Refreni-monolog i Greqisë

30 Nëntor 2023, 09:54Blog TEMA
Refreni-monolog i Greqisë

Nga Zef Mazi

Edhe kur nuk pritet, në sajë të zhvillimeve në skenën politike shqiptare dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare, Greqia nuk “ngurron”. “Lufta greko-shqiptare” për Bashkinë e Himarës në vitin 2000, dhe ajo me të njëjtin refren dhe synim, për Bashkinë e Himarës dhe Belerin në vtin 2023 (për turpin e partive opozitare që e mbështesin atë), u bënë shtysa e këtij shkrimi. 

E gjithë makineria shtetërore, politike, joqeveritare, mediatike etj., greke, shfaqi në vitin 2000, po shfaq edhe sot, një angazhim të shpërpjestuar, deri qesharak, kudo, me të gjitha mënyrat, për të ngritur zërin kundër dhe për t’i bërë presion Shqipërisë. Kësaj here presioni është lidhur me bllokimin e ecurisë të Shqipërisë për në BE. Zgjedhjet dhe procesi zgjedhor nuk duket se kishin dhe kanë interes për Greqinë, nëse ishin në përputhje me standartet ndërkombëtare për zgjedhje të lira dhe të ndershme, Interesi është vetëm rezultati vetëm në një zone, Himarë.

Përse Himara është aq e rëndësishme për Greqinë? A është bindëse zhurma, kërcënimet, presionet në emër të “mbrojtjes të të drejtave të minoritetit grek në Shqipëri”? Mos ky përbën një rast të vecantë, apo është pjesë e një konstanteje të politikës të brendëshme dhe të jashtme greke? Mos vallë ato ngjarje ishin vërtetë ekskluziviste, vetëm në marrëdhëniet me Shqipërinë, apo ishin dhe janë shfaqe e një fryme të përgjithëshme nacionaliste? Cilat mite, cilat synime politike, të vjetra dhe të reja, gjenerojnë veprime të tillë? A janë këto karakteristika të politikës dhe mentalitetit, apo janë thjesht mbeturina atavike në trup të shëndoshë e të qytetëruar vlerash perëndimore? 

Cfarë po thonë historianë dhe arkivistë të nderuar në vendin tonë, si Prof. Xhufi dhe Z. Bido për atë që po bëhet për Himarën dhe Belerin, apo cfarë shkruaj në këtë shkrim, nuk do të shmangë sulme të njohura nga Greqia, si “motive nacionaliste”, “nota shoviniste shqiptare”,”qëndrime ekstremiste anti-greke”, etj. 

Për ngjarjet e vitit 2000, ish ambasadori grek pat thënë në Plenare të Këshillit të Përhershëm të OSBE-së se cështja e Himarës flet për “nacionalizëm dhe shovinizëm të shfrenuar shqiptar”. Në vitin 2023, gati cerek shekulli më vonë, është ngritur steka: Ministri i Shtetit, Papastavru, deklaroi se “cështja Beleri është thellësisht evropiane, nuk është dypalëshe. Ajo ka të bëjë me respektimin e shtetit të së drejtës.” Si në rastin e parë, ashtu edhe në të dytin, këndohet i njëjti refren – gënjehet. Në tre intervista publike kam thënë se ka Direktivë të BE që cështjet dypalëshe nuk duhet të bëhen cështje të 27-shes. Edhe raporti i Komisionerit Vareli thotë se kjo është cështje bilaterale. Komisioneri është korrekt. Gjermania, po ashtu, e theksoi hapur këtë të vërtetë para pak ditësh. 

Kemi të bëjmë me ndërhyrje të shfrenuar, jashtë cdo norme të njohur dhe të pranuar ndërkombëtarisht, në punët e brëndëshme të një vendi sovran, duke keqpërdorur anëtarësinë e saj në BE. Ka një partizanllëk grek të shfrenuar të përmendjes të të drejtave të personave që i përkasin pakicave kombëtare! Kjo ndodh për vite tashmë, ndërkohë që, vetë Greqia, nuk e ka ratifikuar, nuk e ka futur në fuqi, nuk e njeh Konventën Kuadër të Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare”! Kjo Konventë është ratifikuar nga Shqipëria me Ligjin Nr 8496, datë 03 qershor 1999. Ajo Konventë është dokumenti më i latrë moral në fushën e mbrojtjes të pakicave kombëtare. 

Përpjekjet dhe sulmet greke në këtë drejtim bazohen në një numër bëmash të njohura: imponimi i qindra mijëra shqiptarëve, të ciilët emigruan në Greqi, për të ndryshuar emrin dhe përkatësinë fetare në ortodoke nëse donin të qëndronin atje; dhënia e pensioneve dhe sigurimeve himariotëve; përpjekjet e ethëshme për të rritur artificialisht numrin e njerëzve të etnisë greke ku personat që u përkasin pakicave kombëtare banojnë tradicionalisht ose përbëjnë mbi 20 % të numrit të përgjithshëm të popullsisë në një njësi adminsirtative, për cka përdoren të gjithë mekanizmat e ndërhyrjes politike, të inteligjencës, OJQ-ve, mediave, etj., që të arrihet ai cak dhe për të marrë statusin e minoritetit, të zonës minoritare. Ai prag është standart i pranuar në përgjithësi bazuar në përvojat evropiane, rekomanduar gjithashtu edhe nga ekspertë të Këshillit të Evropës. Në fund janë përpjekjet që synojnë kriijimin e një lloj “hinke” të pandarë, që lidh zonat minoritare në Gjirokastrës dhe Delvinë me bregdetin, duke përfshirë Himarën. 

Greqia do përpiqet, sic ka bërë këto dy vitet e fundit, të përdorë edhe mekanizmat e censusit që është duke u përgatitur. Censusi do dhe duhet të ndjekë me vëmëndje dhe profesionalizëm maksimal vetëm standartet e njohura ndërkombëtare! Asnjë raport i ndonjë profesori universitar dhe konsulenti të parapaguar nuk duhet vendosur para tërësisë të neneve të qarta të Konventës Kuadër për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare. 

Opinioni i Komitetit Këshillues të Konventës Kuadër mbi gjëndjen e pakicave në Shqiopëri rekomandon respektimin strikt të parimit të vetë-deklarimit. Por kjo nuk duhet të lerë në hije parimin tjetër të Knvventës për përdorimin e dy kritereve: atë subjektiv dhe atë objektiv. Parimi i vetë-deklarimit nuk mund të jetë faktor vendimtar në mbledhjen e të dhënave. Ai parim strikt duhet bërë duke marrë parasysh strikt, po saktësoj, Nenin 3 të Konventës Kuadër si dhe raportin shpjegues, seksioni 1, neni 3, paragrafi 1, presje 35. 

