Jo pakicë greke në Himarë, po himarjotë me shtetësi shqiptare dhe greke

13 Maj 2023, 11:35Blog TEMA

Jo pakicë greke në Himarë, po himarjotë me shtetësi

Nga Prof. dr. Rami Memushaj*

Përsëri Athina zyrtare, duke marrë shkas nga ndalimi i një shqiptari të vetëshpallur grek, ripërsëriti tezën e vjetër se Himara është greke. Ministri i Jashtëm Dendias dhe vetë kryeministri Micotaqis kërcënuan se, pa respektimin e të drejtave të minoritetit grek, Shqipëria do t’i ketë të mbyllura dyert e BE-së.

Po a ka popullsi greke në Himarë? Kësaj pyetjeje historianët dhe studiuesit shqiptarë i kanë dhënë përgjigje me një varg veprash, ndër të cilat po përmendim “Historia e Himarës (2002) të studiuesit himarjot Aleko Rrapo, “Himara dhe përkatësia etnike e himarjotëve” (2005) të akad. Kristo Frashërit, “Ipet e Iperit – Himariotët)” (2004) të Foto Bixhilit etj. Edhe autori i këtij shkrimi i është përgjigjur kësaj pyetjeje në librin “Himara në dritën e të dhënave historike, gjuhësore dhe etnologjike” (2004), si dhe në artikuj të botuar në shtypin shkencor e të përditshëm.

Siç dihet, kritere dalluese për një pakicë etnike janë territori, historia dhe tradita e saj kulturore. Nga pikëpamja e territorit, treva e Himarës është larg kufirit grek dhe në brendësi të tokave shqiptare, dmth. nuk ka lidhje territoriale me Greqinë, gjë që përbën një kusht që një popullsi të quhet pakicë etnike. Nga pikëpamja historike, kjo trevë ka qenë pjesë e Kaonisë së lashtë dhe historia nuk njeh koloni greke në bregdetin shqiptar të Jonit. Himara ka qenë e banuar nga ilirë epirotë dhe pasardhësit e tyre arbër e më pas shqiptarë dhe jo nga kolonë grekë, sikundër mëtojnë grekomanët e Himarës.

Duke filluar nga fundi i shek. XV e deri në shek. XVIII, Himarë është quajtur krahina në jug të Vlorës dhe në perëndim të Vjosës e të Drinos, pra Labëria e sotme. Kronisti i mesjetës K. Sathas, duke shkruar për kryengritjen e Kostandin Muzakës të vitit 1481, flet për «malet e Himarës» dhe për «popujt e asaj malësie që janë më shumë se 50 fshatra”. Dhe kjo krahinë ka qenë e banuar nga shqiptarë. Kronisti tjetër Stefano Magno, kur flet për kryengritjen e Himarës të vitit 1484, i cilëson himarjotët si shqiptarë (Queli di Zimera, populli Albanesi). Po ky kronist thotë se në veprimet luftarake të venedikasve kundër turqve në grykën e Vjosës më 1501 “morën pjesë edhe shqiptarët himarjotë (albanesi zimarioti). Më qartë se ç’kuptohej me Himarë e tregon udhëtari frëng Denis Possot, i cili në shënimet e veta të vitit 1532 shkruan se provinca e Shqipërisë është e ndarë në tri pjesë: pjesa e parë nën zotërimin e venedikasve, e dyta është nën pushtimin e sulltanit dhe “e treta është në zotërimin e shqiptarëve”, që “mbahen në një vend e në një pjesë të Shqipërisë që tani quhet Himarë”. 

Me islamizimin e fshatrave të hinterlandit (të prapamalit), që u përmbyll aty nga fundi i shek. të 18-të, shtrirja e emrit Himarë erdhi e u rrudh duke u përdorur vetëm për 7 fshatrat e Bregut të Sipërm, kurse e tërë krahina në jug të Vlorës dhe midis Jonit e Vjosës e Drinos u quajt Labëri.

Historia e lashtë dhe e re e Himarës është e lidhur me historinë e Labërisë. Në Himarë janë bërë kuvendet nga më 1577 e 1593 u janë dërguar letra për ndihmë papëve të Romës dhe më 1759 careshës së Rusisë, në të cilat ata u drejtohen në emër të klerikëve e laikëve të 50 fshatrave “prej Himare, dmth. prej Epirit të shqiptarëve”.

