Nëna e Skënderbeut, Vjosava Tribalda ishte e pastër shqiptare, nga Pollogu i Iliridës

Nga Ilmi Veliu*

Në vitet e tetëdhjeta, për shkak të interesimit tim të madh për të kaluarën shqiptare dhe hulumtimeve për heroizmat e Skënderbeut, nga pushteti i atëhershëm jugosllav  u dënova me 4 vjet burg të rëndë të cilin burg e vuajta në Idrizovën famëkeqe të Shkupit.

Ky studim i imi është përgatitur dhe ka të bëjë kryesisht me pretendimet e disa historianëve greko-serbo-sllavë rreth origjinës së Skënderbeut po edhe nënës së tij Voisavës.

Pas një kohe bukur të mirë të hulumtimit, deshifrimit e studimit të dokumentave në Arhivin e Stambollit, arrita që në Universitetin e Shkupit, para komisionit special i formuar vetëm nga historianë maqedonas, studjues të kohës së Skenderbeut, me fakte dhe argumente të shumta dhe në mënyrën më shkencore, ti mbështes për muri dhe të mbroj temën e studimeve posdiplomike me titull: “Skënderbeu në burimet Osmane e Bizantine”, ku përfshihet edhe origjina e tij nga nëna po edhe nga  babai.

Dokumentat e reja që i zbulova në Arhivin e Stambollit, ku flitet për origjinën shqiptare të Gjergjit po edhe prindërve të tijë më ndihmuan që komisioni i formuar me atë rast, i Universitetit të Shkupit, të mbetej pa tekst dhe mos ta hapte gojën.

Nëna e Kastriotit, në shkrimet serbo-sllavo-maqedone, gjithmonë është prezentuar me emërin Voisllava (sllave) dhe jo Voisava ose Veisava; e që eshtë emër i sllavizuar. Në latinishten dhe sllavishten e vjetër emri i nënës së Skënderbeut deshifrohet dhe lexohet si Voisava ose Viosava dhe nuk mundet të lexohet si Voisllava, sepse te emri origjinal në gjuhën latine po edhe në sllavishten e vjetër nuk eshtë e shenuar shkronja ,, LL,,.

Se emri i nënës së Skënderbeut;Viosava-Voisava-Vjosava nuk mund të lexohet e deshifrohet si Voisllava, ( sllave ) kam marrë dhe analizuar edhe përkthimin e Barletit në gjuhën frënge të sh. XVIII  ku emri i nënës se Skënderbeut është i përkëthyer, deshifruar dhe i shënuar si Veisava dhe jo Voisllava.

Ja burimet që flasin për origjinën e nënës së Skënderbeut e që historianët e politizuar nuk duan ti marrin parasyshë.

1.Gjon Muzaka, bashkëkohas i Skënderbeut dhe njohës i mirë i aristokracisë shqiptare të asajë kohe, në “Gjenealogjinë” e tij në tre vende e përmend  nënën e Gjergj Kastriotit-Voisavën, por ai duke e ditur dhe duke qenë i sigurtë se ajo dhe babai i sajë vinin nga një trevë pastër shqiptare ,,Pollogu i Dardanisë,, dhe se ata gjithëqysh ishën me origjinë  shqiptare, nuk e ka parë të arsyeshme që të flasë edhe për origjinën apo prejardhjen e tyre etnike.

Muzaka shkruan se Gjon Kastrioti me Voisava Tibaldën kishte katër djem dhe pesë vajza. Pastaj më poshtë shënon se  nëna e Skënderbeut dhe gruaja e Gjon Kastriotit quhej Voisava Tribalda. Gjon Muzaka flet për Voisavën edhe në pjesën ku thotë se Skënderbeu rrjedh nga prindërit Voisava dhe Gjoni, e që Voisava ishte bijë nga një familje aristokrate dhe shumë e respektuar e Pologut – familja Tribalda.

Muzaka,asnjëherë dhe në asnjë vënd në shkrimin e tij nuk e ve në dyshim origjinën shqiptare të Voisavës sepse ai e ka ditur dhe e ka pasur të kjartë se Pollogu në kohën e Bardhylit, Agronit e Teutës ka qenë pjesë e Dardanisë ilire, e që gjithmonë ka qenë i banuar nga iliro-arbërit,  e edhe gjatë periudhës bizantine, osmane,të Car Dushanit, po edhe sot, vazhdon të jetë 99% i banuar nga shqiptarët.

-Fan S. Noli, në veprën e tij për Kastriotin thote se Gjon Muzaka eshtë autori i parë që e ka përmendur  mbiemrin e nënës së Skënderbeut-Tribalda. Pra Muzaka i pari na ka informuar se mbiemri i vajzërisë së Voisavës ka qenë Tribalda e që ka qenë edhe mbiemër i babait të sajë Gërgurit,  princit të principatës së Pollogut.

-Kristo Frasheri , historiani jonë shumë i famshëm, thote se përkatësia etnike shqiptare e Voisavës ka qenë mirë e ditur dhe mirë e njohur, jo vetem prej Gjon Muzakës por edhe nga të gjithë bashkëkohësit e Muzakes, të trashgimetarëve të tyre, po edhe rrethit miqësorë më të gjerë që e kan rrethuar familjen e princit të  Pollogut, Gërgur Tribalda.

2.Marin Barleti, 1508, eshtë autor e biograf i jetës së Skënderbeut dhe duke informuar për prindërit e Gjergjit, thotë se nëna e tij quhej  Voisava,  që ishte e bia e njërit ndër princërit më të njohur të familjes Tribalda te Principatës së Pollogut e që ka qenë princ dhe sundimtar i kesajë krahine shqiptare deri në kohën kur i gjithë Ballkani pushtohet nga osmanët.  Barleti duke e ditur dhe duke e pasur të kjartë se krahina e Pollogut i ka takuar Dardanisë ilire dhe se e gjithë Dardania ka qenë shqiptare që nga koha ilire, pastaj ka vazhduar si krahinë shqiptare edhe në kohët që i përmendëm më lartë, nuk e ka parë të arsyeshme që të merret  me përkatësinë dhe origjinën e sajë kombëtare ose te bente pyetje se cilës përkatësie etnike i takonte trungu i sajë familiarë.

    3.Autori bullgar, Ivan Ivanov në veprën e tij ,,Bllgarski Starini,, 1990 Sofija, thotë se pas vrasjes së princit Vukashin nga osmanët, më 1371 te Beteja e lumit Marica, me pjesën e Maqedonisë së sotme lindore (Strumica, Kavadari, Gjevgjelia, Shtipi) vazhdon të sundojë djali i tij, Krali Marko, kurse me pjesën  që sot i thonë Maqedonia Perëndimore vazhdon të sundojë princi i Pollogut me emrin Gërguri, i cili bëhet sundimtar i pollogut pas shkatërrimit të perandorisë serbe dhe dobësimit të asajë Bizantine.

Nga këto të dhëna del se babai i Voisavës-Gërguri udhëhiqte me principatën e Pollogut shumë më herët se sa këto troje të bienin nën sundimin Osman dhe mund të supozohet se Pollogu qe pushtuar shpejt pas pushtimit të Shkupit më 1392, koha kur në dokumente, si zotëri i Pollogut përmendet pikërisht Gërguri dhe kufiri i shtetit të tij në veriperëndim të Pollogut.

Bashkë me princat tjerë serbë të Ballkanit, Vuk Brankoviq e Krali Marko, po edhe princat e fuqizuar shqiptarë të familjeve bujare shqiptare të asajë kohe, Thopia, Skurra, Muzaka, Arianiti, Ballsha,Kastrioti; edhe princi i Pollogut-Gërguri, pranon që përkohësisht të bëhej vasal i Sulltanit me qëllim që të mbetej sundimtar i principatës shqiptare të Pollogut.

Për ta vërtetuar atë që thamë më lartë duhet të skjarojmë edhe njëherë se pas vdekjes së Car Dushanit dhe shkatërrimit të perandorisë serbe, feudalët shqiptar që i përmendëm më lartë me një shpejtësi të madhe fillojnë të ngriten dhe fuqizohen me principatat e tyre, kohë kjo kur edhe babai i Voisavës-Gërguri ka qenë një nga ata feudal shqiptarë që behet i fuqishëm dhe sundon me Pollogun deri në vitin 1392, kur Pollogu sëbashku me Shkupin bien nën sundimin Osman.

  4.Boban Petreski, profesor i Universitetit te Shkupit, në shkrimet e tia citon të ketë hulumtuar dhe analizuar autorë si: Ivan Ivanov ,,Bëlgarski starini od Makedonija,,;  Mihajlo Diniq, ,,Oblast Brankoviqa,,;  Milan Shuica,  ,,O Cezaru Gerguru,, ku ka  gjetur dhe vërtetuar se Tribalda është mbiemër personal i Voisavës, babait të sajë Gergurit dhe familjes së tyre më të gjerë dhe nuk ka të bëjë me fisin e Tribalëve, i cili fis asnjëherë nuk është shtrirë në Dardaninë ilire ku sot shtrihet krahina e Pollogut.

Petreski, me argumentet që prezenton, ka arritur ta shkëpusë në mënyrë të sukësesëshme  lidhjen e Voisavës dhe babait të sajë Gërgurit me fisin e vjetër të Tribalëve, i cili  zbulim eshtë më shumë në shërbim të shqiptarëve dhe nuk i  ndihmon serbët,grekët e maqedonët që ta lidhin origjinën e Voisavës e Gërgurit me sllavët.

Dokumenti i dytë që bie Petreski ëshë ai se ajo ka qenë e bia e Gërgurit, mbretit të Pollogut, i cili pohim është plotësisht i pranueshëm për ne shqiptarët sepse eksistojnë dokumente shumë të fuqishme, se me të vërtetë në kohën për të cilën na flasim, mbret i Pologut ka qenë Gërguri, por  emri Gërgur eshtë shqiptarë, edhe sot përdoret në Kosovë si mbiemër e emër fisi dhe asnjëherë nuk eshtë përdorur e as sot nuk përdoret nga sllavët.

Në lindje të Pollogut eksiston fshati shqiptar me emrin ,,Gërgurnica,, që eshtë emri i princit shqiptar ,Gërguri…..ku ka qenë qendra apo kështjella e principatës së tij.

Njohuritë e këtilla që ne i marrim nga informatat e  burimeve të dhëna, ku shënohet se babai i Voisavës ishte mbret apo princ i principatës së Pollogut, del se ai udhëhiqte me Pollogun deri në kohën kur këtu arritën osmanët.

Nga te dhenat vërtetohet se krahina e Pollogut nuk ra nën turqit pas betejës te lumi Marica më 1371, betejës te Fusha e Savrës më 1385 në Shqipëri, e as pas betejës në Fushë Kosovë më 1389. Krahina e Pollogut, territor ky që shtrihej nga vëndi i quajtur ,,Karpallak,, afër Shkupit e Zhelinës, në veri të Pollogut e deri te maja e malit Bukoçë në mes të Kërçovës e Gostivarit, në jug.  Ky territor pra,  bie nën osmanët menjëherë pas marrjes së Shkupit më 1392, koha kur edhe në dokumentet osmane  si zotëri i Pollogut përmendet të ketë qenë princi me emrin Gërguri, e që del të jetë babai i vajzës së vetme me emrin Voisava.