Qëndrimi i Shqipërisë është i mbështetur mbi këtë bazë ligjore të detyrueshme, që gjen zbatim edhe në ligjin e Shqipërisë për minoritetet. Cështja bëhet delikate se Komisioni Evorpian tenton dhe anon të mbështesë pozicionin e anëtarit të saj – Greqisë, duke e keqinterpretuar Nenin 3 të Koncventës Kuadër. Ky nen e thotë qartë, po e shënoj sic është e shkruar anglisht, “every person belonging to a national minority”, dhe jo “every person belonging to Albania…”. Shqipëria ka pasur statistika për minoritetet që nga raportimet e para në Lidhjen e Kombeve në vitin 1923 dhe në vazhdim. Ato egzitojnë edhe sot. Nëse Komisioni Evropian bën sikur heziton, ose nuk kupton, atij i duhet kërkuar që të sqarojë mirë, mbështetur në një bazë ligjore saktësisht të identifikueshme, kërkesën për përdorimin e parimit strikt të vetë-deklarimit, si dhe të përcaktojë qartë cilat janë kriteret objektive që duhet të përdorë vendi ynë për të përcaktuar statusin e minoritarit. Ndryshe uji shkon në mullin e Vorio Epirotëve. 

* * *

Zhvillimet duhen vendosur në sfondin e mentalitetit, të psiqikës, të jetës dhe të mitologjisë moderne që mbijeton në Greqi, të orientimit dhe lëvizjeve të saj, ndërtimit të marrëdhënieve ndërkombëtare, të jetës të brendëshme politike të PASOK dhe Demokracisë të Re (me të njëjtët drejtues në breza!)

Formimi i një imazhi realist, ku duhet të spikasë se jemi njëlloj, ose me fare pak ndryshime, sectë tjerët nuk kanë më shumë gjera më të mira nga ne, nevoja për të njohur më mirë vlerat reale, jo artificiale, duhet të jenë baza. Jo vetëm demokracia, por edhe anarkia, janë fjalë greke. Roli dhe raison d’etre i Greqisë të krijojnë përshtypjen se historia dhe realitetet i ngjajnë, pa shtrembërime, atij vetëmashtirmi dhe iluzioni që politikanët grekë i marrin për të vërteta dhe tentojnë me forcë t’i shesin kudo si të tilla. 

Kjo ndodh se shikohet e njëjta linjë që pat filluar në vitin 1880, duke harruar se sot, me bumin informatik dhe të komunikacionit, njerëzit arrijnë të kuptojnë mirë dhe shpejt fijet e dukshme dhe të padukshme, lëvizjet dhe synimet. Ngjarjet në disa “xhepa” të Ballaknit, që ende vijojnë dhe rëndojnë mbi kurrizin e njerëzve të rajonit, nuk duhen parë si dukuri të shkëputura. Në ato dukuri, rol të ndjeshëm kanë lujtur vecanërisht politikat e disa ballkanasve dhe të disa evropianëve dhe vendeve evropiane.

Greqia me të drejtë krenohet për historinë e lashtë të Athinës Perikleniane dhe për kontributin e madh dhe të pamohueshëm që ajo i dha qytetërimit. Sot duket se harrohet që ajo bukuri magjepsëse kulturore, arti dhe qytetërimi antk grek pat vdekur kohë para lindjes të Krishtit. Dymijë vjetët e mëpasme të historisë greke harrohen në favor të asaj epoke. Midis saj dhe Bizantit duhet kërkuar, në fakt, ku gjendet realisht identiteti dhe rrënjët e qytetërimit modern grek, të Greqisë të sotme. Hendeku është mjaft i madh.

Mitologjia mbi të cilën është themeluar Greqia, duke shkuar thellë në të kaluarën, ka mundur të përvetësojë trashëgiminë shoqërore, morale dhe intelektuale të Athinës, Spartës, Maqedonisë të Lashtë, Romës dhe Bizantit. Njëkohësisht, edhe të pajtojë të papajtueshmet: demokracinë athinase me Aleksandrin e Madh, që grekët duan ta përvetësojnë patjetër, dhe politeizmin pagan me kristianizmin ortodoks. Rezultati qe prodhimi i tiranisë të absolutes: të gjithë ata që nuk janë me ne janë kundër nesh dhe, të gjithë ata që nuk janë tanët nuk egistojnë! Strefani i Bizantit, filozof grek i shek. VI, citohet të ketë thënë: “mitologjia është ajo që kurrë nuk ka qenë, por që gjithëmonë është”.

Në simbiozë me nacionalizmin evropian, ai mit e tjetërsoi veten në një mekanizëm të fuqishëm identitet-prodhures dhe, në fillimet e shek. XIX, hodhi themelet e një shteti ekskluzivist dhe ekspansionist. Iu bë thirrje sofistikimit historik, që shkonte deri te trashëgimtarët e vetëafirmuar të Athinës të Lashtë dhe Bizantit. Historia ka provuar se ata kanë dalur shumë të fituar nga ajo, shpesh në kurriz të të tjerëve. 

Kështu, absurditetet njerëzore cuan në relativizëm pasionant. Legjitimitetet filluan të parplasen, identitetet filluan të mohojnë njeri-tjetrin. Rezultati: një partenogjenezë kombëtare, që Stefan Zvajgu e ka quajtur „megallonania e të voglit“. Historia dhe e vërteta na Ballkan, dhe mjaft më gjerë përtej tij, janë konsiderata nacionale. Në Greqi ato prodhohen dhe rikrijohen, sipas një historiani grek, nga mafia arkeologjike dhe një establishment akademik, që ruan marrëdhënie specifike me shtetin. Të hedhësh më të voglin dyshim ndaj versionit zyrtar është t’i bësh të përkëdhelësh rrezikun. Ndjeshmëria greke është shumë ekstreme dhe lehtësisht e lëndueshme. Kryesorja është se ky realitet nuk merr aspak parasysh se edhe popujt të tjerë mund të kene, dhe kanë, të drejtë të barabartë që të jenë po aq të ndjeshëm dhe të lëndueshëm sa dhe ata.

* * *

Pas mbarimit të Luftës të Parë Botërore, që njihet dhe si Lufta e Madhe, Greqia iu vu punës për ngritjen e një shteti kombëtar, i siguruar mbi bazë etnike. Grekët qenë të prirur të besonin se cfarëdo që të bënin, aleatët perendimore, pa diskutim, do të përkrahnin një shtet të krishterë dhë trashëgimtarin e Greqisë të Lashtë përkundrejt turqve myslimanë. Ky besim naiv bëri që ata t’i futen rrugës të Megali Idesë – kthimi te mëmëdheu i cdo pëllëmbe tokë të Greqisë historike. Me bekimin e protektorëve anglo-francezë, Greqia iu bashkua Deklaratës të Balfurit, nisi ekspeditën për në Azinë e Vogël, por i bëri gabim llogaritë.