Nga pikëpamja administrative, në regjistrin osman të vitit 1431 këto 7 fshatra dalin si pjesë e nahijes së Himarës, që lidhej me vilajetin e Gjirokastrës. Në riorganizimet e mëvonshme, Himara del herë si pjesë e kazasë së Kurveleshit e herë si kaza e sanxhakut të Delvinës. Nga pikëpamja fetare, qyteza e Himarës ka qenë qendër peshkopate, e varur në fillim nga mitropolia e Nikopojës (Prevezës), prej vitit 1019 e deri më 1767 nga kryepeshkopata e Ohrit dhe nga ajo kohë e këtej e varur nga mitropolia e Gjirokastrës. Pra, asnjëherë peshkopata e Himarës nuk ka qenë e lidhur me kishën greke, pavarësisht se peshkopët dhe priftërinjtë grekë të Korfuzit dhe të Janinës janë përzier në punët e kishës shqiptare të Himarës. 

Edhe etnografikisht fshatrat e Himarës i përkasin njësisë së madhe etnografike të Labërisë. Himarjotët i bashkojnë me Labërinë fustanella dhe veshjet e tjera tradicionale, kënga polifonike dhe vajtimi shqip i të vdekurve, ritet e njëjta të lindjes, të martesës dhe të vdekjes, doket dhe gjuha shqipe.

Ajo që i ndan tri fshatrat e Himarës (qytetin e Himarës, Dhërmiu dhe Palasa) nga pjesa tjetër e Himarës dhe nga gjithë Labëria, është se janë dygjuhëse, greqisht- e shqipfolëse.  Si argument në mbrojtje të tezës se himarjotët janë grekë, sillet pikërisht fakti që këto tri fshatra flasin greqisht. Sipas përkrahësve të kësaj teze, edhe Iliazi, Vunoi, Qeparoi e Kudhësi kanë qenë greqishtfolëse, por e kanë humbur greqishten nga trysnia e gjuhës shqipe!

Mirëpo dëshmitë historike tregojnë të kundërtën. Në një libër italisht të botuar në Ferrara më 1598, thuhet se «himarjotët flasin shqip”. Vetë himarjotët në letrën dërguar careshës së Rusisë, thonë se “flasim shqip, atë gjuhë që flitet në Shqipërinë e afërme dhe në Bosnjë, po në vende të ndryshme të gjithë të mësuarit flasin greqisht e familjet më të shquara përdorin edhe italishten”. Milingeri, doktori i Bajronit, shkruan se 200 himarjotët që shkuan në ndihmë të revolucionit grek, “nuk dinin asnjë fjalë greqisht”.

Megjithatë, nuk mund të mohohet fakti se tri fshatrat e mësipërme kanë qenë dygjuhëse. Për këtë ka gjithashtu dëshmi historike. Kështu, në një memorial të vitit 1500 që ruhet në bibliotekën e Firences, të botuar nga historiani rumun Nikolae Jorga, për himarjotët thuhet se “banorët e këtij vendi janë ilirë që tani quhen shqiptarë, megjithëse përdorin edhe gjuhën greke, por në mënyrë shumë të huaj”. Misionari Filoteo Zasi, që shërbeu në Himarë, në një relacion të bërë rreth vitit 1700 shkruan se «gjuhët e domosdoshme për këta popuj janë greqishtja dhe shqipja. Martin Liku, konsulli britanik pranë Ali Pashës  thotë se “gratë himarjote flisnin vetëm shqip, ndërsa burrat përveç shqipes dinin ose italisht, ose greqisht”. Gjysh Sheldija, 100 vjet më parë, duke karakterizuar gjendjen gjuhësore të kësaj krahine, shkruan se: “edhe këta të fundit (fshatrat shqipfolëse – R. M.) e dijnë greqishten, sikurse edhe ata të parët (fshatrat greqishtfolëse) shqypen”.

