REAGIM/ Farsa e profesorëve postkomunistë

lediNga Ledi Shamku-Shkreli

 

Që ndonjë nga historianët të qe zvetnuar prej ndeshtrashave të jetës kjo dihet, por që gjuhëtarë, a ish-gjuhëtarë, të ndiqnin vullnetarisht shorten e tij kjo nuk hamendej. Këta përmes një letre plot pathos religjioz po i kërkojnë Kryeministrit të vendit të ndërhyjë politikisht mbi shkencën… (!) Epigonë të Androkli Kostallarit, ata po veprojnë sikundër Trofim Desinovič Lysenko që kërkonte vaktit mbështetjen e Stalinit për të manipuluar ose shtrembëruar proceset shkencore me qëllim mbërritjen e konkluzioneve të diktuara nga objektiva politike. E në këtë rast, meqenëse objektivat politike kanë rënë, këtyre neo-lisenkoistëve u shkon sak shprehja e Marksit se historia përsëritet gjithnjë dy herë, herën e parë si tragjedi dhe herën e dytë si farsë. Po ndoshta më mirë kështu! Pas kësaj përshfaqjeje vulgare, gjuhësia shqiptare ka tani një tjetër shans të dekomunistizohet.

 

***

Janë do përralla tonat të moçme me hije e lugetër, në të cilat ngadhnjimi i së Mirës vjen vetëm mbasi bakeqësit ndryhen shtatë pash nën dhe’. Këto përralla më erdhën ndërmend teksa po lexoja letrën që njëzet firmatarët i kishin dërguar Kryeministrit, ngaqë janë “të bindur se koha kërkon që qeveria të marrë të gjitha përgjegjësitë e saj përpara shoqërisë dhe të ndalë dëmin e pafalshëm ndaj së shenjtës Gjuhë Shqipe!”, duke mëtuar pra prej tij që të ndërhyjë ex cathedra e të shuajë diskutimet ndërakademike, posë atyre të opinionit shkencor mbarëkombëtar, lidhur me mirëmbajtjen dhe pasurimin e Shqipes së Përbashkët. Shkurt e shqip, këta firmatarë – që e mbajnë veten diturorë e shkencëtarë për më tepër – po i kërkojnë Kryeministrit që ai ndaj shkencës, e aq më fort ndaj gjuhësisë si shkencë, të sillet si Benito Musolini qëmoti dhe Enver Hoxha ca më vonë. Letra në fakt është rast për t’u studiuar si nga forma gjuhësore me të cilën është shkruar, ashtu edhe për nga përmbajtja.

Sa i takon formës, mund të thuhet pa droje se është e shkruar e gjitha në ligjërimin e drunjtë, të cilin Ardian Vehbiu e analizon bukur mirë te studimi i tij “Shqipja totalitare”. Po të mos kishte datë dhe referime ndaj ngjarjeve a personave konkretë, mund të hamendej se kjo letër del nga fondi i arkivave të KQPPSh. Dhe ngjason kaq shumë me stilin rrënqethës të fletërrufeve që i varnin dikur Çabejt në korridoret e Institutit të Shkencave.  Mjaft të lexohen në të copëza të tilla si: “gjuha letrare shqipe iu nënshtrua një sulmi nga qarqe të caktuara” dhe të brofin para syve sintagma si: “qarqet borgjezo-revizioniste që kanë halë në sy unitetin Parti-popull”. Lereni syrin t’ju rrëshqasë prore mes rreshtash në këtë letër dhe do gjeni sërish: “Tashmë është bërë e qartë se puna e Këshillit të quajtur ‘ndërakademik’ ka hyrë në një rrugë të rrezikshme”, fjali kjo që kutërbon të njëjtën duhmë kalbësie si fjalia e dikurshme: “veprimtaria e rrezikshme e armikut të klasës”. Krupa vjen dhe shtohet kur fill më poshtë lexon se njëra palë “është bërë bashkëpunuese në goditjen kundër institucionit të shenjtë”,  shkruar po njëlloj sic demaskoheshin dikur ata që ishin bërë “bashkëpunues në goditjen ndaj diktaturës së shenjtë të proletariarit”.

Po ashtu ligjërimi totalitar karakterizohet nga moria e epiteteve me ngjyrim patetik. Dhe në fakt pasi mbaron së lexuari këtë letër (më vjen më natyrshëm ta quaj THIRRJE në fakt, njëlloj si ato të kohës së keqe), vëren se ajo gëlon nga cilësime si: e shenjtë, e palëkundur, shpërbërëse, e flijuar, rrënuese, liberalizma naivë, vepër e ndritur, përdhosëse, e pafalshme etj, e plot e plot të tjera epitete kësodore. Po e le me kaq analizën formale ligjërimore të kësaj letre ngaqë besoj se çdo shqiptar që ka jetuar në kapërcyell të dy epokave, edhe të totalitarizmit edhe të tranzicionit, e ka fare të lehtë ta përqasë se gjuha e kësaj letre ka mbetur ende në dikaturë. Vecse dua të them se e bëra këtë përshkrim ngjërues të stilit të letrës pasi besoj fort në atë që thotë Vygotskij se “mendja pasqyrohet te fjala sikundër dielli pasqyrohet në një bulëz uji”; me të vetmin ndryshim që te këto bulëza uji të amullt nuk pasqyrohet aspak dielli por hijet që themi se lamë pas.

Vijmë tani te përmbajtja. Mbi çfarë ngrihen mëtimet e thirrje-shkruesve dhe çfarë i shqetësoka aq fort që, pas kaq motesh letargu albanologjik absurd (sa deri edhe Atlasin Dialektologjik të Shqipes na e botuan Arbëreshët e Italisë), u kujtuan tash befas t’i drejtohen Kryeministrit për punët e shqipes? Sipas tyre “puna e Këshillit të quajtur ‘ndërakademik’ ka hyrë në një rrugë të rrezikshme”  dhe vec kësaj “rreziku” vjen edhe nga disa pikëpamje “liberalizmash naivë dhe eksperimentime teorish të ndërtuara në rërë” pasi, po sipas tyre “të flasësh sot për mangësitë e drejtshkrimit, të cilat qenkan bërë shkas i keqpërdorimit të gjuhës shqipe, është jo vetëm krejt e pasaktë shkencërisht, por dhe një veprim i padenjë edhe për një qytetar të rëndomtë”.

Le t’i sqarojmë me radhë. Këtu e dhjetë vjetë më parë u ngrit një këshill ndërakademik, si bashkëpunim mes Akademisë së Shkencave të Tiranës dhe Akademisë së Shkencave të Prishtinës, i cili duke marrë shkas kryesisht nga simptomat e pamira që po shfaqnin përdorimet e shqipes së shkruar si edhe nga një grumbull çështjesh ortografike që vetë Kongresi i Drejtshkrimit i vjetit 1972 i la për t’i zgjidhur më pas, vendosi pra ky Këshill t’i shqyrtojë ato. Dhe janë në fakt një sërë çështjesh konkrete mbetur pa zgjidhje si, rastet e çrregullta të zanores “ë” të patheksuar, rasti i shumësave të rrëmujshëm, rastet e përdorimit të shkronjës së madhe, drejtshkrimi i emrave të huaj, drejtshkrimi i huazimeve neolatine në shqipe për të cilat Çabej deri në fund nuk qe, e nuk qe në një mendje me drejtshkrimin etj. Duke qëndruar te këto cështje konkrete dua të them se këto dhjetë vjet ka gjëlluar debat pikëpamjesh edhe në shtypin e shkruar, edhe në tryezat e pakta të akademikëve. Sjell në vëmendje se në tryezën e organizuar me Akademinë e Shkencave dhe praninë e gjuhëtarit Tullio De Mauro, Ardian Klosi diskutoi pikërisht mbi problemin e pazgjidhur të drejtshkrimit të “ë”-së, duke u shprehur kësisoj: “Le të qëndrojmë tek ë-ja e patheksuar, drejtshkrimi i së cilës i shkakton dhimbje koke çdo shqiptari që ulet të shkruajë. Shkruhet amtar apo amëtar, gjithçka apo gjithëçka, vetëvetor apo vetvetor, malësor apo malsor e kështu me radhë? Nuk njoh asnjë njeri, përveç redaktorëve profesionistë ose disa mësuesve të gjuhës, që t’i shkruajnë siç i do drejtshkrimi rastet e vështira dhe të shumta të ë-ve të patheksuara. Të gjitha vështirësitë vijnë nga fakti se autorët e drejtshkrimit të 1972-shit këtu më njërën anë nuk e ndoqën parimin fonetik (dhe praktikisht nuk mund ta ndiqnin në mënyrë konsekuente), por më anë tjetër edhe përzierjen e tij me parimin morfologjik ose historik shpesh e bënë në mënyrë alogjike, me përjashtime e me kundërthënie të shumta.U ndala këtu vetëm në problemet që sjell zanorja (ose gjysmë a çerekzanorja) ë në drejtshqiptim dhe në drejtshkrimin ekzistues. Por natyrisht problemet shtrihen edhe në zgjidhje që janë gjetur për fonema a kombinime të tjera”. Po ashtu problematikë konkrete mbetet edhe drejtshkrimi i emrave të  huaj në shqipe, dhe afërmendsh do të qe i tillë, pasi siç del nga arkivat, zgjidhja që ende kemi ne sot, erdhi me urdhër nga Drejtoria e Agit-Propit në fillim të viteve Pesëdhjetë, firmosur nga vetë Nexhmije Hoxha ku thuhej se meqë në Bashkimin Sovjetik emrat e huaj shkruhen ashtu siç lexohen, edhe në Shqipëri duhej vepruar po ashtu. Mirëpo hane alfabeti cirilik i rusishtes e hane alfabeti latin i shqipes! E ngaqë politika diktonte asokohe mbi shkencën, çështja mbetet paradoksalisht e pazgjidhur edhe sot.

Nuk po zgjatem më tej në problematikat konkrete pasi dua t’u le vend atyre parimore. Dhe problematikat parimore para të cilave gjendet sot gjuhësia shqiptare janë dy: E para – A do të vijojë të përditësohet e të saktësohet norma letrare e shqipes sic ndodh në të gjitha gjuhët e botës? Dhe e dyta – A do ta shmangim rrezikun e asaj që Çabej me shqetësim paralajmëronte qysh në vjetin 1957, duke shkruar se “po rrezikojmë të krijojmë një gjuhë prej letre, një gjuhë pa jetë, e cila me kohë do të shkëputet nga gjuha e gjallë”? Vijojmë më tej: A do të bëhet më në fund drejtshkrimi ynë gjithëpërshirës? (pasi qysh kur ky u vendos, Çabej këmbëngulte se “nuk është puna të caktojmë një kod për dyqind a treqind vetë, por për katër million shqipfolës që e kanë shqipen gjuhë amtare”). A do t’u bashkangjitemi më në fund metodave studimore që ka shkenca bashkëkohore, e cila merr në vështrim dhe studion të gjitha përdorimet faktike të një gjuhe pa asnjë paragjykim, pasi siç vërente R. Jakobson qysh në gjysmën e parë të shekullit të njëzetë “çdo përdorues i një gjuhe bën vetiu përthyerjen Normë-Usus”, pra Normë-Përdorim? A do t’u bashkangjitemi tezave aktuale europiane për një edukim gjuhësor demokratik në shkolla, të cilat e konsiderojnë trashëgiminë gjuhësore, edhe atë dialektore bashkë me zhargonet, pjesë të pandashme e tejet të rëndësishme të didaktikës gjuhësore krahas edukimit me normën letrare? A nuk pati këmbëngulë edhe Xhuvani të bëhej kjo gjë ndër ne qysh në vitet Pesëdhjetë?

Këto janë kryesisht problematikat e udhëkryqet parimore e metodologjike para të cilave gjuhësia shqiptare ka tash njëzet vjetë që ndodhet.

Ka në këtë letër plot argumentime të paqena, që i kanë formuluar aty pasi i kanë stërmbllaçitë më parë, si fjala vjen: vendet e zhvilluara rrotull nesh nuk e prekërkan gjuhën; nësa e vërteta është krejt ndryshe. Ndaj ose këta ish-gjuhëtarë gënjejnë prore ose janë prej dekadash të painformuar. Po rreshtoj këtu data e fakte të rishikimeve të fundit drejtshkrimore të disa gjuhëve europiane. Sa i takon gjermanishtes, Komisioni i risaktësimit të drejtshkrimit nisi punën më 1980 dhe pati disa ndryshime a risaktësime rresht në kodin e kësaj gjuhe, përkatësisht në vitet 1982, 1984, 1990, 1996 dhe i fundit qe projekti i Këshillit për drejtshkrimin e gjermanishtes i vitit 1998 i cili vendosi që drejtshkrimi i përditësuar të qëndronte ne fuqi krahas drejtshkrimit të mëparshëm deri në vjetin 2005. Vetëm më pas, në vitin 2006, hyri në fuqi ai i përditësuari. Dhe nuk është aspak e vërtetë ajo që deklarojnë ish-gjuhëtarët tanë se ndryshimet aty prekën vetëm germat e veçanta të alfabetit gjerman. Po i rendis ndryshimet e tjera të cilat në thelb iu ngjajnë atyre që lypen ndërmarrë në shqipe: 1. U rishikuan huazimet në gjermanishte, të cilat pavarësisht se përdorimi i kish  përshtatur me fonologjinë gjermane, kërkohej ende të shkruheshin sipas formës klasike (a nuk kemi ne një mori fjalësh kësodore si: kushinetë, ekzistencë, konkurrencë, kuzhinë, kanotierë, autobus, karrige, korridor, standard etj. për të cilat ka pasur mjaft polemikë në Kongresin e Drejtshkrimit pasi duke u lënë siç u lanë, shuanin fuqinë përshtatëse të shqipes? Por u këmbëngul të shkruheshin sipas drejtshkrimit të gjuhëve nga i huazonim, jo sipas ligjësive tona të shqiptimit, çka don të thotë se sipas kësaj logjike për të drejtshkruar shqip këto fjalë duhet patjetër të dish të drejtshkruash frengjisht, italisht e kështu me radhë. Dhe natyrisht po të shkruash sikundër në fakt gjindja shkruan, sipas ligjësive të shqipes: guzhinetë, guzhinë, konkurencë, egzistencë, autobus, standart etj, ata qahen te Kryeministri: “O babi, o bá!”; 2. U zgjidh çështja e germës së madhe; 3. U njëjtësua gjithkund shkrimi i fjalëve më vizë në mes siç e diktonte përdorimi; 4. U njëjtësuan, poashtu siç e diktontë përdorimi, rastet e mbaresave fundore të cilat dilnin herë me “au” për arsye fonologjike e herë me “auh” për arsye etimologjike, duke i dhënë të drejtë arsyes fonologjike pra gjuhës së folur (Ehh sa forma artificiale e hibride ka sot drejtshkrimi i shqipes pikërisht nën pretekstin e kësaj arsyes etimologjike, avantazhin e së cilës në fakt Saussure e rrëzon qysh në vitin 1910! E mandej na ankohen këta ish-gjuhëtarë që shqiptarët nuk dijnë të drejtshkruajnë. Natyrisht, nuk e kemi gjithë popullin etimolog!); 5. Thjeshtimet gramatikore të vërejtura ndjeshëm në qendrat kryesore të landeve u përfshinë në gramatikë, dhe as aty nuk ju drejtuan kryeministrit duke i shkruar se: “kjo nuk duhet lejuar të ndodhë. Nuk duhet lejuar të ndodhë vulgarizimi dhe zhargonizimi i gjuhës sonë letrare”. Dhe për të ndërmarrë këto ndryshime, u mblodhën së bashku gjermanë, austriakë e zviceranë, dhe ranë në ujdi sepse i bashkonte gjermanishtja, anipse të folmet e tyre mund të dallojnë shumë më tepër sec dallon e folmja e jugut të Shqipërisë nga më i thelli vis i Kosovës! Dhe kërkush nuk akuzoi askënd për tradhti a për qarqe të rrezikshme siç disa nga thirrje-shkruesit për turp të Zotit kanë akuzuar gjuhëtarët e Prishtinës, duke e zvetnuar punën deri aty sa, prej fyerjve që kanë shtizuar, sot nuk ulen dot bashkë qoftë edhe në një debat televiziv!

Vijojmë me Francën. Pas thagmës së vitit 1996 me ligjin Toubon, që mëtonte të gjobiste çdo keqshkrues publik të frengjishtes me dhjetëmijë franga (ligj i cili u propozua nga këta ish-gjuhëtarë do kohë më parë edhe këtu te ne), ky vend ndërmori një sërë reformash për thjeshtimin e kodit drejtshkrimor. Dhe pas disa rishikimeve të qenësishme të cilat kishin nisur qysh në fund të viteve ‘90, më 2008 drejtshkrimi i rishikuar u vendos edhe nëpër shkolla. Për këto reforma të frengjishtes punuan bashkë Franca, Belgjika, Zvicra dhe Kanadaja e largët frankofone duke gjetur bashkëpunim. Natyrisht, kur thjeshtuan shumësat emërorë apo format e përbëra foljore, askush nuk vuri veton për mosndryshime, siç ndodhi me njërin nga firmatarët e kësaj letre, i cili ndërsa diskutohej mbi thjeshtimin e “ë”-ve, u ngrit e briti: “më mirë të më prisni mua njërën dorë!”. Dhe ky, bashkë me ndonjë tjetër janëanëtarë të komisionit ndërakademik, e që në mungesë të argumenteve shkencore, kërkojnë një deus ex machina politike, mbasi e bllokuan dhe sorollatën qëllimisht për dhjetë vjetë punën e komisionit dypalësh Shqipëri-Kosovë.