E vetëdeklaruar trashëgimtare e Bizantit dhe depozituese e trashëgimisë të Athinës, Greqia është, në të njejtën kohe, një vend i ri. Ajo nuk ngurrroi t’i mohonte shtetit të vogël fqinj në veri të drejtën për të gëzuar kohezionin e tij kombëtar pa probleme, dhe për të ecur drejt një të ardhme evropiane.

* * *

Disa fjalë, sa lejon një shkrim gazetaresk, për të ashtuquajturin Vorio Epir. Ka rreth 140 vjet që Greqia ka filluar, cka vazhdon edhe sot, të propagandojë nocionin e Epirit të Veriiut (Vorio Epir) dhe të pretendimeve për të. Propaganda intensive, nuk hezitoj të them edhe e paskrupullt, duke përfshirë masivisht sferat politike, akademike, OJQ dhe mediat, ka arritur që nocioni Vorio Epir disi të përvetësohet dhe të përdoret sot edhe nga ndonjë kancelari evropiane. Por, ai nocion përdoret JO NË KUPTIMIN e tij të VERTETË. Ai trajtohet si dukuri që egziston, që përbën shqetësim dhe që kërkon trajtim dhe zgjidhje, pa u thelluar në vërtetësinë historike. 

Deri në vitet 1912-1913, me ndarjen e Ballkanit sipas linjave që vendosi Kongresi i Berlinit i vitit 1878, termat apo nocioni i Epirit të Veriut dhe vorioepirotëve, sic e quajnë grekët popullsinë që jeton sot atje, nuk janë përmendur në asnjë dokument. Kjo flet vetë për një realitet – se termi Vorio Epir nuk përfaqëson ndonjë nocion gjeografik të Epirit si territor.

Ndarja adminstrative e Perandorisë Bizantine para pushtimit Osman në shek. XV e më tej, dhe hulumtimi i dokumentave përkatës të asaj periudhe, u japin vend të vecantë Epirit, për të cilin mund të thuhen disa gjëra.

Epiri përbën një krahinë dhe njerin nga shtetet e Ilirisë të Jugut. Ai shtrihej nga Malet e Vetëtimës (Akrokeraunet antike) dhe në rrjedhën e mesme të Vjoses, deri në Gjirin e Ambrakisë në Jug, dhe nga malet e Pindit në Lindje deri në brigjet e Detit Jon në Perëndim. Si emër i përvetshëm gjeografik ai filloi të njihet nga fundi i shek. VI p.e.r.; në fund të Shek. IV p.e.r. mori kuptim të përcaktuar politik. Fiset që banonin këtë trevë ishtin Tesprotët, Kaonet dhe Molosët, Ato dolen si forma politike më vete në luftën e Peloponezit. Sundimtari i Molosëve, Terypa, krijoi edhe shtetin Lidhja e Molosëve. Pas mesit të Shek. IV p.e.r., ata arritën te Aleanca Epirote, që ishte një shtet federalist në kohën e Aleksandrit Molos (342-31 p.e.r.). Etapa e Tretë është sundimi i Pirros (307-272 p.e.r.), i cili shtiu nën sundim edhe pjesë të Maqedonisë, Thesalisë dhe disa krahina greke të Ambrakisë, Amfilokisë dhe Akarnanisë.

Shteti monarkik epirot e humbi rëndësinë në vitet 30-të të Shek. III p.e.r. dhe u kthye në shtet republikan, i njohur me emrin Lidhja Epirote. Më pas ai ra nën sundimin romak dhe, pas vitit 148 p.e.r., u bë pjesë e provincës maqedone. Me reformën e Deoklicianit, emërtimi Epir shtrihet deri në brigjet e Vjosës. Ai u quajt Epir i Ri (Epir Nova), për t’u dalluar nga pjesa tradicionale, që u quajt Epir i Vjetër (Epirus Vetus). Në trevën e Epirit të Vjetër, në fillim të Shek. XIII, u krijua i ashtuquajturi Despotati i Epirit. Nga Shek. XV e këtej nuk bëhej më dallim midis Epirit të Ri dhe Epirit të Vjetër.

Epirit i Ri u krijua si provincë e Prefekturës të Ilirikumit – Ilirisë – nga reformat e Deoklicianit. Ai përshinte krahinat e Shqipërisë të sotme, qëndrore dhe jugore, nga Lumi Mat deri në Lumin Vjosa, dhe qeverisej nga një Konsullar. Ai kishte si qendër Dyrrahiumin. Edhe Epiri i Vjetër përfshihej në Prefekturën e Ilirikumit, dhe shtrihej nga Lumi Vjosë deri në Gjirin e Ambrakisë. Ai qeverisej nga një Hegjemon dhe kishte si qendër Nikopolin (Preveza e sotme).

Një numër autorësh të lashtë, si Herodoti, Tukididi, Straboni, të cilët mbahen si baballarët e historisë greke, kanë arritur në perfundim për përcaktimin e Epirit si territor dhe si popull, duke dëshmuar se kjo hapsirë (Epiri) nuk përshinte pjesë të Greqisë. Sipas Strabonit, Greqia kufizohej me Akarnian (sot Malet e Pindit) dhe me gjiun e Ambrakisë në Veri, si dhe me territorin e quajur Epir, të banuar nga barbarë, sic i quanin grekët e lashtë të gjithë ata që nuk flisnin greqisht. Pra, që i takon një race tjetër, barbarëve. Ka jo pak autorë dhe shkencëtarë seriozë evropianë që kanë dëshmuar se Epiri nuk ka qenë ndonjëherë grek. Egzistojnë edhe disa harta zyrtare të botuara në Angli, Gjermani dhe Austro-Hungari në shekujt e kaluar, ku përmendet emri Shqiperi e Jugut, dhe jo percaktimi Epir. 

Koncepti gjeografik dhe politik i Epirit është Epir i Vjetër dhe Epir i Ri. Ndarja e Epirit në Epir të Veriut dhe në Epir të Jugut nuk ka asnjë vërtetësi historike! Emri Vorio Epir është një koncept, një nocion politik, një falsifikim i të vërtetës historike për Epirin, për trashëgiminë dhe gjeografinë e tij. Ai është krijim i atyre qarqeve që, si platformë politike shtetërore, në Asamblenë Kombëtare të Greqisë (1848), përmes Kryeministrit Jan Koteli, shpallën Megalo-Idenë (Idea e Madhe) si themel i egzistencës të Greqisë. 