Dokument shumë i vlefshëm që e përmend Voisavën si e bia e mbretit të Pollogut, me emrin Gërguri, është  edhe një letër e shkruar nga   eremonahu  Mihali nga Manastiri Leshka, në Pollog, e që është  i shkruar në  sllavishten e vjetër në vitin  1366. Ky manastir vazhdon te eksistoi edhe sot me te njejtin emër në veri të Tetovës. Në dokument thuhet se  ,,Prifti Mihon i fshatit ,,Debrishtë,,  të Pollogut na ka lënë një shënim  për Voisavën, të binë e mbretit të Pollogut, me emrin Gërguri, se ajo i ka dhuruar Manastirit ,,Leshka,, një mal  të madh me  lisa,,. (Stari srpski zapisi, L. Stojanoviq,  Beograd, 1982)

Sado që të kërkojnë e hulumtojnë ata që shkruajnë e flasin kot për origjinën jo shqiptare të Voisava Tribalda, nuk do të mund të hasin ndonjë grek apo familje sllave në Ballkan me emrin Gërgur. Përkundrazi në Kosovë e hasim edhe sot si emër fisi apo familje shqiptare, Gërguri, te Gërgurët, si që janë Krasniqe, Berisha, Thaqi, Kelmend etj.

            Sipas hulumtimeve që kam berë dhe dokumentave që kam gjetur në Arhivin e Stambollit, analizuar e krahasuar me dokumentat e deritashme, del se Skënderbeu (Gjergji) ka qenë i Gjonit dhe Gjoni i Gjergjit të parë, dmth se Skënderbeu ka pasur emrin e gjyshit të tij. Në kohën kur babai i Skenderbeut- Gjoni e trashëgon dhe zavendëson babain e tij, dhe vjen në krye të principatës së Kastriotëve, i gjen kufijtë dhe terrritorin e principatës së Kastriotëve  shumë të zgjëruar. Kësajë principate i ka takuar edhe territori i dy Dibrave po edhe territore të tjera jashta Dibrave. Pikërisht në këtë kohë, dmth. fundi i sh. XIV, Gjoni martohet me Voisavën, që ka qenë fëmiu i vetëm i princit të Pollogut-Gërgurit, e që bashkë me nusen nga Pollogu, Gjoni  trashigon edhe principatën e  Pollogut .

*Historian dhe ekspert i periudhës së Kastriotit

REMOTE_ADDR:[]

92 komente në “Nëna e Skënderbeut, Vjosava Tribalda ishte e pastër shqiptare, nga Pollogu i Iliridës”

 1. agon says:

  Cdo thote Mucua tani qe Vojsava eshte serbe prape apo do ti uli pleshtat e hunden e para se te flasi eshte me mire te studiosh ose para se te shitesh meso te shitesh mire jo si nje rrjepacak… i paditur

  1. artiles says:

   Ça të të thotë Muçua?! Ka kërkuar i shkreti dhe nuk ka gjetur! Se ai ka kërkuar dokumente në gjuhën shipe (që në atë kohë nuk shkruhej), ka kërkuar edhe në frëngjisht apo anglisht në Bibliotekën Kombëtare! Turqishten e vjetër, greqishten e vjetër apo latinishten nuk i zotëron, këshyu që “i lejohet” t’ja fusi kot, dmth të Provokaćia. Kështu është kur do të bëhesh GJITHOLOG!

   1. Elton says:

    Vk Skenderbeut. Qe nuk i dine as ditelindjen e sakte as vitin e vdekjes as portret origjinal te Skenderbeut.Do dine shqiptaret per plaken e tij nga ishte. E gjitha sajese e futur ne historine e Shqiperise nga fuqite e medha per ti shplare trurin shqiptareve dhe per ti genjyer sikur ky luftonte me shqiptaret kunder pushtimit osman. Kur dihet qe shqiptaret udhehiqnin dhe drejtonin ne shumicen e rasteve Shtetin Osman. Ky ka qene nje Altin Dardha ose Zani Caushi i viti 1440 dhe asgje me teper. I cili e ktheu Krujen si lagjia Cole e 1997.

    1. KORÇARI says:

     Opa e nxorri koçkën dhe mbetja spermatike Osmane ,por kësaj here me pseudonimin Elton.
     O kokëpilkë SKËNDERBEUN nuk e shpiku askush, ai ishtë është dhe do të jetë VIGANI ILIRO-SHQIPTAR QË I SHKËRDHEU PËR 25 VITE ME RADHË ATA [email protected] OTOMANË (Prandaj e qira në [email protected]ë quhet OTOMANÇE)

     1. Elton says:

      Po ik ore korcare fut nje kernacke ne bithe. Se mbase zgjohesh nga gjumi letargjik trushplarjes qe te paska zene qe nga fillorja. U bere ti nga Korca te na flasesh per Skenderbeun. Edhe kush ti prej Korce. Ne nje vend ku akoma ska kaluar ndonjehere treni.

      1. KORÇARI says:

       Elton Turkofil, Unë jam SHQIPTAR NGA KORÇA dhe kjo më jep të drejtën të flas për Skënderbeun dhe për Gjithçka Shqiptare,.
       PO TI QË JE MBETJE SPERMATIKE OSMANE Ç’PUNË KE NË BISEDAT E SHQIPTARËVE PËR SKËNDERBEUN ???? TI SHKO FOLË PËR SULLTAN MA.HA.MUTIN.

   2. Tahypis Po-Sta-zbres-Dotis says:

    Mucacos Nanos, studiuesi ne Haremin e Sulltonit, na u be historian, kur deklarojn disa dite me pare se nena e Skenerit ishte prostitute e Serbise! Sa gezim dhe lumtuni per popllin e vujt dhe ‘injorant’ shqiptar! Por jo kaq, por 400 e ca librat e shkruar per Jovan Tafuti-novic (emri serb i Skenerit) apo Giannis Kastra-ngulis (emri grekoqir i Skenerit), duke filluar nga Vatikani dhe mbaruar tek Marin Barleti e shume te tjere, na thone qe Skeneri na ‘ishte dobic serb’. – Temen e semes ore torrobell! – the Nikua – Edhe Skendua o tu mbyllte e mendjes, o Mucacos, na qenkesh dobic Serb; ta sullofte Skendua ne vere? Uacke more Facke!? Skendua u be tullumbacke nga i nipi i Mucacos! Madje thone qe Jovani e donte kaq shume te jemen ‘serbe’ saqe i sulmonte, digjte dhe i plackiste te sajte (dmth te gjithe fshatrat shkjaj ne kufi me albano-epirin, sepse kishte marre inat te atin e te jemes (Krajlovicin) qe bashkepunonte me Sulltonin. Krajlovici, i jati I momes se Jovanit, i kishte dhon edhe nje goce Sullton Mehmetit te II qe ta trajtonte me dildon e tij ne Harem, ne Kostantinopoje. Ne te njeten kohe, Krajlovivi kish menu ti jepte Tates se Skenerit gocen tjeter, keshtu qe me dy gure nje pune. Ene me Sulltonin ene me Jovanin e kishte mire. Uau po perse valle donte Krajlovici ta kish mire me Jovanin (Tafuti-novic) apo Giannis Kastra-ngulis!? Pse jo, ishte albanez i rrezikshem dhe donte ta merrte me te mire. Ky zbulim i madh u be nga i biri i Marias, dora vete – Mucacos Nanos. Nga emri duket i biri i nje emigranteje spanjolle por nga mbiemri si i biri i nje grekoqiri.
    Ky i biri i spanjollkes dhe me te jatin grekoqir Mucacos Nanos me se fundmi pasi mbaroj gazetarine ‘me sukses’ dhe e qau radioptelevizionin ju kthy deges se historise dhe na eshte kthyer ne historio-gazetaruc. Dhe ja papritur lexon nje artikull mbi Jovan Tafuti-novicin ne shkjajisht apo Giannis Kastra-ngulis ne grekoqirisht (sigurisht te perkthyer nga 300-euroshit apo 300-dinarshit e Tziprasiotit dhe Vucinovicit). Dhe pasi e ka kuptuar plotesisht gjenealogjiri-vicine ose gjenealogji-risin (dmth ne shqip – gjenealogjine) e Skenerit na e ben te ditur edhe ne nga penxherja e e shtepise me nje pankarte: Nona e Skenerit osht nga hajtat e Kumanoves, dmth gruaja qe ja kercente i jati i Jovanit apo Giannis ne krevat na paskish qene serbo-shkjaj e Krajlovicit te Modh (dmth i biri i lopes se modhe – Vici). Sa bukur, hehehe! Ngazellim i madh deri ne orgazme per grekoqiret qe se fundmi pasi humben Aleksandrin e Madh ne statujen e vendosur ne Maqedoni duan te fitojne te pakten Giannisin (jo Gianni Debiazin) ate Kastrangulisin qe ta vene ne piedestalet e tyre boshe ne Athinos katraqimos. Sigurisht qe ky artikull i sapo botuar e hedh poshte me kembe perpjete si Mucacos mortadellos ashtu edhe sumpallumit grekoqir dhe kurvo-vicet e Kumanoves (qe jane duke u perhap shume kto kohet e funit neper mediat e pagume nga sllavo-qiret). Kaq per sone. Neser historio-gazetari i fomshem me orgjine espanjo-grekoqire nga Kukufruthiotis do te vazhdoje sagen e tij ne emisionin e tij televiziv me shpikje te reja te perkrahur nga perfaqesuesi i Kulufruthiotis ne Parlamentin grekoqir Jani Tahypis ne suxhukus – Provokatorialis apo Provokaqirialis. Numri i shikuesve dhe lexuesve 300-eurosh nga bodrumet e Janullatositis dhe i 300-dinaresheve te kurvovicave te Kumanoves (ish-Jugosllavi) po rritet per dite. Per fat te keq shume albo-dashes po largohen nga emisioni i vete-shumedashur dhe i vete-veneruar i Mucacos Nanos. Hasta la vista, ‘hermano’ Mucacos! dmth Mirupafshim, ‘vella’ Mucacos. Ilmius Velius (ose Ilmitov Velijovic) ti plasi boles ne fytyris!

  2. Flm says:

   C’eshte kjo Iliride o Ilmi ???
   Ti Dervish dhe ti Ago aty aty larte keni degjuar gje, keni mesuar ne ndonje nivel shkollor top-onimin ILYRIDA.
   ###
   Me vone do ti nxirni shqipetare dhe emrat e familjes Kastrioti si Vojsava, Mara, Angjelina, Mamica, Reposh, Vjalka, Stanisha …
   ###
   E pi.. dhi semes nuk lat gje pa sajuar ore majmuna Anadolli.