Po të hapet sot faqja zyrtare e Akademisë Franceze, e cila njihet për konservatorizmin e saj, do të lexoni edhe motivin pse u ndërmorën këto ndryshime të kodit drejtshkrimor: “Il est normal également que l’orthographe évolue. C’est pourquoi il est normal que les instances compétentes en la matière proposent, de temps en temps, des modifications, comme elles l’ont fait par le passé. Ces dernières années, l’allemand, le portugais ou encore le néerlandais, pour ne citer que ces quelques exemples, ont adopté des modifications de leur orthographe”. Kjo është vetëdije prej shkencëtarësh. Të pranojnë se gjuha e përbashkët ndryshon dhe ta mirëmbajnë atë duke pasqyruar herë pas here ato ndryshime që sjellin jetë e fuqi në thelbin e lashtë të saj, i cili përndryshe do të mumifikohej duke i përkitur vetëm një pakice imponuese. Çfarë propozojnë sakaq letërshkruesit tanë? Që kodi standard të shpallet objekt trashëgimie kulturore i rëndësisë së vecantë. Nuk e di nëse kjo është qesharake a e tmerrshme! Duan ta ngrijnë shqipen, ta mumifikojnë e ta trajtojnë atë si një monument muzeal kulturor që të studiohet në shkollë siç studiohet sot latinishtja apo greqishtja e lashtë, gjuhë të cilat nuk kanë më folësa. Ndërkohë që roli i gjuhëtarit është mirëmbajtja e standardit, duke e kultivuar atë fort nëpër shkolla po edhe duke ia studiuar ngërçet që ka e duke ia thjeshtuar ato. Për të mirën e standardit vetë. Roli i gjuhëtarit është të studiojë cilat keqpërdorime të kodit vijnë si rezultat i kulturës së mangët gjuhësore e cilat rrjedhin prej pasaktësive apo njëanshmërive të vetë standardit. Dhe tek e mbrama, roli i gjuhëtarit është të mos i qepet thjesht e vetëm një varieteti gjuhësor, sic është Standardi, por krejt trashëgimisë gjuhësore amtare dhe madje të gjejë shtigjet si ta derdhë atë në kompetencën dhe performancën e përdoruesve të asaj gjuhe. Për këtë lypet një edukim gjuhësor demokratik e pa kurrfarë paragjykimi. “Linguista sum, linguistici nihil a me alienum puto” – kjo moto e Jakobsonit në fakt ka vlerë për gjuhëtarin apo shkrimtarin po aq sa betimi i Hipokratit për mjekun.

Si përfundim, ku duhet kërkuar pra rivlerësimi i shqipes? Te një politikë e përtërirë gjuhësore e te një didaktikë krejt e re e saj ndër shkolla. Ç’vlerë ka nëse papagallohen përmendësh poezitë e Migjenit, Çajupit, Fishtës e Mjedës, apo përkthimet e shndritshme parastandarde të Shekspirit a Dantes, bërë nga Fan Noli e Pashk Gjeçi, nëse forma e tyre gjuhësore, pra shqipja e traditës, nuk përvetësohet e nuk frymëton te nxënësit e shkollave tona? Me këtë didaktikë atavike gjuhësore që kemi nuk ka si të frymëtojë pasi ajo nuk edukon me shumllojshmërinë dhe nuk nxit ushtrimin e shumllojshmërisë, sic kërkonte dikur Xhuvani i urtë. Dhe po u vijua kështu edhe do kohë, po koha do të vërtetojë drojen e Ardian Vehbiut i cili duke kritikuar mësimdhënien e mefshtë e të mangët të shqipes nëpër shkolla, shkruante se: “nuk do jetë e largët dita kur nxënësit do pandehin se Gjergj Fishta ka qenë bashkëkohës i Skënderbeut”.

Qëllimisht letërshkruesit, e ndoca të tjerë si ata, duan ta fokusojnë rrejshëm debatin te revanshizmi krahinorist i ndonjë elementi ekstremist që fshihet në nevojën mbarëkombëtare për rishikimin e rregullave të drejtshkrimit. Askush nga gjuhëtarët profesionistë, brenda a jashtë Shqipërisë nuk kërkon as më të voglin revanshizëm krahinorist në standard (krim që në fakt e patën bërë po ata që sot akuzojnë), askush pra! Por të kërkosh ta mbash mbyllyr me çdo kusht standardin don të thotë ta lesh shqipen një gjuhë thjesht në letër. Dhe nuk ka asnjë metodë shkencore që t’i mbështesë atanë këtë paudhësi kombëtare. E meqë e kanë braktisur me vetëdije shkencën, duke vijuar në ecjen e tyre sui generis (e pat deklaruar vetë Kostallari më 1973-shin), sot po kërkojnë sërish të mbijetojnë nën sqetullën e politikës. Veçse me këtë gjest suicid ish-gjuhëtarët tanë kanë asgjësuar vetveten, pasi ndër misionet parësore që ka gjuhëtari është që me shkencën e vet ta mbrojë gjuhën nga çdo ndërhyrje politike a ideologjike.

REMOTE_ADDR:[]

149 komente në “REAGIM/ Farsa e profesorëve postkomunistë”

 1. namiku says:

  shume konfuzjon ne kete shkrim vetem ajo qe e ka shkruar e kupton.ajo mund te dije shume por qellimi qe publiku e kerkon te shkoqitur dhe te thjeshte mendimin qe ajo do qe te shpalose.Deputete je shume konfuze gjerat beji me te shjeshta.

  1. Drini says:

   Jam dakort me Znj. Shamku-Shkreli per disa prej çeshtjeve që ngre, sidomos asaj qëgjuhen nuk mund ta mbrojë, bëjë ose zhbëjë partia. Ajo që më shqetëson ëtë se çfasre ka bërë zonja në fjalë apo edhe firmëtarët e rinj në pasurimin e gjuhës sonë. Askush, as Znj. Shamku dhe as firmëtarët e rinj, aq më shumë ndërkomisionerët nuk mund të prishin themelet e asaj që është bërë në drejtim të standartit. Standarti nuk mund të zhbëhet, ai është i Shqiptarve dhe jo i Gegëve apo Toskëve.

   Gjuhën tonë po e bastardojnë dhe shkatërrojnë ata tëcilë p[aguhen pë ta pasuruar dhe mbrojtur.
   çfarë keni bërë Ju Znj. Shamku dhe tëtjerë në këtë drejtim? Azgjë (për mëshumë shih në linkun e mëposhtëm:

   http://scholar.google.com/scholar?start=10&q=Shamku,+l&hl=en&as_sdt=0,5

   Kjo është pasqyra e gjithkujt.

   Znj. Shamku shihe veten në të dhe pastaj dil dhe fol për të tjerët.

   1. Skypion says:

    Zonja Shkreli eshte nje nder gjuhetaret me te mire qe kemi,dhe me e mira e brezit te saj,padyshim.I kam ndjekur me vemendje te vecante te gjitha shkrimet e zonjes Shkreli,dhe nuk mund te mos jem dakord me to.Por…por ketu ka nje POR te madhe.Kjo POR ka te beje me kendin e saj te veshtrimit.Per mua ai eshte i papershtatshem,per te mos thene i gabuar.Ka nje paperputhshemri te thekshme mes qendrimit te saj si profesioniste dhe qendrimit te saj politik.Zonja Shkreli eshte nga ata intelektualet katolike,qe per nje trill apo mbrapeshti te kohes,jane te rreshtuar majtas politikisht.Eshte kjo arsye se pse stonojne citimet e saj te Ardian Vehbiut,nje krahinori te shpallur (pothuaj),nje mbrojtesi te flakte te ketij standardi,anipse eshte kritik me brezin e gjuhetareve qe e bene ate.
    Standardi ka deshtuar;ky eshte nje fakt tashme;te gjithe e dine,edhe ata qe nuk duan ta dine dhe nuk duan ta pranojne,e dine.Standardi ka deshtuar ne me shume se dy te tretat e kombit;ka deshtuar ne Veri,Kosove,Maqedoni dhe Mal te Zi.Une nuk jam gjuhetar,dhe nuk me interesojne aspektet teknike te ketij deshtimi.Ajo qe mund te them une,eshte ajo qe shihet dhe ndjehet nga te gjithe.Marrim letersine.Qe nga koha e Mjedes,Fishtes,Migjenit,Koliqit etj nuk kemi shkrimtare nga veriu te te tillave permasa.Kemi ndonje perjashtim,si poeti i madh Martin Camaj,apo studiuesi po kaq

    1. Skypion says:

     …apo studiuesi po kaq i madh Arshi Pipa.Mirepo keto jane perjashtime,sepse nuk jane pranuar nga elita kulturore ne Shqiperi;nuk jane pranuar ne kohen e komunizmit,dhe mezi po pranohen edhe sot,cerekshekulli pas renies se diktatures,dhe kjo per shkak te presionit te madh,por edhe vlerave te medha te ketyre dy personaliteteve te kultures shqiptare.Qe nga koha e Koliqit,i cili eshte i pari prozator modern i letersise shqipe,nuk ka prozator nga Veriu;proza e shkrimtareve veriore(perfsh,perhere,edhe ata jashte kufijve,Kosove,Maqedoni etj) stonon,stonon shume;eshte ky standard shkaku i ketij stonimi.Standardi ka demtuar strukturen e te menduarit te shkrimtarit gege,verior.Perkundrazi,ne kemi poete shume te mire,te nje niveli te larte artistik nga veriu dhe Kosova;kjo per shkak se poezia eshte e lire nga rregullat strikte te standardit.Veprat me te mira letrare ne Veri dhe Kosove,qe pas ardhjes se komunisteve toske ne pushtet,jane ne poezi.Ky eshte nje shembull nga letersia.
     Por,efekti me i madh negativ i standardit eshte ai social-politik-ekonomik.Imkapti negativ i standardit eshte jashtezakonisht i madh,por po aq e madhe edhe edhe heshtja ndaj tij.Individi gege,qe te bente kulturalisht,politikisht,madje edhe ekonomikisht ne instance te fundit,duhej te akulturohej,te korrektohej,te behej ,si te thuash njelloj tosku.Akulturimi,korrektimi,asimilimi,ne radhe te pare kane te bejne me standardin.Po ju jap nje shembull.Sot,me perjashtime te pakta,te gjithe analistet e mediave shqiptare,jane nga jugu.Kemi analiste nga fshatrat e Skraparit dhe Ersekes,dhe nuk kemi nje te tille nga Shkodra … nga Shkodra qe eshte djepi i vertete i kultures shqiptare;dhe kjo eshte pasoje e drejperdrejte e standardit.Mund te sjell shembuj pafund qe ilustrojne kete efekt negativ te standardit ne pjesen derrmuese te popullsise shqiptare.
     Standardi eshte nje mjet dominimi i elites toske ndaj pjese tjeter te popullsise.Eshte kjo arsyeja sepse te gjithe intelektualet toske,me gjuhetare,shkrimtare,artiste,studiues te ndryshem,politikane etj jane fanatike te mbrojtjes se tij.Eshte kjo arsyeja se te gjithe keta,ku hapur dhe ku terthore,jane edhe kunder vete bashkimit me Kosoven,sepse nje bashkim eventual,te gjithe e dine,do te shtronte nevojen urgjente te rishikimit te standardit.

     1. feniks says:

      Me qe e mban veten per kompetent,o Skypion mavria shfaqu me emer te plote dhe atehere mburru me zotesite e tua!!
      Kjo Shamku(Shkreli),si bije ish komunisti te NDERUAR,duket,qe e ndjen nevojen per t’u reabilituar ne mes te klases se re politike KAPITALISTE,qe as eshte formuar e as do te formohet ndonjehere ne Shqiperi pervec nje LLUMI KARAGJOZESH,HAJDUTESH DHE ANTI SHQIPTARESH,qe vec IDEALIZEM NUK KANE NE KOKE!!!
      Kjo zonje i fryn zjarrit kunder STANDARTIT TE GJUHES SHQIPE,me idene se ky aktuali eshte PJELLE KOMUNISTE(pra e babait te saj),e ne vend te tij te vihet ajo “tiranase” pastaj shkodrane e me tutje kosovare,tropojane e futja sa te duash deri sa te VENDOSET “EURO-ja”,pra “anglishtja” apo “kinezcja” qe te pranohet nga te gjithe!!1
      ARSYE TE FORTE KANE GJETUR:
      -Standarti aktual ka deshtuar se MALOKET E VERIUT DHE KOSOVARET NUK E FLASIN KETE STANDART,NDAJ DUHET NDRYSHUAR”!!!!!
      Se pari ketu ka nje KEQDASHJE KRIMINALE:
      -STANDARTIN ZYRTAR TE SHQIPES SE SHKRUAR E KA VENDOSUR SHTETI SHQIPTAR dhe nuk eshte i detyrueshem per shqiptaret neper bote!!!
      Pra,cfare duan kosovaret etj,qe FUTIN HUNDET NE KETE MES???
      Ata jane shtete me vehte dhe ,ne se nuk u pelqen standarti yne,le te krijojne standartin e vet!
      Bile edhe ALFABETIN mund ta zgjedhin si te duan!!
      Ne rastin e Shqiperise,ne se eshte kaq e nevojshme,pra sa te presim qe MALOKERIA apo shkodranet(keta ARMIQ te hershem te ketij STANDARTI),te flasin e shkruajne me standart( nuk do ndodhe kurre),atehere le te behet nje REFERENDUM POPULLOR!!!
      Megjithate edhe pas REFERENDUMIT,KOKAT SHQIPTARE kurre nuk do pushojne se LEHURI!!!
      E kuptoj,qe zonat veriore,ato qe zbatojne KANUNIN E LEK DUKAGJINIT,mund te SHPALLIN PAVARESINE NGA KY STANDART dhe te shkruajne e flasin sipas hesapit te tyre!!!
      Kam frike se shkodranet kurre nuk kane per ta kuptuar dibranin apo kuksianin kur flet,ndersa ne te shkruar,DO PLASE GALLATA E MADHE!!!
      Si perfundim:
      -E GJITHE KJO LOJE E RREZIKESHME KRIMINALE ANTI SHQIPTARE BEHET NE KUADRIN E ZBATIMIT TE VENDIMEVE TE AKADEMISE SERBE PER SHRRENJOSJEN E KULTURES,HISTORISE DHE SHTETIT SHQIPTAR!!!
      Boll u mundua Sali Berisha per 24 vjet,tani ka dale edhe kjo SHAMKU-SHKRELI-VEZA-PULA-GJELI etj!!!
      Kishte PD-ja plot EGERSIRA ANTI SHTET,na doli edhe PS-ja si RILINDJE me nje LEDIA si MESILA,po aq e EGER,PO AQ CINIKE mjaftueshem per ta kuptuarse QELLIMET E MIRA NUK KANE LIDHJE ME URREJTJEN DHE PERBUZJEN!!!
      Nga dalim keto femra tip-BURRI SHPELLAR???

      1. don kijote says:

       Ledi, e lexova dhe…a e di se ça me beri me teper pershtypje?
       Me beri pershtypje qe ne paragrafet e pare (dhe me ben pershtypje vazhdimisht te ti dhe ca te tjere si ti) kompleksiteti yt per te kaluaren, perpjekja (e sforcuar dhe “renegate” politikisht) qe te fitosh artificialisht besimin e “kampit tjeter”, e atij kampi qe me teper se realisht ekziston virtualisht ne subkoshiencen e nje vargu intelektualesh me prejardhje bllokiste (jo thjesht komuniste), besimin e te cilit ju mundoheni ta fitoni duke kaluar donkishotekisht dhe kufijte ( e di qe nuk shqiptohet ashtu ai emri i famshem, po hajde ma se eksperimente po bejme me gjuhen, po ben ti e pse te mos bej edhe une?) ne denoncimin pa vend e arsye te asaj qe ju komplekson e nuk do t`ju lere te qete kurre, te kaluares politike te familjes suaj, te cilen ju mundoheni qesharakisht (a e formulova mire?) ta mohoni me “argumenta” e sofizma te panevojshem te cilat jua nxjerrin me teper ne pah ate qe mundoheni te fshihni kaq pa takt dhe sidomos pa nevoje, duke lene bile ne hije ate qe ju kujtoni se nxirrni per diskutim, ne rastin konkret problemin e standardit te shqipes.

