PIRAEUS BANK GROUP

Ju duhet më tepër kohë?

Ju ofrojmë kohën që ju nevojitet!

Kredi për Blerje, Ndërtim
dhe Rikonstruksion shtëpie.

1 Vit Periudhë Falje gjatë së cilës paguhet
vetëm interesi.

Normë interesi fikse për vitin e parë
3.5% në Lekë dhe 2% në Euro.