   1. @flm says:

    Normal qe ja fusin kot. Jorgua ishte nga Gerqia me baba Janin. Qysh ne ate kohe luftoi per Megale Idhea dhe jo me kot e quajti veten Princ i Epirit. Ai me ushtaret fliste vetem gerqisht si Aleksandri i Madh. Kam dhe shume argumente te tjera historike po ja qe jot moter nuk po me le te qete. T’i them here tjeter. P.s. Mami te ka genjyer kur te ka thene se kush eshte yt ate! Por mos u merzit!( Fundja nuk eshte ndonje nder i madh qe te jesh biri i nje bujkrobi qe nuk dihet nga ja ardh).

    1. theatrical says:

     hahahaa…po te shikoni,kurdet e anastas kurves(janullatosit) kane ndryshuar qendrim ne lidhje me kombesine e Gjergj Kastriotit,
     kur e pane qe nuk i eci me origjinen “greke”,kane filluar ta bejne “serb”
     madje nje tjeter thote eshte malazez e nje tjeter me poshte bullgar haaahaaaahaaaaaa

   2. Ilmi Veliu says:

    Mos je ti Mustafa Nano i nanes tende…………..Ilirida eshte ,,Ilirikum,, ndarje e re dhe emrim i pjesëve te Ilirise pas renies nen Romen e Biyantin

    1. ILIAZ LAZI - Gostivari says:

     Zoti Ilmi!

     Krenohu e kënaqu kur të shajnë greqëqirët e sermutët-
     Të fala!
     Me këtë shkrim ia ke prishur qejfin atij KRIETARIT të BDI për INTEGRIM në HALE.

     1. Ilmi Veliu says:

      Po ku je bre Xhem Gostivari……Këta grekomanët që flasin shqip paskan qenë më antishqiptarë se sa kojshitë tonë(serbomakot).

      1. arban SHMILI says:

       MOS i BË SHKIET MAKO, sa për këshillë mirëdashëse.

      2. Klimax says:

       Ilmi Veli! Fatkeqesisht ti shkruan me gjuhen e urrejtjes dhe jo te llogjikes! “Grekomanet qe flasin shqip” e kan vertetuar prej shekujsh se egzistenca dhe qendresa e tyre ne keto territore beri te mundur edhe egzistencen dhe rruajtjen e identitetit kombetar, gjuhen, traditat, kulturen e besimin! Pa “grekomanet qe flasin shqip” shqiptaret mbas vdekjes se Perandorise Otomane nuk do te kishin shtetin e tyre, por do te ishin ashtu si ju, popullsi myslimane, ashtu si boshnjaket, diku pjese e shteteve ballkanike sepse, ne te kundert nga “grekomanet qe flasin shqip”, ju ndiheshit dhe vazhdoni te ndiheni me identitet me turq se edhe vet turqit!
       Nen pushtimin otoman, mbas vdekjes se Gjergj Kastriotit, ndiheshit zoter, sundues, zaptues, mbeshtetes deri ne vdekje te saj dhe cuditerisht, mbas shporrjes se saj, sigurisht jo nga ju, luajtet dhe vazhdoni te luani lojen e viktimes!
       Atehere c’na dilni me flamur si pasardhesit dhe mbrojtesit e historise se Gjergj Kastriotit kur ju nuk keni asgje te perbashket me te, kur ju urreni edhe dykrenaren kristiane packa se pa piken e llogjikes “krenoheni” me te duke e kthyher ne nje simbol qesharak me “modelin e ri” te nderthurrjes se duarve perpara gjoksit!

       1. Ilmi Veliu says:

        I nderuar Klimaks, une nuk marr pension nga Greqia e as nga Turqia. Shqiponja kristijane eshte simboli i Serbise,Malit te Zi dhe Rusise. Shqiponja jone,e Teutes-Bardhylit-Gencit eshte shqiptare dhe nuk ka snjifar feje. Enver Hoxha me yllin e beni komuniste por shyqyr Zotit edhe ai theu qafen dhe sot ai eshte simboli i shqiptarev pa marre parasyshe fene e tyre.

   3. beni says:

    Turqit ose turqelinjte kerkojn të bëhen ilire!!!

   4. ELIOT says:

    MORE IDIOTA TURQ … CFARE TRUNI KENI MORE …. NGA XHELOZIA CFARE NUK SHPIFNI PER SKENDERBEUN …BOTA NA I KA ZILI DHE DISA DEBILA JA FUSIN PORDHES SI MUT NANO QE ESHTE TURK DHE N CAN BYTHEN ME RRENA ….. PO TE KISTE NENEN BABABIN GJYSHIN GHYSHEN NG SERBIA PERSE NUK E BERI LUFTEN PER SERBET PER GREKET PER CIFUTET ..POR ERDHI DHE BASHKOI SHQIPTARET ….. KAQ GJE TE THJESHTE SE KUPTONI APO BENI S BOEL GOMARI …SE EDHE GOMARET E KRUJES E KANE KUPTUAR ME VITE …. DHE PER ELTONIN E ZGJUAR …NE RAST SE NUK KEMI SHUME GJERA TE SHKRUARA ..PER JETEN E SKENDERBEUT …. VJEN SPESE URQIT DOGJEN LIBRAT CDO GJE QE TREGONTE PER HEROIZMAT E SHQIPTAREVE …EDHE GJUHEN …TONE SDONI T LEJONIN TURQIT ARABE .PRANDJA ARABE TE PISET MOS NA CANI TRAPIN ME PERRALLAT TUJA POR SHKONI NE STAMBOLL ME BASHEN DHE NANON DHE THITHJANI ER DOGANIT …

  3. gjithashtu malok says:

   o ilmi, e para nje qe e ka emrin ilmi, duhet te ndalohet me ligj te flase per skenderbeun. dhe nese flet duhet derguar ne internim.
   e dyta , ne arkivat e vatikanit thuhet qe gjergj Kastrioti feudal i krujes matit dibres, per te fituar te drejten e kurores se principates se albanise verteton para papes qe eshte i biri i vojsaves, me prejadhje nga familia mbreterore serbe. pra nese vojsava do ishte shqiptare gjergji as qe do ta kish marre nga papa titullin e princit te shqiperis. sepse te drejten e marrjes se tronit ne shqiperi e kishin vetem tre familje, balshajt dhe (dhe keta ishin serb balsic), topiajt plotesisht shqiptar, dhe agniu, franceze. qe kishin titullin ne momentin deri kur e mori skenderbeu.

 2. vang says:

  Po cfare ti thuash Mucit?Ai per vete nuk shkon te hulumtoje dekumente por do te beje histori te gabuar duke u perpjekur te na thote se ahere martoheshin shqiptaret me serbe.Po edhe tani martohen.Kush tha jo por nena e Skenderbeut nuk eshte sllave sado Muci do ti beje qejfin serbeve.

  1. Ata says:

   Ore, edhe tani ka mijrsa prostituta dhe striptiste serbe ne shqiperi, tetove dhe kosove, por nuk do te thote qe shqiptaret duan te martohen me kurva serbe, si ato te Klub Shqiponjes

 3. Flamur says:

  Te lumte Zoti Ilmi shkrim i perkryer qe bazohet ne te dhena historike. Nje nder kerkoj prej teje, çoja nje kopje njefare mut nanos knej nga Shqiprija qe ta lexoje dhe ai.

  1. Ilmi Veliu says:

   I nderuar, shkrimi eshte bere krzekeput kunder deklaratave te Nones,por u detzrova ta fshi emrin e tij sepse ketu ne Maqedoni i frikohen dhe shtzpi nuk ma boton shkrimin. Jam i gatshem qe te debatoi me te edhe ne studio……………u ybulua se nga kush paguhej ai dhe ca te tjjere

 4. Ata says:

  2 korigjime te vogla… asnje princ shqiptar nuk ishte vasal i Osmaneve mbas 1395…. servet ishin vasale dhe pjese de facto e perandorise osmane qe ne 1389, por jo shqiptaret.

  Per here te pare Kastriotet behen Vasale ne 1425 dhe Muzakajt, nderkohe qe Arianitit, dukagjinet, Balshajt, Zahariajt, Skurajt jo… Arianitet biles ngrihen ne lufte kunder Osmaneve ne 1431 dhe gjergj Arianiti i mund Osmanet ne 5 beteja ( duke u bere i pari udheheqes, jo vetem shqiptar, por edhe europian qe mund Osmanet ne 5 beteaj rrjesht) dhe riven nen kontrollin shqiptar gjithe epirin dhe shtirhet der ne Manastri ( si ne kohe te Gjin Bue shpates dhe Zenebishteve).

  Osmanet kapin pjesen verilindore te Pologgut ne 1395, dhe jo gjithe Rajonin e Pollogut

 5. undefined says:

  Nuk ju rruhet shume per faktet jevgjiteve amadollak te Athines si dhe pic derrave te Stepave te Uralit te Beogradit ata jetojn ne Boten e perrallave te shpikura vete te mbeshtetura nga nje Europe antishqiptare qe ka po kaq shume faj ne kete mesele te historis te Gadishullit tone

 6. syri says:

  Po kujt i hyne ne pune kero historira sot pervec antishqiptareve dhe Historianeve medioker qe se bashku me disa analiste po medioker vene ne diskutim origjinen e Skender Beut,Gjergj kastrioti?! Pak probleme ka Shqiepria me “deep state” Sali-Meta?

 7. theatrical says:

  rendesi ka zbulimi i Mooch-it qe thote se nena e Skenderbeut eshte serbe
  (kurdet e anastas kurves thone qe Skenderbeu eshte grek iorgos kastriotis )hahaha
  po çuditerisht vetem ne keto dy vende ndalohet kategorikisht cdo bust,statuje,simbol,emer rrugesh e cdo gje qe ka te beje me heroin tone kombetar hahaha

 8. Sal demokrati says:

  E drejt.
  Shqiptart- gjak i paster arjan,me t vjeter sesa serbi e gteku e arapi e indiani e kinezi,me t lasht edhe sesa majmuni vet.
  Sepse sipas zbuimeve me t fundit arkeologjike ne fillim ishte pellasg shqiptari,pastaj erdh majmuni greku elefanti dhe macja
  Me von dul greku shum von

 9. po lexojme nga pak qe mos jeme injorant says:

  Ky Veliu (Ilmiu) duhet ta dije ma mire nga te gjithe se nga e ka origjinen Vojsava meqense eshte Veliu prej turkiet !!!!! Vojsava “shqipetare” dhe femijet e Vojsaves …….. !!!!! Po rreshtoj emrat e vellezerve dhe motrave te Gjergjit te Kastriotajve /;Reposh ( fl. 1426-d. 1431), moine, enterré dans un monastère [ où? ] . [22] [ source non fiable? ]
  Stanisha (fl. 1426 – d. 1445), commandant. [23]
  Konstandin (fl. 1426),
  Mara, mariée à Stefan Crnojević , seigneur de Zeta (r. 1451-1565)
  George “Skanderbeg” (1405-1468), magnat et général albanais; Subaşi ottoman de Krujë, sanjakbey de Dibra, futur organisateur de la Ligue de Lezhe , et vassal napolitain à partir de 1451
  Jelena (ou Jela), a épousé Pavle Balšić [24] avec qui elle a eu, selon Noli, trois fils. [25]
  Mamica, a épousé Musachio Thopia en 1445 [24]
  Angelina, marié Vladan Arianiti, [26] frère de Gjergj Arianiti . [27]
  Vlajka, marié Ghin Musachi , [24] En second lieu Stefan Strez Balšić [28] avec qui elle peut – être eu des fils Ivan et Gojko . [29 Komentet le te na i beje Valiu apo Kadiu , Asqeri apo Bajaziti , Spahiu apo Asllani e te tjere prej turkiet se e dine ma mire !!!!