Synimi: krjimi i shtetit të madh etnik grek në kufijtë e Perandorisë Bizantine, ku do përfshiheshin edhe popullsi të tjera ballkanike, si shqiptarë, bullgarë, maqedonas, etj. Objekt i këssaj platforme ishte përfshrija në shtetin grek të një pjese të tokave shqiptare, më specifikish, dhe krahinat e Korcës dhe Gjirokastrës, mundësisht edhe më shumë, që fuqitë e mëdha i patën njohur si pjesë të shtetit shqiptar, pasi i dhuruan Greqisë rajonet më jugore shqiptare në Epir, si Camërinë dhe krahina të tjera, si Janinën dhe Kosturin.

Për arritjen e këtij synimi u krijua, u përdor dhe vazhdon të përdoret dhe sot, në formë të paskrupullt, koncepti i ashtuqaujtur Vorio Epir. Kjo ka qenë baza e politikës greke gjatë shekujve 19-20 në politikën kombëtare dhe ndërkombëtare. Fatkeqësisht edhe sot duket se predominon orientimin e politikës greke ndaj Shqiperisë, pavarësisht me cfarë velloje dhe etiketimesh bëhen përpjekje për ta mbuluar. Këshilli Evropian, Komisioni Evropian, bëjnë sehir, ose sapo kanë filluar të thonë ndonjë fjali.     

53 Komente

 1. a
  adashi

  O zot cfare mrekullie eshte ky shkrimi juaj zoti Mazi,ju lumte pena.

  1. .
   .

   Nje carcaf me karlleqe. Ceshtja eshte e thjesht Greqia kerkon drejtesi per nje perfaqesues te minoritetit Grek dhe nje nenshtetas Grek qe te mos I shkelen te drejtat. $$$$$$$$ Akuzat jane te sajuara, kete e pranoj vet deshimtari kryesor Arsen Rama. Ai deklaroj qe u pagua me 7 miljon lek per ti ngritur kurth Belerit. $$$$$$$$ A ka fakte me bindese se kaq, qe verteton qe Beleri mbahet padrejtesisht dhe qe eshte nje I burgosur politik.

   1. P
    Pikaloshi

    O pike kuq evgjit grek qire, o pederast e paske bo jeshile tani te pallofsha gruan ne kar. Bejler sapuna eshte nga Progonati o kuve e shkepur nga prapa e per ato 300 evro nderroi emer e po i shpartallahet suma tani nga shoket bashke vuajtes. Pika mbrojtjes tende o bole.. Ti spo ruan dot gruan e do mbrosh Bejler bythen, ptu letyre

    1. L
     Luciferi.

     Ta zëmë se ishte kurth. Atëherë, përse a hëngri karremin? Po të ishte i pastër dhe i sigurtë për fitoren, nuk i futej fare, i bënte anash si 'ofertë'. A i ndyu duart?

     1. A
      Agimi

      Or maskara, ne vend te emrit si trim qe je ke vendosur nje pike qe pika te rente or pleh grek.Shkruaj emrin e te shohesh te tëme pastaj.

      1. P
       Patrioti

       Fuck you, qelbësirë.

       1. U
        Uranjaku

        Karin mbaje per lepirese ti o shkerdhat.Iku koha e Berishe shkerdhates qe ju kthente bythen kur benit presion me vorioepirin. ate trimin me arem jua lam kufome maje malit .Kete shkerdhat bejler qe vrau dejm nensha do kalbet ne burg. Ne europe do hyjme ne e do dilni ju o shkerdhata qe keni vjedhur historine. Ne do marim Çamerine dhe ju do paguani kostot.

       2. L
        Lani

        Gjeti punë Miçoja. E shtyn ca kohë kështu…

        1. b
         ben.

         Zef Mazi, mbase per 1 delenxhi fejbuku tolerohet po per 1 zhgaravites si ty qe te beje historine duke permendur herodotin dhe pastaj te kaloje 2500 e ca vjet te shkoje ne ne 1848 pa shkruar 1 llaf per keta 2500 vjet histori, ose ke guximin e te marit ( delenxhi fejsbuku) ose ke 1 hall te madh. Se nuk ka mundesi qe te legenoset burri ne kete forme. Dukesh si ata piancet e lagjes qe bertasin per 1 teke raki me sheqer. Pyetje te thjeshte per kete pianec lagjeje. Ne histori Piro i Epirit njihet per ate qe quhet "Fitorja e Piros" di gje ky Mezja se pse e beri ky Pirua kete luften dhe pse hyri ne histori si e njeh gjithe bota???? Mezja e mori sufllaqen e rradhes.

       3. T
        Taulant

        Po cmenduria e kerricit te Vucicit qe hoqi Zef Mazin nga drejtues te Shqiperise me Bashkimin Evropian dhe e zevendesoi me kryekurven Romina Kuka e me vone me Ilir Beqajn mamuthin e korrupsionit.

        1. A
         Arvanitasi

         Prof aq qarte dhe sakte sa nuk ke cfare shton... Mbetesh pa fjale per qartesine e fakteve.. Flm i nderuar

         1. .
          .

          O Zot perse ky popull edhte kaq Debil dhe genjehet kaq leht ???? Jepju o Zot pa Ortho-Logji ne trurin e tyre te vonuar plot djallezi dhe urejtje. $$$$$$$ Si mundet te bej pas Micotaqi kur shkelen haptazi te drejtat e njeriut, aq me shume qe Beleri eshte edhe nenshtetas Helen. $$$$$$ Kan kaluar 6 muaj dhe asnje fakt (audio ose video) nuk eshte paraqitur ne gjykat. Por e kunderta deshimtar tuaj kryesor deklaroj qe "u pagoda qe ti ngrij kurth Belerit" $$$$$$ A ka skandal me te madh se kaq. Dhe ju o debil akuzoni Greqin qe kundershton burgosjen e pa drejt te Belerit ???? O Zoooot.

          1. A
           Arvanitasi

           Shkerdhate evgjito grek mos u fut te komenti im se ketu komentojne vetem burra e djem shqiptare nga ata kar medhenjte qe pallojne grate e vajzat tuaja. Per pederastat si puna jote dhe Dule dhjakut ka kara fallco ne dyqan, shpifesira baxhella

           1. p
            pjeter

            Nuk ka kopila me te poshter e te degjeneruar se bejleret turkomane qe shtiren si greke te lashte!! Hiqeni nga truri nje sahat e me pare bindjen qe keni krijuar, ne nuk jemi muzhike slavo -bullgare, nuk jemi ne vitet 90, do ja u shesim shum shtrenjte lekuren, jo kaq badjava si po pretendoni, te jeni te sigurte per kete!!