     2. hgurjifr anticensurë says:

      Komenti juaj është në pritje.
      hgurjifr anticensurë — 7 Maj, 2014 në 9:31 am
      o skopion suma
      ti që je analist kjo është e ditur!por që je dhe një koqe kanddari,prap është e ditur!!
      gjëja e parë që ke mësuar anapulla,të është fiksuar keq mbrapsht është
      “katolik = i djathtë”domosdo!!
      or gjë e trashë që akoma nuk ja ke idenë e të majtës dhe të djathtës!!
      o injorant i trashë që nuk e ke kuptuar se krishti i pari predikues i ishte i majtë,ishte në anën e popullit,e të varfërve,shtypurve dhe skllevërve!!atij ju bashkuan dhe të djathtë të asaj kohe!dmth të pasur!sepse mor debil nuk ka të bëjë me pasuri besim fetar o çfardo gjëndje tjetër shpirtërore a ekonomike,të qënit shoqëror a individualist!!
      i majtë = shoqëror,për të gjithë!!
      i djathtë = individualist,egoist,për vete!!
      zonja në fjalë jo vetëm është katolike por dhe kapitaliste,por kjo nuk e ndalon të jetë e majtë në mendim!!nuk e ndalon që të mendojë dhe për të tjerët dhe jo vetëm për të mbushur xhepat e vet!!
      tjetra që ty të djeg!!
      është shkatërrimi i shqipes,pavarsisht se ti shkruan në standart!!
      debila si ti për ti dhënë rëndësi fjalës së tyre fusin gjithnjë “komunizmin”si dordolec!pavarsist se e dini fare mirë që nuk ka punë në këtë muhabet!
      feniksi ta ka thënë mirë!ka dhënë dhe disa zgjidhje!atë që mbështes unë është “gjuha stasndarte/e njësuar është vendosur nga shteti shqiptar,zbatohet në shkrimet zyrtare të tij”!përsa kohë nuk ka një çfuqizim të këtij vendimi:do të shkruhet kështu në dokumentet zyrtare!!
      kujt i mbetet hatri,o kush nuk arrin ta mësojë këtë gjuhë të njehsuar të marrë përkëthyes!!sa për shqiptarët e tjerë që nuk ndodhen në kufirin administrativ të republikës së shqipërisë,ka alternativa të ndryshme!
      të mbajnë të folurën e tyre krahinore dhe të komunikojnë me të tjerët në atë mënyrë!
      të krijojnë një standart të tyren!kosova të vetën,maqedonia të vetën,mali i zi të vetin dhe çamët e greqisë të vetin!!
      por prap në fund të fundit në shqipëri zyrtarisht duhet të komunikojnë në shqip standart!ne duhet ë komunikojmë në standartet e tyre,kur të jemi në kosovë e tutje!
      kjo do të ishte fantastike për njerëz si ti?! apo jo do të kishim si gjithnjë/të përhershme nyjen gordiane shqiptare!të lidhur bashk por të pa kuuar asnjëherë!të lidhur bashkë në sherrin ton legjendar!!
      zonja ngrë një temë të drejtë por që e shkel me këmbët e veta që në fjalët e para!!
      fut fjalë që të paktën mund të jen në fjalor,por që janë të padëgjuara ndonjëherë,nga ne populli thjeshtë!!(pyeta një tropojan dhe një dibran për “ndeshtrashave”,asnjëri se dinte se çdo të thoshte!!
      sjell pjesë të kopjuara nga libra a faqe ueb të huaja pa i përkëtyer!
      në anën tjetër thot një gjë që shumë kundërshtarë të tjerë të standartit,si ndreca e shllaku,nuk i pranojnë!kërkon vetëm përshtatjen e shqipes së njehsuar,por jo ndryshimin e bazës!këtu jam në një mëndje me të!!shumë gjëra kanë ndryshuar në jetën tonë në gjuhën tonë,mund dhe të pasqyrohen në gjuhën zyrtare!!
      dje patëm televizioni dhe radion si pik vështrimin e më të mirës sot i kemi si pasqyrim i llumit!duke filluar ng analistët e duke përfunduar tek big bradhërët,ku sensacioni më i madhë është nëse filani ja futi nga pas filanes apo filania i futi të parmen a të pasmen!!
      debila si ti o skopion bytha thonë se standarti ka dështuar!?
      a me të vërtet a??ti or debil e shkruan shumë mirë!!mos je dhe ti nga jugu “komunist”??apo quan si dështim mos pasjen mundësi të shkrimit pastër të sandartit nga një njeri që ka mbaruar vetëm 4 klasë shkollë dhe atë para 20 vjetësh??ky person mund të jetë nga jugu “i majtë komunist”,ose nga veriu “i djathtë kapitalist”(gallatë,apo jo),i vetmi shkak për “dështimin e standartit”(që thekson ti)nuk është standarti!!
      or debil është mungesa e arsimimit të personit!mungesa e arsimimit të shqiptarit!!!debil i njëjti njeri nqs jeton në itali dhe ka mësuar italishten,ai e shkruan po aq keq sa dhe shqipen!prapë faktor janë mangësitë në arsimim dhe jo dështimi i gjuhës!!
      shumë njerëz nuk njohin fizikën kiminë,matematikën e kështu me rradhë!!
      POOOOOOOr nuk është faji/dështimi i fizikës,kimisë e me rradhë gjithë të tjerave!është thjeshtë mungesa e arsimimit!!
      shumë pak ishte shkruar për kërkesën që gjuhtarët a çishin ata që kanë nënshkruar peticionin,por unë e kam marrë në një kuptim të thjeshtë,ose më mirë do ta mbështesja në këtë kuptim:
      kërkesën që i bëjnë shtetit shqiptar,kryeministrit në këtë moment,për të mbrojtur atë që është e sanksionuar me ligj!mos lejimin që në gjuhën zyrtare seicili tia fusë si kau pelës!
      ndryshimet duhet të bëhen nga specialistët dhe jo nga kryeministri që pa qënë aspak specialist fut shahun si lëndë të detyruar në shkollë!
      shqipja ka një gjuhë të njehsuar,e cila duhet ruajtur e përmirsuar gjithnjë,por assnjëherë në bazë interesash të ngushta krahinore e aq më pak si mjet përçarës!!
      skopion bytha,nëse nuk të pëlqen gjuha e njehsuar shqipe fillo e shkruaj në dialekt,ose në atë që ti e quan gjuhë të “saktë”shqipe dhe mos na çaj dërrasa me gjuhë të pastë standart!!mos vërteto se standarti ka pasur sukses!
      bëj të kundërtën!!vërteto mossuksesin e tij!!
      shkumaku po përpiqet ta bëjë,pavarsisht se e njeshumë mirë,pavarsisht se e ka profesion!!
      Përgjigjjuni

   2. komentues says:

    sec me kujtoi koco devolen ketu: http://www.youtube.com/watch?v=Ep9utOqBst8 kjo shkrim shkruesja…

   3. Asim says:

    Po ta keni durimin me lexu deri ne fund komentet, keni me pa se sa shume u djeg kjo teme dhe ky shkrim atyne gjakpirsave qe deri sot kan perfitu pa fund prej ketij diskriminimi me emrin “standart”.
    Fyerje shume te rana per nje zonje. Turp!
    Kaq ishte, qeshtje kohe, fitili asht ndez! Ky “standart” ka dek!

    1. komentues says:

     “dek-u” eshte ne anije or ti …

    2. analist says:

     Mir e ke daku, Qeshtje kohe asht, i ka dek nana.

  2. feniks says:

   Zonja Shkreli(Shamku)!
   Nje shtepie,qe i eshte hedhur THEMELI,vetem sa mund t’i ndryshohet boja,maksimumi suvaja,por po i GERMOVE THEMELIN,te ka zene brenda!!!
   Ti hiqesh si gjuhetare,por je nje…. ARMIKE E STANDARTIT aktual!!!
   Edhe ne kete shkrim NA FUT CA FJALE,qe i ke krijuar vete duke e bere SHQIPEN PACAVURE!!!
   Eshte fatkeqesi,qe PS-ja te ka vene deputete ty dhe burrin tewnd e ka ngritur ne poste te larta!!!
   Por burri jot,te pakten nuk ben si ty,por e MBRON KULTUREN E VJETER,ndersa ti e RRENON!!!
   Mbase ti kujtohesh e thua se edhe ALFABETI YNE DUHET NDRYSHUAR ,se eshte me i mire ai ARAB!!!
   TURPI TE MBULOFTE!!!

   1. Arli says:

    Bashkohem me ty Feniks. Une e dije kete si intelektuale por qenka nje zero me xhufke. Moj Shamku, te prishesh standartin dhe te besh nje tjeter ne keto kohe te trazuara eshte njelloj si te vesh minat kombit. Kaq te ceket jeni sa nuk e kuptoni kete fakt. Te rrenjosesh nje standart ne popull duhet nje pune kolosale qe ju “modernet” e sotem nuk keni bythe qe ti beni. Per ta prishur standartin mund ta prishni por qe te krijoni nje tjeter nuk mund ta krijoni sepse une dhe te tjere si une nuk do te te binden ty. Keshtu qe perfundimi do te jete qe gjuha shqipe do te behet nje “corbe derri” dhe te humbur do te jemi te gjithe. Lind pyetja cfare pune ju prish ky standart qe ka e kemi mesuar? Jeni te paimagjinueshe te mbrapshte, sikur ju ka hyre djalli ne bark.

   2. aida says:

    shikoni se fjalet e perdorura nuk kane fare lidhje me gjuhen shqipe por jane shartime hibride vec per goje te liga e mashtruese si e kesaj ketu…. Mblidhni mendjen njerez. Mbani veshin tek te urtet!

  3. rezart says:

   Ke marre persiper,moj vajza e ish ministrit te nderuar te NDERTIMIT komunist te Enver Hoxhes,qe te vihesh ne nje FRONT TE PERBASHKET me ARMIQTE E SHQIPERISE,qe i jane TURRUR kultures,gjuhes,historise,ekonomise etj me URREJTJE TE PA MASE!!!
   Shqiperia ka halle te tjera me te medha se keto MBROCKULLAT,qe thua ti,moj deputete e LISTES,qe pasi u rregjistrove ne borderote MILIONESHE te KUVENDIT,tani po e ben si Ben Blushi,qe ben romane,ne vend qe te beje DEPUTETLLEKUN!!!
   Ku e gjen gjithe kete FRYME URREJTJEJE,moj bije e ish komunistit???
   Mos te duket vetja se je KOKE E MADHE qe ke bere …..NJE VRIME NE UJE per Shqiperine deri me sot???
   Te ishe e zonja ,do te kishin vene MINISTRE ARSIMI,por je vetem nje ULTRA NAACIONALISTE E SHFRENUAR,me keq se Sali Berisha!!!
   Eshte turp,qe ne PS ka deputete si ty,njelloj si Jozefina e kallamoqit!!

   1. don kijote says:

    Ledi, e lexova dhe…a e di se ça me beri me teper pershtypje?
    Me beri pershtypje qe ne paragrafet e pare (dhe me ben pershtypje vazhdimisht te ti dhe ca te tjere si ti) kompleksiteti yt per te kaluaren, perpjekja (e sforcuar dhe “renegate” politikisht) qe te fitosh artificialisht besimin e “kampit tjeter”, e atij kampi qe me teper se realisht ekziston virtualisht ne subkoshiencen e nje vargu intelektualesh me prejardhje bllokiste (jo thjesht komuniste), besimin e te cilit ju mundoheni ta fitoni duke kaluar donkishotekisht dhe kufijte ( e di qe nuk shqiptohet ashtu ai emri i famshem, po hajde ma se eksperimente po bejme me gjuhen, po ben ti e pse te mos bej edhe une?) ne denoncimin pa vend e arsye te asaj qe ju komplekson e nuk do t`ju lere te qete kurre, te kaluares politike te familjes suaj, te cilen ju mundoheni qesharakisht (a e formulova mire?) ta mohoni me “argumenta” e sofizma te panevojshem te cilat jua nxjerrin me teper ne pah ate qe mundoheni te fshihni kaq pa takt dhe sidomos pa nevoje, duke lene bile ne hije ate qe ju kujtoni se nxirrni per diskutim, ne rastin konkret problemin e standardit te shqipes.

  4. Epiriiiii says:

   Artikull INTERESANT….. ka te DREJTE Znj Shmaku Shkreli qe thote Po nuk ju dha HAPSIRE Gjuhes ne te Shprehur e Shkruajtur e Dobesone ate dhe e Largon nga Populli e Folmja e Perditeshm. Gjuha duhet PASURUAR qofte me Gegnishten Qofte me TOSKERISHTEN ajo eshte ne EVULUCION te perhershem

   1. Stela says:

    Moj shoqja Shmaku po mer ndonje sy gjume se du dashka shume qenke fare e corientuar shkrimi jot nuk mund te lexohet. Po eshte ligji i jetes moj vajze cdo gje evolon shkon perpara nuk kethehet kurre mbrapa . Sot po shkohet drejt unifikimit gjuhesor ne shkalle boterore jo ne drejtim te ruajtjes se gjuhes ne base te fiseve. Behuni openmindet ju ka ngelur ora ne kohen e qoftelargut

  5. Mjegulla says:

   Nëse nuk merr vesh, nuk asht faji i Ledit. Asht faji yt që rradakja nuk ta rrókë.

  6. Epiriiiii says:

   Lexoj disa KOMENTUS qe i jane versulur Znj Shmaku Shkreli me Egersi te madhe sikur te thuash ajo ka SHARE apo OFENDUAR Shqipen Standarte, disa te tjere merren me aspektin Fizik disa me ate Intelektual dhe disa me ate Politik, por askush nga keta nuk THOTE, nuk na TREGON se ku ka Gabuar ArtikullShkrusja. Realish jam Jugor dhe me pare se kam Njofur Gegrishten por ne Emigrim kam mesuar shume mir dhe me bene Pershtypje menyra e Thjeshte dhe e Shkurtet e te Shprehurit ne Gegerisht, dhe mendoj se eshte Dialekt teper i Kendeshem che i Komunikushem, mendoj se ka vend ne Shqipen Standarte te Pasurohet edhe me shume me Gegerishten. Mos harroni qe cdo Gjuh eshte ne Evolim, psh ne Italishtja eshte pasuruar me fjalet e fundit te Teknologjise qe jane Kopjuar drejtperdrejt nga Anglishtja, dhe ka pas 1 Debat te Gjere derisa u Pranuan , psh ENGLISH chat, ose chatare qe thone italianet, dhe kohet e fundit keta i kane Botuar nr Enciklopedite e Gjuhes Italiane(ketu behet fjale per te rejat e teknologise dhe Jo ato te Dialektit qe kemi ne qe ne fund te fundit eshte forme e Shqipes)

  7. Andi says:

   Zonja Shamku-Shkreli flet per gjuhen shqipe dhe perdor gjithfare fjalesh shqipe qe jane te bukura por e prish kur perdor fjalen ‘suicid’, nderkohe qe ne kemi fjalen shqipe vetvrasje. Perse suicid znj. Shkreli? Mua me ben habi qe televizionet dhe shtypi e mjetet pamore e degjimore shqiptare jane te mbushura me fjale anglisht si OK, Bye, Thank You, dhe shume e shume stacione TV apo emisione te quajtura ne anglisht si p.sh. News24 e te tjera. Mire ata shqiptare qe kuptojne anglisht por ai qytetari punetor apo fshatari nuk e kuptojne dhe nuk e ndjekin dot kete gjuhe te huaj. Mjetet pamore duhet te punojne me shume per te eliminuar keto huazime te huaja nga gjuha e tyre. Une nuk i njoh problemet e gjuhes shqipe lidhur me Kosoven dhe pjeset e tjera shqiptare te Balkanit apo Italise se Jugut por kuptoj qe dicka duhet bere. Sigurisht qe te rinj gjuhetare me pasion dhe dashuri per gjuhen shqipe duhet te marrin inisiativen qe gjuha shqipe te behet per te gjithe dhe te mbetet funksionale dhe e dashur per te gjithe shqiptaret kudo qe jane.

  8. Anim says:

   Se je ti Hajvan I trashë s’ta ka fajin Shamku. Ca njerez lindin të Mangët nga trutë…

  9. Ben says:

   Cfare tjeter mund te presesh nga nje njeri qe e ka mbaruar shkollen me korrespodence,ajo?
   Aq me shume qe iu bashkua politikes per ta bere me te lehte “aktivitetin”
   Gjuhetare dhe politikane,hem “shume e forte”.

   1. aida says:

    pervecse me korrespondence kam pershtypjen se sa here ka probleme me bashkeshortin del e sikur mbron gegerishten gjoja se e do shume…
    hipokrizi e gjalle.
    deri tani ne shqiptaret kemi fol ne gjuhe te huaj mire qe po del kjo e po na fut ne rruge te mbare.

    Tjeter pune nese do me u bere me emer…

  10. Zamiri says:

   Kjo vajza e Bajram Shamkut, kandidat i KQ te PPSH, vazhdimisht me eshte dukur nje injorante per te gjitha fushat, por sdm per gjuhen shqipe. Sec sajon disa fjale qe as vete nuk ua di kuptimin. Ajo eshte nje mediokre qe nuk besoj se di ndonje gje qe te mund t’i hyje ne pune shoqerise. Eshte vertet turp qe ajo eshte caktuar nga Edi Rama per te perfaqesuar popullin e lagjes 10 te kryeqytetit. Si mundet qe kjo “shoqe” te mund te perfaqesoje nje lagje me shumice te cilesuar intelektuale. Ajo nuk ka intelektin dhe kapacitetin, ndaj, fatmiresisht, nuk ka shkuar asnjehere pas zgjedhjeve ne ate zone. E vleresoj nese ajo e ben kete fshehje nga qe i vjen turp. Ajo nuk ka intelekt te flase per asgje, me shume akoma per bazat e gjuhes shqipe. Edhe nje gje: si guxon kjo (nuk po e gjej dot epitetin e merituar per te) te quaje komunist Prof. Rami Memushajn, qe eshte nder demokratet e pare shqiptare, nje akademik i nderuar e respektuar nga e gjithe elita shqiptare. Ajo duhet te kerkoje falje publike per kete e, menjehere pas kesaj, te mos shfaqet me ne publik. Edhe per nje arsye tjeter: ajo e qelb atmosferen me nje perzierje origjinale hudher+cigare.