  1. ILIAZ LAZI says:

   “MALOK” dhe “PO LEXOJMË nga pak”
   Është një lajthitje metodologjike shkencore kur fenomenet historike i shpjegojmë nga perspektiva e shek. 19. e pas.
   E meta e jetës sonë historike është se, nga kjo ose ajo arsye, nuk krijuam identitet të fortë kulturor, që ndër shekuj këtë rol ushtroi institucioni kishë-, aty ku me të lindur merrje një emër.
   Kisha e ritit katolik është treguar më antidogmatike në disa aspekte. Ajo tregoi një tolerancë dhe fleksibilitet.
   Krahu tjetër i krishterë, ortodoksizmi greqo-sllav ka manifestuar një brutalitet flagrant dhe në luftën e saj (mentaliteti dhe kultura e dhunës brutale vazhdon sot e kësaj dite – Greqia e sotme, ortodoksizmi sllav) për konvertimin me dhunë barbare, detyrimisht praktikonte flakjen e emërtimeve burimore shqiptare ku të lindurve u viheshin emra sllave, feja mbulonte etninë dhe këtu gjindet edhe shpjegimi i emrave sllave tek një pjesë e arbnorëve mesjetarë. Është një fenomen i padiskutueshë (kujto emrat e shqiptarëve ortodoksë të Rekës) Andaj ti Lalok e Lexok, mos na dërdëllisni të na shpjegoni përkatësinë etnike nga këndvështrimi i emrave personalë.
   Dati i VJOSAVËS, GËRGURI “jeton ende përmes mbiemrit të ruajtur mesjetar GËRGURI në DARDANINË e sotme.
   Nuk kam nge dhe as mundësi që brenda pak minutash që po e shkruaj këtë reflektim të sjell argumente disertacioni.
   Mbasi ishin sllavë Kastriotët, pse nuk u ruajtë e gjallon ndër ta (sllavët ortodoksë vija e pinjolizmi i familjeve KASTRATI në ditët tona, pse nuk kultivohet ndër ta admirimi për të bëmat e Kastriotit.
   Unë kisha një fqi, shqiptar ortodoks, me emrin STANISHA, i biri i Bllagojës dhe nip i axhës QIRKO, sekretar i prefekturës në Gostivarin e Shqipërisë së MOTIT të XHEMË HASË GOSTIVARIT.
   Nga ndjenja e manifestimi i shqiptarizmit, babai i STANISHËS, kojshiu BLLAGOJA, qe i detyruar të ikte në Shqipërinë e Enverit xhaxhë ku gjeti edhe belanë.

   1. duhet me lexuar pak me shume mos ngelemi injorant says:

    Nuk desha te te pergjigjesha por duke pare Iliaz “Laz-i” ….. besoj e kupton fjalen ” Laz” ne serbisht po rrekem te te them dy fjale: Iliaz pehlivani qe me perdridhesh si nje çingije per te legjimituar genjeshtrat e tua qe nje mendje e semure nga djallezia mundet ti sajoje !!! E para flet per dokumenta nga arkivat e Stambollit (inekzistente per Gjergj Kastriotin) qe vetem tya te qenkerkan servirur per te studiuar dhe asnje studiuesi tjeter ,duke patur parasysh hulumtuesve te shumte te huaj apo shqiptare !!! Asnje nga biografet apo historiane studiues te te gjitha kategorive (vendi apo te huaj) ne studimet e tyre nuk kame vene re ti referohen arkivave Turke ,por i referohen dokumentave te arkivave Italiane , Kroate, Serbe,Greke, Spanjolle, Austriake e te kishes katolike dhe ortodokse !! Kjo jo se nuk duan por nuk kane gjetur per personin ne fjale / Tani te vime tek djallezia tende ku me thua qe emerat sllave te motrave dhe vellezerve te Skenderbeut jane vene ne kishen sllave se e donte zakoni apo rituali , nuk kishin nga ja mbanin dmth ishin te detyruar !!!!!! Genjeshter e trashe plot djallezi …. apo jo ti Laz-e !!! Po na i shpjego atehere si ka mundesi midis nente femijeve me emra sllave (qe ja vuri popi serb ) Skenderi -beu na paska emer shqipetar, me qarte arberor , Gjergj …Gjergji Kastrioti ……. !!!! Si i paska shpetuar popit serb ky femija i Ivanit dhe i Vijisllaves ….. nuk e paskan pagezuar ne kishen bizantine sllave ( kishe ortodokse arberore nuk kishte ) ????!!!!!!! Ndoshta valle ky Skenderi-beu nuk quhej (sipas variantit serb) Gjergji por Durad Kastrioti ????!!!!!!!! Atehere i bie qe qenkerkemi genjyer me heroin kombetar Skenderbeun duke nderuar nje tjeter Kastriot jo te vertetin Durad-in !!!! Tjeter … i jati Vojisllaves eshte Grguri dhe jo Gerguri dmth Brankoviçi !!! Nje verejtje tjeter pehlivan qe gjen zgjidhje per ç’do gje : Mos hyre ne interpretime qe si takojne llojit tend per te gjetur lidhjen midis ” Sava -s” Serbe dhe “”Savoi” … Savojes Italiane …. apo Savua siç thone francezet !!! Jane dy gjera ne distance … shume larg sa rrezikojne te te shnerrojne nga nje pehlivan ne nje klloun cirku !!!! Mos u hap shume si ” vaji ne lakra” themi ne kendej nga Tirona !!!!!! Nuk po zgjatem me tej se kohen e kam te çmuar dhe gjynaf ta konsumoj me Laz-in

 10. ari says:

  hi all! me te veret e keni , se duhet theksuar qe ishte shqiptare?///dhe kjo para 500 vjeteve, kur Princer e mbreter komunikonin dhe lidhnin martesa mes tyre? Edhe nese eshte jo shqiptare, ku eshte problemi? pse e perfshine konceptimin e sotem (ose te ketyre 100 vjeteve) ndaj serbeve me ate historik? kjo nuk eshte analize, kjo eshte..s’e di!!!Tjeter, po cfare te themi per ata (qe nuk mund te durojne se Vojsava mund te kete qene serbe) qe, Ali Tepelena e kishte gruan greke? qe Ismalin bej vlora e kishte gjithashtu greke?
  Eshte e kote, jeni shume te lodhshem…ndoshta meqe keni bindjen se VETEM te qenit shqiptar eshte Mrekullia e botes!! Te gjithe kombet kane nje perkatese, dhe ajo eshte per ta identitet dhe kaq.

  P.s me vjen keq per kohen qe humba me kete artikull. Merruni me mire me punes, studimet dhe jeten kulturore qe te avancoje..Lereni historianet te meren me historine dhe ne ta lexojme ate me kersheri, kuriozitet dhe kaq.
  flm

 11. po lexojme nga pak qe mos jeme injorant says:

  Ky Veliu (Ilmiu) duhet ta dije ma mire nga te gjithe se nga e ka origjinen Vojsava meqense eshte Veliu prej turkiet !!!!! Vojsava “shqipetare” dhe femijet e Vojsaves …….. !!!!! Po rreshtoj emrat e vellezerve dhe motrave te Gjergjit te Kastriotajve /;Reposh ( fl. 1426-d. 1431), moine, enterré dans un monastère [ où? ] . [22] [ source non fiable? ]
  Stanisha (fl. 1426 – d. 1445), commandant. [23]
  Konstandin (fl. 1426),
  Mara, mariée à Stefan Crnojević , seigneur de Zeta (r. 1451-1565)
  George “Skanderbeg” (1405-1468), magnat et général albanais; Subaşi ottoman de Krujë, sanjakbey de Dibra, futur organisateur de la Ligue de Lezhe , et vassal napolitain à partir de 1451
  Jelena (ou Jela), a épousé Pavle Balšić [24] avec qui elle a eu, selon Noli, trois fils. [25]
  Mamica, a épousé Musachio Thopia en 1445 [24]
  Angelina, marié Vladan Arianiti, [26] frère de Gjergj Arianiti . [27]
  Vlajka, marié Ghin Musachi , [24] En second lieu Stefan Strez Balšić [28] avec qui elle peut – être eu des fils Ivan et Gojko . [29 Komentet le te na i beje Valiu apo Kadiu , Asqeri apo Bajaziti , Spahiu apo Asllani e te tjere prej turkiet se e dine ma mire !!!! Grgur Brankoviç babai dhe e motra Mara Brankoviç , Vojislava nuk ka qene vajze e vetme !!!!! Vojislava Brankoviç !!!

  1. Artan says:

   U kelluf,lexo edhe ti ca qe te kulturohesh.Familja e Skenderbeut ka qene familje ortodokse shqiptare e ritit sllav,prandaj vellezerit e Skenderbeut kishin ata emra.Ashtu sic ortodokset shqiptare ne Jug kane emra “greke”.

 12. Detari says:

  M……Nano, si nallban qe hiqet se eshte ,nuk mbath dot as gomarin e mehalles e jo ti vendose “shalen kalit xanxar”……Po kur te mer koka ere (sic I ka dale tymi edhe mucit me tullymbacet qe shpesh ka leshuare ) ai po ngaterron edhe opingat me hibete . Duket qe I ka hipur gomarit mbrapsh dhe shkruan habere sa here qe gomari ndalon per gjemba …..

 13. duno says:

  Qe Muc Nano eshte i lehte dhe siperfaqesor ne ato qe thote dhe ben , kete tani e dine te gjithe . Te sjedhesh si argument qe Voisava eshte sllave se disa prej femijve te saj kane emra sllave , si Mamica apo Stanish , i bie qe te gjithe femijet shqiptere qe sot quhen Maik , Stiven , Piter , Xhon apo Xhoana ti kene prindrit angleze , edhe pse quhen Mustafa apo Hanushe . Fakti qe shqiptaret nuk e kane problem tu vene femijve cfardo emri qe u pelqen , pa paragjykuar qe eshte emer i huaj , ndryshe nga ca popuj te tjere si puna e grekve qe numri i emrave qe perdorin nuk e kalon shifren 30,pra ky fakt nuk ben qe prindrit te marin per etni , origjinen nga vjen emri i femijes . Nisur nga ky fakt qe ne vendin tone kemi kaq emra te larmishem nga te gjitha vendet , sipas logjikes se Mucit i bie qe ne kete vend vetem shqiptare nuk mund te kete .

