Shpresa Breçaj largohet nga drejtimi i Gjykatës së Lartë

shpresaShpresa Breçaj nuk do të jetë më në krye të Gjykatës së Lartë. Kjo, duke qenë se mandati i saj përfundon pas dy ditësh. Kjo është bërë e ditur nga vetë Breçaj gjatë një deklarate për shtyp.

Gjatë një takimi që ka pasur me trupën gjykuese të kësaj gjykate, Breçaj është shprehur se Gjykata e Lartë, si organi gjyqësor unik dhe më i lartë i pushtetit gjyqësor shqiptar, është përballur me problematika të cilat kanë penguar dhe vazhdojnë të pengojnë përmirësimin e eficencës së kësaj gjykate në kuadër të administrimit të drejtësisë.

“Për shkak të kompetencave të gjera që ajo ka, Gjykata e Lartë vazhdon të jete e mbingarkuar me gjykimin e çështjeve nga më të thjeshtat deri tek ato më të komplikuarat, të cilat kanë sjellë si rezultat vonesa të ndjeshme në gjykimin e çështjeve, duke e shmangur atë nga qëllimi i saj kryesor që është gjykimi i çështjeve vetëm për shkaqe ligjore, duke zbehur në të njëjtën kohë kompetenca kushtetuese për unifikimin e praktikës gjyqësore. Kjo tregohet edhe në analizën e detajuar që i është bërë regjistrimit të çështjeve për vitin 2012 krahasuar me vitet e mëparshme. Krahasuar me vitin 2011, rezulton se pranë Gjykatës së Lartë gjatë vitit 2012 janë regjistruar rreth 581 çështje më shumë, me një efekt në rritjen e përvitshme të numrit të çështjeve gjyqësore të pashqyrtuara, i cili arrin në 9961 çështje”, tha ajo.

Gjithashtu Breçaj nuk la pa përmendur faktin se qëndrimi në pritje për një kohë të gjatë i miratimit të ndryshimeve të pritshme të ligjit organik të Gjykatës së Lartë, dhe mos marrja parasysh e vërejtjeve dhe sugjerimeve të propozuara nga trupa e Gjykatës së Lartë në draft, vonesa në hartimin e ndryshimeve shumë të pritura në kodet e procedurave, nuk e ka favorizuar punën e këtij institucioni.

REMOTE_ADDR:[]
                 Loading...