  11. Konica says:

   Nje artikull i shkelqyer. Historikisht, shqiptaret jane “krahasuar” me vetveten. Autorja argumenton se gjuha – si mjeti themelor i komunikimit – nuk eshte dicka e ngurte. Perkundrazi, permiresimi eshte nje proces i vazhdueshem dhe qe duhet te behet nga ekpertet jo nga politikanet.

 2. Miri says:

  Delir i gjalle ky shkrim. Gjynah, kjo zonje nuk ka mbaruar as per gjuhesi dhe ka kurajo e deliron. Ah moj Shqiperi e mjera Shqiperi.

  1. komentues says:

   duhet te jete prag menopauze…

   1. Hektori says:

    shpresoj qe Rama ta kuptoj sa me shpejt qe njerez si puna e kesaj jane peme pa kokrra qe dhe per ti perdorur si masha nuk ja vlen. komplet percartje ky shkrim.

  2. aida says:

   shume e sakte
   keq per ata qe e njohin dhe nuk mbajne mend se sa shkolla ka nderruar vetem e vetem te merrte nje cope deftese…. pastaj ne fakultet cope cope me korrespondence… merre me mend… tashti don me u dhane leksione profesoreve…
   skandal
   Mire qe spo na del me neper tv se ne ne emigracion nuk po e shihnim dot… dhe kush flet e kush po shkruan. Besimi yne ne rilindje me keta eshte plotesisht nul.

 3. albana says:

  Zonja Ledi!
  Nuk jam e fushes dhe nuk guxoj te jap mendim, kane apo jo te drejte zoterinjte qe shkruan e nenshkruan letren drejtuar kryeministrit.
  Ajo qe me shqeteson mua eshte gjuha percmuese dhe fyese qe ju perdornin ndaj tyre.
  Ju jeni pak me e madhe se une ne moshe, por jeni larg moshes dhe pervojes te autoreve te letres. Dua te them se edhe mosha duhet t’ju bente t’i mastnit fjalet.
  Nuk ju nderon gjuha qe keni perdorur.

  1. Martin says:

   Jam plotesisht me ju Albana.Kam respekt per Ledin por menyra se si ajo shfaqet ne kete shkrim me ben te mendoj ndryshe.Ledi ose ka dashur te prezantoj nicelin e njohurive te saj te cilat nuk mund te prezantohen ne nje gazete ose paska grumbulluar nje urrejtje te pajustifikueshme ndaj ketyre profesoreve dhe akademikeve te nderuar.Gjuha jone eshte fakt qe sot po demtohet me shpejtesi.Pra per Ledin do te ishte me mire qe kete shkrim ta drejtonte ne masat qe duhet marre per te rruajtur gjuhen tone shume te bukur me te cilen krenohemi.Me ka qelluar ketu jashte atdheut ku une punoj ku flitet gjuha angleze kur me kane degjuar duke folur me shume perzemersi me kane pyetur cfare gjuhe eshte kjo qe flisni sepse tingellon si gjuhe bylbylash!

 4. mersin kurti says:

  Zonja Shamku, se pari duhet te vleresoni shqetesimin e profesoreve edhe tjeshte si qytetare, pastaj nese nuk u pelqen reagimi mese i drejte i tyre, referojuni shqetesimeve te shkrimtarit tone te madh, Kadarese per problemet e shumta te gjuhes sot. Une jam nje qytetar i thjeshte dhe jam mjaft i shqetesuar per gjendjen ne te cilin eshte katandisur gjuha.Une nuk jam as delirant as patetik, por nuk di me cfare epiteti t’u therras ju qe ndermerrni nje sulm te paskrupullt ndaj profesoreve. Duket jeni rreshtuar ne radhet e atyre qe deshirojne shformimin e gjuhes.Zgjedhja juaj, por mos harroni se sot jeni person publik.

 5. lexues says:

  Nese gjuha shqipe behet si kjo e zj. Shamku, i bie ta perfshijne gjuhen shqipe tek gjuhet e huaja. Pasi gjuha e Enkelejdes eshte me e pakuptueshme se anglishtja per shqiptaret e sotem. Dhe per me teper, duket qe zonja vet e ka shkruar me fjalor perpara, se eshte teper e denatyruar ne sforcimin e saj.

  1. Meri says:

   Me fjalor duhet ta kete shkruar, dhe te mos harrojme se fjalori ka autor Androkli Kostallarin. Kesaj nuk i del inati i Kristo Frasherit. Kjo profesoret si ata te historise edhe ata te gjuhesise, i sheh si postkomuniste. Tani te tere postkomunsite jane nuk jane parakomuniste, madje dhe ajo vete. Nje gje eshte e vertete, ajo nuk eshte ne vendin e saj aty ku eshte. Kot ishte deputete dhe kot eshte. S’ka c’ben si deputete dhe sulmon profesoret. Bej mi goce punen si deputete, ate qe u ke premtuar atyre qe te kane zgjedhur e qe i mbildhnje ne kohe fushate, por qe tani nuk i sheh me sy.
   E shoh qe qenka lodhur shume te shkruaje kete qe ka shkruar ne forme gersheti, qe s’merret vesh e te lodh ta lexosh.
   Ike o Ledi ike shko merr ate rrogen e deputetit dhe shko shijo jeten neper vilat e tua, leri rehat te puojne ata qe duan te punojne.

  2. komentues says:

   Pse arrite ta lexoje deri ne fund ti me gjithe ato brockulla?!
   Zonja kerkon te beje politike me nje fakt qe eshte per te vene duart ne koke, ku tolerohet ne te gjitha mediat te shkruara e vizive nje gjuhe shqiptare patologjike dhe asnje nuk ben percapjen me te vogel per te vene dore. eshte mbytur gjuha shqipe me fjale te huaja nga me idiotet ne shqiperimet dhe perdorimet qe i bejne dhe nuk i ben pershtypje askujt, perfshi edhe kete zonjen e ketij shkrimi qe nga komentuesit ketu po marr vesh qe qenka edhe deputete.
   Me kete shkrim corap, vetem deputete nuk duhet te ishte kjo zonje, mjere ata qe perfaqeson, se per vete te saj nuk do shume koment pas ketij shkrimi pacavur.

   1. Mateo says:

    Shqipja eshte pasuruar me fjalet e huaja, te cilat nuk kane ekzistuar ne shqip. Keto fjale te reja kane tingull shqiptar dhe rrenje si ajo e fjales qe perdoret ne te gjithe boten. Ky eshte proces globalizimi qe duhej pershendetur.

    Ledi ka shume te drejte.

    Profesoret e kohes se komunizmit dhe qe i vleresonte udheheqja komuniste si Xhevat Lloshi apo Emil Lafe, nuk ishin me te miret e asaj kohe. Ehuuuu, sa shume me te mire se sa ata kishte ne ate kohe, por ata thjesht nuk ishin ne nivelet universitare per shkak se i qendronin komunizmit te urryer larg.

    Lerini profesoret e preferuar nga diktatori Enver Hoxha, te rrine ne pension. Koha shkon perpara dhe gjuha evolon bashke me te. Komunizmi shkoi pergjithmone te pakten per “Gjuhesine”, ku nuk ka korrupsion, por vertet zhvillim.

    Nuk ia vlente as t’u kthente pergjigje.

    1. komentues says:

     Vertet e quan pasurim te shqipes dhe globalizim ti Mateo perdorimin e bastarduar te perkthimeve alla shqiptarce te fjaleve te huaja ne gjysem shqip-gjysem rikoko per fjale qe vertet ekzistojne ne shqip?! Ne Shqiperi, si ne cdo fushe, edhe ghuhesia eshte eshte kthyer per fat te keq ne nje katraure qe do te doje kohe te vije ne vehte, nese do te vije ndonje dite.

 6. Nika says:

  Shkrim i bukur por fjalia e fundit pa kuptim ,sepse ndërhyrjet politike dhe ideologjike janë pjesë organike e gjuhës siç është dhe ideologjik shkrimi i mësipërm

 7. plaku dhe deti says:

  secili eshte i lire te shkruaje neper gazeta, po ca shkolle ka mbaruar shamku?

 8. nje popull says:

  Shka je tue than’ or taaaaaaaaaaaaj?

 9. Analist Politolog Qim Hasimovic Nurellari says:

  Kurrgjo s’kom kuptu.
  Do te kete qene me grip Shamku kur e ka shkruar…

  1. mali says:

   Jo,Qimi.Ka qenë me ato.

 10. ladi says:

  Ne fakt kometat nuk kuptohen nga te gjithe, vetem pasi shkenca i sqaron njerezia qetesohet. Urime Shamku.

  1. Meri says:

   po kjo komete eshte me ato pacavure qe shkruan here pas here. do e kete ndonje hall dhe kjo po lereni te haje pershesh se s’ka pune

 11. psevertete says:

  kur nje mediokre e pompuar nga politika hipen ne maje te gardhit te katundit, vetja i duket si ma e mira e krejt bjeshkeve

  1. hahahah says:

   hahahaha koment i papame

 12. Albann says:

  LEDI zbaton mesimet e Enverit “gju me gju me popullin” , pastaj ankohet “per lufte klasash”.Se kuptoj pse jane kaq idiote keta brezat e rinj ,ngaterohen me kembet e tyre.

 13. lajmesi says:

  sa keq ju si pjestare e ekipit te rilindje, nisur edhe nga REKOMANDUESI per kete shkrim tuajin,sado repekt qe kam patur ne diskutimet tuaja ne reformimin e arsimit,nuk ju admiroj sot per kete shkrim.
  lerini gjuhetaret per gjuhen,
  ashtu si historianet per histoeine
  se politika e tipit tr butkave e kolecerve, prodhoi 24 vjet
  lesh arapi ne histori e gjuhen shqipe, kjo mbase dhe nga ndikimet e huaja,e nga injoranca apo jo qenie e vehtevehtes.

 14. lajmesi says:

  sa keq ju si pjestare e ekipit te rilindjes, nisur edhe nga REKOMANDUESI per kete shkrim tuajin,sado repekt qe kam patur ne diskutimet tuaja ne reformimin e arsimit,nuk ju admiroj sot per kete shkrim.
  lerini gjuhetaret per gjuhen,
  ashtu si historianet per histoeine
  se politika e tipit tr butkave e kolecerve, prodhoi 24 vjet
  lesh arapi ne histori e gjuhen shqipe, kjo mbase dhe nga ndikimet e huaja,e nga injoranca apo jo qenie e vehtevehtes.

 15. belgu says:

  Flete rrufeja qe ka bere kjo shkrusja ketu, eshte per vitin 1967.Kjo nuk kishte lindur ne ate kohe, por do ti kete trasheguar keto flete rrufe tip.Nuk mar persiper te diskutoj se cfare cilesie eshte flete rrufeja por,pote ishte ne ate kohe kur keto flete rrufe ishin ne trend besoj se sekretare te rinise do ta kishin zgjedhur

 16. Aleksandër Matrënga says:

  E para zonja qe shan standartin shkrimin e saj e ka shkruar sipas standartit te gjuhes shqipe miratuar ne kongresin e drejtshkrimit ne 1972.Ky kongrese nuk erdhi me urdher siç pretendon zonja dhe vehbiu adhurusit e ndersjellt,por fillimisht u konsakrua ky mendim ne konferencen e vitit 1958 ne kosove por çuditerisht keta spekullator ku ben pjese edhe zonja nuk e permendin kete fakt shume te rendesishem historik por kerkojne te mashtrojne opinionin publik se ky kongres u be me urdher te E.Hoxhes.Edhe ne se eshte keshtu atehere kjo eshte nje merite e madhe e tij dhe duhet vleresuar ,por nuk eshte keshtu,ai kongres u be edhe ne bashkepunim me kosoven.Kishte nje fakt politik.akademia serbe “argumentonte “se kosovaret nuk jane shqiptar sepse edhe nuk flasin te njejten gjuhe,sipas tyre ,e kjo ishte nje shtyse politike per unifikimin e gjuhes shqipe .Sipas zonjes eshte bere krim qe gjuha shqipe ka standartin e saj.Sipas saj shkencetaret duhet te prisnin sa te behej shkencetare zonja e pastaj te benin standartin e gjuhes.Kjo i kalon çdo kufij te modestis.Zonja eshte e merzitur se dialekti gege nuk eshte shume i perfshire ndoshta ,por thote se kjo qe kerkon nuk eshte “revanshizem krahinorist”,ne fakt ajo kete kerkon te realizoje .Kjo dhe shume te tjerte qe jane hedhur ne sulm kunder gjuhes sone.Siu mendon kjo zonje qe profesor Rexhep Qosja e ka gabim qe mbrojn tezen e ketij realiteti ,po Ismail Kadare gabim e ka .
  Ne fund kjo urrejteje per gjuhetaret qe i quan ish gjuhetar me duket se ule gjithe vlerat qe mund te kete kjo zonje ,une nuk e di por me shume kujdes e respekt per njerezit qe i kane dhene shume shkences shqipetare ,pavaresishte te pelqen ose jo ty.Ata nuk jsane ish sepse shkencetaret jane deri sa vdesin shkencetare,ashtu sikurse pretendon te behesh edhe ti.Natyrisht gjuha duhet pasuruar ,perditesuar por te permbysesh nje pune 40 vjeçare eshte guxim i madh.Me vjen keq se disa njerez pasi kontribuan per shkaterrimin e vendit tani i jane versulur gjuhes.me te vetmin justifikim se kongresi i drejteshkrimit eshte zhvilluar ne vitet e komunizmit.Jo te gjitha gjerat jane bere keq ne komunizem ,ka edhe gjera qe jane bere mire dhe shume mire ,siç eshte edhe gjuha shqipe.

  1. aida says:

   ju lumte! por mos u zgjsni shume sepse kerkon te faktorizohet me cdo kusht e menyre!

 17. Murat says:

  Te lumte zonja Shamku!Duhet te dish nje gje :po nuk perkrahe versionin e dialektit te jugut,nuk ti pelqen kush mendimet e tua dhe per me keq nuk te botohet komenti.Gjuha e cdo vendi nuk percaktohet me vendime qeverie sic eshte bere deri me sot

 18. Alban says:

  Shkrimi nuk me duket se eshte ne gjuhen shqipe, eshte i pakuptueshem, jane perdorur fjale te huaja (pathos (greekenglish)= pasion zonje ne qofte se nuk di shqip me e mira qe mund te beni eshte te konsultoheni dike para se te dergoni nje artikull ne gazete). Zonja Shamku nuk jam kunder kritikes qe ju mund te keni per kete grup profesoresh, por publikimi i nje artikulli te tille e para eshte nje fyerje per lexuesit e dhe e dyta humbni cdo te drejte sepse shume mire keta profesore munde te tregojne juve si arsyen e pare pse gjendja eshte kritike.
  Eshte nje gje serioze qe nje deputete e kuvendit te shqiperise te mos mundet te shprehet ne gjuhen shqiptare,personalisht jetoj jashte shqiperise gati 20 vjet, kam mbaruar univeritet,specializim dhe flasim nga 5 gjuhe, po nuk e imagjinoj dote se si ju beni punen tuaj ne kuvend.

 19. fshatari says:

  Zonja Shkreli nuk e kam te veshtire te zbuloj origjinen tuaj nisur nga kujdesi per te perdorur sa me shume fjale gegnisht.
  Bisedo njehere me Kadarene nqs pranon te ulet ne nje tavoline me ty.
  Sa per vete nuk do te lexoja kurre nje liber jashte standartit.
  Une refuzoj te lexoj edhe ndonje artikull qe del te Tema jashte standartit qe jam edukuar dhe kam mesuar ne shkolleeeeeeeeeee.

 20. Delli USA says:

  Kam respect per z.Shamku-Shkreli,por me duket se kete here me shume ka fole pasioni se llogjika shkencore dhe njerezore.Zonje,mund te kundershtosh por jo te ofendosh,ju keni folur me gjuhen e Saliut,dhe kjo eshte e papranueshme per nje deputete te PS-es.Sa per debatin shkencor nuk me takon mua te gjykoj se nuk jam I asaj fushe.

 21. Vladimir says:

  Zonja Shamku e lexova te gjithe shkrimin tuaj dhe me thene te drejten ka plot gjera qe vlen te diskutohet, por une desha te ndalem ne dy gjera qe i mendoj shume te rendesishme.
  E para ne nje diskutim midis akademikesh, ku une deshiroj te bene pjese edhe ju, debatet qendrojne ne nivele shkencore e nuk ulen ne fyerje alabakesh.
  Se dyti shqipja eshte gjuhe e gjalle e dinamike, si nje peme e shendetshme ajo rritet e pasurohet vet çdo dite, pa pasur nevoje per nderhyrje te dhunshme.
  Kongresi “simbolike” i 1972 i la disa gjera te hapura qe shqipshkruesit e rinj do t’i çonin neper vende embelsisht, siç jemi deshmitare qe po shkojne neper vende e te tjere mbas nesh do te bejne te njejten gje. Lidhur me dialektet pervoja e vendeve te zhvilluara tregon se ato mund te shtohen si lende fakultative neper shkolla. Do qe mire te benim me shume per te folmet, veçanerisht per shkodranishten, por kur nuk kane mundesi shtete te medhenj si Italia, ç’mund te bejme ne. Kemi aq shume gjera per te bere dhe per te gjitha duhen leke.