 14. Pellazgos says:

  Mund te ma “shpjegoje” zoti Veliu qe,para pushtimit te Ballkanit nga Osmanet per 1100 vjet Perandori Greke Orthodhokse te Bizantit lejoheshin te pagezoheshin,te vinin emra,lejoheshin te hanin buke,te pining uje, te qi….n?
  Dhe po ti “lejonte” Sulltani dhe Velirat ne cfare Emrash pagezoheshin,me ato qe I pelqen Veliut qe ka “gjetur” dokumenta ne arshiven e Sulltanit?
  Une di qe edhe sot qe dielli lind pasi gdhihet zoti Veliu dhe emrat tane si Orthodhoks nuk jane Gjergj apo Vojasava,apo Gjon,apo Gjin por Janis,Jeorgos Dhimitris etj.
  Vetem po flet per ndonje shtet dhe Gjergj nga Afrika e Jugut.
  Historia nuk behet kur je I semure nga nostalgia per Sulltanin.
  Kjo eshte edhe aresyeja pse per pjesetaret e shtetit Shqipetare te Organizates Islamike Kombi eshte “mbi te gjitha”.
  Edhe emrat I kini ca Angles si Edi,,Elton,Ervis Elvis,Klevis tani ca Klinton,Bush,bust per gruan e Klintonit se per ju nuk “egziston” Vorio Epiri,as Pirrua,as Poli I Veriut se keto jane Greke.
  Eshte pune mu…….I kur nuk ke rrenje dhe per inat te vjerres d.m.th Greqise shkoni me gjithe fshatin.
  Ate thote edhe nje humorist shqipetare
  Sna ze gjumi per Greket (se jemi turq kjo dihet).
  Per vete na kane rene breket.

  1. Ylli says:

   Ketu eshte forum shqiptar o bilinguist sufllaqesh dhe meso te shkruash shqip ,nese do te behet e kuptueshme “djallezia jote sherbetore greke”.!
   Pellazg thuhet e jo Pellazgos .Prapashtesen “os” perdore ne forumet greke ,megjithese vula “alvane ,alvane dhen tha gjinis helinas pote” nuk do te ndahet kurre ,ty Pellazg dhe ketij me poshte “Klimaqis” .
   Per ju vlen fakti qe per inat te Shqiperise ,vetshpalleni legena jashteqitjes grekesh !
   E di cfare vuajne shqiptaret ne kohet e sotme ?? Indiferencen e tyre epike per shkuljen e sllavizmave e greqizmave nga toponimet e tyre dhe ne fjalorin e tyre.
   Si Grekqire qe jeni duhet te dini ligjet qe nxorren qeverite greke mbas 1912 dhe fanatizmi qe futi ne popull kisha greke per denimin e perdorimeve te toponimeve sllave ne gjithe Greqine ,thane rezultate dhe greket sot fare pak e dine qe Greqia ishte mbushur me toponime sllave deri ne Peloponez.
   Kjo ben qe ju u referoheni toponimeve sllave dhe emrave ortodokse te Shqioerise mesjetare sepse akoma dhe sot shqiptaret nuk e rruajne shume.
   Te pakten si “vellezer ortodokse” me serbet duhet ta dini qe e drejta historike e Serbise (sipas vellezerve) shtrihet deri diku ne Lamian e sotme ,aty mbaronte mbreteria e Car Dushanit.Dhe kjo e drejte bazohet te toponimet sllave ne Greqi ,te cila djallezia legjendare greke ne shumicen e rasteve i zhduku.Kengen serbe te Luftes te 1 Botetore duhet ta dini besoj o Pellazgos dhe o Klimaqis ???
   Titullohet “Našu Selanika” ,qe do te thote Selaniku jone.
   E mos beni si te zgjuar kot ,se ju shkoi jeta duke degjuar ate bolen Liakopulos !!

 15. Klimax says:

  Nuk e di se perse ngaterohet kot me emrin, jo Voisava, jo Vjosava, jo Veisava e jo Vojsllava kur ne te gjitha rastet eshte emer sllav! Emra sllave jane edhe shume toponime te territoreve te sotme shqiptare. Si shumbull, lumi Vjosa (qe autori lidh edhe emrin e Vojsaves si Vjosava per te “vertetuar” rrenjet jo sllave te saj), eshte nga sllavishtja.
  Edhe mbrapashtesa “sava” e emrit te saj i ka rrenjet nga sllavishtja. Sava eshte emer i perdorur mbi te gjitha nga banoret sllave te jugut, pikerisht nga mendohet edhe origjina e saj. Gjithashtu Shen Sava ,lumi Sava, etj, etj.
  Mos harrojme se ne periudhen e Bizantit bashkepunimi, lidhjet, miqesite dhe nderthurrjet e principatave kristiane me njera tjetren ishin te tilla sa eshte shume e veshtire te percaktojme ndarje te pastra etnike midis tyre.
  Ndoshta autori i shikon sllavet me syrin e mbas pushtimit osman te Ballkanit dhe jo me realitetin historik te ngjarjeve te asaj periudhe!

  1. ILIAZ LAZI - Gostivari says:

   KLIMAX, FALË TEORISË SATE SAVA, KUPTOVA SE SAVOJËT E ITALISË NA QENKËSHIN SERBUS SLLAVË DHE TI PELLAZGOS, SA PËR NOSTALGJINË TURKE, KËRCOVA SOT E KËSAJ DITE NË FESTA VISHET ARBORSTYLE DHE I BIE SI SHOVENIZËM, AMA E VËRTETË ËSHTË – SE KJO ANË DHE MALËSIA E GOSTIVARIT KANË NJË FJALË PAK SA PËRCMUESE – TURK MOS M´U BOFTË MAGARI (GOMARI )!

  2. KORÇARI says:

   Klimax, mos i vlerëso gjërat dhe faktet me syzet miopike Greko-sllave, emri Vojsava nuk është aspak sllav por puro Ilir , pasi nuk është vojsava po Vajzave pra më SHQIP nuk bëhet.
   Por për disa si PALLA….ZOGU [email protected], grekofilat, Arben+Elton Turkofilat dhe disa Bythëshkallmuar të tjerë si MUÇI LEGEN PALAÇUA të gjitha janë SËRBO-TURKO-GREKE dhe asgjë nuk është Shqiptare, kur në fakt është KREJTËSISHT E KUNDËRTA.

   1. demokle says:

    Si the mo “KORCARI” si the ……. vojsava (vijislava) …. Vajzave ??? !!!!! Sipas teje neve mundet me te thirr tya jo KORCARI , ……..por KARKARI dhe tet ate qe quhet MITI …….ti themi MUTI, me pak ndryshime qe na sugjeron ti more KARKARI !!!!!!

    1. KORÇARI says:

     Ore ,Demokari, po ore ashtu është Vajsave, në shqipen e sotme vajzave, por që ti kuptojë dikush këto gjëra PRESUPOZOHET TË KETË TRU ( Jo pe Peshku si i yti ) ,DIÇKA QË TEK TY MUNGON PLOTËSISHT, në vend të Trurit KE PEZHISHKA MESJETARE ,TË CILAT MESA DUKET QËNKAN ME BANIM TË PËRHERSHËM , KANË BËRË DHE PASHAPORTIZIMIN .
     Demokari , Skënderbeun e quanin GJERGJ por grekët e quajnë JEORGIOS pra SIPAS PEZHISHKAVE TË TUA , QËNKËRKA PURO GREK dhe Sërbët e quajnë GJORGE, pra SIPAS PEZHISHKAVE TË TUA QËNKA PURO SËRB.
     Demokari , gjithmonë fqinjët kanë vjedhur rrëmbyer , përvetësuar sa kanë mundur nga SHQIPTARËT , psh : Grekët Fustanellën veshjet , zakonet e deri tek identitetin e Arvanitëve. Sërbët Tokat, Historinë, Emrat , këngët,veshjet dhe Lahutën më së fundmi.
     Eh mo Demokari (jo Demokleu) , të paska zënë truri pezhishka dhe kujtesa pluhur, do të të thosha që JE TRUPESHK por kam rrespekt për peshqit.

 16. anastasi says:

  “ILMI VELIU”–Shkrimi i juaj historik i perkryer, i shkelqyer. Historin qe tregon per kastriotet dhe VOJSAVEN i perkryer dhe shume orgjinalitet,i sakt.Kjo historia e juaj e perkryer per te gjithe ata endacak pashkolle dhe pa dituri se cfare eshte historia shqipetare.Historianet shqipetare te medhenjet e shqipetise nuk rrojne me,tani kerkojne te dalin disa injorant dhe delexhinje si nje fare pisanjosi Mustafa Nano nje cope gazetari prej Skrapari,nje cope idioti prej tomori. ILMI VELIU shkrimi i juaj perfekt dhe historik,studim perfekt me te dhena aq te sakta dhe aq orgjinale,sa ti zotni duhesh falnderuar me nje shperblim historik i pa diskutushem.

 17. Beni says:

  O Muc spiuni,o legen dhe bir legeni ne breza,o idiot i lindur spiun,motra jote nena jote jane serbe dhe qihen me grek,dhe ti kelysh pushti je.Per ty Mustafa Nano duhet te burgosesh perspiunazh,dhe degradim te figurave kombetare.

 18. pitu says:

  ketu duket qe te gjithe romaket ishinn skllever te shqipetareve dhe sllavet qe kane vene te gjitha toponimet kane qene dhe ata skllever te shqipetareve

  1. Ilmi Veliu says:

   Shqiptaret kan qene te pushtuar nga romaket,sernet,osmanet dhe ata ua kan lene emrat po edhe toponimet. Toponime serbe ke edhe ne Shqiperi;Goloberdo,Novoselo, qe kan mbetur nga koha e Car Dushanit…………..

 19. suliot says:

  gergur nuk eshet emer shqiptar por turko-bullgar, emri gergur ishte fis bullgar dhe eshte i dokumentuar ne histori

  1. Pic derr says:

   Shko pic derr meso shqipen me paske edhe nick te b..q…qe nuk lane gje pa vjedhur grabitur e vrare mbrapa kraheve …ger-gur eshte me shqip nuk ka ku te shkoj o mjerim i injorances

 20. Kozmos says:

  MUCUA ESHTE NJE ANTISHQIPETAR 100% ESHTE I SHITUR TEK SERBET DHE TEK GREKET . PER TE NXJERR LAJMIN E RREME SE VOJSAVA ISHTE SERBE , MUCI KA MARRA SHUME PARA . GREKET KANE TE DREJTE, QE THONE NE PAGUAJME PARA NE MEDJAN SHQIPETAR .
  TURP TE SHESESH KOMBIN TEND TEK ARMIQTE E SHQIPERISE .

