbi, bullgari, sllavomaqedoni, por thotë “Arnauti, Iskender tradhçtari”. Dhe emri Arnaut përdorej nga turqit vetëm për shqiptarët, e që rrjedh nga emri arbër. Pra grekët nga Arbër- Arvanitis, serbët nga Arbër-Arbanas dhe osmanët nga Arbër-Arnavut.

6.Idris Bitlisi.*

Në vitin 1501 emigroi nga Persia dhe u punsua në oborrin osman ku ndejti gjatë gjithë jetës. Vepra e tij titullohet “Hesht Bihisht” (Tetë parajsat) dhe është e shkruar në Persisht. Për këtë autor kanë shkruar Hoxha Sadedini, në veprën e tij “Tacut tevarih”, Sami Frashëri, në veprën e tij “ Kamusul Al-lam dhe Katip Qelebi në “Keshfys-zunun”..

Idris Bitlisi në filim përmed tokat e Karlit (Karli Ili) pra tokat e Karl Topisë. Pastai kur permend sundimtarin e serbëve, Llazarin ai në faqe 188 të veprës së tij përmend edhe sundimtarin e Shkodrës shqiptare, Jorgji (Gjergji i II Ballsha) i cili në një rast thotë se “Jorgji i kishte vrarë komandantit osman, Lala Shahinit 10-15 mijë ushtar.

Në vazhdim autori në mënyrë të drejtë përdrjetë thotë se : “Shqiptari Iskender, i cili qe ngarkuar me detyra nga sultani, ishte një nga më të besuarit e më të shquarit, ndër personat e zgjedhur, që mbaheshin në shërbim të sulltanit. Do të thotë se ka qenë e njohur se Iskenderi ka qenë shqiptarë edhe në kohën kur ai ishte në oborrin e sulltanit, para se të kthehej në Krujë dhe qëndronte në krye të shqiptarëve. “…Kurse ata shqiptarët si shpendët grabitës, domosdo jënë nga natyra trima e guximtarë sa s’ka se ku të vejë më.

Faqe 127. Një nga shërbetorët e sulltanit arnauti Iskender, që kish qenë rritur që fëmi me të mirat e Padishahut që kish gëzuar gjithmonë kujdesin, shpirtmadhësinë dhe ledhatimin e pakufizuar, i shtyer nga lakmia që të bëhet mbret i Shqipërisë, bashkë më një grup intrigantësh u larguan nga selia e lumturisë. Si që shihet këtu autori na jep të dhëna direkte se vetë Iskenderi ka pretenduar se ka origjinën nga ajo tokë shqiptare dhe se ati i ka takuar që të kthehej atje dhe të bëhej mbret dhe udhëheqës i tyre.

7.Kemal Pasha Zade.*

Ka qenë i bitri një komandanti të njohur të sulltanit, Sulejman Celebi, i cili komandant ka marrë pjesë në pushtimin e Konstantinopolit. Edhe vepra e tij titullohet “Tevarih el Osman” (Historitë Osmane)

Për këtë autor shkruan edhe Sami Frasheri në Kamusul Al-lam, vl.V.

Në faqe 279, autori thotë se: “Në vendin e shqiptarëve doli në skenë një njeri prej një fisi të vjetër mbretërorë, një ngatrrestarë dhe turbullues i njohur me emrin, i biri i Juvanit, emri i të cilit ishte Iskender.

Faqe 280, tradhëtia e tij kriminale u ba e famshme kudo dhe të gjith në (Perëndorinë Osmae) e thirrnin me emrin tradhëtari arnaut Iskenderi.Ai shkoi dhe me lehtësi hyri në vilajetin e të atit të tij, i cili në vëndin e shqiptarëve njihet me emrin nahija e ashpër e tokave të Juvanit. Populli i atij vendi e pranoi dhe iu nënshtrua, duke thënë së ky është djali i sundimtarit tonë. Në këtë mënyrë pushtoi vendin e sipërpërmendur dhe u bë mbret i shqiptarçve.

8.Hoxha Sadedini*

Është një nga historianët më të dëgjuar osmanë i cili ka marrë pjesë edhe në punët shtetrore. Vepra e tij titullohet “Tacut-tevarih” (Kurora e historive) dhe më së shumti përmendet si Hoca tevarihi. Ajo që neve na lë përshtypje është shkrimi i tij për Skenderbeun në faqe 351, ku thotë se: “Sundimtai shqiptar kishte një djalë të pashëm që quhej Iskender, figura trupore e të cilit të frymëzonte dashurinë, ndërsa fytyra e tij tërheqëse ishte shprehëse e bukurisë dhe e hirësisë së tij. Ai e dërgoi Iskenderin në kryeqytet për të konfirmuar nënshtrimin e tij ndaj sulltanit.

Është shumë interesant dhe rast shumë i rrallë që dikush nga autorët osmanë ta përshkruaj në këtë mënyrë pamjen fizike dhe bukurinë e Skënderbeut. Jo se ky autorë ka pasur ndonjë simpati por ai e ka thënë të vërtetën, pra ashtu si që është dukur Skënderbeu.

9.Ali Mustafa bin Ahmed.*

Ka shërbyer si sekretar i këshillit (Divan Katibi). Vepra e tij hsitorike titullohet “Kunhul Ahbar” (Bërthama e lajmeve) Se Skënderbeu ishte me origjinë shqiptare, Ali e dokumenton në faqe 76 kur flet për Hamza Kastriotin dhe thotë se: Hamza beu ishte i nipi i Iskenderit të shqiptarëve.” Pra ai vërteton se Iskenderi ishte i shqiptarëve dhe jo i ndonjë kombi tjetër si që pretëndojnë disa nga të ashtuquajtur historianë serbë osë sllavomaqedonë. Në vazhdim Ali tregon

se: “Nga prijësat e vjetër kokëfortë e inatci, me trupa divash, që ishin grumbulluar në disa kodra e vende të cuditshme, të pa depërtueshme….”

Në faqe 124 , Ali e përsërit edhe njiherë se Iskenderi ishte shqiptarë dhe thotë: “Një njeri i pa vlerë nga fisi shqiptar (arnaut) i quajtur me emrin tradhëtari Iskender, i cili pasi u rrit dhe edukua në oborrin e sulltanit, doli jasht dh mori rrugë të shtrembët..Ky djalë që ushqeu tradhëtinë dhe intrigën ishte i biri i njërit prej banditëve të famshëm të asaj popullsie të keqe. Këtu e ka fjalën se ai ishte i biri i sundimtarit të më hershëm të shqiptarëvem Gjon Kastriotit ku autorët osmanë e shënojnë si Juvan Kastrioti, ose principoatën e kastriotevr si “Juvan Ili” që do të thotë toka e Gjonit.