Pra, në fshatrat e Himarës nuk ka pasur kurrë njëgjuhësi në greqishte. Aty elementi vetëm shqipfolës dhe elementi shqip e greqishtfolës banon në dy enklava – njëra enklava dygjuhëse e Himarës dhe tjetra e Dhërmi–Palasës, të ndara prej bashkësisë shqipfolëse të Vuno–Iljazit dhe të rrethuara nga të gjitha anët prej shqipfolësish njëgjuhës. Duke u nisur nga kjo gjendje e gjërave, nuk mund të pranohet kurrsesi që Himara si krahinë përbën një pakicë gjuhësore.

Për të provuar gjuhësisht që, edhe pse flasin greqisht, këto tri fshatra janë shqiptare, jemi ndalur vetëm te patronimet (llagapet e njerëzve). Nga studimi që u kemi bërë këtyre të fundit, na ka dalë se numri i emrave të huaj të familjeve të Himarës nuk është i madh. Më 1583, vetëm shtatë emra familjesh janë fjalë greke dhe pesë turke; më 1791, vetëm pesë nga 59; dhe, më 2003, rreth 40 llagape greke, dy hebreje, dy prej gjuhëve romane dhe tetë turke, pra diçka më pak se 7 për qind e llagapeve të sotme të krahinës. Dhe pesha specifike e elementit të huaj në patroniminë e kësaj treve ka mbetur pothuajse e pandryshuar dhe e papërfillshme në shekuj.

Patronime greke që hasen në trevën e Himarës janë: Aleksi, Anagnosti, Andoni, Andrea, Apostoli, Athanasi, Dhimaqi, Dhimitraqi, Dhimolea, Foto, Ilia, Harito, Janaqi, Janila, Jorjani, Jorgo, Jorgonllu, Jovani, Karali, Konomi, Kristofori, Llambro, Llanduri, Llazari, Manoli, Marko, Martini, Mihali, Mihallo, Nikolla, Odhisea, Panajoti, Panajoti, Pavllo, Proto, Polimeri, Paskali, Pavli, Stavro, Stefani, Stimaqi, Stolaj, Triandafillu, Trolaj Thanasi, Theodhori/Todori, Vasili e ndonjë tjetër.

Këto llagape me prejardhje greke nuk janë të bartësve grekë, po emra të botës së krishterë greko-bizantine, dmth. të tilla që kanë hyrë nga ndikimi i kishës ortodokse, e cila liturgjitë dhe shërbesat fetare i kryente në gjuhën greke. Shumë nga këto llagape hasen edhe në treva të brendshme të vendit, ku nuk mund të bëhet kurrsesi fjalë për prani të popullsisë greke. Kjo do të thotë se prania e llagapeve të tilla në Himarë nuk mund të merret si argument që bartësit e tyre nuk janë shqiptarë, po grekë.

Në librin “Himara në dritën e të dhënave historike, gjuhësore dhe etnologjike”, duke u marrë me shpjegimin e patronimeve, jemi shprehur se “në Himarë, me prejardhje greke janë Trolajt; Stolajt, të ardhur nga Dropulli; Konomajt (jo Konomët), të ardhur nga Sopiku; dhe Zisajt, të ardhur nga Pogoni”. Por, nga hetimet e mëvonshme, na ka dalë se Zisajt e Konomajt janë familje shqiptare nga Sopoti, Stolajt të ardhur nga Rrëzoma dhe Trolajt të ardhur nga Vithkuqi.

Për ta përmbyllur, të flasësh për pakicë greke në Himarë duke u nisur nga ajo që dhjetëra himarjotë që banojnë aty kanë edhe pasaporta greke, është një e pavërtetë e madhe. Shqiptarë me pasaporta greke mund të ketë në gjithë Shqipërinë, por ata nuk formojnë dot një minoritet etnik grek, ashtu sikundër nuk formojnë një minoritet etnik as disa qindra mijë emigrantë shqiptarë në Greqi.

Mendojmë se është detyra e politikës shqiptare të mos bëjë kompromise dhe lëshime me termat, por t’u tregojë me fakte homologëve grekë se Himara nuk është minoritet dhe se këmbëngulja e këtyre për të kundërtën dhe trysnitë politike ndaj vendit tonë për këtë temë përbëjnë një shkelje të integritetit territorial të Republikës së Shqipërisë dhe një vijim të politikave aneksioniste greke të së shkuarës.