 21. petrit says:

  pershendetje te gjitheve, uroj te keni nje dite te mbare.
  dua te permend fare shkurt mendimin tim rreth ketije problemi ( mit) si dhe problemeve ( miteve ) te tjera te ne shqiptareve.
  Popuj te ndryshem ne te gjithe boten MUNDOHEN te KRIJOJNE legjenda, MITE dhe aty ku nuk ka, vetem e vetem qe te tregojne madheshtine e pupullit te tyre, heroizmin, bemat , krenarine, prejardhjen etj etj.
  mendoj se dhe ne shqiptaret DUHET te mesojme nga keto gjera.jane disa mite tonat qe dhe nqs nuk jane 100% ashtu sic tregohen , DUHET TE MBETEN ASHTU SIC JANE. ” Hulumtimet shkencore” te disave qe me teper duan te terheqin vemendjen nuk mendoj se sqaeojne ose gjejne nje fakt historik te ketyre problemeve.
  MITET KRIJOHEN DHE ATY KU NUK KA.
  ato i sherbejne ndergjegjes kombetare, shtytjes perpara, krenarise qe dhe mbase …. duhet kerkuar e gjetur.
  mendoj se ne shqiptareve nuk na vjen e keqja nga keto mite. mendoj se ” hulumtuesit ” duhet te mendojne e punojne me shume tek ceshtja shqiptare ne pergjithesi, sic sllavizimi i trojeve shqiptare, kush ishte sunduesi i beogradit, si linid mbreteria serbe, kush jane malazezet, si u ndane shqiptaret ne katolike, ortodokse, kush jane
  shkiet” dhe pse quhen ashtu, kush jane camet , ku shtihet vendodhja e tyre, pse cameria nuk eshte me jona, pse ne greqi mohohet gjuha shqipe, greqizimi i shqiptareve nder shekuj atje etj etj aty te gjejne te wertetat, dhe mitet qe na i mori greqia. eshte me patriotike ashtu se sa te merren me nenen e skenderbeut, vete Skenderbeun.

  respecte te gjitheve

  1. ILIAZ LAZI - Gostivari says:

   PO PETRIT,

   FABRIKATËT P.SH. SHKIET E FYROMIT
   PËRMES VJEDHJEVE FLAGRANTE TË HISTORISË SONË E BULLGARE NA DOLËN TË NA SUNDOJNË DERISA NE THESARIN HISTORIK E SHPIRTËROR QË KEMI AS QË E KONSUMOJMË.
   SHEMBULL OQEANIK: AQ BUDALLENJ QË TREGOHEMI, ILIRIKUN, OSE GADISHULLIN E ILIRISË E PËRPIJMË PËR BALLKAN (KUSH NUK NA DETYRON), NDËRSA DARDANINË ILIRE ENDE E QUAJMË KOSOVË MUTI, NË VENT QË TË RINGJALLIM, AKTIVIZOJMË, E TË BËJMË NORMALITET PËRDORIMIN E DARDANISË, THESAR EDHE POLITIK, SI EMËRTIM EDHE ZYRTAR EDHE MENDOR, NË MBARË VEPRIMTARINË JETËSORE.
   KEMI MINISTRA KULTURE STATISTË E DOGMATIKË TË PARIPARUESHËM.
   TRAGJIKJA JONË.

   1. darvini dora vete says:

    Oren Iliaz Laz-i e di qe e ke mire ti … te kethehemi ne kohe mbrapa dhe te perdorim emerimet qe ne gjeneze !!!! Keshtu edhe tya do te therrasim ne origjinen qe ka pas njeriu modern ( homosapiens) ……. “majmun” se e di te shkon me per shtat ty !!!! Siç duket teoria e evolucionit ka deshtuar me ty dmth geni i majmunit nga rrjedh zotria jote nuk ka pesuar ndryshime , mutacione ne kohe dhe ……. qe te jem me i sigurte per kete nxirre dhe basaretin tend ketu dhe ta vertetojme katercipisht !!!i

 22. Ilmi Veliu says:

  Te nderuar, shkrimi eshte bere kryekeput kunder deklaratave te Nones,por u detyrova ta fshi emrin e tij sepse ketu ne Maqedoni i frikohen dhe shtypi nuk e boton shkrimin. Jam i gatshem qe te debatoi me te edhe ne studio……………u zbulua se nga kush paguhej ai dhe ca te tjjere.Unë jam historian nga Maqedonija, i vetmi qe jam marre me periudhen e Kastriotit.Kam debatuar dhe i kam mbeshtetur per muri historianët maqedonas e joi më Muqon. Nese ne nuk intervenojmë dhe nuk i mbrojmë figurat tona atëdhetare atëherë do te mbesim pa Nënë Teresën,Kastriotin, Muzakajt,Balshajt……….Kan te drejte edhe ata qe me kundershtojne sepse nuk i pengon dhe nuk brengosen kur një sllav pretendon te te pervetesoi Kastriotët apo nene Teresën………..

  1. KORÇARI says:

   Zoti Ilmi Veliu, RRESPEKTE NGA KORÇA.
   JU LUMTË ZOTI ILMI..

 23. beni says:

  Turqit ose turqelinjte kerkojn të bëhen ilire!!!

  1. Kallare says:

   Nuk ka me turk se ato qe i mbajn ison turqve te Pontit i therret gjaku dhe geni si dhe i bashkon pamja e jashtme prej jevgjiti

 24. Fatos says:

  Ju jeni nje kope dhensh qe nuk dini te arsyetoni, vetem hani ate qe ju serviret. C’lidhje ka mamaja e Gjergjit me gruan e tij qe pretendon Mucua? Debila

 25. ana says:

  Ore gomere, po perpara 500 vjetesh nuk i plaste njeriut se cfare etnie kishte femra qe do martohej. Mjafton te ishte nga nje derre e fisme e te lidheshin krushqi te qendrueshme e me perfitime. Ne ate kohe shqipetari nuk ndjehej shqipetar si sot dhe as serbi apo greku. Keshtu qe ka pak ose aspak rendesi nese Vojsava ishte race serbe apo ilire. Po ju o turkoshkale po tju behen analizat e ADN-se vetem gjak shqiptari nuk keni sepse ata te meparshmit kane qene trima dhe jane vrare ose larguar nga dheu i tyre.

  1. theatrical says:

   motra,
   atehere shqiptaret,arberit me sakte,ndiheshin shume te tille dhe shume krenare,arber/arvanit/arnavut,pas-ardhes te Iliro-Epirioteve,fise luftetaresh trima,emri i te cileve kishte mare dhene ne tere Europen
   te vetmit turkoshake ketu jane soji juaj me Mooch-in ne krye,qe nuk gjeni paqe,ju e doni me se s’ben Skenderbeun o grek,o serb,o bullgar,malazez e çoban,etj vetem shqiptar nuk e doni ju
   Skendebeu ishte ca ishte,ne fund eshte heroi i shqiptareve,dhe jo i grekeve as i sebeve,
   greket dhe serbet nuk e pranojne per te tille,ne fakt Skenderbeu dogji disa zona te populluara me serbe…e sa per greket e tu,keta jane popull me prirje homosexuale,dihet qe nuk kane kurrefare lidhje me Skenderbeun
   tani kur serbet nuk e pranojne per “serb”,ca doni ju motra,ta beni “serb” me zor?

 26. Nik says:

  Ilmi vellai mos pèshtir gishtrinjt nè tastierèn e kompjuterit pèr t’iu pèrgjigjur provokimeve tè langaraqève shqip-folès -grek 300 evro plus supa qè i jep greku nè mensa.Mos ju pèrgjigj mè asnjè shkrimi kètu sepse mazhorancèn qe ke nè komente janè grek tè freskèt me shkolla shqipe dhe paguhen nga shèrbimi sekret grekè ,lexo me vèmèndje inicialet ose bèrthamèn e shkrimeve dhe kuptohen menjèher.
  Do tè presim sa tè funksonoj policia postale shqiptare tè gjejm kèta supaxhinj tè ardhur nga anadolli dhe azia dhe na u kthyen mè grekè nga grekèt,prandaj miku im Ilmi mos repliko bastardève se humbet kohèn kotè.
  Muçua èshtè rrot mulliri dhe i shkruajta dy fjalè se si mendoj unè pèr zbulimet e tij magjike rreth nènès sè GJ,Kastriotit ,mitet edhe nqse nuk i ke i krijon siç i kanè krijuar shumè shtete por falè zotit nuk kemi shumè Mustafa .

 27. artibr says:

  nuk mund askush te tjetersoj historin sepse historia eshte fakte po kur ngeli historia ta tregoj nano atehere paskemi mar fund .
  ai kur thote se nena e sknderbeut eshte serbe duhet te na tregoj kush eshte ka vellezer ka motra ku ka lindur po ai keto nuk I di
  un se kam mar asnjeher seriozitet ai mundohet te provokoje po eshte nji budalla po tani qe historiani ja renditi faktet si do pergjigjet ky muci mos e kruaj buthen me historin se je medjoker si Fatos lubonja qe I tha kadarea qe je shkrimtar medjoker si puna jote se dhe ti ke shkruar libra medjoker meruni me unazen e re hani buk kot te ky shtet kot qe ngeli duke promovuar injoranecen ha buke muci se jan hapur depot per ty.

 28. emigranti says:

  Nje pune shume e lavderueshme ne nje kohe qe histrianet dhe shteti flene gjume.
  Kjo eshte pergjigja me e mire per maskarenjte qe duan te denigrojne figuren e heroit kombetar.

 29. Pacavure says:

  As e mora mundimin te lexoj as rreshtin e pare sapo pashe ne titull Iliriden apo Iliriaden.

 30. art says:

  Si mund te jete shqiptare kur Shqiperia ne ate kohe nuk egzistonte?????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!

 31. art says:

  Si thua tani i dashur Ilmi edhe Gergur (Grgur) Brankoviq eshte shqiptar ????

 32. epo kjo bela says:

  nuk quhet po nuk e miratoi mucua, ne nuk llogaritemi, po iu mbush radakja mucos, quhet e mbaruar… deri atehere, e besueshme per ca tipa mbetet ajo qe thone sllavet, se tani dhe lahuta flet serbisht… mbase sllavet kane qene ketu dhe ne erdhem nga rusia!!!!! koha e internetit tani, jane bere te gjithe me gazeta personale dhe llomotisin gjithe diten

 33. Lennard says:

  Zoti Ilmi Veliu Respekte.E bere te heshte Qullacin Nano.Ai eshte nje lloj Herifi qe i hyn Detit ne kembe .Me nje fjale eshte pa TABAN.As nuk eshte historian po duhet te jete “I Sponsorizuar” nga “Miqte e Shqiperise” Vari teneqen.Vazhdoni hulumtimet.Do te me pelqente nje ballafaqim i Juaji ne ndonje studio TV me keta spurdhjake me demek “Studjues”.