10.Solkzade*

Është njëri nga historianët osmanë të sh.XVII. Vepra e tij titullohet si “Fihrist Shahan” , por sot më së shumti njihet si “Tarihi Sollakzade” (Historia e Sollkazades)

Ai në faqe 43 përmend pjesëmarrjen e shqiptarëve në Betejën e Kosovës, por në faqe 168 ai e përshkruan edhe pamjen fizike të Skenderbeut ku thotë se “….Pamja fizike e këtij njeriu të bukur të çlodhëte sytë, kurse fytyra e tij tërheqëse të jepte nje kënaqës të madhei. Pastai më poshtë vazhdon ndryshe. Ai sojëkeq dhe fatëzi i harroi mirësitë e padishahut dhe i kthei shpinën atij. Kur ky lajm u muar vesht nga mbreti, ai dërgoi ushtri kundër tij dhe vendit të shqiptarëve, nën komandën e Isa Beut. Kryengritësi i lartëpërmendur nuk u kap dotë dhe një kohë të gjatë u fsheh nëpër male të egra të Shqipërisë.

11.Mynexhimbash*

Është historian i sh.XVII. Vepra e tij titullohet “Sahaful ahbar”, e botuar nga Nedim Ahmet, me titull “Mynexhimbashi Sahaful ahbar”, Istambull 1285 h.

Faqe 352 autori i përsërit të dhënat që i përmendëm edhe tek autorët tjerë më lartë. Me siguri se ai gjatë shkrimit të hitorisë së ti është mbështët tek këta autorë. Ai përsërit se Iskenderi ishte i biri i Juvait, sundimtarit shqiptar dhe se ishte rritur në oborrin e sulltanit. Kishte qenë i emruar nga sulltani si zavendës i të atit në tokat shqiptare. Pastai e tradhëtoi sulltanin dhe iku në Shqipëri dhe ngriti krye kundër sulltanit.

Pra autorët sllavë që kanë shkruar bashkë me disa gazetarë shqipfolës, që edhe sot shkruajnë se Skenderbeu ishte me origjine sllave duhet ta kuptojnë se ai i hoqi nga krahu të gjitha gradat osmane dhe iku e shkoi në Shqipëri, ose shkoi dhe u ba mbret i Shqipërisë dhe i shqiptarëve e nuk thonë se iku dhe shkoi në Sërbi Greqi ose Bullgari që të bëhet mbret i tyre. Pra është e natyrshme që secili kthehet për të luftuar dhe për ti dalur zot tokës që e ka lindur dhe as-sesi në tokë të huaj. Vetë autorët osmanë e vërtetojnë se ai ishte nga gjaku i shqiptarëve dhe ishte i gatshëm ta derdhte atë gjakë për tokën shqiptare.

Shenime per autorin

Dr.sc. Ilmi Veliu është drejtor i Muzeut të Kërcovës. Ka magjistruar dhe doktoruar në Universitetin e Shkupit. ,,Skënderbeu në Burimet Osmane e Bizantine,, e ka pasur temë magjistrature dhe ,,Toleranca fetare tek shqiptarët në kohën e Skënderbeut,, temë doktorature. Është specialist, hulumtues dhe studjues për Periudhën e Skënderbeut. Zbulimet e ndryshme që ka bërë, sidomos rreth kalave të Skënderbeut në Maqedoni i ka botuar brënda e jashta vendit dhe janë pranuar nga Instiruti i Historisë së Vienës dhe i Tiranës.

Vepra të botuara të të njejtës periudhe:

1. Skënderbeu në 600 vjetorin e lindjes, Shkup, 2005.

2. Skënderbeu nuk ishte sllav, Shkup, 2006,

3. Kalaja e Skënderbeut ,,Svetigradi,, është në Demirhisar, Shkup, 2006

4. Skenderbeg vo delata na Osmanskite i Vizantiskite Istoricari i hronicari, Sk, 2007

5. Skënderbeu në burimet Osmane e Bizantine, Shkup, 2008

REMOTE_ADDR:[]

63 komente në “Kronistët dhe historianët osmanë japin te dhëna të pamohueshme për origjinën shqiptare të Kastriotëve”

 1. Skenderbeu says:

  ju plasi trap per mua juve shqiptarve (ju nje pashaporte amerikone doni)

  un e kam luftu perandorine osmane
  juve asth tua fut ajo amerikone

  1. Janullatos arxidoglyftis says:

   Ne kohen kur alvanoset pallonin bylldym-çengelat tyrkiko, harremet e sulltanit ishin plot me gop helen………..

   Tobenestarfullah !!!

  2. O.Pamuk: muslimonet shqipfoles jane identiteti i Turqise ne Shqiperi , Evrope e me gjere..........'' says:

   Problemi nuk eshte identiteti i G.Kstrotit qe pa dyshim shqiptar kristian dhe nuk na duhen qitapet turke,aty mund te gjendet origjina e muslimon brothers,pra TURKOSHQIPFOLESIT!

   1. O.Pamuk: muslimonet shqipfoles jane identiteti i Turqise ne Shqiperi , Evrope e me gjere..........'' says:

    diku me posht autori[i leshit] shkruan se: u lodha duke kerkuar origjinen e G.Kastriotit[sipas tij SKENDERBEU] dhe mbrojtien e Tij nga ‘armiqte’ greke,serbe apo sllave!!!!!!!
    po pse more i pacipe turkoshak lodhesh per dicka qe nuk te takon,nuk i perket[kristerimit dhe heroit te tij G.K] dhe nuk kerkon rrenjet e tua turke ne qitapet e stambollit .Cfare mund ti pergjigjesh ti nobelistit turk O.Pamuk kur thote se: muslimonet shqipfoles jane turq.
    merru more qafir me paraardhesit tuaj turq e leri kristianet me heronjte dhe istorine e tyre………

    1. Erza says:

     Ca debili qe je! Rast psikiatrie. Ti qe i thoje Orhan Pambukut ‘ historian’ , se aq injorant je. Gjergji ishte shqiptar, e si shqiptar, as i plaste b,tha si ju te semuret e anadollit, per fe. Ishte ortodoks, u be myslyman e vdiq si katolik. Ky ishte Gjergji! Vetem ju psiqiket e anadollit mendoni se feja eshte baraz me etni. Keni kompleksin e pushtuesit tuaj osman, qe ju shoj vulen.