*Shkruar për TemA

33 Komente

 1. B
  BEN

  Deri diku e pranueshme profesor, Por etimiologjia e fjaleve qe ju permendet si greke kane kuptim ne shqip. prsh: Thanasi= Thana, emer peme dhe mbrapashtesa si qe ne perdorim si je dhe te tjera. Janaqi= Jana, qe do te thote jena dhe qi besoj e kuptoni (eqi) greket e rinj mendojne atje. Me pak fjale mbiemrat jane arkaike dhe kane vetem kuptim ne gjuhen shqipe. Eshte gabim ti quash greke, do ishte mire te konsultoheni me Etimiolog qe te nxirni konklusione te tilla.

  1. b
   ben.

   1 gje nuk kuptohet Si ka mundesi qe gjithe topnimet e fshatrave jane greqisht, topnimet e vendeve greqisht, lumenjve greqisht, plazheve greqisht, ata flasin greqisht, mbiemrat edhe ne rastet kur nuk jane thjesht te krishtere ne shumice jane greqisht, vete ndihen greke. Mos ndoshta ky profesori ja fut pak pordhes???

   1. B
    BEN

    Si fillim lexo me shume, Cilat toponim? Mali i cikes apo Bejleri? Bej, turk dhe leri i lindur. Ndaj shko ne shkolle lexo dhe mos shkruaj kot. Te gjitha fjalet vetem ne shqip kane kuptim.

    1. b
     ben.

     Shiko injoranca nuk eshte argument. Himare ne greqisht dmt perua Cika qe ti i thua cike, himariotet i thone akroqeravnos, ne shqip atje ku bien rufete. Potam dmth lume Jali dmth i paster kristal Spile dmth shpelle Vuno dmth mal Qeparo dmt kopshtet e bukura Etj etj etj etj Ky profesori psh ka edhe 1 gabim trashanik qe mund ta beje ndonje delenxhi, sepse nuk ka fshat ne himare Iliaz, por ilias. Nese sipas ketij "profesorit" ne himare jane te gjithe te ardhur, keto fshatrat dhe keto emertimet kush i ka bere???? Nese ishin shqiptare pse do vendosnin emra greke?? Nese jane shqiptare pse duhet te flasin greqisht, mire sot po ne kohen e zogut po ne kohen e enverit pse duhet te rrezikonin burgun duke folur greqisht???

     1. B
      Ben

      Thjesht nga kisha mesuan greqisht. E dyta me thuaj pak Bejleri ka kuptim ne greqisht apo ne shqip? E dyta mali i CIKES eshte nocion verior. Kemi dy gjuhe greke, i nea eliniki glosa dhe arqea elenika, mesa di une 98% e grekeve nuk e kuptojne te dyten. Me thuaj pak Ilinas cfare kuptimi ka ne greqisht?

      1. G
       Gjergji

       Ilias do të thotë "i diellit" Shën Ilia ose Shëndëlliu siç i themi shqip.. Ore edhe unë ortodoks jam,pse nuk më.mësoi kisha edhe mua,po mësova ca gjëra në universitetin e llaçit atje..

    2. S
     Sunitet nuk behen njerez, lloji i kafshes.....

     Po cprofesor leshi,nje turk i ndyre thuaj......

     1. M
      Mbresa

      KUNDËR MALLKIMIT TË GJUHËS SHQIPE Si shqiptarë që jemi Shqip ne duhet të mësojmë Dhe Zotin, të drejtë kemi, Ne gjuhën shqipe ta lëvdojmë. Epo ju gjuhën tonë Doni ta humbisni fare Dhe me mallkim e me nëmë Shprehni ta shpini në varre. S’më vjen rëndë nga priftërinjtë Që s’ dinë ç’ bëjnë e ç’punojnë, I urdhërojnë të zinjtë Që gjuhën shqipe ta mallkojnë. Po krye-priftërinjtë e tyre Nëkëmbës t’ orthodoksisë Shumë punë prej mynxyre Bëjnë kundër Shqipërisë! Të mallkojnë njerëzinë Të nëmosin gjuhën tonë, Të përçajnë Shqipërinë, Zoti mos e pastë thënë! Thonë s’ ditka Krishti shqip Dhe shqip-fjalë s’ pret prej nesh, Vetëm në gjuhën greqisht Të dëgjon e të mban vesh! Këto e shumë të tjera, Që dëgjon në kishë brenda Dhe na mallkojnë për hera Gjuhën tonë që s’ ua k’ ënda. S’ kanë frikë as turpërohen Që përçmojnë Perendinë, Po mburren edhe lëvdohen Sepse shërbejnë Grejqinë! Gjuhën e kemi tonë Të vjetër dhe të vyer, Nga Perendia ish thënë Që ta ruajmë të çkëlqyer. - Poezi nga Petro Nini Luarasi

     2. I
      Ilir

      ATA nuk dine as te kendojn e as te qajne greyish!