 22. albani says:

  Ti moj shkencetare post 1991, je me gjuhen apo kundra gjuhes shqipe. Kam pershtypjen e madhe se kjo zonje, nuk e ka kuptuar artikullin, apo letren e gjuhetareve te botuar para disa ditesh. Ata kerkojne ndihme nga qeveria qe zyrtarisht te mos lejohen “Kuajt e Trojes” te shtremberojne gjuhen e bukur shqipe. Por nese do te dije kjo zonje e mencur, gjuha nuk ka nevoje as per qeveri dhe as per profesore si puna e kesaj. Eshte njelloj sikur njeriu te detyroje formesimin e trupit te tij: ne mase, ne gjatesi, ne peshe, ne bukuri, etj. Gjuha eshte organizem, dhe si e tille ajo ka ligjet e veta te zhvillimit. Ate qe thone gjuhetaret, eshte qe disa pseudogjuhetare nga Kosova moter dhe nga Shkodra si moter, qe duan t’i japin gjuhes karakterin e ngushte dialektik, te mos futen ne ndryshime strukturore tashme te ngulitura ne gjuhe (ne fjalore, libra, ne gjuhen e folur, etj.) sepse keshtu i pelqen Z. Kolec Topalli apo Z. Bahri Beci, apo atyre te pertej kufirit, sepse keshtu ka dashur (me nder Ish )Zonja e Madhe e Pare e Mbretnise se Shqypnis, Jozefine Topalli.Per ata qe nuk e dine brendine e problemit eshte se Zonja Topalli, edhe gluhen e ka pas dashte si me pas kene gluhe e vet, private dhe jo gjuhe per shoqerine dhe nje mjet komunikimi per te gjithe. Por Zonja Topalli, qe nuk di shqip ende, nuk e di se c’eshte gjuha, si dhe perse mesohet, dhe perse sherben gjuha. Pra si analfabete potenciale, nen minimumin e nevojshem te dijeve qe duhet te kete njeriu, ajo ka kerkuar qe gjuhen t’ja cojne ke shpia, sikur ta kete prone te veten. Kaq tani per tani!

  1. Sokol Laca says:

   Shpirti i keq dhe keqarsimimi i njeriut te ri ka prodhuar modelin” a e bani(albani)” Edhe Fishta i madh ne shprehjen e tij te famshme se, do ta bejme Shqiperine per inat te Shqiptarv,e per kete lloj model shqiptarit nuk besoj se i arrinte imagjinata.

  2. komentues says:

   Ne filmin “Shtigje Lufte”, (dhe meqe ra fjala me rastin e 5 Majit ketu sot dua qe te shpreh dhe mirenjohjen me te thelle per gjithe ata bije nenash shiptare qe ne shekuj kane dhane jeten e tyre per kete vend ku jetojme sot!) nese ju kujtohet, ai koloneli italian, thote pikerisht qe: “Ne duhet ti veme shqiptaret kunder shqiptareve…” Eshte pikerisht kjo teori qe zbatohet edhe sot e kesaj dite dhe per fat te keq, tipa si kjo “gjuhetarja” qe fatkeqesisht eshte edhe deputete dhe na drejton, nuk arrijne ta kuptojne dot. Keta tipa duhen kapur te gjithe prej hunde, vetem ashtu do ta kuptojne qe jane “Kanani”!

 23. Populli says:

  Shume e goditur fleterrufeja zonja artikullshkruese! I dermove armiqte me penen tende te mprehte. Pra nje fleterrufeje – sipas teje – ju pergjigje me nje fleterrufe te vertete. Bravo!

 24. albana says:

  Bravo Profesoreshe!
  Ju jeni I vetmi shembull se ka ne te majten persona te illuminated nuar dhe jo komuniste nga ata pasardhesit e Zones se Pare Operative!

 25. Bill says:

  MENDONI SE IDIOTIZMI SHPREHET ME MIRE DUKE JU KUNDERVENE TE MEDHENJVE?

 26. Linda says:

  Bravo. Ke fole si burrat

 27. heretiku says:

  Shume zhurme per asgje.

 28. Arben says:

  zot cfare femre injorante .. shume paradoksal ky shkrim dhe shume tendecioz..shifi mbiemrin dhe e merr vesh cfare dote thote ..vetem se I lidh gjerat ne menyre qesharake

 29. anna says:

  Nese mbetet shqipja ne dore te ketyre Karabushave te Rinj si Shamku e Klosi me compani , vaj medet, do perfundoje gjuhe magjypesh. Keta jane realisht te paditur po duan te bejne korifeun me artikuj baltoses ne gazeta online. Profesoret kane vepra, kjo zonja vetem llafe ,..tamam si Grida; na mbyti kjo skote llafazanesh pordhace, u ka dhene perendia Goje po ka harruar t’u vere koken ne vend.

 30. Bruins says:

  Zj. Shamku ! Oponenca juaj eshte e rendesishme dhe e diskutueshme ne ambjente akademikesh por jo per publikun (shih komentuesit qe nuk kuptojne). Gjuha shume e ashper,permend emra gjuhtaresh etj,eh keto ti zbehin dijet tuaja e aq me teper kjo lloj kulture debati eshte dekurajuese per profilin tuaj publik.Meqe qenke dhe deputete edhe ju nuk jeni e imunizuar nga sindroma e mungeses se kultures se debatit ( shihi debatet ne TV mes tyre apo ne kuvend).Do te ishte e frikeshme te keshit nje detyre te rendesishme.Te ka hy vetja qejfit.

 31. Nuk mund te flitet me nje gjuhe kaq te ashper ndaj profesoreve te nderuar themelues dhe themeli gjuhesise shqiptare, sidomos ndaj me te nderuarit prej tyre Androkli Kostallari

 32. qytetari says:

  Snobizmi eshte nje lloj arrogance gje qe bie ne sy tek ju L.Shamku.

 33. pirro says:

  Mediat, perfshi dhe Temen jane perfshire te botojne shkrime nga femra te bukura ne apaence por me sa duket bukuria nuk ka ndonj lidhje te forte me profesionalizmin.
  Keshtu eshte me znj Ledia, me znj.Grida, me znj. Bregu etj. etj. Na i nxjerrin ne debate me minifunde?
  Tani ne mediat shqiptare ka ardhur koha te na debatojne, drejtojne, ndonje pornostar e keshtu plotesojme edhe Kushtet e BE.

 34. katarakti says:

  Nuk kuptova asgje se çfare donte dhe nuk donte kjo zonja. E kishte tjerrur aq gjate sa te zinte gjumi po t’i shkonje deri ne fund. Per ata qe thone se standarti u be me urdher te Enver Hoxhes, dua te i kujtoj se edhe hidroçentralet iu bene me urdher te tij. Pse nuk ua fusin edhe atyre me kazem, siç kane bere me te gjitha dhe duan te bejne sot me gjuhen shqipe?! Kam peshtypjen se kjo Shamku apo Shkreli siç quhet, do te matet me hijen e mengjezit. Jane gjera qe te tejkalojne ty moj çupe. Shiko edhe ti ndonje tender aty ku je, si shoket dhe shoqet e tuaja, dhe lere rehat gjuhen se ate e kane rregulluar Kristoforidhi, Cabej etj etj. Nuk ka ngelur per ty.

 35. litti says:

  Nje shkrim medioker per gjuhen e standartizuar,shprehur me nje shqipe te pa standartizuar,me nje fjale “Lesh arapi”!

 36. agim says:

  Shkrim i perkryer. Nga komentet duket se kjo gazete, per fat te keq, dominohet nga te menduarit ” komunistshe”. e them kete nisur nga fakti se ndarja kryesore lidhet me faktin ‘ te ruajme gjuhen te paprekur- duke bere kurban edhe doren e dikujt- hahaha – sa per te qeshur deklarata e vetprerjes se dores per ruajtjen e gjuhes se paprekur” apo te shkruajme gjuhen sic e kuptojne te gjithe shqipfolesit. Meqe deri dje eshte vendosur politikisht se cfare gjuhe duhet t’u imponojme shqipfolesve, ky imponim duhet te mbetet i paprekur qofte edhe me vetsakrifikimin e dores se ndonje “gjuhedashesi te fiksuar”. Bravo Shamku per nivelin e thelle dhe per kurajen

 37. kela says:

  E kam degjuar ne nje debat televiziv zonjen e pervecse ishte nje delirante nuk dha asgje atje. Edhe ne kete shkrim eshte fiks vazhdimi i asaj qe pashe ne ate emision

 38. vdb says:

  Zonje,
  Gjuha nuk eshte problem i politikes, por padyshim eshte problem i popullit ! Nqs disa ‘shkencetare’ vendosin me nje te rene te lapsit te na bejne lemsh gjuhen, padyshim qe njerezit do te ngrene zerin, e pse jo t’i drejtohen dhe politikes.

 39. Kriza says:

  Ia ke fut kot Lady ledi1

 40. miri shkodra says:

  Si cdo shkrim te z. Shamku edhe kete e lexova me kenaqesine me te madhe. Ajo rrezaton kulture, stil dhe antikonformizem. Kuptohet qe artikulli nuk eshte per nivelin e shumices se komentuesve. Falemnderit z.Shamku.

 41. mira says:

  Ledi ti vetem gjuhe nuk di. Besoj me kupton. Kete e thone te gjithe. Rri mire dhe kaq. Nuk je ti per te dhene mend.

 42. ira says:

  Duhesh te kesh respekt per lexuesin, prandaj fjalet duhen perzgjedhur, te jene sa te jete e mundur shqip. Sa me i kulturuar aq me pak perdor fjale qe nuk jane shqip. Kjo nuk ndodh me znj. Shamku.

 43. rudini says:

  o shamk’ prej shkrelit! me e bukura e shkrimit tend eshte se ke shkruar pikerisht ne gjuhen qe kerkuan edhe 20 profesoret e shqipes, domethene ke respektuar maksimalisht gjuhen letrare kombetare shqipe. bravo! te tjerat jane te gjitha per t’u pare!

 44. cami says:

  Thjesht Shqipja ka nevoje per rishikim te paanshem krahinor e dialektor – standardi duhet rishikuar qe nga 1972 kane kaluar shume vite – nje here ne brez – 25 vjet te pakten duhet rivleresuar!!!

  Nuk ka pse ankohen midis vedit – postkomuniste a parakomuniste – pastaj kush eshte ky Tullio di Mauro ! Cne ky sikur me qene perendia e Shqipes!!!

 45. Sonja says:

  Kur ka kurajo të shkruajë kjo pseudogjuhëtare për personalitete të afirmuara me vepra. Kjo po papagallohet e frymëtohet shumë larg thelbit të trajtuar në atë letër. U të qafsha moj shegë se të ngeli plënci varë për ato fjali të gjata që përdor që të vuash t’ju gjesh kuptimin, pale ca fjalë që të gajasesh se ku i ke peshkuar.
  Shyqyr që s’ta kemi parë surratin këto kohë në televizor dhe u qaj hallin atyre studentëve që kanë të bëjnë me ty.

 46. arbeni vlore says:

  sa per permbajtjen e letres se ketyre profesoreve , shmku ka plotesisht te drejte.. nje leter e stikit te vjeter qe i kerkon kryeministrit qe t’ju terheq veshin gjuhetareve se ata e paskan gabim…. Standarti i shqipes eshte plot me probleme dhe kete e pranojne te gjithe, madje dhe keta qe shkrujne fleterrufene ne fjale.. Atehere , perderisa ka probleme pse te mos i ndreqim???!!!

 47. gent says:

  Profesore, po unë skam dëgju prej vitesh ndonjë propozim shqip për gjithë këtë lumë fjalësh që vijnë nga përdorimi i programeve kompjuterikë. Gjuha shqipe është lënë në mëshirë të gazetarëve.

 48. luzati says:

  Luzati

  ZONJA SHAMKU , perkthimet e NOLIT , te Shvarcit,te Paskos . shkrimet e KADARESE te kan lene shije te keqe se nuk jan shkruar me drejtshkrimin e gjuhes qe ti dhe skizofrenet qe ti u referohesh propozoni?

 49. Albani says:

  E verteta dhemb! Duhet te duroni se kjo eshte dhembje Ri-lindjeje! Ke goditur ne shenje zonja Shanku! Uroj te mos shpallesh Armike e Popullit dhe e Partise!!!! Si arrin te bashkejetosh me ata njerez, nje zot e di!!!!

 50. ab says:

  Shkrim i qëlluar dhe i argumentuar qartë e saktë,e për të cilin autorja Shamku duhet përgëzuar.Problemet që dalin nga evoluimi i gjuhës shqipe nuk mund të zgjidhen nga ata që u ka mbetur ora në vitet shtatëdhjetë,nga ata që lanë mijëra e mijëra fjalë jashtë fjalorit të gjuhës shqipe dhe tani flasin për drejtëshkrim të fjalës shqipe.Ata janë matufepsur tani dhe e vetmja gjë që u ka ngelur për të bërë është të mos pështirosin më shqipfolësit nëpër simpoziume por tu lëshojnë vëndim më të rinjve,ata që bartin të renë dhe që janë të aftë të zgjidhin problemet që shtron koha në lidhje me gjuhën.Përgëzime z.Shamku për shkrimin!

 51. samir says:

  me duhet te komentoj edhe pse sjam i fushes, por krahasuar me shkrimin e kristo frasherit dhe ate qe lexova te peizazhi.com i ketij studiuesit hollandez eshte vertete nje shkrim mjeran dhe pa argumente, bla bla bla e me nje gjuhe te pakuptueshme, fyerje e perseri asgje…
  citohet vehbiu qe vete eshte kunder cka zonja shkruan, pasioni ju ka erresuar aresyen zonje pasi nuk di si te argumentoj
  kush cenon gjuhen e unifikuar cenon kete komb, nese je kaq bindese ne ato qe do te besh apo te shtosh sill argumente si nje e seres jo si do doje ti duke ja transmetuar kryeministrit me tellall, nuk behet shaka ketu
  vertete skandal njohurite tuaja per argumentin, por dhe mjerane

 52. LULI LESHI says:

  znj.Shamku, me qe jini dhe politiane do benit mire te jepnit ndihmesen tuaj per mbrojtjen e gjuhes dhe perdorimin me krrektesi ne institucionet publike dhe si behet kjo. Mos i fry kot dialeteve , ato kane bukurine e tyre brilante dhe duhet vene ne dukje(Migjeni pelqehet vetem ne dialektin e tij). Gjuha standarte eshte ajo qe eshte dhe nuk e ndrojme dot sa here te duan disa tipa koti.

 53. Ramiza says:

  gjuha shqipe ka shancin te “dikomunistizohet”? Cfare shkruan ti sharlatane?

  Bej ndonje gje ti per shqiperine dhe per atdheun tend sic bene profesoret e nderuar dhe pastaj merr penen e shkruaj.. Cfare i ke dhene ti Shqiperise dhe atdheut tend? Cfare i ke dhene ti gjuhes shqipe? Apo kujton se je ul ne parlament e ke preke qiellin me dore e kujton se ke ndonje peshe akademike.

  Ju ka ngel hatri se ju qualti Kadare medioker! Ashtu jeni medioker!

 54. demokrat says:

  Nuk e di por Shamku -Shkreli, si i pelqen ta therrasin, ka nje agresivitet jashte cdo etike profesionale, paraqitja e saj perball prof. Mehmet Celiku ishte cdo gje, vetem perballje intelektualesh jo. Mimika, agresiviteti, mungesa e argumentave, si dhe hedhja e provokacionit se miratimi i standardit eshte bere me qellimin e vetem te diskriminimit te “gegeve”, ploteson kuadrin e njerezve prane kryeministrit, i ndjeri Klosi qe nuk i doli fryma deri sa na e paraqiti Skenderbeun si cub malesh, antishqiptarin Trebeshina qe pasi leu duart me gjak shqiptaresh si themelues si Sigurimit te shtetit u la ne letersie edhe nje kopil si Mekami, apo keshilltari per kulture , Shkreli, kemishziu wanabe i Musolinit qe pa piken e pergjegjesise e sheh veten si kolaboracionist. Sigurisht shqipja ka nevoje pasurim, pasi po thahet, po varferohet kur shikon sa te paartikuluar jane qeveritaret, nepunesit dhe rinia, por keto ndryshime nuk mund te behen te inicuara nga njerez me formim te vaket arsimor te fituar bodrumeve,qe ne rastin me te mire nuk bejne as per barinj dhish as me stoicizmin e mbrojtesve te standardit.

 55. shpetim says:

  Bera disa perpjekie per ta perfunduar shkrimin gjer ne fund, por me dukej teper konfuz, i lodhshem dhe i pakuptimte. Mendova se kjo me ndodh, per arsye se nuk eshte fusha ne te cilen une kam studjuar.

  Por kur lexova komentet atehere kuptova qe ndjesia per te qortuar vehten nuk ishte e drejte.Faji ishte i autores se shkrimit.

  Ne fushen ku une jam diplomuar kam patur shume raste qe profesore me emer te cilet kishin studjuar ne Universitete te mirenjohur ne bote, dhe autoriteti i tyre ishte i padiskutuar qene tejet te thjeshte, teper te kuptushem dhe dukej se rezononin me mendjen e studenteve ne auditor. Ata kishin madje cilesi fisnike qe nuk sulmonin askend, dhe per me shume i adhuronin profesoret e tyre ne shtetet ku kishin studjuar.

