DOSSIER/ Kjo është alfabetarja e gjuhës shqipe, dhuruar sulltan Abdyl Hamitit II më 1879

23 Nëntor 2019, 10:26Dossier TEMA

Nga Jeni Myftari

Për librin “AΛFABETARE E GLÚHESE ΣQIP” (Abetare e Gjuhës Shqipe) mësova rastësisht nga një artikull i botuar më 12 prill 2016, në faqet e Shekulli Agency, me titull “Libri që i dhurohet Sulltan Abdylhamidit II nga truprojët e tij shqiptarë”. Por, artikulli nuk jepte asnjë të dhënë për vendndodhjen e librit.

Librin e gjeta shumë kohë më vonë, në bibliotekën “Nadir Eseri Kütüphanesi”, në Stamboll, falë ndihmës së shqiptares së Arkivave Osmane, Ajten Krasiniqi-Ardel, drejtorit të bibliotekës “Yazma Eseri Kütüphanesi”, Salih Shahin dhe drejtorit të bibliotekës “Nadir Eseri Kütüphanesi”, Ebu Bekir Kaya, të cilët gjej rastin t’i falënderoj për ndihmën e ofruar.

Alfabetarja, gjendet edhe në disa biblioteka në Shqipëri, por unë isha në kërkim të kopjes që i ishte dhuruar sulltanit.

Libri “AΛFABETARE E GLÚHESE ΣQIP” është përgatitur nga Shemsudin Sami Frashëri, Jani Vreto, Pashko Vasa etj., dhe është botuar në Stamboll më 1879. Një kopje e librit, me kapakë kadife të kuqe të shkruar me shkronja ari, i është dhuruar Sulltan Abdyl Hamitit II, i cili ka ditur të flasë shqip.

Në kapakun e parmë të librit, gjendet dedikimi për sulltanin:-

MAΔERISE TI ZOTIT MAθ Δℇ MBERETIT DAΣURE T’YNE

SULTAN ABD-YL HAMID-HANIT II

Në kapakun e pasmë të librit, shkruhet i njëjti dedikim si më lart por në osmanisht duke shtuar fjalën “Arnavudlar” (shqiptarët).

Në hyrje të “Alfabetares së gjuhës shqipe” shënohet një thënie e Naum Vithekuqarit dhe viti dhe vendi i botimit të librit (Kostandinopoje 1879)

Libri ka rëndësi si për gjuhën shqipe ashtu edhe nga ana historike, pasi ai është botuar në të njëjtin vit kur në Stamboll u themelua “Shoqëria e të Shtypurit Shkronja Shqip” dhe në një kohë kur Lidhja e Prizrenit ishte akoma aktive.

Libri është një abetare e gjuhës shqipe e përgatitur nga intelektualë shqiptarë të Stambollit, e cila përveç aspektit gjuhësor përfshin edhe disa të dhëna historike mbi origjinën e lashtë të shqiptarëve, njohuri mbi astronominë, krijimin e gjithësisë dhe të njeriut, njohuri matematikore dhe të etikës.

Libri fillon me alfabetin shqip dhe më pas jep një dëftonjës të shkronjave duke e përshtatur çdo shkronjë shqip me një shkronjë të alfabetit osman dhe duke dhënë shembuj për secilën.

Alfabeti me 36 shkronja, nga të cilat shtatë janë zanore dhe njëzet e nëntë bashkëtingëllore dhe, është një kombinim i alfabetit latin me disa shkronja greke.

Libri nuk ndahet në kapituj por, lehtësisht evidentohen në të shkrimet e intelektualëve të ndryshëm, që për lehtësi studimi këtu do të referohen si kapituj ose pjesë.

Uδe ε te ϭkruarit të ſúhesε Σqip ( Udhëzues i të shkruarit të gjuhës shqipe)

Jani Vreto, praqet në libër një udhëzues për shkrimin e gjuhës shqipe. Ai shpjegon përdorimin e zanoreve dhe bashkëtingëlloreve në fjalëformin dhe bën dallimin në përdorimin e fjalëve në dialektet gegë dhe toskë.

Më shumë se një abetare, shpjegimi i Jani Vretos është një fjalor drejtshkrimor i gjuhës. Këtu emri i tij shënohet Ioan i Athanas Vrέtose nga Postenani.

Γuha Σqip (Gjuha shqipe)

Në këtë kapitull, Shemsedin Sami Frashëri shkruan për kombet dhe gjuhët si dhe historinë e zhvillimit të shkrimit.

