BERZH: Shqipëria ka mundësi të jetë lider në energjitikë

16 Mars 2024, 15:20Ekonomia TEMA

BERZH: Shqipëria ka mundësi të jetë lider në

Solovova: Mbështetje do të ketë edhe për zhvillimin e mëtejshëm të turizmit

Vitet e fundit Shqipëria po i kushton rëndësi burimeve të energjisë së rinovueshme, kjo ndikuar edhe nga ndryshimet klimatike që shkakton mungesë të reshjeve. Një nga bashkëpunëtorët më të rëndësishëm të qeverisë është BERZH, që ka mbështetur financiarisht me projekte për energjinë e rinovueshme. Drejtorja e Bankës për Rindërtim dhe Zhvillim, Ekaterina Solovova foli në mënyrë të detajuar për këto investime në vendin tonë.

Ekaterina Solovova (Drejtore e BERZH për Shqipërinë): Një nga prioritetet tona strategjike në Shqipëri ka qenë në diversifikimin e burimeve të energjisë së rinovueshme, kjo pasi Shqipëria ka qenë e varur 100% në energjinë e përftuar nga Hidrocentralet. Kjo nga njëra anë e bën Shqipërine unike në prodhimin e energjisë së pastër, por në të njëjtën kohë kjo e bën edhe më të brishtë sa i përket ndryshimeve klimatike, nga mungesa e reshjeve të mjaftueshme. Duke iu referuar diversifikimit të energjisë ne jemi duke punuar së bashku me qeverinë shqiptare për këto projekte duke ofruar asistencë teknike dhe mbështetje financiare. Një shembull i mirë i kësaj është programi ynë për Energjinë e Rinovueshme ku ne këshillojmë qeverinë në krijimin dhe zhvillimin e ankandeve për energjinë diellore dhe eolike. 3 ankande të rëndësishme janë finalizuar edhe me ndihmen e asistencës tonë teknike, 2 prej tyre në energjinë diellore në vitet 2020 dhe 2021 dhe kemi mbyllur vitin e kaluar ankandin për energjinë që prodhohet nga era, pra parqet eolike. Të 3 këto projekte do të sjellin për Shqipërinë prodhim energjie të konsiderueshme.

Solovova nënvizon se të gjitha këto investime që ndërtohen me investitorë privat, por edhe shtetërore ofrojnë mundësinë për energji të pastër dhe me tarifa konkurruese.

Ekaterina Solovova (Drejtore e BERZH për Shqipërinë): Të gjitha këto kapacitete ndërtohen me investitorë privat të huaj dhe vendas, dhe kjo është një situatë fitoreje për të gjitha palët. Çka nënkupton se Shqipëria përfiton energji të pastër dhe të lirë e me tarifa të lira. Ne mund t’i financojmë dhe mbështesim këto projekte sa herë ka qenë e nevojshme apo kur është kërkuar për to. Kemi financuar gjithashtu edhe investimin në parkun voltaik të Karavastasë së bashku me financues të tjerë. Ne po financojme gjithashtu dhe disa investime publike që po ndërmerren nga KESH për panelet fotovoltaike edhe në bashkëpunim me Bashkimin Europian përmes një granti të ofruar nga Bashkimi Europian. Ne jemi gjithe kohës duke parë projekte të reja si me sektorin privat, po ashtu edhe me atë publik. Ka mjaft mundësi për ngritjen e këtyre kapaciteteve si për shtetin, për investitorët çka përkthehet në mundësi edhe për qytetarët.


Që prej vitit 1992 në Shqipëri, BERZH ka investuar rreth 2 miliardë euro e pothuajse gjysma e kësaj vlere është investuar në 5-7 vitet e fundit, sipas drejtores Ekaterina Solovova.

Ekaterina Solovova (Drejtore e BERZH për Shqipërinë): Kjo tregon se ne e kemi rritur aktivitetin tonë vitet e fundit këtu në Shqipëri. Rreth 60% e portofolit tonë është në infrastruktrurë dhe në sektorin e energjisë, ndërsa rreth 30% në institucionet financiare, ndërsa pjesa tjetër në sektorë të ndryshëm, si prodhim, burime natyrore, agrikulturë apo turizëm. Ajo çfarë mbetet me rëndësi është se ndarja e këtyre investimeve është bërë në mënyrë të barabartë si për sektorin publik po ashtu edhe atë privat, rreth 60% e financimeve janë në sektorin privat momentalisht, por kjo mund të ndryshojë ndër vite.

BERZH mbështet edhe investimet strategjike në infrastrukturën e gjelbër si hekurudhat, investimet te rrugët me standarde të larta në impaktin mjedisor e social dhe mbi të gjitha kushtet e sigurisë.

Lini një Përgjigje