          2. S
           Suljoti

           Ta lexoje i madh e i vogel kete shkrim brilant, bazuar ne fakte dhe dokumenta ne cdo rresht.

           1. A
            AC/DC

            O zef flitet per te drejtat e njeriut dhe çeshtja nukneshte fryre aspak. Eshte me plot gojen i burgosur politik dhe qeveria helene ka qe ne maj qe perserit prezumimin e pafajsise dhe lejen per tu betuar si kr. i bashkise. Kaq. E pe cfare i beri Tramp mikut te albanistanasve vetem per nje pastor te kishes. Dhe po ju referove bidos dhe xhufit per historine e himares atehere v. l. Sa per V. Epirin thuaj dhe dy fjale per harten e albanistanit te madh qe eshte ne flamurin e autoktunus. Qe te jesh ne rregul shko te pyesesh ne jugu sa ndihen helene dhe duan bashkim me Greqine dhe shko ne veriun e Greqise pyet sa ndihen shqipetare dhe duan bashkim me albanistanin. Shkruaj se gjelle per qente eshte.

            1. B
             Bollano

             Na rrufsh Karjanin or muzikant zhabzi grek qire. Ti ben mire te çpohesh nga prapa me papune po merr vaj bithe perpara e lere Bejler sapunin se po kenaqet ne kar me gunga aty ku eshte. Te fala Janulle bolefishkurit

             1. T
              Taulant

              Koqe veriu i Greqise mbas genocideve grek te 1913-1944 eshte mbushur me grek te ardhur nga Azia e Vogel. Shqiptaret u eleminuan nga ato zona. Persa i perket bashkimit me Hale-Helenistanin shiko shifrat zgjedhore. Nga 1992 der ne zgjedhjet e 2021 partia e Omonias financuar prej Hale-Helenistanit nuk ka fituar kurre me shume sesa 2%. Kjo eshte shifra e sakte e te gjitha minoriteteve ne Shqiperi.

              1. S
               Shigjetari

               Po perse nuk e nihni konventen per minoritet o pusht grek kur shqetesoheni kaq shume per "drejtat e njeriut"? Te qi... robt o pusht! Nje k... te madh do merrni dhe veton futeni ne bythe.

               1. Z
                Zefi

                Hajdeni , hajdeni se turkun prapa bythes e kini o qelbesira. Sigurisht nese ju kruhet.

                1. Z
                 Zefi

                 Hajdeni , hajdeni se turkun prapa bythes e kini o qelbesira. Sigurisht nese ju kruhet.

                 1. Z
                  Zefi

                  Hajdeni , hajdeni se turkun prapa bythes e kini o qelbesira. Sigurisht nese ju kruhet.

                 2. K
                  Koli

                  Or Zef , nuk na ka faj greku per Belerin por skizofreni Rama qe pa asnje takt e sulmoi ne fushate elektorale si ordiner psikopat. Çfare prisnit ju , qe ta duartrokiste edhe politika greke skenderbeun e Spiropalit, siç bejne bythlepiresit e oberrit te tij? Nese beleri kishte bere krime , nuk i takonte Sulltanit ta etiketonte kriminel , sa ai tani vete po pellet me te madhe , qe pushteti ska pune me drejtesine , apo jo? Lere pastaj ato sharjet e uleta infantile te tipit Thththth-thththth. Greku mire ben qe ja uli breket ktij dhe ta shofin europa lakuriq siç eshte.

                  1. L
                   Lexoni, lexoni

                   Artikull qe gelon injorance. Kur flitet per greqi te lashte flitet per nje bashkesi qytetesh qe ishin pjese e qyteterimit grek, kohinese, ne Evrope, azi apo afrike. Jo per nje territor apo shtet. Ishte shtrirja geografie e kolonive greke ne 3 kontinente. Epiri kishte fise qe flisnin greqisht por te dialektit verior. Edhe ne i tallnim verioret e zbritur ne Tirane, duke i cilesuar çeçene, pasi nuk flasin gjuhen zyrtare me baze dialetti jugor. Dhe kishin zakone me te prapambetura. Fiset epirote nuk kishin arritur nivelin e kultivimit te kohinese dhe ishin te prapambetur nga ana shoqerore me shume se ajo gjuhesore. Ndersa ne Athine, Korint, Delos, Sparte qytet shtetet ishin organizuar ne baze demokratike, me keshill qyteti, zgjedhje te organeve drejtuese dhe ligjore, fiset epirote ishin ende nen regjim monarkik me pushtet ne duart e nje dinastie pa nje organ te zgjedhur nga populli.Gje qe nuk ndodhte ne kohinene greke. Kjo ishte arsyeja pse maqedonasit, epirotet, etj konsideroheshin barbare, jo per shkak te gjuhes, por per formen politiko organizative te ketyre territoreve. E gjithe toponimia e Epirit te lashte eshte greke. Sigurisht qe ne Epir kishte dhe popullsi ilire. Por keta ishin te organizuar ne baze fshatrash, pa artitur kurre te ndikojne ne fisionomine shoqerore politike te territorit sikurse sot ne Zvicer ka dhe popullsi italiane, por te kufizuar dhe gjuha italiane flitet ne vetem 3 kantone nga 26. Sot Italia nuk mund te pretendoje se Vilhelm Teli ishte italian, kur dihet qe ishte pjelle e kultures gjermanike, mentalitetit te mesjetes perandorake te shekullit te 14°. Te thuash qe Epiri nuk I persiste kurre Greqise eshte budallallek i madh sikur te thuash qe Myzeqeja nuk I ka perkitur kurre OKB-se. Greqia ishte nje qyteterim dhe jo nje shtet. Epiri ishte pjese e saj. Lexoni mbishktimet e varreve apo tempujve te gjetura ne kete territor. Lexoni emrat e shkruar ne monedhat, qypat vazot apo enet e zbuluara. Dhe presni pse nuk u gjeten keto ne varret e illireve. E dyta, te thuash se qyteterimi dhe kultura greke kishin vdekur kohe para Krishtit tregon injorance te thelle historike. Mjafton te sjellim 2 shembuj: ● Ciceroni shkoi ne qytetet greke te permiresonte formimin e tij kulturor. Pa skllavin e tij grek Tironin, i cili shpiku stenografine, sot nuk do te kishim ate thesar te vyer mbi lashtesine sic eshte vepra e Ciceronit, ne latinisht apo greqisht. Miku me I ngushte i Ciceronit, Atiku pronar i territorit ku i ringrit nga Romaket kolonia romake e Butrintit, e themeluar me vendim te Jul Qezarit, ishte koleksionuesi dhe tregtari me I famshem i librave dhe teksteve ne Lashtesi. ● Herod Atiku, (pa lidhje me Pompon Atikun e Butrintit), ishte mesuesi i perandorit Mark Aurel. Lindi e vdiq ne Maratone, filosof sofist dhe zyrtar deri ne rang konsulli. Por sot njihet me shume per Teatrin Odeon te ndertuar maje Akropolit ne Athine, shprehja me e larte e kultures greke, ende e gjalle dhe e kultivuar gjeresisht ne shekullin e dyte pas Krishtit. Sito ketu ritet dhe cerimonie fetare, misteret orfike apo te Eleuzit, qe ishin te pandryshueshme ne shekuj dhe vijuan pa nderprere deri ne shekullin e 5°pas Krishtit, te mbyllura vetem pas edikteve famekeqe te Theodhosit. Kur flet per lashtesine duhet t I kesh lexuar nja dy tekste se nuk mjafton te shkruash qesim Herodoti apo Tuqididi, te cilet kurre nuk kane shkruar shprehimisht per popullsine e Epirit.