Gjithashtu, ai flet për lashtësinë e kombit shqiptar dhe për rëndësinë e ruajtjes dhe shkruarjes së gjuhës shqipe. Ndër të tjera, Sami Frashëri thekson:- “Sot është dita që edhe shqiptarët të zenë të shkruajnë e të këndojnë gjuhën e tyre, që të mund të ruajnë kombësinë.”

Frashëri përkrah idenë e përdorimit të alfabetit latin si alphabet të shqipes duke e argumentuar këtë me faktin se Shqipëria është vend evropian. Po kështu, ai shpjegon në detaje si u arrit të ndërtohet alfabeti me 36 shkronja i shqipes bazuar mbi alfabetin me 25 shkronja të latinishtes, të kombinuara me disa shkronja të alfabetit grek.

Më pas, Frashëri thekson se është Sultan Abdyl Hamiti II ai i cili ka mundësuar shkrimin e gjuhës shqipe.

Të shkruarit e gjuhës shqipe u bë në kohën e mbretit dhe zotit tonë të math, Sultan Abdyl Hamitit të dytë, që Perëndia i zgjattë jetën dhe i shtoftë ditët! Kështu edhe shqiptarët zunë të ecin përpara e të ndriçohen me shkronja dhe dituri … -thotë Sami Frashëri.”

 Σqypnija ε Σqyptârt   (Shqipëria dhe shqiptarët)

Pashko Vasë Shkodrani, një prej figurave të njohura të Rilindjes Kombëtare, sjell në libër një kapitull të veçantë ku shkruan për historinë e shqiptarëve si pasardhës të pellazgëve. Ai flet për origjinën e pellazgëve dhe shpërnguljen e tyre të herëshme nga Azia për t’u vendur në brigjet e detit të atyre tokave që sot njihen si toka greke. Më pas, ai tregon për luftërat mes pellazgëve dhe tre fiseve të tjera të ardhura një mijë vjet më vonë nga Azia dhe për lëvizjen e pellazgëve nga bregdeti për në brendësi të fushave e maleve, duke krijuar vendbanime dhe mbretëri të reja.

Sipas Pashko Vasës, ata pellazgë që zunë vend në zonat e Janinës, Gjirokastrës, Beratit e Vlorës, e quajtën vendin dhe mbretërinë e krijuar Epir, të tjerët që u shpërngulën në zonat veriore në Mat, Dibër, Shkup etj., e quajtën mbretërinë Maqedoni, ndërsa të tjerët që u vendosën në Dukagjin e ndër malet e Shkodrës, e quajtën mbretërinë dhe vendin e tyre, Iliri.

“Shqiptarët e sotëm -ve në dukje Vasa- janë pasardhës të drejtpërdrejtë të pellazgëve që populluan fillimisht bregdetin e atyre tokave që sot njihen si toka greke.”

Në vijim, Pashko Vasa flet për Filipin e Maqedonisë dhe Aleksandrin e Madh, për ndërmarrjet ushtarake të tyre dhe zgjerimin e pushtetit deri në Persi. Po kështu, ai flet për Pirron e Epirit, për mbreterit ilirë, Genci dhe Teuta, për Skënderbeun dhe luftërat e shumta të shqiptarëve.

Vasa e mbyll shkimin e tij duke i bërë thirrje shqiptarëve të shkollojnë djemtë dhe vajzat në të mirë të zhvillimit dhe përparimit të vendit.

Në shpjegimet e fjalëve të vështira që bën Vasa në këtë pjesë të shkruar prej tij, vihet re ndikimi i gjuhës italiane.

ΔℇΣKROИE  (Dhe shkronjë)

Shemsedin Sami Frashëri, sjell një tjetër kapitull në libër, ku përcjell të dhëna gjeografike mbi kontinentet, qytetet, fshatërat. Ai tregon për Kristofor Klombin, i cili kreu lundrime të shumta në dete dhe zbuloi kontinente te reja. Gjithashtu, tregon ndarjen e kontinenteve, flet për shtet-qytetet, për numrin e popullsisë së këtyre vendeve etj.

Po kështu, Frashëri flet për kufijtë e Shqipërisë, për gjuhën dhe popullsinë e vendit, për ndarjen gegë e toskë dhe përmend qyetete të ndryshme shqiptare, një pjesë e të cilave sot ndodhen jashtë kufijve të Shqipërisë politike.

Πer Γiθeςiϭtene δε per Zόn’ ε jέtese εδε  per Иεrine, bόten’ ε vόgele.