 2. Skenderbeu says:

  ju plasi trap per mua juve shqiptarve (ju nje pashaporte amerikone doni)

  un e kam luftu perandorine osmane
  juve asth tua fut ajo amerikone ….

 3. U dhime duke qesh says:

  Gjergj Kastrioti eshte kinez, ka thene Pamuk Pisoglendi, Flm-ja, Klimax-i, Beni dhe gjithe grekomanet sumcpuar dhe te lavderuar 😀 😀 😀

 4. JanullatusEDROGAni says:

  Gjergj Kastrioti , heroi kombetar i shqiptareve nuk u josh nga privilegjet e Perandorise. Per Gjergj Kastriot Skenderbeun , sic e njohin ne, per te atdhetarizmi, rrenjet dhe gjaku shqiptar ishin me te rendesishme.

  Greket apo Serbet nuk mund te gjejne heronj me te cmuar se Gjergj Kastrioti me te cilet te mburren dhe per kete arsye ai ngelet e vetmja shprese dhe me cdo kusht per tu pervetsuar si nga serbet apo greket per interesa nacionaliste e fetare.

  Kush mohon qe Skenderbeu nuk ishte shqiptar eshte vetem nje shqipfoles, grek,serb a turk.


  *potencon? o zot, mesoni shqip o historiane e perkthyes.

 5. Klimax says:

  “Dr.Sc” Ilmi Veli per kronistet dhe historinet qe na permend na i trajton si osmane. Ok, por cfare ishin osmanet? Kishin origjine nga e njejta race, nga i njejti popull, nga e njejta gjuhe, nga te njejtat tradita e besime? Sigurisht qe jo! Per komb nuk mund te flitet sepse ideja e kombit nuk ekzistonte.
  E pra, ata mund te kishin origjine nga popuj te ndryshem aziatik dhe e vetmja qe i lidhte ishte qe ishin pjese e Perandorise Otomane dhe megjithate Ilmi Veli i cileson ata osmane! Me toponimet e sotme te reja, me kombet dhe shtetet e krijuara, ata mund te kishin origjine irakiane iraniane, afgane, uzbekas, siriane e deri mongole e indiane. Atehere, a mund ti permendim keta kronista dhe historiane te Perandorise Islamike Otomane me origjinen e prejardhjes se tyre? Jo! Ata ishin osmane!
  A nuk eshte e njejta gje me Bizantin? A nuk ishin popujt e Ballkanit ne te njejten perandori per me shume se 1150 vjet si popuj kristian-ortodoks?
  Ke mbrojti Gjergj Kastrioti me lufte? Shqiperine, shqiptarizmin, popullin shqiptar apo kombin shqiptar? Asnje nga keto sepse mbi te gjitha nuk egzistonin terma te tille! Ai luftoi per te mbrojtur identitetin kristiano-ortodoks ne trojet ballkanike nga kolera islame! Lidhjet e tij me sllavet e greket nuk ishin vetem miqesore, nuk ishin vetem aleate astu si dhe babai i tij ne Luften ne Fushe Kosove kundra osmaneve, por edhe fisnore dhe kete e vertetojne edhe lidhjet martesore me kurorzimet e familjes se Kastrioteve, para Gjergjit dhe mbas tij, me princa e princesha te familjeve me origjine sllave e greke.
  E pra, keto “perzierje” gjaku vene ne dyshim “te dhenat pamohushmerine per origjinen shqiptare te Kastrioteve” cuditerisht vetem nga disa kronista dhe historine osmane qe Ilmi Veli mundi ti “nxjerri ne drite”!

  1. Bleta Historiane says:

   Gjerat nuk kane si te sqarohen kur e ke ndergjegjen ne vendin e gabuar. E drejte Osmanet ishin multietnik, ashtu sic ishte dhe Perandoria Lindore Romake ( qe me vone nga historianet europian u quajt Bizantine), por Osmanet nuk ishin monofetar kur luftuan me Skenderbeun, ishin dhe polifetar.

   Islami si fe e perandorake eshte dekretuar shume me vone. Madje vet ushtria e themeleuesit te pare te Perandorise, Osmanit I ishte e perbere nga renegate ortodoks dhe nga tribu pagane turkike. Mos harrojme qe vasalet Bizantine i ftuan vet Osmanet te fiknin kryengritjet e fiseve te ndryshme ne Peleponez, popullata ortodokse dhe vecanerisht Kisha Ortodokse e pranoj vet sundimin Osman per shkak te marredhenieve te keqija me Venedikun. Selaniku ishte nen sundimin Osman qe ne 1387. Serbet pas luftes se Kosoves martuan vajzen e despot Llazarit me Bejazidin e I.
   Ndaj s’kishte si te bente Skenderbeu aleanca kristiano-ortodokse, kur keta luftonin nen sulltanin. Per te mos thene qe Skenderbeu e percmonte Kishen Ortodoksine e cila punonte si administratore per Perandorine.

   1. Albani says:

    ❤❤❤
    Bravo bleta,dhe kostandinupolin ne 1453 e more osmanet,nuk u pa gjekundi Gjergji.
    Ketu komentojne komentues fashiste te brymosur me ide fashiste,ideologji rracore anti Shqipetare.
    E lexove ate “historianin”Kroat cfare thote per Iliret,qe jane paraardhes te Sllaveve,dhe qe sllavet nuk kane zbritur nga stepat,por jane autoktone mijeravjecare.
    Keto lloj historianesh jane ata qe frymezojne shume bastarde antiShqipetare.
    Ne Greqi keta frymezohen nga Mixaloliakos,kasidhjeri,Kameleoni fashist,dhe jane plot 10%.

    1. F. K says:

     Gjergji ishte akoma fëmijë kur ra kostantinopoja o bylo

  2. Albani says:

   Po more kelysh I kasidhjerit,por cuditerisht asnje nga keta Osmanet afgane,irakiane,uzbeke,mongole apo Kineze nuk thote Iskander Bizantini (fjale e shek.19),Iskander Greku,Iskander Serbi,por thone ISKANDER SHQIPETARI.
   Dhe Alekasandri I madh more dobic nenen Iliro-Shqipetare e kishte,por nuk po e quan njeri Shqipetar,megjithese nuk ishte As Grek nga babai por MAQEDON.
   Apo mos do te thuash qe Shqipetaret nuk jane Ilire,dhe qe jane Sllavet,sipas kasidhjereve Sllavone.
   Nje njeri qe urren gjuhen qe e flet,qe mohon gjakun e tij eshte bastard qe nuk I takon ajo gjuhe dhe ai gjak.