  Nuk arrije te kuptoj se si eshte mundur qe kjo zonje, megjithe pa aftesine e saj per te lecitur cfar ajo perpiqet te beje, guxon ne menyre shume te ulet te fyeje dhe denigroje personalitete te gjuhes te cilet qendrojne shume lart.

  Ndjej keqardhje.

 56. Mir mir por se ke mir says:

  Shamku ka mbaruar Universitetin per Fizike, mos ja vini veshin. Gjuhen e ka per hobyyy.

  1. bobi says:

   ti qenke me i zgjuari ketu, te lumte e ke kapur thelbin e gjese, lidia apo ledi si e ka, tall te ndenjurat per te shtyre kohen me shkrime per gjuhen, se paret ia ben i shoqi arqitekt. gjuhetaret e zanatit te shkrete nuk e kane burrin arkitekt, keshtu qe me paret qe marrin duhet edhe te mendojne si do e shtyjne muajin dhe jo te baresin neper endrrat qe i levrijne ne kaptine lidias qe u kerkon pasion me 500mije leke rroge (po vete sa i ka te ardhurat zonjeza?)

 57. terani says:

  Brravo i qoft pasha zotin 20 gjuhetar dhe historjan e kan gabim dhe kjo kartorja ka shum te drejt,kta historjan qe nuk kan kaluar as kufirin SHQIPTAR duan te maten me itelektin e ksaj qe ka maru shkollen ne itali,ku ka msu shum gjona te bukra atje, qe kta as nuk e kan haberin,un pervete i jap te drejt ksaj qe e ka hap gojen ne menyr shum seksuale ne kte fotografi,nuk thon kot paç fatin e k…..

 58. Tomitopi says:

  Moj zonje.Ate qe beri PPSH e Populli me EVER HOXHEN ne krye,per gjuhen,arsimin,artin,ju dhe shume si ty,nuk mund ta benie as keni per ta bere KURREEEEEEEEEE.

 59. Lipian says:

  … sikur Eqrem Cabej te ishte gjalle.

 60. Monumentet ruhen nga Qeverria! says:

  Se pari tere falje/nderjet per menyren e kollajte-kuptueshme me te cilen eshte ofruar pikepamja e zonjes se nderuar Shamku/Shkreli.

  Ta merr mendja qe duhet uruar per gjendjen e humorit te percjell, me shpresen se Firmataret e Kongresit te Shkrimit te Rrudhur prej Politikes do ta marrin si dore te shtrire per tu marre vesh shqip. Po, po, shqip!

  Qe te mbetem edhe une ne politike, si Firmataret e gjuhes qe pas cdo dite nen diktature do drunjezohej edhe me tej (por shyqyr qe vete-Ra Lindja), me vjen keq vetem se pjesa me e madhe e nenshkruesve te Thirrjes Kryeministrit, pasi ai nuk ka per tu ardhur DOT pa Avazit, ne zgjedhjet e ardhme do anojne nga Lir Meta!

  Nuk do doja qe zonja e nderuar prej deshiremires dhe traparences te kishte ndonje pasoje prej pulitikes dhe as te shperfaqte merine e ndonje shkrimtari sado te madh drejteshkrimor, qe pasi u shpreh ne krye te viteve 90 se Kongresi i Shkrimeve te kailbrit ’72 milimeter duhej rishikuar, ka ca kohe qe eshte bashkuar me ata ate Shpetimit te Gjuhes se Shenjte!

  shendet e humor, Ledy
  Emigrant ne Toronto

 61. ert says:

  1 km artikull ?
  Jo . Faleminderit.

 62. Fane Mirdite says:

  E bukur kjo fotoja e kesaj, merr vesh kjo nga GJUHA .

 63. skener palla says:

  shume e zhgenjyme nga jeta duket kjo nusja….

 64. ana says:

  Artikull qe nuk vlen te lexohet vetem nga fakti se c’gjuhe ka perdorur kjo “zonje” qe ne fakt vetem zonje nuk mund te jete derisa nuk ka mesuar ende normat elementare te komunikimit.
  Aq me teper qe e konsideron veten si e zonja e plotfuqishme e gjuhes shqipe duke e shtremberuar ate sipas qejfit.

 65. Ben Dibrani says:

  zj. Shamku, jeni e vetmja gjuhtare qe perfaqesoni me nivel te larte kulturor dhe shkencor problemet e gjuhes sot. Shkelqyet edhe ne diskutimin ne Top Channel ku fatkeqesisht pame njerez te paafte te rreshtonin mendimet e tyre ose te ngurtesuar pas ideshe te te tjereve ne kohra te kaluara. Absolutisht jam me mendimin tuaj te argumentuar qe gjuha eshte e gjalle dhe si e tille duhet trajtuar, absolutisht qe Standarti u vendos ne kushtet e diktatures ku Kostallari, ky “gjeni i se keqes” qe e fillonte ligjerimin e tij profesional me … kjo eshte vija e Partise per gjuhen … e kush mund te kundershtonte pastaj. Disa qyqareve i duket se meqe Toskerishtja eshte baze e standartit ka fituar mbi Gegnishten, por nuk kuptojne se nga njera ane te zhdukesh Gegnishten eshte si ai druvari qe pret degen ku ka hypur dhe nga ana tjeter edhe vete Toskerishtja eshte demtuar rende nga standarti. Falemnderit Shamku jeni e vetmja gjuhtare sot qe ke ndergjegjen dhe nivelin me te larte se cdo tjeter qe shprehet sot ne kete fushe.

 66. drita bashaj says:

  Z Ledi, meso shqipen,meso te respektosh punen dhe kontributin e atyre profesoreve te nderuar qe kane punuar me perkushtim per nje gjysem shekulli, pastaj merr guximin te shprehesh opinionin tend. Seriozisht jam kurioze te di se ku e ke mesuar kete shqipe , mbase ne universitetin e Pekinit?

 67. qerosi says:

  Për të gjithë ata që nuk thanë një fjalë të mirë për shkrimin e Ledi Shamku-t, po ju drejtohem me një pyetje: Shikoni dhe lexoni shkrimet e juaja! Do vëreni që asnjëri nuk ka përdorur ë dhe në shumë raste ç-ja është zëvendësuar (si zakonisht ndodh) me c.
  Përpara se të kritikoni, hidhini një sy vetës në pasqyrë!

  1. Arli says:

   Mos u kapter gabimet ne te shkruar ore Qerosi se po shkruajme me i-pad qe nuk i ka ato germa shqipe, por kapu tek permbajtja qe njerezit indinjohen qe kjo deputete vihet kundra standartit. Si eshte e mundur qe ne Shqiperi njerezit me te menderosur vihet deputete? Ka njeri ti jape pergjigje kesaj pyetjeje?

   1. qerosi says:

    Nuk e paskeni kuptuar fare! Zonja po kërkon që standarti të zhvillohet më tej. Dhe që një standart të zhvillohet duhet të përmirësohet. Duke përmëndur një pjesë të artikullit, po ju pyes: A ta shkruajmë fjalën amëtar apo amtar siç e shqiptojmë? E shumë fjalë të tjera që pastaj kur nuk i shkruajmë në rregull nxjerrim justifikime, si ato të tipit teknologjik.

  2. hkaghiufsgurjifr anticensurë says:

   qeros
   ose kokë e lëmuar,ka mundësi të kesh dhe trurin po aq të lëmuar!!
   unë personalisht nuk përdor shkronjat e mëdha,për shkak të dembelizmit!!
   por nuk them se standarti ka dështuar!!nuk jam aq i zoti të përdor shënjat e piksimit dhe bëj gabime ortografike,për faj të mangësive të mija dhe jo dështim i standartit!!
   nuk ka dështuar matematika nëse ti e unë nuk dimë të mbledhim e të shumzojmë!!nuk është se ka dështuar fizika nëse ti dhe unë nuk njohim a kemi harruar ligjet e njutonit a terorinë e relativitetit!
   e kështu me rradhë o kokë pa qime!!
   ka dështuar sistemi arsimor,ka dështuar rrespektimi i rregullave nga shteti!!si kanë dështuar në të gjitha drejtimet!!
   dështimi është toni dhe jo i gjuhës!!
   një komentues më posht përmënd personin real mbi të cilin është ndërtuar personazhi grotesk i dok. adhamudhit!!pa dashur të vë në dyshim ato që thot ai,unë po marr si shëmbull personazhin grotesk të çajupit,kur thoshte se duhet të fusim shkronja latine për të kënaqur të krishterët dhe ta shkruajm nga e majta në të djathtë!sot po ndodh më keq!sot kemi shumë adhamudhër grotesk të gjallë!!që kërkojnë që në standart të përfshihen të gjithë dialektet!thjesht, për të kënaqur të gjithë!bile në standart të futen dhe mundësisht gjithë fjalët e huaja të panevojshem për të kënaqur dhe fqinjët bile po mundëm dhe tre superfuqitë!!në fund në standart duhet të fusim dhe fjalë të vëndeve të humbura thejsht për të pasur një baraspeshë,për të mos na quajtur rracistë!!
   kështu o qeros,dështimi tënd mos ja mvish standartit por shiko veten tënde!përmirsoje arsimimin tënd,të fëmijve të tu dhe lëre standdartin!
   dhe kjo zonjë e zonjë në gjuhësi,duhet të bëjë atë që thotë!të rrespektojë standartin dhe kur të jenë bërë ndryshime ti zbatojë vetë dhe të kërkojë nga ne të tjerët të bëjmë të njëjtën gjë!!dhe jo kështu si ka vepruar!!mua dhe ty na lejohet të shkruajmë si të duam.nuk jemi profesionistë.kjo është profesioniste!kjo nuk duhet të përdorë fjalë,me tonelata ka përdorur,të huaja!nëse ne për shkak të kohës,shpejtësisë së shkrimit përdorim fjalë të pa përshtatëshme dhe të huaja,bëjmë gabime ortografike e tje,kjo nuk duhet ti bëjë,ka kohë boll për ta shkruar,kontrolluar e korigjuar artikullin e saj!!
   zotëri si unë dhe ti në profesionet tona nuk besoj se jemi kaq të përciptë sa kjo!!nuk di profesionin tënd,por në timin pak gabime janë të tolerueshme dhe un përpiqem ti reduktoj në 0.00!!

   1. qerosi says:

    Ku e lexove në shkrimin tim, ju lutem, të kem shkruar, që standarti ka dështuar? Unë po të deklaroj që standarti duhet përmirësuar. Dhe nuk po arrij akoma të kuptoj se cilat qënkan ato fjalë të huaja që përdor zonja?! Nëse ju i gjeni, ju lutem, mund ti perktheni në Shqip?!

 68. sulo says:

  Per seksin jam njimij perqind i sigurt qe ti i jep mend ktyre profesorve, po per sa i perket gjuhes,sa qime ke tek zogu jot,ata profesor i kan vite studimi,them per qimet e zogut se mendoj qe esht shum leshator.me kte shkrim ke dashur te pjerdhesh shum fort dhe ke dal bark.

 69. vjosani says:

  Pordhace e shkalles siperore. Arrogante dhe e pacipe ne fyerje. Por te gjitha hahen. Stili i saj dhe shqipja e saj tmerresiht e varfer dhe artificiale eshte nje mjerim i tere. Nuk njoh asnje mesuesese fshati ta formuloje kaq varferisht e pa pike shije gjuhen shqipe….Kjo, sipas fjales se saj ( me demek te krijuar) stermbllacit brockulla deliri. Nje meri e hidhur vetanake, se nuk rreshtohet askund ne aradhat e gjuhetareve me vepra konkrete, e ka rrudhosur si nje molle te egwr e tw papjekur gushtake. Eh, sikur ta dinte sa nervozizem te ngjall gjuha e saj dhe sa bezdi na sjell ne njohesve te mire te shqipes se rrjedhshme kjo gjuhe prej silikon qe perdor…Por…

 70. Elona says:

  Kjo grua ka probleme te personlitetit. Duket ka nje kompleks inferioriteti e do te terheq vemendjen. Mendoj se ka qene inferiore ne mjediset e saja shoqerore dhe intelektuale.

  1. mesuesja says:

   jam dakord por duhet qe njerezit ta kuptojne kete problem personaliteti dhe frustacioni!!

 71. Ana says:

  Duke lexuar nje pjese te ketij “romanit” nje keqardhje e madhe me perfshin per te gjithe ata qe i mbeshteten shpresat tek keta deputetet e rinj. Nuk e di se ku i ke gjetur shumicen e fjaleve qe ke perdorur, por po te them qe je lodhur kot, nuk do ti shtohen fjalorit . Mu krijua pershtypja qe kishe per qellim t’i dilje zot Rames. Nese Rama eshte keq per keto lloj ndihmash, lumi qe na mori te gjitheve. Ata gjuhetaret qe ke perfolur si nje politikane e dobet dhe inatçore, ka kush i respekton dhe nderon.
  Ne fakt turpi per te gjallet eshte, valle a ke turp per keto qe thua dhe shkruan? Kujdes gjuhen deputete!

 72. Majna says:

  Shkrim aspak sipas kërkesave të gazetarisë. Shkrim ku as edhe pas një leximi të vëmendshëm, nuk arrin të kuptosh nëse profili i shkrueses është e një studiuseje të shqipes, e një mësueseje të thjeshtë të shqipes, e një lexueseje të rëndomtë të artikujve divulgativë dhe gazetareskë që shkruajnë për problemet e gjuhës standarte? Nuk arrin të kuptosh nëse kjo Zonjë ka lexuar ndonjëherë studime të mirëfillta shkencore për gjuhën shqipe? A e ka shtyrë kureshtja ndonjëherë këtë Zonjë, të stërmbushur me veten e vet e të mbingopur deri në velje me anarkinë e informacioneve të përcipta që ka marrë e me amalgamën e paformë që ka krijuar në kokën e saj boshe, diskutimet e bëra në Kongresin e Drejtshkrimit?? Si ka mundësi që përdor për manipulim të lexuesve vetëm emrin e prof. Çabejt e nuk citon asnjë emër tjetër?? Është krim e tradhti ndaj Atdheut e Kombit Shqiptar në kufijtë natyralë që ai shtrihet, e jo vetëm në kufijtë shtetërorë të sotëm, që kjo “ZONJË” false dhe e shtirur po bën me mediokritetin e shkrimit të saj. Nëse don të kuptojë, sadopak,se çdo të thotë përdorim i përkryer i bashkimit të formave të strukturave të gegërishtes në shkrimin e një krijimi artistik të paarritshëm deri më sot, le të lexojë romanin “Ulku dhe uilli” të penës së artë të letërsisë shqiptare, z. VATH KORESHI e, nëse do të jetë në gjendje të kuptojë stilin e tij gjuhësor dhe vendin e tij si një ARISTOKRAT NË ZOTËRIMIN DHE NË PËRDORIMIN E PASURISË SË SHQIPES, ATËHERË DUHET T’I VIJË NDOT NGA VETJA E SAJ DHE NGA PAMUNDËSIA REALE E SAJ PËR TË BËRË QOFTË EDHE NJË DISKUTIM INFORMAL TAVOLINE ME TË TJERË për këto probleme jo për këllqet e saja të pataban.
  TURP e TURP PËR TË E PËR ATA QË MBËSHTESIN TÉ TILLË NJERËZ PA SHTYLLË KURRIZORE E THJESHT “MEDIOKËRR”.