                   1. S
                    Stefani

                    Ik or kar me zile mos u lodh se ste lexon kush bole. Lyej sumen me vaj se ju evgjitet grek qira e qani kete pune e leri denglat, gru qire

                    1. A
                     Afrikani udhetues

                     Respekte per faktet, dhe rrofsh per mundimin qe shkruajte kaq shume. Ne shqiperi ka emigruar inteligjenca dhe kane mbetur vetem te ftohurit nga trute

                    2. "
                     "BOHOTINA"

                     Bukur mire. Po kujt ia thua...? Ata i ka terbuar nacionalizmi i semure. Merren me nje bandit, i cili jo vetem nuk eshte grek, por as himariot, por nga Progonati i Tepelenes. Une u di edhe trojet e te pareve te tij. Pastaj kini parasysh kete bandit ne ngjarjet ne posten kufitare te Peshkepise. Ky njelloj si Piro Dhima. Ç"fare di ti more Pirro- i thoshte rektori i universitetit te sporteve ne gazeten e sportit- ti di vetem te ngresh hekura, se sa per dijeni ti nuk je as grek, as himariot, por je nga Progonati"... Politika jone duhet ti thyej turinjt Greqise me kete rast. Politikes tone duhet ti flase zemra dhe jo buzet dhe xhepi. Greqia ka tere ato teritore shqiptare brenda kufijve te saj dhe merret me nje perbindesh si Beleri, te mbeshtetur nga hijenat Sali dhe Ilir...

                     1. K
                      Kujtim

                      Mazi do të thotë tok në greqisht kurse në shkodranisht do të thotë " edhe më keq"! Mjaft informacione na dhe po të lutem më shpjego toponimet e Shqipërisë të jugut ,vëllai i xhait ,se mos gjen ndonjë toponim në shqip ! Ju në Shkodër Xhuzepe thoni " mos u hap shumë...."! Pikërisht: Gjithë himarjotët kanë pasaporta greke sot që flasim ,ani pse nuk janë grekë; si do t'ja bëjmë kësaj Xhuzepe në një kohë kur sot njeriu vetëshpallet çfarë ndjen se është,dhe nuk ka as Babadovlet që të ndan në milete në bazë të fesë,dhe as Karamahmut Enver që të detyron të thuash jam shqiptar edhe kur je vllah.... Pse me Deoklecianin do zgjidhësh problemet e pronave në Himarë ti sot!? Nacionalizmi pa karar të bën të vjellësh qoftë edhe kur mbrohet nga njeriu me kulturë Mazi. Himara është minoritet gjuhësor, dhe kjo duhet të njihet....

                      1. S
                       Stavros

                       Dil ne emrin tend o jevg gre qie e leri emrat shiqptare. App i ke fiksuar se te pallojne gjineken ato ne mes te Athines, katakurve burre i çare nga mbrapa

                       1. .
                        .

                        Po ti o Arnaut me emrin e Shenjt Stavro motren te kan qir dhe te kane bere daj Greku.

                        1. S
                         Stavros

                         Te shkerdhej nusen vajzen e cte kesh ne shtepi e ne fis o pederast jevg grek qire byth çare. Dil ne emer sic dal une o kurve qe mban era kake.

                         1. T
                          Tafejti

                          Kari o zhabzi gre qire po te shkerdhej gruan e po kenaqem. Per shenje po te tregoj nishanin afer vrimes, mire moter qire qe po te zura ta vura dhe ty sa per shenje. Mos harro lahu e vajosu mire paliKari

                       2. K
                        Koment Modest

                        Duke lexuar kete shkrim, kupton qarte pse Shqiperia humbet pothuajse ne c’do ballafaqim diplomatik me fqinjet. Eshte shume deshperuese te lexosh nje shkrim kaq te dobet nga nje person qe cilesohet si ‘kryediplomat’. Madje, per te qene i sinqerte, edhe vet kisha krijuar pershtypjen se autori ishte goxha i afte. Zhgenjim total!

                        1. T
                         Tarrasi

                         Loqe qe shkruan nga 3 a 4 here me gjasme qe te dukeni shume Shqiperia eshte me lart se kurre ne arenen nderkombetare fale dhe prof Mazit keshtu ik tani e futi tasin e supes e mos na e rruj Karjanin, vemje grek qire te shkerdhefsha grun e papun

                         1. K
                          Koment Modest

                          O Taras aka Mazi, E shikoj qe te dogji komenti. Nuk te ve faj. Kur te shkarkoje Rama nga posti i kryenegociatorit, i beja pyetje vetes pse? Mbasi lexova shkrimin tend, mora pergjigjen dhe nuk kam asnje lloje dileme- je komplete flluske sapuni! Megjithate, do te jap prape nje lifeline: ka mundesi qe e shkruajtura nuk eshte pika jote me e forte. Ndoshta je me i kulturuar nga cfar paraqite ne kete shkrim te rendomte. Sa per ato sharjet nga gruaja dhe familja, te kam falur se jam i sigurt e bere nga stresi. Gjithe te mirat!

                        2. S
                         Studenti

                         Brilant profesor Mazi. Ju flm

                         1. T
                          Tersi

                          Përsa kohë shteti shqiptar vazhdon të mbajë të "varrosur" çështjen çame dhe të ndjek linjën greke se nuk "egziston çështje çame" rrezikojmë të humbasim jo vetëm jugun deri në himarë por edhe më shumë, kudo ku banojnë ortodoks!. Vetëm ngritja e çështjes çame, njohja e pronave dhe kthimi në tokat e tyre e shqiptarve çam shkatërron planin grek për coptimin e jugut.