  3. Grameno says:

   Babi SKENDERBEUT GJoni u martua me VOIESAVEN asesi me voisllaven,Voiesava e bija e nje princi te Pollogut me merin GERGURI,i Balshajve,Kurse tribalda si fjale nuk kishte te bente me emer ,mbiemer apo emer gjeografik,por titel aristokrat TRIBALIZMI, dhe Dokumentat e kohes e japin se VOIESAVA ishte e bija e nje princi shqipetar me merin GAERGURI;E Qe ky emer eshte shum i perhapur neper trojet shqipetare,si gerguri,por dhe guri, kemi dhe fsahte ne diber qe quhet dhe sot gerguroci ,shpikjet sllave greke qdo dite po u vie fundi,rrena gjithmon nuk mbijeton,ket dobesi e ka genjeshtra,kur vertetohet se eshte genjeshter,dhe vendoset e verteta,dhe e verteta ze vendin e vete dhe kurrre smund te luhet prej vendi,genjshtra themi si Popull ka kembet e shkurtera

  4. Konstantin says:

   @ Klimax … ideja e kombit ekzistonte vetem per servet (sherb-toret), bullgaret dhe jevgjit te quajtur gabimisht “grek”, sipas mendjes tende te nje femiu 5 vjeq.

  5. Ilmi Veliu says:

   I nderuar ,,Klimax,,.Shkrimi dhe studimi im u kundervehet serbëve,maqedonasve e grekëve që duan ta përvetësojnë heroin tonë kombëtar. Unë jam i vetmi historian shqiptar në Maqedoni qe merrem me kete problematikë. Nuk eshte njilloj te jetosh e shkruasgh ne Tiranë dhe te jetosh e shkruash ne Shkup… Perandoria Osmane e ka marre emrin nga themeluesi Sulltan Osmani ku brënda kësajë perandorie ka pasur popuj te ndryshem. Njetë ka qenë edhe Perandoria Romake, Bizantine, Serbe e Car Dushanit……

   1. Arben Kruja-Toronto says:

    Zoti Ilmi Veliu, faleminderit per kete artikull brilant qe tregon origjinen e padiskutueshme te Heroit tone Kombetar, Gjergj Kastrioti. Ju uroj shendet dhe jete te gjate ne sherbim te kombit tone te lashte.
    Per fat, kombi yne ka nxjerre njerez te medhenj qe kane bere historine Europiane. Fale shkencetareve si puna juaj, sot ne dime me teper per keta kollose te lindur ne token arberore, ku padushim Gjergji i Madh i Kastrioteve eshte me i lavdishmi.
    Edhe njehere faleminderit per punen tuaj ne sherbim te kombit tone.

 6. Tani says:

  Dmth sipas deshmive kur qeka marre Stefigradi. Skenderbeu nuk u pa ku ishte. Hajde hero kombetare leshi hajde.

  1. Timi says:

   undefined trap ushi!

  2. Xha Braho says:

   O loqe keshtu thoshin turqit. Cfare do thoshin qe na leroi prapanicen? Po deri sa ardhen aty bullgare e greku ku qene? Duke u gamisur me birazeret akenxhij

   1. Tani says:

    O loqe . Por ne shkollat shqiptare mesohet sikur ka marre pjese ne betejen e Stalingradit. Nuk e kupton qe na kane mbush me rrena. Ashtu sic na thonin po neper shkolla qe Enverin e kane frike si Amerika dhe Rusia.

    1. ben says:

     O Tano-per cfare beteje te Stalingradit na flet zotrote? Beteja e Stalingradit i zhvillua gjate sulmit gjerman ne Rusi, ne L2B, pra ne shekullin e 20. Skenderbeu ka jetuar ne shekullin e 15.

  3. zhaku I pamposhtur says:

   Sipas të dhënave “të pamohueshme”të historianit turk uruç bir Fadil stefigradi është pushtuar në fund të majit dhe skënderbeu ishte duke zier raki mëni..kjo ishte arsyeja e vërtetë që skënderbeu nuk mori pjesë në atë betejë. ..kishte pirë raki mëni të zier dy herë e cila ishte e fortë si barut dhe e drogoi plotësisht skënderbeun e madh. madje kur i ka dalë pija (thonë thashethemexhinjtë) ai ka bërë një sherr të madh me hajdar efendiun. .. (stërgjyshin e baba mondit )i cili e dehu djallëzisht skënderbeun kryepijetarin shqiptar me raki mëni. ..

  4. Grameno says:

   Jo skenderbeu ishte veq,tek Papati per te lidhur Aleanc me venedikun,kur forcat osmane Sulmuan Stefigradin,fill pas marrje te keije Lajmi Skenderbeu kthehet ne Arberi.

 7. Kadriu says:

  Tani pse nuk u pa ne nje beteje nuk duhet te jete hero or koqe kanari

 8. Orient says:

  ..nuk eshte puna se Skenderbeu eshte grek maqedonas,jugosllav..por se trojet shqiptare jane rrembyer nga fqinjet ..dhe pohimi i tyre e verteton kete…pronat e tij jane zaptuar ne kohe bashke me identitetin..

  1. Flm says:

   O Orient, ju afrofe pak te “vertetes”, por perseri je kilometra larg …
   Nuk eshte problem nqs Skenderbeu eshte Grek, Bullgar apo Serb, problemi eshte qe Atdheu i Skenderbeut Sote eshte Islamizuar dhe Turqizuar ne nje nivel shume te larte.
   Per te kuptuar se sa kemi devijuar nga Kultura, Feja dhe Tradita e Skenderbeut … njihuni me mire me Arbereshet e Italise, ne artikullin “Ne Horen e Arbereshve, te tradita shekullore e Pashkeve”.
   “Nuk e di” nqs Skenderbeu sote (po te jetonte), do te ligeshtohej me shume qe Atdheu i tije u Turqizua dhe u Gllaberua nga Islami apo nga Fqinjet e tije te Krishter.
   KY eshte PROBLEMI.

   1. albaniafirst says:

    Flm-edhe zotrote i je afruar shume te vertetes kesaj rradhe.
    E keqja eshte se si ti dhe ca te tjere si puna jote, nuk jeni ndryshe nga ata qe ngrene prapanicen perpjete ne mes te Tiranes dhe i falen nje zoti qe te paret e tyre e luftuan. Qe te dyja palet beni lufte kunder njeri tjetrit te rreshtuar ne “llogore” qe me siguri nuk jane te shqiptareve.
    Duke bere propogande fetare, te dyja palet beni pune antishqiptare. Nga njera ane juve beni punen e grekeve dhe sllaveve, ndersa ana tjeter ben punen e turqve. Te dyja palet jeni antishqiptare.

