Kuvendi i Shqipërisë duhet të ushtrojë detyrën e tij Kushtetuese!

Nga Plarent Ndreca

Sot nga kryeministri i Shqipërisë Ju bë e ditur zyrtarisht Kuvendit të Shqipërisë se presidenti i Republikës ka ushtruar kompetencën e tij Kushtetuese. Ai nuk ka miratuar propozimin e kryeministrit për emërimin e Sandër Lleshit, në detyrën e ministrit të Brendshëm.

Që nga ky moment, Kuvendi i Shqipërisë është vënë në vonesë nga Kryeministri i Shqipërisë, për të respektuar detyrimet e tij Kushtetuese.

Neni 98/2 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë parashikon se: “Dekreti (i presidentit) shqyrtohet brenda 10 ditëve nga Kuvendi”.

Po a mundet që kjo shkresë që njoftoi kryeministri të konsiderohet dekret presidencial?

Une them po! Po, sepse nëpërmjet asaj shkrese presidenti i Republikës ka zbatuar drejtpërdrejt një prej kompetencave të tij kushtetuese, duke mos emëruar ministrin e Brendshëm. E ushtrimin e kompetencave të tij Presidenti nuk mund ta bëjë veç se nëpërmjet dekretit presidencial.

Neni 93 i Kushtetutës parashikon: “Presidenti i Republikës, në zbatim të kompetencave të tij, nxjerr dekrete”.

A është dekreti presidencial çështje forme apo çështje përmbajtje?

Unë them në mënyrë të padyshimtë që është çështje përmbajtje. Pra nuk e bën “Dekret” aktin e Presidentit emri apo forma e tij, por përmbajtja e aktit.

Nëse akti i presidentit është në zbatim të një prej kompetencave që i janë njohur në Kushtetutën e RSH-s, ai, pavarësisht nga emri apo forma e përdorur, konsiderohet dekret presidencial.

Në kushtet kur Presidenti ka ushtruar kompetencën e tij, për mos dekretimin e Ministrit të Brendshëm, ky akt konsiderohet për shkak të parashikimit Kushtetues si dekret presidencial.

Kryeministri i Shqipërisë dekretin presidencial për mosemërimin e Ministrit të Brendshëm ja bëri të ditur zyrtarisht nga foltorja e tij Kuvendit të Shqipërisë.

Në këto kushte, nga sot, Kuvendit të Shqipërisë i ka filluar afati 10 ditor për të shqyrtuar vullnetin e shprehur të presidentit të Republikës.

Kuvendi ka detyrimin të vendos rrëzimin ose miratimin e këtij dekreti, për rrjedhojë rrëzimin apo miratimin e propozimit të kryeministrit.

Presidenti i Republikës është shprehur, e ka ushtruar kompetencën e tij, duke mos e miratuar propozimin e Kryeministrit.

Tani e ka radhën Kuvendi, është detyrim i tij madje, që siç e parashikon Kushtetuta, duhet të shprehet për aktin juridik të presidentit të Republikës dhe të mos ler vëndin pa ministër të Brendshëm.

REMOTE_ADDR:[]
                 Loading...