      1. R
       Rrnofte LEXHENDA !

       ben ! pyet Salen me mire.

       1. k
        kjo eshte kenge pa ze.

        o ben , profesori nuk ja fut pordhes ,por ta ka futur ty deri ne rrezze, se a e di ti: janina çfare eshte , Preveza çfare eshte, Suli,.....

      2. F
       Fred

       Bukur shume! Te verteta te medha, qe t'i marrin vesh te gjithe...pa harruar gjendjen e popullsise shqiptare etnike ne trojet e sotme te Greqise. Keshtuqe, para se te kerkohen grekerit ne Shqiperi, te kthehet mendja ndaj bemave qe u jane bere shqiptareve banoreve autoktone ne Greqi...

       1. B
        Bimi

        Himara eshte toke shqiptare dhe himariotet gjak i paster shqiptar. E keqja jone (e disave) eshte se kemi deshire te dukemi te huaj . Rrofte Himara shqiptare ! Poshte shovinizmat !

        1. B
         Bilushi

         O Rami ! Kë ke himarjot ti tët ëmë apo tët atë? Mjaft more me këto idiotizma të ardhura nga Enver Hoxha! Duan të quhen grekë ,po në të s'ëmës ore.... Kurse Himara është territor shqiptar.Pikë. (Kush e ka diskutuar ndonjëherë këtë!!???) Ç'na duhet ore,secili e di vetë KUSH I QIU TË ËMËN! Mjaft me këto trapllëqe,e di Ramiu nga është Jorgua dhe nuk e di Jorgua nga është ai vetë. I mblodhi njëherë Petro Marko bashkëfshatarët e tij gjatë Komunizmit dhe i pyeti "ç'jemi ne grekë apo shqiptarë"?Dhe ata iu përgjigjën " shqiptarë"! Epo kaq duhet te t'a kenë mësuar në fshatin tënd ore Rami.... Siç nuk ka lab budalla,nuk ka as himarjot budalla.Ata edhe të ishin baballarët e Greqisë,shqiptarë do thoshin. Lëri njerëzit në hall të tyre.

         1. G
          Gjoleka

          Kjo logjika « ç’i qin t’emen » na ka rrudhur ne 6 milione fryme sot. Vazhdo lesho pe ti ndersa greket jo vetem Shqiperine e jugut por edhe çajin e malit ta kane nxjerre grek. Sipas teje o Bilush, sikur neser te çohen keta e te thone jemi nga Zelanda e Re duhet t’i njohe si minoritet shteti shqiptar? Historia ka shume rendesi se po nuk dite nga vjen nuk di as ku shkon. Autori i shkrimit rendit fakte historike qe vertetojne origjinen shqiptare te himarioteve. Keto fakte duhet t’i mesojne te gjithe.

         2. N
          Nacionalizem ne part-time

          Kur PBDNJ ben aleance zgjedhore me PS, atehere eshte OK per Raminjte partiotike. Por kur PBDNJ eshte ne opozite me PS, atehere Ramijte marrin penen e kerkojne te vertetojne ate shprehjen e vjeter "Nacionalizmi eshte streha e fundit e Maskarenjve"

          1. A
           Arben Lekgjoni

           Me eshte thene nga nje Himariot qe Fshati Gjilekë eshte themeluar nga krutane mbas renies se Skenderbeut.Nese kjo eshte e vertete atehere keta te sotmit qe vine nga ky fshat me cte drejte thone jemi grek.