 9. Ali Pashe Tepelena says:

  Ne ate kohe nuk ka pas bullgare dhe grek dhe serbe kunder osmaneve.

  Greket ne rradh te pare nuk ekzisotnin si komb dhe kete autori duhet ta tregoje qarte. Jo vetem qe Epiri dhe Korinthi ishte nen oricat shqiptare or edhe gjysma e peloponezit ishte nen shqiptare. Nuk ka pas ndonje etni, percaktim te etnise ” greke ” ne ate kohe.

  Ne 1380 gjithe Bullgaria ishte kapur nga osmanet dhe servet ishin vasale te osmaneve dhe de facto pjese e perandorise osmane.

  Keshtu qe ne shekkullin e 15, vetem shqiptaret ishin ne lufte me osmanet. sllavet ishin nen ushtetin osman dhe greket as qe ekzistonin si komb

 10. ISH OTTOMAN says:

  Domethene … konfirmuar dhe nga historianet ottomane i jati i Gjergjit te Kastriotajve quhej IVAN (Juvan) !!!! Keshtu Shmidi kishte te drejte qe thoshte ne librin e tij qe babai i Gjergj Kastriotit quhej Ivan dhe jo Gjon .

  1. Flm says:

   Jo vetem Gjoni njifej si Juvan, Ivan. Poe edhe Gjergj Balsha i Shkodres si Jeorgj.
   Apo Jo …. keto i thone vet byrazeret tuaj Turq dhe jo vetem Greket.

 11. Orient says:

  ..atehere z. Ali greqizimin e shqiperise e keni bere” ju.”

 12. Bleta Historiane says:

  Pune shume e paqme e Dr.Veliu, vetem do ishte me mire, te kryeheshin redaktimet e duhura. Shqiperia duhet te forcoj me shume trupen e historianeve osmanolog, pasi eshte per te ardhur keq, qe ne Shqiperi ka fare pak studiues qe dine osmanishten. Nderkohe qe ka nje tufe me njerez te paafte qe merren me albanologji, antropologji e faresoj gjerash.

 13. Turqit e kane falcifikuar te gjithe historin shqiptare si ju komvenon atyre ,se eshte e logjikshme qe asnje pushtues nuk perkrah kundershtaret dhe poshtron vetveten
  pr ketu kane thene nje detaj te vertet turqit,si eshte e verteta,se gjergj kastrioti,ka qene nje bire Shqiptari.
  vetem jo shqiptaret mundohen ta fallcifikojn historin si serbet,greket dhe msqedono malazezet,madje shume her kane provuar qe dinakrishte dhe me rtena fallcifimime ta bejne gjergjin,serbe,grek apo maqedon e malazez,si tentuan te bejne nene terezen me fame botrore,se itamiane,pse ka ken 3 jave dite ne itami ta vizitoj motren e saj,dhe maqedonia si makedone,por nuk ju pine uje rrena,se bota i njef keto dy figura gjergjin dhe nane terezen,si Shqiptare te Mdhenje.

 14. Ana says:

  Skenderbeu ka folur shqip me pjesen me te shumte te luftetareve te tij.Sido qe te kane qe e te organizuar apo jo etnite e ndryshme ,nuk e ndryshon faktin qe ai ishte shqiptar ,si shqiptar ka mbetur ne histori duke u njohur nga Osmanet. ,Venediku e me pertej si itille .Une nuk e di se kur shqiptaret kane ardhur ne Balkan ,kane 2000vjet apo Jane me te hershem.Mendoj se eshte nje race e forte qe edhe kur nje pjese e madhe e venbbanimeve te shqiptareve u boshatis duke u populluar me turq shqiptaret I munden ata duke i eleminuar jo vetem si race por gjuha shqipe pamvarsisht varferise se saj mbijetoi mbi ate turke.Ne kujtesen e popullit brez pas brezi eshte shkruar dhe trasheguar si nje hero I shqiptareve .Nuk mund te kuptoj dot pse duhet vene ne dyshim origina e tij…

 15. beni says:

  Prapaganden e Vatikanit,Skënderbeu e urente kishën ortodokse!!!!!????
  Gjergj e quajmë në në shqip,serbët gjyro,grekët,Georg,e ëma e Gjergjit Vojsava që kurë në shkollë në mësimin e historisë nuk ja mësuam mbiemrin???
  Dikush në komunizëm kish frik te thoshte që quhej Vojsava brankovic e bij e një feudali serb gjyro brankovic me xhaxha vuk brankovic që të dy nipat e Carr Stefan llazarievic në ua shkurtojmë në Llazar?
  Emri i të atit Jovan u esht interpretuar si Gjon një sajese e katolicizmit?!!!!
  Popujt jetojnë shum mirë kur ata kuptohen me njeri tjetrin,s’ka të bej origjina,historia,identiteti i heroit problemi është si tua ngrën pizgen katolicizmit sepse jan inferior e batakcinjte,servile e llum për pushtet e jo për realitet!
  Politika nuk përpunohet në bazë të historis,por në bazë të interesave që lindin kur popujt kuptohen e merren vesh për realitetin e hidhur,ose të ëmbël në bazë të gjuhesimi e mardhënjeve mes nesh,jo urejtje,fetare e nacionale por dashuria mes vetes kur popujt formojn kombe e s’ka rëndësi nga vjen e nga e ka prejardhjen!!
  Tek ne ka e ekzistojn probleme të diversitetit kulturor,që e bëjn kombin të lotoj e të mos funksionoj si një nacionalitet tjetër në Europën e ky problem është vetëm feja,sepse ne nuk integrohemi dot,ku ka mirkuptim çdo gjë funksionon,dikush abstenon se kështu i përket interesi e interesat!!!!

 16. Mentari says:

  Klimex; kenderbeu luftoi edhe kunder Krishtianeve (Venedikesve dhe kunder mbreterive te tjera Italiane per te shpetuar djalin e Alfoncit te Napolit etj.kenderbeu luftoi per te mbrojtur territoret hqiptare ku ne ato territore jetonin shqiptare dhe (Komb) Ah………… me duket se kerkon shkrime per kombin Shqiptar??????????????????????????????????