 34. PIRO says:

  PERSONALITET ME TE NDYRE E ME TE PABESE SE KJO FIGURE E SAJUAR E SKENDER BEUT ,TAKSAMBLEDHESIT E NJERIUT ME TE BINDUR TE PERANDORISE TURKE.,DESHTONI NE SAJESAT TUAJA ,SEPSE SKENDER BEJ ISHTE JETIM E JO E KISHTE SERBE E JO E KISHTE NENEN SHQIPETARE,ASNJERI NUK E DI KETE ..MOS NGRINI PENDET SI,, KAPOSHI NE MAJE TE PLEHUT,, POR MERRENI MUNDIMIN E SHFLETONI ENCIKLOPEDINE E FAMSHME TURKE ….TE GJITHE SI KOMENTUESA JENI NE NIVEL JASHTE MASE TE ULET ,JENI FANATIKE TE KESAJ PERALLE TE VJETER VETEM 160 VJECARE..

 35. PIRO says:

  PERSONALITET ME TE NDYRE E ME TE PABESE SE KJO FIGURE E SAJUAR E SKENDER BEUT ,TAKSAMBLEDHESIT E NJERIUT ME TE BINDUR TE PERANDORISE TURKE.,DESHTONI NE SAJESAT TUAJA ,SEPSE SKENDER BEJ ISHTE JETIM E JO E KISHTE SERBE E JO E KISHTE NENEN SHQIPETARE,ASNJERI NUK E DI KETE ..MOS NGRINI PENDET SI,, KAPOSHI NE MAJE TE PLEHUT,, POR MERRENI MUNDIMIN E SHFLETONI ENCIKLOPEDINE E FAMSHME TURKE ….TE GJITHE SI KOMENTUESA JENI NE NIVEL JASHTE MASE TE ULET ,JENI FANATIKE TE KESAJ PERALLE TE VJETER VETEM 160 VJECARE.. NJE PERSON I CILI ME BESNIKERI TE TEPERUAR ,I SHERBEU PERANDORISE SE FUQISHME TURKE E ASNJEHERE NUK KRIJOI QENDRESE KUNDER SAJ ,SE SULLTANET PER 24 ORE E SHFAROSNIN SE BASHKU ME ATA 50 LAROT E TIJ QE MBANTE NGA PRAPA…

 36. ANSAMBLEJA POPULLORE says:

  MBIEMRIN GËRGURI E KANË SOT SHUMË SHQIPTARË TË DARDANISË

 37. rexha 10 says:

  ESHTE BELA E MADHE KURE NJE MUCE HEDHE NJE GURE NE PUSE.
  PORE DO TE COHEN SHUME NJERZE TE MENCEM PER TA NXJERRE NGA PUSI KETE GURE
  PSE NUKE DEGJOHET MUCI TANI? MUCI NUKE PO HUDHE GURIN E PO FSHEHE DOREN ,POR PO PERBALTE HISTORINE E NJE KOMBI.
  DO ISHTE QE KETE PROBLEM TJA LINTE HISTORIANEVE. TI JAPIM CEZARIT ,ATE QE I TAKON CEZARIT ORE MUC. PO TE JETE PER JU MUSTAFA TEPELENA DO ISHTE ISHULL ,POR JA QE NUKE ESHTE TEPELENA ,POR ESHTE SAZANI.

 38. darvini dora vete says:

  Oren Iliaz Laz-i e di qe e ke mire ti … te kethehemi ne kohe mbrapa dhe te perdorim emerimet qe ne gjeneze !!!! Keshtu edhe tya do te therrasim ne origjinen qe ka pas njeriu modern ( homosapiens) ……. “majmun” se e di te shkon me per shtat ty !!!! Siç duket teoria e evolucionit ka deshtuar me ty dmth geni i majmunit nga rrjedh zotria jote nuk ka pesuar ndryshime , mutacione ne kohe dhe ……. qe te jem me i sigurte per kete nxirre dhe basaretin tend ketu dhe ta vertetojme katercipisht !!!i

 39. askushi says:

  Ne Albanet qe jemi sot Shqiptar
  1 Romaket nuk e kan pushtuat Albanin kan qen aleat
  2 Po te ishte Albanet te dobet nuk luftonin kunder Osmaneve
  3 Sot jemi te dobet dhe eme zi rim ne kemb
  Kemi fuqi te luftojm sot tokat na i kan mar i marim dot
  Po na marin dhe detin dhe nuk e mbrojm dot
  4 Albania ka qen e pasur ne ate ko qe luftonte
  5 Nena e Skenderbeut eshte Albane pse
  Sot ne ditet tona ne nuk ketkojm gruan serbe
  Serbet kerkojn Shqiptare per tu martuar
  6 Greket pse e quanin qjuhen Shqipe te mallkuar
  pse cdo qe arkeoloqjike qe de nga toka jon ata mundohem ta blejn
  7 Kur je i donet te ter te shkelin me kemb vetem nena dhe babai nuk te shkelin pse
  8 Pse na ndimon Amerika ne Shqiptaret .Se prejardhja e Amerikaneve te par qe shkelen ne Amerik jan ushtaret e Skenderbeut ata emigruan ne ate kohe jan babadharet tan dhe fjala A- mer-ik Eshte Shqip ka ndonje ta kundershtoj.
  Apo eshte rastesishte
  9 Po te largohen raca e komunisteve
  se jan te qjithe te shitur behet Shqiperia se ata mbjedhin
  Krim
  hajduter kete e dim te ter ne Shqiptaret se kjo rac komunistes po na mban peng dhe na futi me vllavrasje
  Shqiptaret kan punuar sa ta bejne 4 her te re Shqiperin dhe ndimat nga bota ta benim 4 her te tjera te re shqiperin
  Frika qe na ila Turqija pabesia qe na i la Greqia injoranca qe na i la Serbet na bejne qe ne te turperohemi para vetes ton

  Po prat kemi kurajo dhe themi do behet me mir dhe presim presim dhe kur na rahin na fusin ne burg na vjedhin na vrasin na futin hasmeri me njeri tjetrin
  Tani kohet e fundit dhe vetem ton nuk e njohin se kaq pabesira jan ber sa nuk ke me besim ad te vetja dhe kete e kemi trashegim nga te madhekuarit e politikes

  Eshte nje histori qe te qjith e permendim dhe e dim nje thes me ppppp nje kkkk kishte brenda itrazuam itrazuan dhe kur futem ne shqiptaret doren per te mar nje politikan moren
  qe te na udheheqi
  Cdo 4 vjet fusim doren ne ate thes po prap nje politikan nxjerim .Mesa duket na i kan ber me ile ne thes jan kkkkkk
  nje pppppp pasta prandaj ne gabojm duhet derdhur thesi e ta mbushim me pppppp dhe te vem nje kkkkkk politikan
  Se keta nuk u ngopkan keta duhan te ter boten ta ken te tyren neve nuk na dhogarison fare keta han me pasaniket e botes kush eshte me i pasur
  Ka ardhur momenti te dalin njerzit e ndershem se kemi histori dhe duhet ber dicka
  poshte komunistet dhe dallistet qe qeverisin Shqiperi
  E kishte mir ai qe tha po sme botuat mua ju zente kanceri ne gryk dhe i zente anind amind o zot iqe faren e keqe qe ke mbir ne te shkreten Shqiperi
  Te qeshesh te qashe e te bredhes me vrap ca na kan par sut ne Shqipetaret nga keta komunista ebadhists y far e keqe kush dreq shtriga u beri o aram sez o te koruptuar e te shitur
  Ka qe me te poshter te shikosh bijte e bijat te vriten me njeri tjetrin ,mos te kesh buk te ash po o komunista e badhista po skamja fukaradhek bije poshtersi poshtersi zoti i denofte te ter mekataret ne kete bot se me zotin ate lan frik keta te madhkuar
  kriminela vrases jeni o komounista o badhista turp per ne turp per shqiperin turp qe jemi raca e Skenderbeut se te ishte ai i kishte qeruar me ko i kishte ber samar qer gomeret

 40. Ilmi Veliu says:

  Darvin,mos ja fëlliq emrin Darvinit sepse ai nuk ka qene aqe i menqur sa qe je ti. Perse ju qe e mbani vehten aqe te menqur,aqë shumë gëzoheni kur i ofendoni te tjerit. Ajo nuk eshte ne traditen shqiptare te Gjergjit dhe Leke Dukagjinit por vetem te greket,serbet e bullgaret…………

  1. darvini says:

   Ilmi Veliu …… e para une jam i mençur sa per te mos lejuar sharlataner pseudo-historian te manipulojne faktet historike qe historia ka qindra vjet qe i ka vertetuar pa lene vend per ti kontestuar !! E dyta ju thoni qe ndjeheni i ofenduar dhe nuk eshte ne traditen e shqiptarit te ofendoje …. pra vetem serbet,greket dhe bullgaret ofendojne !!!!!! Atehere keta dhjetra “serb” “greker” e “bullgare” ne komentet e me siperme qe ju bejne elozhe juve Veliu-t dhe ofendojne me nenen, e prag shtepie Mustafa Nanon dhe te tjere komentuesa, qe sjane ne nje sens me perçartjet tuaja …….. si ti shpjegojme ?????!!!!!! Pra keta “fansat” e tu nuk besoj te jene shqipetar …. apo jo Veliu …… besoj se do te gjesh edhe per kete ndonje justifikim ……. alla Ver Llapa !!!!!!!!

 41. askushi says:

  Te behet Shqiperia duhet
  1 Njeres te ndershem ,te ter e dim kushjan njer te ndershem ku jetojn i njohin dhe kriminelat
  2 Jo vjedhje ,tradhetia,jo krin,
  3 populli mos te ket frik kur i preket interesi
  4 Te hiqen te qjith politikanet ,e dim shum mir qesjan per popullin
  5 Te zhduken kriminelet ne cdo qutet,kjo eshte kryesore
  6 Parat valuta te menazhohet menjeres ku ti votoj populli jo olitika
  6 Mos te njohet vjedhja per shum ko qe te terheqim turizmin
  7 konkurenc jo monopole
  8 te krijohet mundesia per te punuar populli
  9 paga me e ulete njepuntori 800 $
  10 pencjonet 600$
  11 Amerika aleate jon e vetme numer 1
  12 Te kthehemi te qjith ne fen Katolike er shum arsye
  13 policia ne gadishmeri rroga minimale e nje polici
  100$ deri ne 1700
  14 Edukat dashuri respekt se ka humbur te ne kjo qje
  15 pun dhe vetem pun
  Do thoni ju ku ti qjejm parat .
  Ne e dim kush i ka parat e 28 vjeteve dhe te 45 vjeteve politika dhe krimi kriminelet qe rrin ne Shqiperi .Duhet tja marim se eshte paraja e popullit

  Te urojm qete mos gabojm se do na shakne brezat si po nashajn
  Shqipetari punon sa per 3 Grek dhe 3 serb politika e ka fajin

 42. DRENICA E KUQE says:

  Te vertetat shkencore jane kryeforta, prandaj, autori, Ilmi Veliu, ka te drejte dhe te gjitha gjurmet logjike e shkenocre çojne te perfundimi se Vojsava eshte puro iliro-shqiptare dhe nuk ka asgje te perbashket me sllavet pushtues e gjakpires, te cilet, me te gjitha format e menyrat e kane tjetersuar perkatesine e popullsise vendore ilire dhe kete mese miri e deshmon shkrimtarja kroate, Flora Doshen, kur, ne romanin e saj “Ilirja”, botim i “Flammarion” te Parisit (1986), shkruan: “… Iliret nuk u zhduken nga skena historike, ata vazhdojne te jetojne ne ne.” Kjo teori e thene nga nje kroate puro-iliro-shqiptare i qet ne shesh mendimet “shkencore” e serbomedha te “shqiptarit” Mustafa Nano dhe te perkrahesve te tij po aqe “shqiptare”…

  DRENICA E KUQE

 43. infermiere says:

  Ore “askushi” …. si je shpirt mire ? Desha me te pyetur aty tek ju kush e zevendeson Doc. Nasi Bozhegun qe vdiq para ca kohesh , se kam nje problem per nje te semure … njeri pa njeri ??!!!! Po pate mundesi me ndihmo meqense qenke i “sektorit” aty , do te jem mirenjohes . Robi mos ki merak se do mendoj per ty kur te kaloj do ti sjell disa paketa cigare Partizani udheheqesash me cellefon , hajd te paça !!!