(Për gjithëçishtenë (gjithësinë) dhe për Zotin e jetës edhe për njerinë, botën e vogël)

Kjo pjesë e librit është shkruar nga Jani Vreto. Ajo përmbledh njohuri mbi galaktikën, yjet, tokën, diellin, hënën. Ai shpjegon rrethrrotullimin e tyre dhe e lidh këtë me fuqinë e mbinatyrshme të Zotit.

Po kështu, Vreto shpjegon krijimin e njeriut nga Zoti. Ai shpjegon materien dhe shpirtëroren si dhe aftësitë që Zoti i ka dhuruar njeriut dhe që ky i fundit duhet t’i përdorë në dobi të të mirës dhe zhvillimit të njerëzimit.

Vreto gjen rastin të këshillojë njerëzit me urtësinë e të parëve kur thotë se, atë që nuk dëshiron të t’a bëjnë të tjerët ty mos ia bëj ti të tjerëve dhe e kundërta.

Në vazhdim Vreto flet për rëndësinë e besës, parë kjo në rrafshin moral dhe atë fetar.

Më pas ai shpjegon kuptimin e fjalëve “Memeδeθ” (mëmëdhe), komb, fis si dhe rëndësinë e dashurisë dhe kujdesjes për mbarëvajtjen e kombit dhe mëmëdheut.

Shkrimin e tij Vreto e mbyll duke këshilluar të rinjtë të martohen e të krijojnë familje dhe të ofrojnë dashuri e kujdes reciprok ndërmjet bashkëshortëve.

Në fund ai nënshkruan Ioan-Vretua Postelanasi.

Në shpjegimet e fjalëve të vështira që bën Vreto, vërehet ndikimi i greqishtes.

Porositë e Tovitit mbi të birë

“Porositë e Tovitit mbi të birë” është një pjesë e shkëputur nga Dhjata e Vjetër dhe e përshtatur në shqip nga ℇliniϭtja prej Koto-Anastas-Hoxhit Qestoratasit. Kjo pjesë këshillon për etikën dhe moralin në marrëdhënie me të tjerët.

Numεremesoηë (Mësimi i numrave)

Jani Vreto sjell në libër një tjetër temë e cila flet për mësimin, shkrimin dhe leximin e numrave. Në këtë pjesë të librit, Vreto shpjegon me shembuj veprimet matematikore të mbledhjes, zbritjes, shumëzimit dhe pjestimit.

Libri mbyllet me një pasqyrë për sqarimin e fjalëve të vështira.

Në fund të tij gjendet fleta e regjistrimit arkivor e cila shënon se në këtë bibliotekë gjendet vetëm një kopje e librit dhe se është shtypur më 1879.

14 komente në “DOSSIER/ Kjo është alfabetarja e gjuhës shqipe, dhuruar sulltan Abdyl Hamitit II më 1879”

 1. Eri says:

  Dmth Stambolli na paska bere me abetare. Kafshet e Mirdite megjithese Stambolli i paska mesuar dhe shqipen. Shkuan dhe i prishen flamurin Turqise.

  1. Garda Pretoriane (ajo e Skenderbeut) says:

   Krijues te abetares ishin shqiptaret dhe jo aziatiket. E sa per mirditoret, shume mire bene qe e prishen flamurin e pushtuesit!

   1. Eri says:

    @Garda pretoriane…E perse nuk zgjodhen Mirditen per abetaren??Ose ndonje qytet tjeter??. Ti qe mban emrin e nje heroi inegzistent dhe te mitimizuar .Qe as varr nuk ka.

    1. abc says:

     O Er pordha, nuk zgjodhen Mirditen sepse te gjitha “qytetet” ishin fshatra ne mjerim te tejskajshem, me popull dhe kultur te c’perfyteruar.
     O Er muti … a ka pushtues ne historin Botrore qe ti besh dhurat nje Alfabet kombetar me flamurin e pushtuesit, dhe mos ta pranoj ??
     Edhe sikur kjo abetare te jete e vertet, kopertina me citatet me duket shume fallco dhe jo koherente me epoken qe flasim.