 73. debora says:

  Ky shkrim i zonjes Shamku Shkreli shpreh nje shqetesim te saj per Standardin e shqipes dhe ajo si edhe cdo shqiptar tjeter ka te drejte te shprehe mendimin e saj.
  Para se gjithash une kam nje verejtje parimore. Zonja ndermerr nje perpjekje te madhe per te argumentuar nevojen e futjes se ndryshimeve ne standard. Por kjo eshte nje ceshtje aq serioze qe nuk mund te shqyrtohet ne nivel gazetaresk. Nje debat shkencor lidhur me problemet e standardit te shqipes kerkon argumentim te plote shkencor qe as ka mundur ta beje as nuk mund te behet ne nje gazete lexuesit e se ciles, nder te cilet bej pjese edhe une, nuk mund te debatojne. Gazeta Tema nuk eshte nje forum i pershtatshem per kete qellim, prandaj ajo duhet t’i shtroje dhe mbroje pikepamjet e saj ne nje reviste gjuhesore shqiptare, ku cdo shkrim recensionohet nga kompetentet dhe pas botimit mund t’i nenshtrohet kritikes nga gjuhetaret tane.
  Por me qe ajo zgjodhi Temen per te parashtruar pikepamjet e saj mbi standardin,edhe une do te doja te paraqitja disa verejtje lidhir me shkrimin e saj.
  Verejtja e pare e imja eshte se shkrimi i saj eshte shume i politizuar dhe atje ku futet politika ose argumentimet politike nuk ka me shkence. Gjuha shqipe, duke perfshire standardin e saj, nuk jane krijime politike sic i paraqet ajo. Une nuk munnd te gjej kuptim ne “neologjizma” te tilla si gjuhe totalitariane dhe ligjerime totalitariane. Jo vetem gjuha shqipe, por cdo gjuhe tjeter ne bote eshte gjuhe e popullit tesaj dhe eshte absurditet te thuhet se brenda nje gjuhe ka nje gjuhe totalitariane dhe nje gjuhe demokratike. Nje politizim te tillle te shkences mua nuk ma ka zene veshi qe nga koha e akademikut rus Mar qe arriti deri atje sa te pretendonte se ekzistonte nje gjuhe e autokracise ruse dhe nje gjuhe e popullit dhe proletariatit rus ((nje pikepamje qe as nje ekstremist i majte si Stalini nuk e pranoi). Perdorimi i termave si shqipe totalitare pa dyshim hyn ne kategorine e koncepteve te politizuara te Marit, dhe nuk tregon erudicion gjuhesor.
  Ne perpunimin e standardit te gjuhes shqipe kane marre pjese gjuhetaret e dijetaret me te mire te Shqiperise dhe te Kosoves, korrektesa dhe objektiviteti shkencor te te cileve nuk mund te vihet ne dyshim. Cdo shqiptar i ndershem duhet te jete krenar perulet me nderim para punes monumentale te asaj plejade unike gjuhetaresh ci i madhi Eqrem Cabej, Aleksander Xhuvani, Mahir, Domi, Shaban Demiraj etj.
  Ishte fat per gjuhen shqipe dhe per kombin shqiptar qe standardizimi i gjuhes shqipe u be qe ajo plejade e lavdishme e gjuhetareve erudite shqiptare, qe kemi mall te dale edhe nje here.
  Se dyti, Zonja Shamku-Shkreli, per te argumentuar nevojen e ndryshimeve ne Standardin e shqipes, ben fjale (pa referenca) per ndryshime drejtshkrimore qe jane bere ne gjermanishten e ne frengjishten, por shembujt qe sjell ajo provojne te kunderten e asaj per te cilen i sjell. Dmth. ata shembuj jane krejt te ndryshem nga “ndreqja e pasaktesive dhe njeanshmerive te shtandardit”, qe kerkon te ebhen me shqipen zonja Shamku-Shkreli.
  Ajo flet ne menyre shume te papercaktuar edhe per “teza aktuale europiane” per perfshirjen ne edukimin shkollor edhe te “dialekteve dhe zhargoneve”, qe, ne te vertete, nuk behet ne arsimin e pergjithshem shkollor ne asnje vend te botes.
  Si shembull konkret te ndryshimeve qe ajo mendon se duhen bere ne standardin ajo sjell ate te ë-së se patheksuar. Ne qofte se ai duhet ndryshuar kjo nuk do te thote se standardi eshte i gabuar dhe kjo nuk perligj kete zhurme te madhe qe behet kunder standardit.
  Nga ana tjeter, ne nje shkrim serioz njeriu nuk duhet t’i lejoje vetes te kaloje ne fyerje ad hominem duke sulmuar ad hominem kundershtaret e pikepamjes se tij.
  Puna qe gjuhetaret shqiptare, brenda dhe jashte Shqiperise, bene me vendosjen e standardit shenon nje etape te rendesishme ne zhvillimin e gjuhes sone. Standardi eshte ngritur mbi themele solide gjuhesore. Brezit te sotem te gjuhetareve u takon qe ndertojne vetem mbi ate standard.
  Edhe nje keshille do t’i jepja autores lidhur me perdorimin e fjaleve si firmatar per FIRMETAR, pergjate ne vend te GJATE, etj., ose te shprehjeve te pasakta si “shtremberim i proceseve shkencore” etj.
  Dhe me se fundi, Shqiperia sot perballet me probleme madhore ekonomike, shkencore, politike dhe te sigurise kombetare, qe meritojne me te vertete vemendjen e inteligjences sone patriotike. Shkoni ne forume te ndryshme ne internet dhe do te shikoni se si fqinjet tane edhe me standardin e vendosur thuajse gjysem shekulli me pare pretendojne se dialektet toske e gege jane dy gjuhe te vecanta.
  Une nuk besoj se nuk ka jashte Shqiperise qarqe te interesuar per t’i fryre ketij debati te politizuar rreth standardit te shqipes.

 74. Lahuta says:

  Standardi jo vetem qe nuk ka deshtuar sic brohorasin keta horra, por ka qene arritja me e mire e mundeshme. Duke sulmuar standardin indirekt sulmohet e vetmia hallke qe na lidh. Kane pastaj paturpesine te lehin per bashkim kombetar e profka te tjera keta xhihadiste te pandreqshem.

 75. dauti says:

  kjo zonja ka ca kohe qe duket e lajthitur.me ose pa dashje po e rreshton veten te ata qe duan ti nxjerin themelet ketij vendi.dhe kjo eshte rreshtuar te ajo pjes qe duan te prishin pjesen e themelit te nje kombi qe eshte gjuha.nuk di kush i finanancon.dikush thot se eshte vajze ishkomunisti a ishministri.po eshte keshtu atehere atehere eshte per tu diskutuar edhe personaliteti individual i saj…

 76. Zani Burimi says:

  Ndryshe nga shume komentues, e lexova deri ne fund dhe me shume durim shkrimin. Nga shkrimi i zonjes, me ka mbetur hatri, se ka permendur mesuesit e gjuhes, qe vetem ata e ditkeshin normen! Nese e dine, mire bejne, por dhe ju, zonje e nderuar mire do te benit t’i dinit rastet e veccanta te perdorimit te ë-së. Sepse me duket nga perccartja juaj qe nuk i dini, por dhe mund qe te mos keni pasur kohe me keto, ngaqe jeni marre me gjermanishten dhe me hallet e standardit te saj (!). Po ta them pa dorashka: nuk ke kellqe te merresh me hallet e standardit dhe se dyti mos u mat me hijen e mengjesit, se je akoma axhami para profesoreve qe i shkruan Rames tend Letren. Me ccudit fakti qe disa komentues te quanin “profesore”! Po qe keshtu, ua qaj hallin atyre studenteve qe as kane per te te kuptuar ndonjehere dhe do te mbeten analfabetefunksionale si per sintaksen tende dhe per leksikun ku ke futur “pyka” neologjizmash lediane!
  Po e mbyll me kaq, se nuk besoj ta lexoje kush komentin tim, ngaqe jane bere litare komentesh deri te radha ime…

 77. ziza says:

  Oh moj zonje a e din pse flet keshtu percarte, se mungon Cabej dhe te tjere , kane ra malej jan ngrit halet.

 78. Rasim Ramohjito says:

  Lexova gjithe ate shkrim per te marre vesh çfar donte te thoshte e ku donte te dilte zonjusha, por e kuptova vetem ne fund, kur ajo shkruan “krim qe e paten bere ata qe sot akuzojne”. Pra punen e kongresit te drejteshkrimit zonjusha na e quan “krim”. Por edhe diçka tjeter: gjate shkrimit dallohen qarte dy menyra te te shkruarit, njera ne nje gjuhe qe e kupton vetem ajo dhe nje pjes e shkruar ashtu si duhet. Pra ky artikull ka dy autor, njeri i strukur diku ne bodrumet e Beogradit dhe tjetra eshte vet zonjusha te cles “po i dhimbset shume fati i gjuhes shqipe”‘ por ne fakt eshte paguar per te perçar shqiptaret. Gjuha i ka mbajtur te bashkuar shqiptaret nder shekluj, kete mision do te kete ajo edhe ne te ardheshmen( veç misioneve te tjera te dores se dyte, por per kete ajo vete e para duhet te unifikohet dhe jo te coptohet dialekte, nje pjes e te cilaeve kane shkuar aq large sa qe edhe ata qe i perdorin
  klujtojne se nuk jane shqiptare. Zonjush! ne jemi nje popull i vogel e duhet te qendrojme shume prane njeri tjetrit qe ti rezistojme kohes.Mos u magjeps nga “Evropa e bashkuar” dhe nga “NATO” sepse edhe ne te kaluaren jane krijuar e jane shuar perandori dhe aleanca edhe shume me te gjera se keto, po ku jane sot?. Jane shuar kombe edhe me te medhenj se kombi yne. Ju gjuhetaret duhet te merreni me rrenjet e gjuhes tone e t’i shpjegoni shuem terma qe fatkeqesisht greket na i kane grabitur. Psh.nje term biologjik “dipter” = me dy krah qe nenkuipton insekte me dy krah. Ne tekstet tona biologjike thuhet se ky na qenka nje term grek. Por nuk eshte keshtu sepse ne Himare e gjetke nuk thon “dy” por “di” dhe me tej tek pjesa e dyte termit “Pter”. Verejme se rrenja e kesaj fjale eshte fjala shqipe “er”= pra diçka qe bene “erë” = diçka qe leviz ajrin. Une nuk jam gjuhetar, por kuptoj qarte se ky eshte nje term i shqipes dhe jo i greqishtes. Keshtu shpjegohet edhe fjala “Sqipter”= diçka me sqep qe bene ere, qe rreh ajrin. Nga fjala “sqipter” mendoj se vjen emri jone “shqiptar”, per te cilin shume njerez te “ditur” po germojne neper arkivat e Anadollit, te Romes apo te Beogradit per ti gjetur “rrenjet e padukshme”, kur keto rrenje ja bejen muuu diten per diell.

  Gjuhjetare! leni krahinalizmat dhe politizimet, ecni ne gjurmet e te pareve, njesoheni gjuhen sa me shume te mundeni, koregjoni gabimet dhe kerkoni te ndeshklohen ato televizione ose gazeta qe me dashje po bejne punen e serbeve dhe te grekeve. Keta te fundit po investojne shume ne shpernberjen e shqipes dhe te popullit tone. Me arme sot nuk mund te na demtojne, por e kane gjetur menyren.

  1. Rasim Ramohjito says:

   Jo zoterinje une tani lexova artikullin e Zonjes Shamku dhe shkruajta ne moment komentin tim. Ju s’ju pelqen mos e botoni.

 79. Rasim Ramohjito says:

  Nuk kam koment tjeter veç atij qe shkrova me siper.

 80. Rasim Ramohjito says:

  Nuk kam koment tjeter perve♣ atij qe shkrova me siper. Ju pershendet Rasim Ramohito

 81. Pensionistja says:

  Ky shkrim vertet eshte edhe teknik prandaj eshte dhe i pakuptueshem per shumekend. Une e lexova ngadale e ne disa paragrfe edhe dy here. E kuptova shume qarte kuptimin dhe qellimin e ketij artikulli: gjuha sigurisht qe pasurohet e zhvillohet dhe gjuhetaret te studjojne, te konkludojne e me pas duhet te mblidhen per te diskutuar e te vendosin. E znj. Shkreli kete po prezanton ne kete shkrim, mungesen e punes shkencore dhe mungesen e diskutimeve akademike. e kjo eshte per te ardhur keq, se ndoshta eshte penguar e ngaterruar nga te paaftet”pseudogjuhetaret”, apo nga ekstremistet politike. Por une letren e gjuhetareve e kam kuptuar si nje qellim per te vendosur drejt shkrimin standart ne shkresat zyrtare qe neser do te jene objekt studimi ne arkiva dhe me thene te drejten eshte llahtar i vertete, jo vetem ne formulim por edhe drejtshkrim.
  Sa per gjuhen qe ju perdorni per te shkruar me ka pelqyer shume dhe ju pergezoj per fjalet e bukura shqipe… vertet kisha shume pa i degjuar.

 82. revoltimi says:

  zonja shkreli ben mire ti hape telin elektoratit! se ka 1 vit qe i ka harruar! mos bej si moraliste kur vet nuk ke se si te shesesh moral ledi!

 83. luzati says:

  ZONJA SHamku ENVERI e kishte Gegnishten per zemer dhe kur fliste thoshte ligja dhe jo ligji ,kjo i detyroj juristet te mblidhen per te vendosur si duhet te thonin ligja apo ligji.kuptohet se partikaet ishin per ligja disa me ze te mekur thonin ligji,me ne fund foli nje jurist i njohur ai tha se duhej tha se duhej shprehur ligja.Te kenaqurit nga ky pohim i than argumentoje profesor dhe ai u shpreh.duhet te themi ligja se ligja eshte femrore dhe e shkerdhejme sa here te duam ,po thame ligji ai eshte maskullore dha na shkerdhen neve,prandaj ta quajme ligja

  1. tip kodoshi says:

   hahahahahahah

 84. era says:

  Populli qe perfaqeson kjo depuleshe duhet te kerkoje largimin e saj dhe mosperfaqesimin e tyre ne parlament.
  Nqs e ka nga miopia, dhe te mos e kuptoje qe ky eshte nje mision serb( shikoni dhe komentet nga stani i saliserbit) njesoj eshte per shqiptaret.
  Sot kur kjo klase politike ( nuk jane pa gje edhe ata te sojit te kesaj zonje) duhet te perqendrohet tek vendosja e sistemit te drejtesise, tek papunesia e qindra halle qe ka kjo shoqeri, kjo lulushja i hap edhe nje plage tjeter ketij kombi.
  Shkrimin nuk kisha oreks ta lexoja deri ne fund se boll bruckulla kishte qe ne fillim te tij. Nje komentues kishte gjetur dhe fjalen suicid ne shkrimin e saj. Damllaja te rente me gjithe suicid moj ti gjuhetare e madhe!

 85. Arif Gjongjini says:

  Goca (kocja)qeka xef keq, aq sa me metodën krahasuese çdo cope fraze të letërshkruesve i ka gjetur fiks shoqen e vetë të kohës së xhaxhit. Po, sa mirë që i mban mend ato të kohës së xhaxhit!! Aq mirë paska mësuar atëherë sa nuk i ikin më nga mendja. Për këtë mund ta lëvdoj duke thënë: iu lumtë!, mirëpo, meqë zonja Shamku-Shkreli si shkencëtare e shquar, që mbron përmirësimin e standardit nëpërmjet grupit përmirësues, i cili u kundërshtuaka nga akademikët apo shkencëtarët rebelë, që kanë ndërruar mjetet shkencore me lutjet në shtet e pushtet, pra meqë ajo nuk përdor fjalët “gjest vetvrasës” po “suicid”, atëherë edhe mua më lejohet ta lëvdoj me gjuhën e saj e ta uroj me fjalën BRAVO! Nuk them se mund të mos ketë të drejtë, por problemet, idetë apo kritikat mbi çështjet shkencore nuk mund të jenë të tilla nëse ngrihen nga pozita e të nervozuarit (kjo, me rezerva natyrisht, mund t’u lejohet vetëm komentuesve, që shprehin emocione e jo mendime shkencore), aq më tepër kur nervozizmi duket i pajustifikuar e i çuditshëm; nga ana tjetër, zonja, që mendon se është e ditur duhet të mësojë të shkruajë qartë, se, nëse ajo mendon se përmirësimi i standardit do na bëjë të mendojmë, shkruajmë e flasim siç shkruan ajo këtu, atëherë gjuhën shqipe ka për ta marrë lumi bashkë me atë e me ne.

 86. aida says:

  ka mundesi qe shkruesja e ketij artikulli duke zene ne goje emra te famshem te gjuhesise shqipe dhe duke u perpjekur te shpreh ne menyre burrerore mendimet e saj, don me u ba e famshme. Bile bile disave u eshte mbushur mendja se ska si ajo.
  Pyetje: Valle ku e mesoi gjuhen shqipe? Ne cilen nga dhjetra shkollat qe ka nderruar e nuk zinte vend?
  Pyetje: Po keto mendime i ka ndare gje me pare me Aurelin apo me ke tjeter?
  Pyetje: po kur eshte kaq njohese e mire e gjuheve e kaq e zonja ne shqip perse per pak zoti Edi rama nuk e pranoi as per deputete te ketij parlamenti…?

  Ka njerez me shume thinja qe e peshojne fjalen shqipe fort mire perpara se ta thone dhe kur e thone ajo peshon vertete. Por keta njerez te urte nuk mund te sherbejne per te bere te famshme kete fare studiuese pa lidhje!

 87. Eshte mentaliettiiiiiiiiiiiii shqipcarit trasheguar shpell pas shpelle ,nji mentalitet i cili i ngjan kafshes me te peshtir te xhungles Hiena.
  Hiena kur s’ka cfar te kafshoj ,fillon e kafshon kembet saj .

  Bota e zhvilluar ka instutucione gjuhetaresh te cilet nuk merren me c’berjen e Gjuhes se vet Standarte te vendosur nge Studjues Profesioniste te shquar ne fushen e gjuhes (si ke ne Cabej& Co) , poooooooooooooor..
  e zhvillojne ate me tej ne ineteres te zhvillimit te shoqerise .Gjuha evolon me kohen, ajo s’mundet te ngelet ne nivelet e viteve 70-90 e ne vazhdim ,por cdo prurje ,pasurim i saj nuk mundet te behet nga poltika dhe qefllinjt /fanatike te dialekteve te sofres .
  Nuk i referohem aspak ne komentin tim autores se ktij shkrimi ,(sepse s’do kisha perse te diskutoja nji teme te tille ) sepse kur lexon se cfar nji shkrimtare i shquar ne ate vend si Kadareja nxjer nga goja ,shprehje ap fjali e cila i ngjan me shume nji jashtshqitjeje e aspak nji mendimi apo kritike konstruktive e cila do ti vinte ne ndihme gjuhes ,them me vehte ,kur s’jeni te afte dhe ne nivelin e kerkuar te shikoni brenda realitetit dhe kohes qe jetojm ,perse nuk e mbani mbyll ate “goooooooj-je”perpara se te formuloni shprehje qesharake perpara ktij populli ,apo te ofendoni e shani si njerez ordiner .
  !!! SI NUK U LODHE O MARREZI NE SHQIPERI !!!