 44. Vatani says:

  Mustafa Muqo i pari i fisit
  Tët vjerrim ne majë të lisit
  Në maje te Lisit o shokët e miii
  Unë luftj vetëm për Serbiii

 45. demokle says:

  Si the mo “KORCARI” si the ……. vojsava (vijislava) …. Vajzave ??? !!!!! Sipas teje neve mundet me te thirr tya jo KORCARI , ……..por KARKARI dhe tet ate qe quhet MITI …….ti themi MUTI, me pak ndryshime qe na sugjeron ti more KARKARI !!!!!!

 46. askush says:

  O shqiper,e bukur ti
  Jemi Shqiptar dhe do vdesim shqiptar
  Duan zduan fqinjet tan ne jemi shqiptar
  Ne Shqiptaret linden ne nje vend me te bukuro ne bot
  500 vjet u munduan ta shkaterojn ta djegin ti heqin historin ti heqin shkodhat ta poshterojn shqiptarin
  Po bukurin kur sja hoqen ,as qjuhen kur se aruam
  Jemi Shqiptar e Shqiptar do vdesim
  Fon se nena e Skenderbeut eshte Serbe pse
  Qjon Kastrioti ishte Katolik nga vet emri Qjon katolik eshte nuk eshte ortodoks se Qjon nuk ka emer ortodoks as mysliman
  Katoliket njer martoheshin e pse do ta merte Serbe gruan
  Qjoni nuk ishte mbret te bashkonte mbreteri te kishte interes ,Dhe sot qe emigrojm qe kemi kushte kemi makina avjon punojn ne nje pun me te uaj prap shqiptar e shqiptaret me njeri tjetrin martohen ,Ka raste qe martohen me te huaj per shkak qe nuk kan dokumente ka dhe raste qe dashurohen me te huaj martohen . Po ne dolem nga fukaradheku se fukaradheku maskaradhek eshte .po keta jan popull qe martohen te varfer
  Po dini ju o shqiptar qe ndonje politikan ta ket martuar djalin apo vajzen me te huaj
  Saliu Nanua
  Rama e tetjer se Qjoni ishte princ pse duhej te martohej me te huaj .Po Zogu u martua me te huaj po ishe mbret e Qjoni nuk ishte mbret
  Tja lem historjaneve kete tem . Ne flasim se nuk kemi istorjan te paster tani eshte koha e fukaradhekut e te ter shiten blien kodhaj
  Do vij nje koh tjeter kur Shqiptari do fuqizohet vendi ta mari veten populli te punesohet te pasurohet ateher do ta shohim do blihen historjanet tan asnje nuk ka per tu bler
  Eshte koha e Shqiptareve jemi popull qe kur emigrojm punojm shum dhe studentet kan rezultate shum te mira
  Sot mund te na shajn dhe tallen me ne hoha do ta vertetoj sa te squat jemi un kam besim se ne dota kalojm me sukses kete koh
  Koha do jet e shqiptareve dhe Shqiptaret do behen nje perandori qe do pushtoj ter tregun botero . Sa po zqjohet raca arjane nuk vdes Shqiptari kollaj eshte popull i fort e trim dhe i sqjuat
  Politikanrt duhen te punojn per popullin po nuk u pasurua nje popull as politika nuk ka vend se i bihen vet breket si i ran Ramizit qe nuk kishte me ca ta mbante popullin me nje kile mish ne muaj dhe iku vet se luft nuk beri kush eshte ai politikan komunist qe ka ikur vet asmje kur i bihen breket atere iken
  Dhe keta politikan me dashje pa dashje po i bien breket do ikin kan ren perandori dhe jan shuar
  Ky eshte fati jon qe nuk kemi njer te ndershen besojm shum
  si popull
  Bravo studenteve uroj mos te mari pjes politika kesaj radhe
  larg politikes e pam 28 vjet nuk ben qe mbushen xhepat e tyre dhe ti an tani .
  Tani radhen e ka populli ti mbushi xhepat . Boll vuajten 600 vjet populli jon
  Pun pun e vetem pun pa ajdut uroj qe populli voten ta mendoj mir kur ta edhi ne kuti
  Me e mira eshte dhe e ndershme qe te qjithe politikanet te bejne doreqje te largohen nga politika kan deshtuar deri sa ikin 300000 mije njerez kan deshtuar as nje nuk iken kur i ka qjerst mir po ti kishim mir te ter ne shqiperi fo rinim nuk jan prandaj ikin fajen e ka politika te ikin te tera partit te shkrien eshte me e mira sot per shqiptaret do shqiperia njerez dhe nje frym te re ti udheheqi

 47. Të nderuar grekomanë e serbomanë,që shkruani kunder shkrimit te historianit Ilmi Veliu. Njeriu eshte doktor i shkencave te Historise dhe ka 40 vjet se merret me hulumtimin dhe zbulimin e dokumentave te reja per Kohen e Kastriotit. Ai ka zbuluar disa kala te reja ne Maqedoni,qe nuk jane ditur e qe kan qene te Skenderbeut ku ai i ka perdorur gjate luftes. Ka te botuara 5 libra kushtuar Skenderbeut te cilat shkrime i kan pranuar Universitetet dhe Institutet ne Tirane,Prishtine e Shkup po edhe Oliver Schmitt ne Zvicer. Ky far historiani ua ka mbyllur gojen historianëve serbë,maqedonë e grekë e lere më juve qe nuk dini se @ka eshte shkrimi,studimi dhe Historija. Shkrimet e tija jane te bazuara ne Shkencë dhe dokumenta, e jo ne perralla si ata te tuajat. Pershendetje per ata qe e kan lexuar artikullin dhe e kan kuptuar rendesine historike te tij………..Ju pershendet Historiani nga Plava e Gucia……Rrnofte Lahuta e Malecise qe Shqiperija ia dha Serbisë…………….

  1. PIRO says:

   PO KUR LUFTOI SKENDERI E ME KE LUFTOI ? KU KISHTE BIR KURVE TI DILTE KUNDRA PERANDORISE SE FUQISHME … KUR I NDERTOI KALATE SKENDERI ,KUR DIHET NGA CDO SHKENCETAR QE KALAJA ME E VOGEL I KALONTE TE PAKTEN 70 VJET PER TU NDERTUAR..BOLL ME MASHTRIME SE NUK KANE FAJ FEMIJET E FILLORES TE MESOJNE MASKARALLIQET E DISA KAUREVE FANATIKE QE ME DOEMOS DUAN QE SKENDERIT TJA NDRYSHOJNE EMRIN E TJA VAFTISIN NE GJERGJ ,GJON, LLAQI ,MAQI ,TA QI ,ETJ ETJ …NA FAKTONI NDONJE DOKUMENT ME VULEN TURKE ,SEPSE SHQIPETARET VETEM GJUHEN E DHIVE DININ SE PER TE SHKRUAJTUR TE HANIN MUN ..

   1. KORÇARI says:

    Ti MBETJA SPERMATIKE OSMANE me pseudonimin ILIR të PIRROS mëso se në Shqip emri i PIRROS shkruhet me RR të fortë dhe jo me R , pra si ANALFABET DHE TURKOFIL që je NUK KE TË DREJTË TË KOMENTOSH PËR TË LAVDISHMIN GJERGJ KASTRATI (KASTRIOTI) “SKËNDERBEU”
    TI BASHKË ME TURKOFILËT E TJERË , ELTON , ARBEN , DEMOKLE DHE ME GREKOFILËT PELLAZGOS , INTELEKTUAL ,TFG , DHE TË TJERA FEKALE SI JU , S’KENI PUNË NË PORTALET SHQIPTARE

    1. legisti says:

     Aaaa …. more Nasi Bozhegu ç’na bere … ç’na bere ….. vdiqe ti dhe na kane marre rruget pacientet e tu neper forume e faqebukra (facebook) !!!!!!! Korçari … (Karkari) sipas fjalorit tend facebook = faqebukur dmth shqipe !!!!!! Ah mor Nasi Bozhegu i le rrugeve tere keta “historianer” “politikare” “bilbiloigrafer” qe qajne forumeve !!!!! Po ne ke te qajme me pare se jane shtuar shume kete periudhen e tranzicionit kondrapedal !!!

 48. Prona lesh e li says:

  Rrofsh o Ilmi Veliu dhe ngushellime Mucit te Nanos!

 49. Vatani says:

  OoooPirro,sa injorant qe qenke. Kalate jane te ndertuara ne kohen ilire,te rindertuara nga romaket e b izantinet sepse shkaterroheshin gjate luftave. Kalaja e Krujes ka qene e ndertuar dhe ai vetem e ka marre nga turqit dhe e ka mbrojtur pastaj,deri ne vdekje. Per betejat e Kastriotit kan shkruar edhe anglez,gjerman e francez e jo me shqiptaret e osmanelinjet…….Lexo

 50. legisti says:

  Aaaa …. more Nasi Bozhegu ç’na bere … ç’na bere ….. vdiqe ti dhe na kane marre rruget pacientet e tu neper forume e faqebukra (facebook) !!!!!!! Korçari … (Karkari) sipas fjalorit tend facebook = faqebukur dmth shqipe !!!!!! Ah mor Nasi Bozhegu i le rrugeve tere keta “historianer” “politikare” “bilbiloigrafer” qe qajne forumeve !!!!! Po ne ke te qajme me pare se jane shtuar shume kete periudhen e tranzicionit kondrapedal !!!

 51. Kruje o qytet i bekuar ,prite prite Skenderbene
  vjene si pellumbi shkruar te cliroje memedhene………..

 52. Per ata qe shkruajn kunder Sk;nderbeut……
  Ooo ju shqiptar te ndjere
  qe ju ka marre koka ere
  perse shkoni dhe luftoni per te tjere………..

 53. Gerguri says:

  Ooo ju shqiptar te ndjere
  qe ju ka marre koka ere
  perse shkoni dhe luftoni per te tjere………..

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email nuk do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme shënohen *