  2. Arber says:

   E lexove gabim, së prapthi!
   Patriotet shqiptare ia dhuruan abdulhamutit per ta marrë me te mire, qe te mos i pengoje ta perhapin abetaren shqipe. Ashtu sic kishte bere turqia jote e dashur per 400 vjet, qe vetem shqiptareve “te dashur” u ndaloi gjuhen e memes. Filmi “Mesonjetorja” ti thote te gjitha, edhe pse s’te pelqejne

   1. Mira says:

    Po kush e helmoi ate fukarain me nji tuf goca,turku apo greku…ujku ujku thoni ju,po çakalli(greku)bente kerdine.Aty eshte e zeza mbi te bardhe dhe ju sdoni ta pranoni se mendja ju eshte bere anti turqi.Ju jeni vetem Islamofob-pseudopatriot-ateiste qe skeni lidhje fare me historine dhe te verten mbi Shqiperine dhe atyre shqiptare qe kontribuan per çeshtjen kombetare ne tersi

 2. Sπαrtακος Θrakioτις says:

  PΣΕ ΚΑQ ΠΑK KOMΕΝΤΕ??? Νε Κετe aρtikuλλ. Νυκ ε kαnε λεxuar mε σα κuπτοj.?Aπο nδοδh διcka τjετεr?

  1. Toni says:

   @Spartakoç.Ka pak komente sepse shqiptaret shokohen se si Turqia ka bere abetaren e pare shqipe me 1879. Se si Turqia hapi shkollen e pare shqipe ne Korce 1877.Sesi Turqia beri dhe alfabetin shqip me 1908 ne Manastir.Te gjithe keto gjera madheshtore per kombin shqiptare. Kane ndodhur para 1912. Pra para se te krijohej shteti shqiptare. Duke i kapur per veshi shqiptaret dhe duke i vene ne rresht. Sepse sic ka thene dhe Gjergj Fishta. Me pare bledh nje thes me pleshta se dy shqiptare bashke.

   1. Flm says:

    O debil … nje Shqipo krijon alfabetin dhe falenderon Sulltanin qe pranoj nje dhurat.
    ###
    Titulli eshte provokativ qe te kujtojn Shqipot se u financua dhe u dhurua nga Sulltani.
    ###
    Por edhe nqs u lejua mesimi i Shqipes, ajo eshte e pakta qe duhet te bente Perandoria per 500 vjet lepirjesh te Turk-Arnautve ndaj Sulltanve ku shumica e Sulltanve ishin Turk-Arnaut.

 3. Pellazgos says:

  Si nuk i late mashtrimet me historine e Al-banistanit
  Pse dy S nje Greke dhe nje Latine?
  Ne Alfabet nuk shkruhen dy shkronja te njejta.
  Pse e ndryshuat Gluhen dhe e bete Gjuhe,apo e moret nga Glosa Greqisht.
  Ashtu sic themi Qau,ishte Klau dhe Greqisht Kleo.
  Cfare te duhet me Pellazget ty o Pashko,nuk i perktheve mire veprat e Grekeve te Lashte per Astro-nomi,shqip Ligj (low) per Yjet,Per lufterat e Pellazgeve dhe Epiri,Zone jistorike qe nuk lejohet ne Al-banistane se eshte Monarkofashiste.
  Ku ta dinte Pashkua apo Shemshedini qe do mbushej Medrese,Xhamija,Skolio Turke,Italiane etj.
  Ku ta donin ata qe Ilyri Kostandin nuk do njifej nuk do nderohej,nuk do respektohej ne Al-banistane se nuk ishte katolike dhe nuk kishte clim “Nobel” per fukarenjte ne Kalkute.

 4. katarakti says:

  E verteta eshte se edhe kur ishte duke dhene shpirt, Turqia nuk u beri asnje leshim shqiptareve. Ndryshe nga sa ishte sjelle me greket, bullgaret apo serbet, ajo edhe nje shkolle ku te mesonin ne gjuhen e tyre nuk ua lejoi shqiptareve. Per me shume edhe kur shqiptaret u perpoqen ne fillim te shekullit te kaluar te hapnin Normalen e Elbasanit, bimbashet e Anadollit shtruan ne dru nismetarin e hapjes se kesaj shkolle. Drejtori i Shkollës Normale u kap paraditen e 7 gushtit 1910 në Elbasan nga ekspedita ndëshkimore e Shefqet Turgut pashës që kishte vepruar në gjithë Gegeninë. Katër ditë më vonë dënohet nga një gjykatë ushtarake dhe internohet në Bursë të Turqisë. Ndërkohë qeveria e re e xhonturqve kishte nisur një fushatë kundër çdo gjëje që shprehte lëvizje për pavarësi, sidomos ndaj atyre që shpreheshin në gjuhën shqipe. Përballë këtyre sulmeve u gjend dhe Normalja e Elbasanit të cilën qeveria osmane e mbylli në tetor të vitit 1910. Përballë kësaj situate Fan Noli nga Bostoni i shkruante Lef Nosit në Elbasan që do të ishte mirë dhe njëkohësisht një goditje për qeverinë osmane që Normalja të transferohesh jashtë tokave shqiptare në ndonjë shtet të Europës.
  “Bisedojeni ketê çeshtje me miqt’ e atjeshme dhe shkruamëni që të di. Jam gatî dhe unë dhe z. Faik bej Konitza të vemi të gjithë në Svicerë dhe të bêhemi të gjithë profesore atje dhe të gatitim një racë te ré për Shqipërine e nesërme” shkruante Noli.