                          1. S
                           Soinoza

                           Beleri i Himarës është gozhda e Nastradinit grek për Shqipërinë ! Festat mbaruan Festimet anembanë e dhanë mesazhin e tyre. Jemi Një. Festat u mbyllën, euforia s’vlen më. Tashmë këmbët në tokë dhe syçelët të shohim të vërtetat historike rreth vendit tonl me gjakftohtësi dhe me këmbë në tokë Euforia më tej , s’na bën mirë. Zoti Mazi - faleminderit për këtë shkrim shiqare i vërterë- bazuar në fakte historike Prof. Pëllumb Xhufi , si edhe më parë s’duehet tani, pikërisht tani s’duhet të reshtë për mbështetjen historike të së vërtetës .Zoti Bido po, por edhe shumë historianë që s’ndihen çfarë presin më ?! Nesër është vonë. Dhurata për në BE nga grekët është Kali i Trojës! Laookonti bërtet :” Mos i besoni Kalit!” Edhe studiues të tjerë, s’duhet të heshtin më O sot , o kurrë! Maska e ekspansionit modern grek duhet çjerrë. Uji ka hyrë poshtë rrogozit! S’ka ç’pritet më! Mprihni penat dhe shkrimet i publikoni në gazetat, mediat botimet më të lexuara evropiane, në të gjuhët të gjitha gjuhët e Europës dhe përtej Atllantikut. Pse jo, i domosfoshëm do të ishte edhe krijimi i një shoqate intelektualësh , historianësh , arkeologësh, etnologësh, albanologësh, studiudish për të çrrënjosur “Megallo Idenë shoviniste, nacionaliste greke për “ Vorio Epirin” e shpikur nga ëndrra e vjetër dhe e re, ekspansioniste e tyre. Kërkohet një Rilindje e Shqipërisë jo me opinione, por me lëvizje gjithëkombëtare , me diasporën, Beleri është gozhda e Nastradinit në trup të Shqipërisë! Ta shkulim atë gozhdë të ndryshkur! Në memorjen e popullit tonë le të kujtohet përgjigja që iu dha shovinistëve grekë në provokacionet e tyre të gushtit ,në 1949. Politikanë lerinë në agoninë e tyre sharlatanët e të të gjitha ngjyrave që për pushtetin e tyre e shesin çështjen kombëtare dhe mediat oportuniste , të shplara që u bëjnë berihaj nongratave të vendit tonë. U ktheni kurrizin, i nëmni, sepse me zhurmën dhe paskrupullinë e tyre largojnë vemendjen dhe vighilencën tonë nga mbrojtja e atyre trojeve të copëtuara të pakta që kanë mbetur. Për këtë pështje madhore duhet të ngrihen shqiptarët, e jo për aventurat e çmendura 30 e ca vjepare të kërmave politike. Injorojini ata. Shqipëria le të ngrihet mbi plehrat partiake që po i zenë frymën. Rilindësit Kombëtarë janë mws nesh me veprat e tyre. “ Partia e shqiptarit- shqiptaria!”Çdo pëllëmbë toke është e shqiptarëve të Evropës dhe jo e nacionalistëve shovinistë grekë, serb, rus e gjithfarë monstrash. Kali i Trojës - i dinakërisë greke është shfaqur para mureve të trojeve shqiptare. Refuzojeni me neveri kalin nëmur, pushtues! Shqipëria është e shqiptarëve dhe jo e politikanëve të shitur! Soinoza- Stamboll, 30. Nëntor 2023

                           1. S
                            Spinoza

                            Beleri i Himarës është gozhda e Nastradinit grek për Shqipërinë ! Festat mbaruan Festimet anembanë e dhanë mesazhin e tyre. Jemi Një. Festat u mbyllën, euforia s’vlen më. Tashmë këmbët në tokë dhe syçelët të shohim të vërtetat historike rreth vendit tonl me gjakftohtësi dhe me këmbë në tokë Euforia më tej , s’na bën mirë. Zoti Mazi - faleminderit për këtë shkrim shiqare i vërterë- bazuar në fakte historike Prof. Pëllumb Xhufi , si edhe më parë s’duehet tani, pikërisht tani s’duhet të reshtë për mbështetjen historike të së vërtetës .Zoti Bido po, por edhe shumë historianë që s’ndihen çfarë presin më ?! Nesër është vonë. Dhurata për në BE nga grekët është Kali i Trojës! Laookonti bërtet :” Mos i besoni Kalit!” Edhe studiues të tjerë, s’duhet të heshtin më O sot , o kurrë! Maska e ekspansionit modern grek duhet çjerrë. Uji ka hyrë poshtë rrogozit! S’ka ç’pritet më! Mprihni penat dhe shkrimet i publikoni në gazetat, mediat botimet më të lexuara evropiane, në të gjuhët të gjitha gjuhët e Europës dhe përtej Atllantikut. Pse jo, i domosfoshëm do të ishte edhe krijimi i një shoqate intelektualësh , historianësh , arkeologësh, etnologësh, albanologësh, studiudish për të çrrënjosur “Megallo Idenë shoviniste, nacionaliste greke për “ Vorio Epirin” e shpikur nga ëndrra e vjetër dhe e re, ekspansioniste e tyre. Kërkohet një Rilindje e Shqipërisë jo me opinione, por me lëvizje gjithëkombëtare , me diasporën, Beleri është gozhda e Nastradinit në trup të Shqipërisë! Ta shkulim atë gozhdë të ndryshkur! Në memorjen e popullit tonë le të kujtohet përgjigja që iu dha shovinistëve grekë në provokacionet e tyre të gushtit ,në 1949. Politikanë lerinë në agoninë e tyre sharlatanët e të të gjitha ngjyrave që për pushtetin e tyre e shesin çështjen kombëtare dhe mediat oportuniste , të shplara që u bëjnë berihaj nongratave të vendit tonë. U ktheni kurrizin, i nëmni, sepse me zhurmën dhe paskrupullinë e tyre largojnë vemendjen dhe vighilencën tonë nga mbrojtja e atyre trojeve të copëtuara të pakta që kanë mbetur. Për këtë pështje madhore duhet të ngrihen shqiptarët, e jo për aventurat e çmendura 30 e ca vjepare të kërmave politike. Injorojini ata. Shqipëria le të ngrihet mbi plehrat partiake që po i zenë frymën. Rilindësit Kombëtarë janë mws nesh me veprat e tyre. “ Partia e shqiptarit- shqiptaria!”Çdo pëllëmbë toke është e shqiptarëve të Evropës dhe jo e nacionalistëve shovinistë grekë, serb, rus e gjithfarë monstrash. Kali i Trojës - i dinakërisë greke është shfaqur para mureve të trojeve shqiptare. Refuzojeni me neveri kalin nëmur, pushtues! Shqipëria është e shqiptarëve dhe jo e politikanëve të shitur! Soinoza- Stamboll, 30. Nëntor 2023

                           2. N
                            Nxenesi

                            Perfeksion ne detaje, i madh diplomat Mazi, rrofsh e qofsh o shqiptar i mire!