 17. katarakti says:

  Skenderbeu eshte heroi kombetar i shqiptareve. Ai luftoi me nje guxim te papare deri me sot kunder hordhive turke. Ndofta nena e tij Vojsava ishte sllave, por kjo nuk ndryshon asnje çike etnicitetin e tij shqiptar. Dihet qe princerit dhe mbreterit ne kohen e Mesjetes martoheshin jashte trojeve te tyre, duke lidhur aleanca me fqinjet. Keshtu ka ngjare me mbreterit franceze, gjermane, etj. Te kujtojme princeshen austriake Marie Antoneten qe u martua me mbretin e Frances Luigjin e 16-te etj etj. Fqinjet qe na kane marre tokat, kane dashur te na marrin edhe kokat, por edhe lavdine. Greket e paraqesin Aleksandrin e Madh si te tyrin, por dijetari helenas, bashkekohes i Aleksandrit, Demosteni, e ka quajtur kete te fundit “barbar”, pra jo grek. Maqedonasit vdiqen ta bejne Nene Terezen te tyren, por nuk ia dalin dot pasi ajo quhet Gonxhe Bojaxhiu. Dhe serbet duan te na marrin Skenderbeun tone, por gjithe bota e di qe ai ishte shqiptar “safi”. Por shpesh here shqiptareve e keqja u vjen shpesh here nga vetja. Jane disa plehra, gjoja analistesh gjitholloge, gjasme kozmopolite, “ata nuk i qas as fshati i tyre dhe duan vajzen e priftit per grua” do te thoshin nga jugu, qe mundohen ta paraqesin Skenderbeun si njeri pa atdhe. Por jane edhe disa shqiptare te tjere, (shtrese e ulet nga ana intelektuale qe e urrejne Skenderbeun se ai paska vrare myslimane!) Prandaj edhe fqinjet gjejne shesh dhe bejne pershesh. Autori i ketij shkrimi pohon nder te tjera edhe urrejtjen qe ekzistonte nder kronikanet osmane ndaj Skenderbeut dhe shqiptareve. Dhe te vjen shume inat sot kur ka edhe fundrrina qe na lavderojne pushtimin turk. Veçse ne jane mbetje osmane.

  1. Ilmi Veliu says:

   I nderuar….nëna e tij nuk ka qene sllave. Unë e kam patur temë magjistrature qe e kam mbrojtur në Universitetin e Shkupit para komisionit maqedonas. Kam zbuluar dokumente sllave ku thuhet se Vjosava ishte e bija e princit shqiptar të Pollogut me emrin GËRGURI dhe Gërgurët i ke edhe sot ne Kosovë. Emri Gërgur nuk përdoret as te serbet as te grekët e maqedonët dhe si mund te themi ne shqiptarët,bashkëme Mustafa Nano se ajo ishte sllave…..Emri i sajë i vërtetë eshte Vjosava dhe jo Voisllava si qe e perdorin serbet e maqedonasit……….

 18. opinion. says:

  Sulltan muratin e mbyti thik ne bark Marash Kopiliqi i kopliliqit te drenices.
  Pikrishte ka ushtruar ne malet e qiqavices se vushtrris,dhe larg spekukimeve turke nga historia falce e serbis se servet ka narre ojes ne betejen e pare kunder turqve te fushë kosoves,se vete eksperti i historis jahja dranqolli i thote,se kjo eshte qeshrake dhe vete historianet serbe qeshin me ket falcifikim historie.
  pershembull,si falcifikuan historin e luftes se fundit me uçk-n dhe montim shpifjet per kinse shteoin e verdhë ne tropojë dhe trasplabtim te organeve nga uck-ja,çka beri te qeshin te gjithe kirurg urologet e botes.
  pra e gjjthe historia serbe dhe greke dhe maqedono malazeze eshte falce.madje disa malazez edhe vete e pranojn,a kroatet qeshin me falcifikime te flliqura nga serbia.

 19. opinion. says:

  Sulltan muratin e mbyti thik ne bark Marash Kopiliqi i kopliliqit te drenices.
  Pikrishte ka ushtruar ne malet e qiqavices se vushtrris,dhe larg spekukimeve turke nga historia falce e serbis se serbet ka marre pjes ne betejen e pare kunder turqve te fushë kosoves,se vete eksperti i historis jahja dranqolli i thote,se kjo eshte qeshrake dhe vete historianet serbe qeshin me ket falcifikim historie.
  pershembull,si falcifikuan historin e luftes se fundit me uçk-n dhe montim shpifjet per kinse shtepin e verdhë ne tropojë dhe trasplabtim te organeve nga uck-ja,çka beri te qeshin te gjithe kirurg urologet e botes.
  pra e gjjthe historia serbe dhe greke dhe maqedono malazeze eshte falce.madje disa malazez edhe vete e pranojn,a kroatet qeshin me falcifikime te flliqura nga serbia.
  me 1348 serbet jushin zero role e fuqi para fuqis iiro-shqiptare.

 20. Ana says:

  Me Barbare greket e lashte nenkuptonin ata qe nuk flisnin gjuhen greke po perdornin nje gjuhe tjeter escila ju degjohej grekeve si ber-ber.Aleksandri I madh ishte nxenes I Aristotelit dhe luftoi ne emer te Greqise per te perhapur kulturen greke ne vendet e pushtuara si dhe ishte I hapur per te huazuar kulturen e te tjereve.Perpara nje beteje ne nje grinde me greket e Athines ai ju drejtua ne gjuhen e tij ushtareve maqedonas per ta mbeshtetur.Kjo nuk do te thote se fliste maqedonishten e sotme qe eshte nje dialekt i sllavo bullgarishtes…Kuptohet se edhe Skenderbeu zoteronte disa gjuhe ,por nuk kishte pse ta humbte gjuhen e tij e te mos fliste shqip per shqiptaret..Flm per komentet,Flm per komentin katarakti.

 21. Ilmi Veliu says:

  te nderuar,sipas dokumenteve te shumta nena e skenderbeut ishte Vjosava Tribalda, e bija e princit shqiptar te Pollogut me emrin Gerguri. Gerguret i ke si familje e fis edhe sot ne Kosove. Pra aso nuk ka qene e bija e Brankoviqeve…………Paster shqiptare…..

 22. undefined says:

  Skenderbeun e bejn “sllav” ne Beograd vete “historianet” e tipit Rankovicit spo Miloshevicit sepse populli serb e di shume mire qe nuk ka as me te voglen lidhje me Skenderbeun kurse ne Athine Skernderbeun e bejn “grek” fara e poshter dhe e pabese e arvanitasve jane keta hale te c’ veshur nga cdo identitet qe i fryjn cdo zjarri antishqiptare ne ate vend te pjerdhur sepse pjesa tjeter e popullsise “greke” jo shqiptare as nuk e rruajn se kush ishte Skenderbeu ky eshte realiteti

 23. Ilmi Veliu says:

  Të nderuar…..falëmnderit për komentet….Kjo eshtë temë shumë e rëndë për ta kuptuar dhe komentuar. Unë si historian që merrem me Historinë e Skëndereut, kam probleme me serbët,grekët,maqedonasit të cilët i dalin zot heroit tonë kombëtarë. Në këtë hulumtim mua me intereson vetëm origjina dhe rrënjët shqiptare të Skenderbeut dhe nenes se tij dhe nuk merrem me përkatësinë e tij fetare.