  1. Vetlla says:

   Xhon Turqit ishin anti-shqiptare te terbuar.

 5. Pagan says:

  mashtrim dhe propaganda

 6. Albi says:

  Per gjithe sa me lart;
  Alfabetarja eshte e njohur dhe e gjeni ne bibliotekat shqiptare, keshtu qe pretendimet e atyre se nuk i duket e vertete bien. Shkoni ne Biblioteken Kombetare dhe e shfletoni dhe aty do te gjeni edhe citimet. Nuk mund te sajohen citime te cilat nuk jane ne liber. Une i kam pare vete se me shtyu kurioziteti, sapo doli artikulli.
  Ajo qe eshte e vecante tek kjo dhe qe nuk e paskemi ditur eshte se i eshte dhuruar Sultanit nga shqiptaret. Pse na eshte fshehur kjo e vertete per me shume se 100 vjet?
  Koha e botimit eshte interesant. Eshte viti 1879, koha e Lidhjes se Prizrenit edhe kjo e themeluar me iniciativen e Sultanit. Por shqiptaret bene loje te dyfishte; ketu ishin me Sulltanin dhe nga ana tjeter ishin me xhonturqit, pa ditur se cfare donin ne te vertete.
  Shoqeria e te Shkruarut Shkronja Shqip u themelua ne Stamboll me 1879. A guxon te themelohet nje shoqeri ne nje shtet pa marre lejen dhe pa u rregjistruar ne shtet? Sot kemi me e pakta 2 shtete shqiptare, por hajde shko e hap nje shkolle shqip po nuk more leje nga shteti. Asgjekundi deri me sot nuk kam gjetur ndonje kerkese ligjore te shqiptareve per celjen e shkollave shqip me nje alfabet te miratuar nga shteti.
  Me ndriconi nese e keni gjetur, por dergoni dhe dokumentin origjinal jo artikujt e gazetave greke. E pra, mos harroni se censor i edukimit ne Ministrine e Arsimit ne Stamboll ishte Naim Frasheri. Shqiptaret alfabetin e njesuar e beme me 1908 dhe shpallen pavaresine me 1912. Ku jane 500 vet qe na ndaloi Perandoria Osmane me shkruar shqip? Pse nuk ndaloi greket e serbet?? Pse vetem shqiptaret? Ku jane dekretet per ndalimin e gjuhes shqipe? Pse nuk i kerkojne dhe publikojne shqiptaret vete por i marrin informacionet nga gazetat greke?
  Nje tjeter fakt interesant ne liber eshte alfabeti i perdorur, gjysem grek e gjysem latin. Nuk shohim alfabet turk qe t’i behen elozhe Sultanit.
  Me interesante eshte se Sulltani na paska ditur shqip dhe i ka shpallur konkurence kush do te mesoje te lexoje me pare shqip.
  Shqiptaret jane interesante; kurre nuk pranojne deshtimet e tyre. Edhe sot pas 108 vitesh, per shqiptaret i ka fajet Turqia, e cila u themelua si shtet 11 vjet pas Shqiperise.
  Dhe qe te mos merrni kot me fyerje e sulme, fjalet e mia ne kete koment nuk do te thone se po mbroj Turqine (se nuk e kam teze) apo kedo tjeter, por se eshte koha qe shqiptaret te ecin para dhe te mbajne pergjegjesite e deshtimeve te tyre e jo te vazhdojne te luajne rolin e viktimes gjithe jetes.
  Por hajde nje here e ta shohim se ku ishin shqiptaret para Perandorise Osmane (meqe fajin per prapambetjen e kishte Perandoria)? Cfare shteti kishin shqiptaret para Osmaneve? Ku i kishin kufinjte? Cilat ishin arritjet? Ku jane librat (doreshkrimet) e shkruar ne shqip para ardhjes se Osmaneve? Cili ka qene alfabeti shqip? Sa shkolla dhe universitete kishin? Mos filloni te komentoni ketu per universitetet ne kohen e Perandorise Romake etj, se edhe atehere nuk ishin te shqiptareve por te Perandorise. Per me teper, cfare gjuhe perdorej ne keto universitete, cilat jane studimet e bera dhe ku jane sot?