 88. Kin Buba says:

  E lexova me vemendje shkrimin e znj. Shamku-Shkreli dhe nuk u çudita nga permbajtja e tij, sepse zonja e masiperme, ka kohe qe i meshon çeshtjes se standartit, madje edhe kur nuk perfshihej ne politike.
  Shkrimi i saj ka meriten, sepse e diskuton ne menyre shkencore çeshtjen e standartit, larg politizimit ashtu siç u bâ ne vitin ’72 e botimin e Fj. te Gj. se Sotme Shq. ne vitin 1980. Ajo, Shamku, nuk do ta zhbâj standartin, por do ta pasunojë edhe me fjalë te dialektit gegë a toske, por ne menyre te veçante nga gegnishtja, sepse shume fjale me vlera leksikore te gegenishtes jane lane jashtë, se gjoja nuk kane perdorim ne bisedat e sotme, por ata nuk e humbin kurre vleren njohese e kuptimore, sepse me gegnishten i ka fillimet e saj shqipja qe ne vitin 1462, Pal Engjelli e ne vazhdim me Buzukun, Budin e Bogdanin. Gegnishtja asht e para dhe asaj i takon edhe standarti i politizuem e i vendosun mbi bazen e tosknishtes qe nji shumice fjalesh i ka te huazueme nga greqishtja, turqishtja, italishtja etj. ne nji kohe qe shqipja i ka, por shumicen ne gegnisht .
  Kur perkthyesit te “Iliades”, Gjon Shllaku i thane ta perkthente “Iliaden” te mbeshtetun ne standartin e sotem, iu desh te mos perdorte me mijera fjale qe kishte perdore ne perkthimin gegnisht. Pra standarti ka vorfni fjalesh shqipe te cilat gegnishtja i ka ruejt. Edhe “Fjalori …” i bot. 1980 ka me qindra fjale te hueja, se ai u firmos nga njerez jo kompetent qe nuk kishin shkrue as edhe nji fjale per gjuhesine perpara se te shkonin si anetar te atij Kongresi Drejtshkrimor, perjashtue ndonji, si Çabej qe iu desh ta hidhte vallen si thoshte politika e jo shkenca. Qysh heret i madhi Gj. Fishta standartin e 1916-es tuj marre fjale ne menyre mekanike nga gegnishtja, Shqipnia e Mesme e tosknishtja, e pati quejt: ” Gjuhe mushke me gjithë veshë e bisht”, sepse nuk mbeshtetej ne zhvillimin e natyrshem te gjuhes por ne menyre artificiale, qe nuk prodhon fjale te reja me disa prapashtesa te shpikuna . Çeshtja e “ë” se patheksueme asht nga ma kryesoret qe e permend studiuesja Shkreli, sepse standarti i sotem, perdore aq shume “ë” te patheksueme, vend e pa vend, sa me te drejte Arshi Pipa e quen gjuha e “gërgërëvë”.
  Per ilustrim, po jap disa fjale shqipe te marruna nga nji studim i autorit Shaban Kelmendi, te titulluem : ” Fjala shqipe ne vend te fjales se huaj”, Mitrovicë, më 2000. Nji pjese mire e ketyne fjaleve shqipe, nuk jane perfshi ne “Fjalorin…”, prandaj me te drejte studiuesja Shkreli pezmatohet nga ato ” shkencëtarë ” qe i jane drejtue kryeministrit.
  A. A. adash, ~i m. Fjalë me prejardhje nga turqishtja, me kuptimin “ai që ka të
  njëjtin emër me një tjetër”; nuk e ka “Fjalori i gjuhës së sotme shqipe”. Për
  këtë në “Fjalor” jepen tri fjalë shqipe: emnak, njëemnak dhe njëemërsh.
  Nga këto më e përshtatshme është fjala emnak, p.sh. Ne jemi emnakë, se të dy e kemi emrin Bashkim.

  agrar, ~e mb. Kjo fjalë, e huazuar nga italishtja, prej kohësh ka nisur të
  zëvendësohet me fjalën bujqësor, ~e. Edhe FGJSSH kuptimin e parë të kësaj fjale nuk e shpjegon, por e çon te bujqësor, ~e. p.sh.: Vend bujqësor. Krahinë bujqësore. Bankë bujqësore. Sistemimi bujqësor. Termi agrar vazhdon të përdoret në kuptimin e dytë, si term ndërkombëtar, të cilën FGJSSH e shpjegon: “që ka të bëjë me pronësinë mbi tokën, me zotërimin dhe me përdorimin e saj”, p.sh.: Reforma agrare. Çështja agrare. Revolucioni agrar.
  Marrëdhënie agrare. Ligj agrar. Edhe fjala e përbërë agraro-industrial zëvendësohet me bujqësor-industrial, ashtu siç e këshillon edhe FGJSSH:
  Vend bujqësor-industrial.

  akoma ndajf. Kjo është fjalë e huazuar nga greqishtja. Zëvendësohet në
  shumicën e kuptimeve e të përdorimeve me fjalët shqipe ende, edhe. Me fjalën ende zëvendësohet rregullisht kur përdoret në kuptimin “deri në kohën kur flasim ose deri në çastin, për të cilin flasim” p.sh.: Punon ende. Ende nuk është përgatitur. Është ende i vogël. Nuk ka ardhur ende. Po ashtu edhe kur përdoret me ngjyrim mospërfillës, kryesisht në ligjërimin bisedor. p.sh.: Ende s’ka vdekur! Ende s’e ka thyer qafën! Me fjalën edhe zëvendësohet kur përdoret me shkallën krahasore të ndajfoljeve dhe të mbiemrave: edhe më shumë, edhe më tepër, edhe më i madh, edhe më i mirë. Në ndërtime të tilla, si: të (merr) akoma!; ka akoma etj. fjala akoma mund të zëvendësohet sipas
  rastit me fjalët përsëri, prapë ose me shprehjet edhe më, edhe ca, më 7
  tepër, ndërsa në fjali pyetëse si: Do akoma? Gjen akoma? …
  Mora vetem keto fjale nga studimi i masiperm, megjithse ka me qinda te ketilla.

  SI PERFUNDIM THEM SE STANDARTI I SOTEM, KA NEVOJE PER PASUNIM ME FJALE EDHE NGA GEGNISHTJA QE NUK JANE NE ” FJALORIN E GJUHES SE SOTME SHQIPE”, bot. 1980.

 89. ledia adhamudh shkreli says:

  jam tu menu qi me shkrujt me alfabet si latinet por nga e djathta ne te mengjer si arabet.jam gjuhe..tare e zonja.Kur ngeli shkenca e albanologjise ne duart e lapangjozeve si puna jote dhe e shokeve te tu e mori lumi kete pune oj zoja taljone.

 90. Gjergj says:

  Great Ledi 🙂

 91. Gjergj says:

  Great Ledi 🙂 shkrimi te ben nder.

 92. shpetim says:

  Pasi i lexova komentet arrita te mesoja shume gjera te cilat nuk i dija me pare, madje edhe prej komentusve te cilet jepnin ide te cilat nuk perkonin me trendin e pergjithem te diskutimeve. Do vecoja ketu nje koment qe me pelqeu shume, te bere nga Debora.

  Por keto lexime me sherbyen akoma per te kuptuar edhe me mire se sa e gabuar eshte menyra se si i zgjedhim ne deputetet ne nje pakete te mbyllur ne bllok, pa i njohur aftesite,kontributet dhe cfar ata perfaqsojne ne te vertete.

  Kjo situate eshte e trishtushme, dhe duhet te marre fund sa me pare.

 93. malo cekini says:

  A ka ndonje perkthyes qe te na e shqiperoje kete pacavuren e Ledi Makbethit(shamkut)?

 94. Gjaton Toroveci says:

  Shume mllef kane komentet,por mendoj se mllefi eshte ngjitur si semundje prej shkrimit permbajtja e te cilit eshte e mbushur tej”normes gjuhesore” per te cilen po grindemi si teper me njeri-tjetrin.Si njeri i thjeshte, me ato aftesi qe kam mundohem te mos shkruaj shqip me fjale te huaja, kur shqipja ka te barazvlereshmin e gjuhes se huaj e jo nje, por disa syresh. Veshtiresia qendron ne te folur kur duhet kohe per te gjetur fjalen shqipe. Kjo “turbullire” gjuhesore, qe ne fakt eshte shndruar ne “turbullire mendore” ka ardhur nga ata te ashtuquajtur intelektuale, te cilet me vullnet shkaterues japin ndihmesen ne zhdukjen e shqipes me fjalet e huaja qe fusin pa pushim ne perdorim. Rralle gjen gazetare qe ta flasin paster gjuhen. Fjala e merzitshme “okej” del si “embelsire” nga buzet e folesve,biseduesve te ndryshem deri dhe ne femije te moshave fare te vogla. Do te kete ne te ardhmen nje norme ne kete drejtim e nese ajo nuk zbatohet te vendosen ndeshkime administrative? Shembuj te tille kane qene te pranishem ne historine e arsimit tone. Ne ish liceun kombetar, ne gjuhen frenge te Korçes, çdo student qe fliste shqip gjate pushimit denohej me disa qindarka. Vlera nuk kishte rendesi, por me ndeshkimin arrihej qellimi e rritej kujdesi e vemendja per te mesuar sa me shpejt gjuhen e huaj. Mire qe ne shkolla sot kjo nuk mund te behet, por te gjithe ata qe e shkruajne dhe e flasin ne masmedia si t’ju vije per mbare duhet te pergjigjen dhe rende bile. Gjuhen qe shkruajne sot shqiptaret nuk e mesuan ne kohen e komunizmit e aq me pak nga Enver Hoxha, i cili siç thote me te drejte I. Kadareja ne rinine e tij shkruante gegenisht, pa folur se edhe origjinen e larget te tij Enveri e ka pranuar se e kishte nga veriu.Mendoj se duhet rrenjosur mendimi qe shqipja qe ne shkruajme sot alfabeti latin i saj qe ka qene zgjidhja me e mençur e eterve tane te ndritur eshte vendosur ne Kongresin e Manastirit, kryetar i te cilit ka qene Gjergj Fishta. Tjeter eshte gjuha e tjeter eshte drejtshkrimi i saj. Ky i fundit mund edhe te ndryshohet. Asnje standart s’mund te jete i perjetshem, por duhet te ndryshohet kur ta vendosin njerezit e ditur bashkerisht jo vetem nga shqiptaret e Shqiperise por prej te gjitha trevave. Mire ne na u imponua vullneti politik i lidershipit te asaj kohe, po kosovareve te shquar si Idris Ajeti me shoke kush ja u imponoi? Jane te çuditshme mendimet qe shpreh ndokush sipas te cilit gjuhen e sotme e flasin vetem tosket e po sipas tij ky eshte shkaku qe nuk ka komentues nga veriu neper televizionet. S’thua sa mire keshtu se keta qe mbine neper ekranet na e ndriten. Krijimi i gjuhes se njehsuar, asaj letrare eshte detyra e pare per nje komb e nje shtet. Po te mos kishte vendosur Italia gjuhen e Firences te Dantes si gjuhe te njehsuar sot italianet do te merreshin vesh me perkthyes. Nga ana tjeter ariet e mrekullueshme napolitane pelqehen njesoj si kur kendohen ne dialektin e tyre burimor ashtu dhe te perpunuara ne italishten e njehsuar. S’besoj se ndonje krijuesi t’i kethehet materiali se eshte shkruar ne gegenisht. Permendet A. Klosi, por ai siç ka thene vete ka qene dashnor i dialektit gege e ne te njejten kohe pranonte se vete nuk e vazhdoi me ngulm kete pasion te hershem te tij.Nje tjeter shkon edhe me tej me çudite e tij duke thene se nuk ka prozatore gege te shquar, por vetem poete e fajin per kete e paska standarti gjuhesor.Po Migjenin qe eshte nje prozator i mrekullueshem ku ta leme? Perfundimisht bisedime te tilla jane te papranueshme qe shpien uje ne mullirin e atyre qe s’duan vendin e shqiptaret.Mbasem gabohem. Ashtu qofte. Tezat e znj. Shamku mund te kene vlere, por perzjerja e tyre me politiken e urrejtjes qe i ndan shqiptaret ne shume pjese ndikon jo per mire.

 95. Gjaton Toroveci says:

  Pergjigje “Ledia Adhamudh Shkrelit”.

  Kushdo mund ta kishte per nder qe te ishte biri ose bija e Adhamudhit, ketij emeri shqiptari te shquar qe nepermjet shpifjeve letrare u be sinonim i injorances e sharlatanizmit. Per dijeni te komentuesit ai ka qene nje personazh historik me vlera te larta atdhetare, i quajtur Adhamidh Frasheri, i cili per shkak te nje grindje te gjate banale te natyres familjare midis tij e Çajupit, letrarit e atdhetarit te madh shqiptar prej te cilit komentuesi e ka mesuar si shume te tjere emrin Adhamudh, ne saje te fuqise qe ka fjala e shkruar e aq me teper kur thuhet nga nje shkrimtar i permasave te Çajupit, por qe si çdo shqiptar per nje fjale e prish miqesine e per nje plesht e djeg jorganin.
  Per te mos e zgjatur (brenda mejdanit te bisedimit)ne botimin e nje pervjetori te Kongresit te Manastirit jane botuar dy letra te Adhamidh Frasherit (Adhamudhit sipas komentuesit) ne te cilat i shkruante Feim Bej Zavalanit,njerit prej organizatoreve kryesore ne shtepine e te cilit u mbajt Kongresi, se me çdo kusht duhej te pranohej alfabeti latin per shkrimin e shqipes. Permendja e veprimtarise atdhetare te tij vihet ne dukje edhe prej At Zef Valentinit, i cili per te, ne revisten “Shejzat” me permbajtje teresisht albanologjike, shprehet se Adhamidh Frasheri shkriu tere pasurine e tij per Shqiperine te grumbulluar gjate punes se tij si mjek i shquar ne Egjypt ku ka ene eksperti i vetem mjekesor ne sherbim te ambasadave franceze e gjermane kur Çajupi e quan sharlatan, qe nuk dinte tjeter veçse te hiqte syrin e semure per te shpetuar te shendoshin . Vetem nga ky fakt del perfundimi
  se ai ka qene nje mjek jashtezakonisht i afte dhe i talentuar. Ne qeverine e krijuar prej Turhan Pashes, mbas doreheqjes te Ismail Beut,Adhamidh Frasheri u emerua minister i financave. Sefundmi me emrin Adhamudh -qe e stigmatizon Çajupi- eshte e nderuar jo vetem znj Shamku,Shkreli(me te drejte), por te gjithe ne dhe sidomos komentuesi qe nuk ka njohurite e duhura per marredheniet ndermjet protagonisteve te historise. Ne se eshte i interesuar, atij, znj. Shamku, Shkreli e kujtdo tjeter mund t’i ve ne dore materiale e dokumenta perveç kujtimeve te nje pjese te familjareve te tij qe ruhen ende te fresketa ne qytetin e Korçes.

 96. shaba says:

  Me erdhi shume keq qe nje grup jo i vogel atudjuesish gjuhsor ankohen per shkeljen e normave gjuhesore te standardizuara kater dekada me pare, me anen e nje letre “udheheqesit” me profesin baze piktor. Me siguri Kryeminkistri yne i qeverisje demokratike do t’u pergjigjej pak a shume keshtu:
  <>.

 97. mesuesja says:

  Cudi…une kujtova nje cast kur kjo kercenonte nje minister te qeverise se meparshme qe te “futej nga vrima nga kishte dale“ qe nga ai moment e gjej me tani edhe pse u be prap deputete shoh perkeqesim. Popull e shikoni ke keni votuar dhe pastaj qaheni pse skemi keshtu e ashtu…. shshshshshsttttt!!!!

 98. Denoncim says:

  O Ledi, edhe pse e kuptoj se ti je gjuhetare dhe gjuha jote eshte e pasur, perseri mbetesh e veshtire te lexohesh, sorry…

 99. Po,Po says:

  Asgje me pak dhe as me shume se sa gjuha dhe mendja e nje PROSTITUTE POLITIKE e ushqyer ne grazhdin e shpellarit serb te Vicidolit.Pervec fjalorit me te pasur dhe “oratorise konfuciane”,nuk shoh te ndryshoje gje nga rrugaceria e fanatizmi partiak i Zhelefina Topallovicit.

 100. Dardan Mitrovica says:

  Shkrimi eshte shume i ekuilibruar dhe tejet e argumentuar, çka e nderon zonjen Shamku. Une personalisht jam per ruajtjen e standardit dhe pasurimin e tij, jo per zhberjen. Por kjo nuk u jep te drejte akademikeve dhe studiuesve mbrojtes te tij qe te luftojne per ta ngurtesuar ate. Nese Kongresi ka lene shume probleme te pazgjidhura, kjo u jep te drejte reformatoreve qe te paraqesin permiresimet e argumentuara dhe te filloje menjehere ballafaqimi shkencor deri ne zgjidhje te problemeve. Nese te tjeret e permiresojne standardin ne perputhje me zhvillimin dhe nevojat e gjuhes se gjalle, dhe nese edhe vete Çabej ka konstatuar asokohe boshlleqe, pra mosrregullimin e problemeve per arsye te ndryshme, le te behen permiresimet e duhura dhe te mos politizohet problemi, qe eshte thjesht teknik, shkencor e akademik.

Lini një Përgjigje te Zamiri Anuloje përgjigjen

Adresa juaj email nuk do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme shënohen *