Shkruajni botuesit të gazetës Tema, Mero Baze, për një problem që ju doni të bëni publik.

Autori i letrës nuk duhet të  ketë  emër të rremë apo adresë të pakonfirmuar, pasi letra e tij mund të anashkalohet.

Emër / Mbiemër (i nevojshem)

E-maili juaj (i nevojshem)

Titulli

Teksti i letrës