  Qe te thuash se u ndalua shkrimi i shqipes ne periudhen osmane do te thote se shkruhej me pare me nje alfabet qe gjindet ne deshmi historike. Ahhh, mbase e keni fjalen per apo copezat e letrave me pagezime te shkruara here me alfabet latin e here grek, ne varesi te gjuhes qe ka perdorur shkruesi!?
  Sa per Pellazget, ju ftoj te lexoni librin Pellazget te Vaso Pashes, botuar me 1895 dhe te perkthyer ne shqip para nja dy vitesh. Aty do te gjeni karakteristikat e pellazgeve. Na vjen embel apo hidhur, nuk jane aspak karakteristika te mira. Pastaj, cila ishte gjuha e pellazgeve? Cfare alfabeti kane perdorur? Ku jane mbishkrimet e tyre? Sa dime per ate periudhe? Pse nuk merren shqiptaret me studimin e historise se tyre por kendojne gjithmone refrenin monoton te prapambetjes se solli Turqia? A thua se ishin te perparuar para Osmaneve? Ku i kishin shkollat, infrastrukturen, spitalet, universitetet? Cfare dime ne per periudhen para Osmane? Sa e studiuar eshte ajo?
  Me lart u permend Noli por kalon pa u vene re se Noli i shkruante Lef Nosit, por i shkruante nga Bostoni jo nga Shqiperia.
  Shqiptaret nuk punuan per Shqiperine, sepse i kishin veshkat e tyre te mbuluara ne kohen e Perandorise Osmane. Kishin poste dhe ofiqe e pak menonin per SHqiperine, e cila ne ate kohe nuk ka ekzistuar si Shqiperi. 4 vilajete po, por jo Shqiperi. Kufinjte e Shqiperise u vune ne Londer me 1913 e me pas ne Konferencen e Paqes ne Paris ku shqiptaret u perfaqesuan nga 4 delegacione te ndryshme. As edhe ketu nuk u bashkuan dot.
  A i keni lexuar marreveshjet e Ismail Qemalit me Greket per shitjen e trojeve shqiptare ne kembim te nje pensioni te perjetshem per I. Qemalin dhe te posteve te premtuara nga Greqia? Lexojini qe te kuptoni ku ishin shqiptaret.
  Shqiptaret??? Cfare bejne shqiptaret??? Nuk jane ne gjendje as te respektojne mendimin ndryshe te nje bashkekombasi por fillojne me fyerje nga me banalet, si ne keto komentet me lart.
  Zgohuni o shqiptare!
  Ka ardhur koha te mos qajme per te shkuaren por te shohim te tashmen dhe te mendojme per te ardhmen. Po na iken Shqiperia nga duart e ne vazhdojme te hahemi ndermjet vedi.
  Ku jane shqiptaret sot? A e shohin se trojet mbareshqiptare po shpollohen me shpejtesi e shqiptaret po ia mesyjne Evropes per nje kolltuk e nje pune ne lavazh makinash, nderkohe qe Evropa po na urdheron te strehojme muxhahidat e Iranit ne Shqiperine tone. E keshtu pak nga pak shqiptaret do te dalin ne minorance e te asimilohen ne Evrope, ndersa Shqiperine do ta sundojne emigrantet aziatike, me urdherin e Evropes, e nje dite te bukur ata do te quhen shqiptare e ne kush dreqi e di se cfare. A e ka fajin Turqia per kete??
  Keto mendoni e mos u shani me peme familje ne cdo postim.
  Nuk e ka fajin Turqia apo Roma, apo Bizantet apo Evropa, apo fete e ndryshme. Fajin e kemi ne, shqipfolesit e Ballkanit qe nuk na dhibsen trojet tona por na i ka zene syte parja dhe lakuriqesia.
  Ka plot per te folur ketu, por gjeja me mire per te gjithe eshte te ndergjegjesohemi e ta shohim te vertetn ne sy.
  Respekte per te gjithe.
  Ju uroj nje dite te mbare.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email nuk do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme shënohen *

Lini një Përgjigje