           1. G
            Gole

            Ti Arbër Lekgjoni që emrin e ke Arben,ndoshta ke të drejtë! Ama : Së par,i në krahinën e Himarës nuk ka fshat Gjilekë,po lagje me këtë emër... Së dyti po fshati Dhërmi,Vuno,Palasë,Himarë ,Qeparo si i kanë marrë emrat?? Pyeti vunjotësit të t'a konfirmojnë këtë: Kur banorët Arbër zbritën nga Kruja e Mirdita në Vunoin e sotëm ,pasi ra Kruja, gjetën atje një fshat të vogël që quhej Mavromati,dhe për shumë kohë arbërit nuk jepnin e merrnin me banorët që gjetën. Shumë vonë filloi shkuarja dhe u bashkuan lagjet që formuan Vunoin e sotëm që greqisht do të thotë mal. Para sesa të flasësh thonë arabët,sigurohu që ajo që do thuash të jetë diçka më e mirë sesa heshtja.... Në Himarë si edhe në Greqinë e lashtë e të re kanë jetuar bashkë helenë dhe arbër.Prandaj duhet pranuar ,po ore po ka helenizëm në Himarë ashtu siç arbërizëm në Greqi( grekët pisa e kanë mbytur këtë fenomen me dredhi e dhunë - Enveri u përpoq shumë me largim të himarjotëve të shkolluar në veri,me futjen kollovarë të muslimanëve nga Labëria kryesisht ushtarakë që martoheshin me vajza të Himarës,me heqjen e kishës,me urdhërin për të mos vënë emrat e gjyshërve etj). Mirëpo Shqipëria doli keq nga Lufta e Ftohtë dhe varfëria bëri të vetën....( Se ndoshta ti nuk e di sesa Ramizër e Xhevatër kanë marrë pasaportë greke dhe pensione). Janë i njëjti popull,po ndarja filloi nga osmanët që njihnin vetëm fenë jo kombet( ndarja në milete) Pastaj punën e vazhdoi Patriarkana që në në vërtetë ka qenë edhe kundër krijimit të kombit grek ,ashtu siç kundër gjuhës shqipe Komunizmi vuri vulën sepse mbylli komunikimin dhe armiqësoi popujt... Emigrantët e parë u pritën mirë në Greqi,po në fakt grekët kishin mendjen të shiteshin afendikoj dhe jo ti ndihmonin vëllazërisht shqiptarët e varfër,po ashtu ata blenë politikën tonë,por edhe këta tanët u shitën .... Këta faktorë na bëjnë të mos nxitohemi kur flasim,jo sepse doli Bejleri,një fundërrinë këtej e andej kufirit,por sepse himarjotët i kanë dhënë Shqipërisë njerëz të shquar dhe kontribute. Është e ndershme të pranojmë helenizëm atje,qoftë edhe si traditë Por gishtin duhet t'a drejtojmë te politikanët tradhëtarë

           2. A
            Alban

            Sigurisht! Himara eshte shqiptare. Kushdo qe luan me Himaren po luan me zjarrin. Greket jane nje komb multientik, dhe nuk pranojne asnje etni. Madje dhe Turqve te Trakise me ligj i quajne "grek myslyman". Se per vllahet, bullgaret, shqiptaret arvanitas, etj as behet fjale. Ne jemi komb me homogjen e ngelem duke njohur pakica kot vetem se shiten robte per 5 lek.

            1. E
             Erdogan

             Periudha Helenistike fillon Me Megas Aleksandros (keshtu quhej nga Epirotet dhe Ilyret e Maqedhonise) ne shekullin e 4ert P.E.S dhe mbaron me vdekjen e Faraones Kleo-Patres ne shekullin e Pare te P.E,S zoti Artikullshkrues Ignorant dhe me keq Idiot.Terma keto Greke. You jini akoma ne Periudhen Osmane zoti Ramadan Turku. Ne Vorio Epirotet e Kastriotit dhe Pirros jemi per fat te Keq te pushtuar nga you o Ramazan (Rami). Eshte Krenari per popullin e Lashte Epirote te Identifikohet Helene dhe jo Turk Myslimane.

             1. L
              Llamani

              Po pse edhe dibra e kastriotit vorio epir eshte ? Ngs shkumbini zbritet ne Vjose tani po dilni ne Drin . Pak me te qarte o helene 3000 vjecare .