  1. Janullatos arxidoglyftis says:

   I nderuar Dr. Sc. Veliu, ju falenderojme per shkrimin.

  2. Para Laci says:

   Shume bukur, Dr. Veliu. Veji kapakun nje here e mire ketij hulumtimi. Ne Shqiperi, njerez si Mustafa Nano jane shkencetare, historiane, hulumtues, te zgjuar, te gjithe i dijne te gjitha, etj, etj, Diskutimi se kush, apo nga ishte Skenderbeu, sidomos ndermjet Shqipetareve duhet te marre fund. Ai eshte heroi i kombit Shqiptar dhe pike. Shqiptaret ne te gjitha trevat (dhe me tej) e kane pranuar bustin e tij. Edhe ne vitet 91 kur Shqiptaret ishin te deshperuar dhe shkaterruan gjithcka, rrezuan bustin e Enver Hoxhes, por bustin I skenderbeut as nuk e preken sepse akoma e kishin ndjenjen se ai ishte heroi kombetar. Sot eshte mekat/gjynah qe disa njerez “llafazane” si Nano & Co qe as nuk ja kane haberrin historise, duan vetem te nxisin debate per “show”.
   .
   Sa per Greqine dhe Serbine, ata nuk kane heronj, prandaj te kundershtojne. Njeri shtet, babain shpirteror e ka ne Moske kurse tjetri Patriarkun ne Stamboll.
   Jam i sigurte se ne te ardhmen (kur te jete koha e duhur) busti i Skenderbeut do ngrihet ne Athine dhe ne Beograd sepse ai ishte heroi i gjith Ballkanit.
   .
   Dr. vetem mos ha 2 here ne te njejtin Restorant sepse disa nga para-ardhesit e tu historiane u helmuan “rastesisht”!

  3. Bleta Historiane says:

   Faleminderit per punen tuaj arkivore Dr. Veliu. Ju uroj suksese te metejshme.

  4. a.f. says:

   I nderuar Ilmi Veliu
   Ne te gjitha dokumentet qe ju keni paraqitur ne shkrimin tuaj, (nga burimet osmane per Skenderbeun) flitet qe Iskanderi ishte mbret i shqiptareve dhe mbronte teritoret qe banoheshin kryesisht nga shqiptare. Por ne asnje rast nuk ka dokumente eksplicite ku te flitet per kombesine e tij dhe origjinen e prinderve. Po ashtu nuk thuhet ne asnje rast se cila ishte gjuha amtare e Skenderbeut dhe ajo zyrtare qe perdoresh ne principaten e tij. Sigurisht qe keto argumenta nuk vertetojne te kunderten (ajo qe ju pohoni mund te jete e vertete), por ama nje historian i profesionit nuk mund e nuk duhet te deklaroje pa prova historike, gjera te cilat jane thjesht konkluzione apo hamendesime te tij.

 24. Ana says:

  Z,.Veliu ,pergezime per kerkimet ne temen per Skënderbeu.Mendoj se duhet te ekzistojne dokumentat fillestare te marries prej osmaneve te Gj.Kastriotit si nje femij prej nje familje apo fisi shqiptar.Cfare regjistrohet ne kujtese ne vitte e para te femijris eshte percaktuese ne jete.Si rrjedhim perkatesia fetare e Gj.Kastriotit ishte e krishtere,dhe degjimet e para te gjuhes kane qene shqip perderisa ai nuk e harroi dhe kur u burrerua kuptoi vetveten duke u kthyer ne vendin qe I takonte…

 25. Lame Duka says:

  I nderuar Dr. Veliu, shkrimi juaj eshte mjaft domethenes, sepse mbeshtetet ne dy shtylla te forta: te e verteta shkencore e dokumentuar dhe te atdhedashuria e sprovuar me vepren tuaj. Ju lumte!
  Historianet shkruajne historine, kepucaret bejne kepuce.

 26. Guri i Kamjes says:

  I nderuar z. Veliu! Te pergezoj per punen e rende studimore qe ke marre persiper e te uroj ne thellimin e saj per te miren e kombit shqiptar. Deshiroj te bej nje sqarim. Fjalen e kam per fjalen arnaut, arnavud ne turqisht prej nga vjen dhe Arnavudlluk- Shqiperi. Per kete fjale Ju thoni se rrjedh prej fjales arber. Me sa dime kjo fjale apo emertim quajeni si te doni, nuk vjen as prej turqishtes e as prej greqishtes ne variantin arvanit e per shqipen e tyre arvanitika. Fjala arnaut vjen prej fjales perse qe perdoret per nje luftetar qe ecen vetem perpara. Pavaresisht kesaj ky shpiegim i imi (mund te jem i gabuar) nuk e ul aspak punimin tuaj. Te uroj nga zemra gjithe te mirat. Guri i Kamjes.

 27. Guri i Kamjes says:

  I nderuar z. Ilmiu! Te pergezoj per punen e rende studimore qe ke marre persiper e te uroj ne thellimin e saj per te miren e kombit shqiptar. Deshiroj te bej nje sqarim. Fjalen e kam per fjalen arnaut, arnavud ne turqisht prej nga vjen dhe Arnavudlluk- Shqiperi. Per kete fjale Ju thoni se rrjedh prej fjales arber. Me sa dime kjo fjale apo emertim quajeni si te doni, nuk vjen as prej turqishtes e as prej greqishtes ne variantin arvanit e per shqipen e tyre arvanitika. Fjala arnaut vjen prej fjales perse qe perdoret per nje luftetar qe ecen vetem perpara. Pavaresisht kesaj ky shpiegim i imi (mund te jem i gabuar) nuk e ul aspak punimin tuaj. Te uroj nga zemra gjithe te mirat. Guri i Kamjes.

 28. Bambi says:

  Me gjithe respektin pa kufi per Heroin tone, mua me duket pak e egzagjeruar te thuhet se ai mbrojti Europen perendimore nga hordhite osmane.
  Le te supozojme se e mbrojti 40 vjet, po 460 vjet te tjera pa Skenderbeun, nuk mund te kalonin turqit neper Adriatik per te marre brigjet e Italise ??
  Per mendimin time, turqit e njihnin mire fuqine e tyre dhe fuqine e Eeuropes. Per kete arsye, ata nuk e kishin ne planet e tyre pushtimin e Europes perendimore.