             2. A
              Arben

              Te pergezoj Profesor per kete shkrim tejet te qarte, mbeshtetur ne fakte te pakontestueshme dhe logjike te ftohte. E verteta nuk mund te tjetersohet nga “ palikaret” e shoviniste.

              1. I
               Illo

               Faleminderit per shpjegimin e shteruar, profesor! Ka nje himare dhe ajo eshte shqipetare! Ate qe duan te kene Himare greke te shkojne ne Greqi e ta gjejne atje!

               1. R
                Realiteti

                Pirdh, pirdh se lirohesh . Fjala demokraci ka lindur ne Greqi. Shko pyeti himarjotet si e ndjejn veten, Greg apo Shqiptar. Sulltani e hengri karemin nga greqiret. Bejleri do shpallet hero kommbetar ne Greqi . Po me sulltanin c'far do behet? Sulltani kujton se Albanistani eshte me i rendesishem se Greqira per USA e Europe. Sulltani fluturon me pras ne bythe the me kembe ne hava

                1. L
                 Legenë grekedashes

                 Ore, po ti çfarë je? Ti natyrisht nuk je grek, por ke qejf të të shkerdhejnë grekët. Faji ynë eshte?

                2. 1
                 1

                 Nje fakt i thjeshte.Kur u formua kooperativa ne palase nuk kishin cobenj se fshati nuk e njifte kete profesion dhe pranuan cobenj nga dukati dhe lumi vlores.Ata qe erdhen linden femije te cilet u regjistruan ne gjendjen civile himare me vendlindje palase dhe kur ndodhen ndryshimet ata vane ne greqi me dokumenta himare dhe sot quhen himarjot dhe vetequhen grek se keshtu u intereson.Une qe jam palasikot disa breza dhe nuk kam asnje interes te greku nuk vetquhem grek dhe nuk votoj omonien,se nuk shkoj te punoj ne greqi dhe as pension grek nuk mar.Kaq e thjesht eshte,cdo gje interes

                 1. A
                  Ana

                  Faleminderit Profesor për sqarimin shkencor dhe me argumente. Do të ishte mirë që kjo gjë të zhvillohej edhe në kurrikulat shkollore që edhe vetë himarjotet ta dinë se çfarë janë. Është e pakuptueshme që sa herë shkelin ligjet të ashtuquajturit minoritet grek, reagon qeveria greke. Pse? Lejojnë ata që grekët të shkelin ligjet në vendin e tyre?! Sigurisht jo. Edhe në Shqipëri ndodh e njëjta gjë.

                  1. V
                   VORIO EPIROTI

                   NUK KA GREK NE GREQI SI DO KETE NE SHQIPERI??? PO NA MBYT INJORANCA

                   1. K
                    Kela

                    Derri Fred Bisha do plumb o Profesor, se koken e ka te mbushur me evro; ate e reahton vetem vdekja! Himara e shqiptareve, vdekje tradhtareve!

                    1. A
                     Aliu pushtoj himaren

                     Te gjith kauret,,orhodhokset cfardolloj gjuhe te flasin ,,jan vellezer me njeritjetrin Arvaniti e quan veten grek ,,se eshte orthdhoks me rrenj ,,,,,,tjeter labi ,,kucjoti ,,,dhe tjeter himarjoti ,,,,nuk thoshin kot me par ,,,labi dhe kauri ,,,kan ndryshim ,,,,

                     1. D
                      DS

                      Komentonte dikush ketu se pse disa vende ne himare kane emra greke. Une vet jam nga corovoda. Cfare duhet te jem une sipas atij?

                      1. P
                       Per njerezit pa atdhe si bejleri

                       Ne nuk na e kane fajin himarojtet e shitur te greku per pension, ne na e kane fajin politkanet plera qe per 33 vjet i kane shitur interesat e shqiperise te greku, Serbia, Turku dhe arabet

                       1. D
                        D.Didani

                        Ne se do te kthehen ne fshatin JANJAR,nje fshat Cam ne kufi me greqine,te gjithe Janjarjotet qe kane marre pashaporta greke keto 30 vjet,....greqisht folesit dhe grek pashaportezit e tejlkalojne numurin e fshatareve qe jane me pashaport shqiptare dhe vetem shqip foles!!! Keshtu krijohen minoritetet????

                        Lini një Përgjigje