  1. WEB says:

   Këtu e ke gabim bambi, betejat e gjergjit vonuan katastrofën që e priste europen për faktin e thjeshtë që ishin ndarë në principata, ku kishin vite ne mos shekuj që sharroheshin me njeri tjetrin për çështje banale. Në të kundërt perandoria osmane edhe pse multi etnike ishte kompakte dhe lëvizte si një trup I vetëm. Mos harro qe jo të gjithë princat europiane I shikonin osmanët si pushtues, por edhe si mundësi për të bere tregti, duket naive por edhe kur osmanët u shfaqen para mureve të vjenes princat dhe mbretërit europiane vazhdonin avazin e merive dhe sherreve, u desh ndërhyrja e mbretit polak për të vënë paqen. Betejat e gjergjit u dhanë kohë të kuptonin se me çfarë telashi kishin të bënin në të kundërt do të kishte qenë shumë e thjeshtë për osmanët ti joshnin një per një

  2. Alban says:

   Ca fuqia kishte Europa atehere? Europianet ishin te zene te vriteshin e shuheshin me njeri tjetrin. Ishin te ndare ne principata e tribu. Nuk eshte mit, Gjergji me te vertet u be sebeb qe Osmanet te mos hynin ne Europe. Me vone interesi i Osmaneve per Europen ra, dhe ata u fuqizuan pak me shume, por fakt eshte qe ne kohen e donin te hapeshin territorialisht, hasen pengesa sic ishte lufta e Gjergj Kastriotit.

 29. a.f. says:

  I nderuar Ilmi Veliu
  Ne te gjitha dokumentet qe ju keni paraqitur ne shkrimin tuaj, (nga burimet osmane per Skenderbeun) flitet qe Iskanderi ishte mbret i shqiptareve dhe mbronte teritoret qe banoheshin kryesisht nga shqiptare. Por ne asnje rast nuk ka dokumente eksplicite ku te flitet per kombesine e tij dhe origjinen e Kastrioteve. Po ashtu nuk thuhet ne asnje rast se cila ishte gjuha amtare e Skenderbeut dhe ajo zyrtare qe perdoresh ne principaten e tij. Sigurisht qe keto argumenta nuk vertetojne te kunderten (ajo qe ju pohoni mund te jete e vertete), por ama nje historian i profesionit nuk mund e nuk duhet te deklaroje pa prova historike, gjera te cilat jane thjesht konkluzione apo hamendesime te tij.

 30. Ilmi Veliu says:

  … i nderuar a.f….ja vetem disa te dhena ku thuhet se ai ishte shqiptar dhe i biri i nje shqiptari….
  Oruç…. në faqe 96 të veprës thote….Sulltani shkoi të luftonte kundër {shqiptarit (arnavud) Iskender}, në tokat shqiptare dhe nuk thotë se serbi,bullgari,greku Iskender.
  faqe 115, “I biri i Evrenoz Beut, mbëlodhi ushtrinë dhe hyri në vilajetin e shqiptarëve që mbrohej nga {shqiptari Iskender}”.
  faqe 123, Murati II zbriti në tokat e Juvanit (Gjon Kastriotit), ku e plaçkiti Vilajetin Shqiptarë, dhe sulmoi Krujën (Akçe Hisar) por nuk mundi ta merrte atë sepse mbrohej nga shqiptarët të komanduar nga arnauti Iskender….”. Faqe 126. ,,Kur sulltani iu drjtua vendit të shqiptarëve, arnauti Iskender i beni ballë atij………………………….Gjithmonë thuhet ,,shqiptari Iskender,, (Leka i Madh),i biri i një shqiptari me emrin Juvan (Gjon)

  1. Klimax says:

   Nuk e kuptoj se perse i deformon emrat??!! Shkruan Leka i Madh, Gjon, Gjergj, etj!!! Trego nje dokument historik te kohes ku te vertetohet se Juvan, Gerogios, Alexander i Madh, etj, te quheshin Gjon, Gjergj, Leka i Madh, etj!
   Ne Perandorine Bizantine dhe te pakten deri ne periudhen e pushtimit otoman Kastriotet ishin te besimit kristian-ortodoks. Eshte e pamundur qe ne kete periudhe mesjetare ku feja luante rolin e shtetit Kastriotet te pagezoheshin me emra katolik!!!!!
   Qe dikush quhej Juvan apo Georgios dhe jo Gjon apo Gjergj nuk i mohon gjakun shqiptar, por duhet te kuptosh dhe te pranosh se bashkegzistenca ne nje perandori qindra-vjecare bente te mundur edhe lidhjet dhe kurorzimet me popuj te tjere, mbi te gjitha tek prijesat e principatave bizantine per vazhdimesine si me e rendesishmja per ta te “gjakut blu”!

 31. a.f. says:

  Perkthimi i emrit nga Juvan ne Gjon, apo Georges ne Gjergj perben nje ndryshim subjektiv te faktit, i cili nuk provon as kombesine dhe as gjuhen amtare te Subjektit. Dokumentat historike duhen cituar ne origjinal. Eshte njesoj si ta shkruash Leka i Madh,emrin e Megas Aleksandros, atehere ndonje “historian” e quan pastaj shqiptar heroin grek.

 32. a.f. says:

  Perkthimi i emrit nga Juvan ne Gjon, apo Georges ne Gjergj perben nje ndryshim subjektiv te faktit, i cili nuk provon as kombesine dhe as gjuhen amtare te Subjektit. Ne gravurat origjinale te kohes, Skenderbeu emertohet Princ i Epirit. Dokumentat historike duhen cituar ne origjinal. Eshte njesoj si ta shkruash Leka i Madh, emrin e Megas Aleksandros, atehere ndonje “historian” e quan pastaj shqiptar heroin grek.

 33. Ilmi Veliu says:

  …..Po Klimax, Zogu ishte i martuar me hungareze, Sali berisha me serbe, gjysma e shqiptareve kan dalur jashta Shqiperisë dhe janë martuar me disa pleqë serbë, grekë, maqedonas e bullgarë………..një artiste ortodokse kishte shkuar dhe martuar per një turk ne Stamboll………Emrin Gjergj e perdorin edhe maqedonasit e bullgaret me trajten Gjorgji-Gjorgjia dhe ata jane ortodoksë. I njejti emër mund të psoi ndryshime ne latinisht, greqisht, serbisht,

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email nuk do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme shënohen *