                            1. S
                             Spinoza

                             Beleri i Himarës është gozhda e Nastradinit grek për Shqipërinë ! Festat mbaruan Festimet anembanë e dhanë mesazhin e tyre. Jemi Një. Festat u mbyllën, euforia s’vlen më. Tashmë këmbët në tokë dhe syçelët të shohim të vërtetat historike rreth vendit tonl me gjakftohtësi dhe me këmbë në tokë Euforia më tej , s’na bën mirë. Zoti Mazi - faleminderit për këtë shkrim shiqare i vërterë- bazuar në fakte historike Prof. Pëllumb Xhufi , si edhe më parë s’duehet tani, pikërisht tani s’duhet të reshtë për mbështetjen historike të së vërtetës .Zoti Bido po, por edhe shumë historianë që s’ndihen çfarë presin më ?! Nesër është vonë. Dhurata për në BE nga grekët është Kali i Trojës! Laookonti bërtet :” Mos i besoni Kalit!” Edhe studiues të tjerë, s’duhet të heshtin më O sot , o kurrë! Maska e ekspansionit modern grek duhet çjerrë. Uji ka hyrë poshtë rrogozit! S’ka ç’pritet më! Mprihni penat dhe shkrimet i publikoni në gazetat, mediat botimet më të lexuara evropiane, në të gjuhët të gjitha gjuhët e Europës dhe përtej Atllantikut. Pse jo, i domosfoshëm do të ishte edhe krijimi i një shoqate intelektualësh , historianësh , arkeologësh, etnologësh, albanologësh, studiudish për të çrrënjosur “Megallo Idenë shoviniste, nacionaliste greke për “ Vorio Epirin” e shpikur nga ëndrra e vjetër dhe e re, ekspansioniste e tyre. Kërkohet një Rilindje e Shqipërisë jo me opinione, por me lëvizje gjithëkombëtare , me diasporën, Beleri është gozhda e Nastradinit në trup të Shqipërisë! Ta shkulim atë gozhdë të ndryshkur! Në memorjen e popullit tonë le të kujtohet përgjigja që iu dha shovinistëve grekë në provokacionet e tyre të gushtit ,në 1949. Politikanë lerinë në agoninë e tyre sharlatanët e të të gjitha ngjyrave që për pushtetin e tyre e shesin çështjen kombëtare dhe mediat oportuniste , të shplara që u bëjnë berihaj nongratave të vendit tonë. U ktheni kurrizin, i nëmni, sepse me zhurmën dhe paskrupullinë e tyre largojnë vemendjen dhe vighilencën tonë nga mbrojtja e atyre trojeve të copëtuara të pakta që kanë mbetur. Për këtë pështje madhore duhet të ngrihen shqiptarët, e jo për aventurat e çmendura 30 e ca vjepare të kërmave politike. Injorojini ata. Shqipëria le të ngrihet mbi plehrat partiake që po i zenë frymën. Rilindësit Kombëtarë janë mws nesh me veprat e tyre. “ Partia e shqiptarit- shqiptaria!”Çdo pëllëmbë toke është e shqiptarëve të Evropës dhe jo e nacionalistëve shovinistë grekë, serb, rus e gjithfarë monstrash. Kali i Trojës - i dinakërisë greke është shfaqur para mureve të trojeve shqiptare. Refuzojeni me neveri kalin nëmur, pushtues! Shqipëria është e shqiptarëve dhe jo e politikanëve të shitur! Soinoza- Stamboll, 30. Nëntor 2023

                             1. S
                              Spiro kote@ gmail. Com

                              Beleri i Himarës është gozhda e Nastradinit grek për Shqipërinë ! Festat mbaruan Festimet anembanë e dhanë mesazhin e tyre. Jemi Një. Festat u mbyllën, euforia s’vlen më. Tashmë këmbët në tokë dhe syçelët të shohim të vërtetat historike rreth vendit tonl me gjakftohtësi dhe me këmbë në tokë Euforia më tej , s’na bën mirë. Zoti Mazi - faleminderit për këtë shkrim shiqare i vërterë- bazuar në fakte historike Prof. Pëllumb Xhufi , si edhe më parë s’duehet tani, pikërisht tani s’duhet të reshtë për mbështetjen historike të së vërtetës .Zoti Bido po, por edhe shumë historianë që s’ndihen çfarë presin më ?! Nesër është vonë. Dhurata për në BE nga grekët është Kali i Trojës! Laookonti bërtet :” Mos i besoni Kalit!” Edhe studiues të tjerë, s’duhet të heshtin më O sot , o kurrë! Maska e ekspansionit modern grek duhet çjerrë. Uji ka hyrë poshtë rrogozit! S’ka ç’pritet më! Mprihni penat dhe shkrimet i publikoni në gazetat, mediat botimet më të lexuara evropiane, në të gjuhët të gjitha gjuhët e Europës dhe përtej Atllantikut. Pse jo, i domosfoshëm do të ishte edhe krijimi i një shoqate intelektualësh , historianësh , arkeologësh, etnologësh, albanologësh, studiudish për të çrrënjosur “Megallo Idenë shoviniste, nacionaliste greke për “ Vorio Epirin” e shpikur nga ëndrra e vjetër dhe e re, ekspansioniste e tyre. Kërkohet një Rilindje e Shqipërisë jo me opinione, por me lëvizje gjithëkombëtare , me diasporën, Beleri është gozhda e Nastradinit në trup të Shqipërisë! Ta shkulim atë gozhdë të ndryshkur! Në memorjen e popullit tonë le të kujtohet përgjigja që iu dha shovinistëve grekë në provokacionet e tyre të gushtit ,në 1949. Politikanë lerinë në agoninë e tyre sharlatanët e të të gjitha ngjyrave që për pushtetin e tyre e shesin çështjen kombëtare dhe mediat oportuniste , të shplara që u bëjnë berihaj nongratave të vendit tonë. U ktheni kurrizin, i nëmni, sepse me zhurmën dhe paskrupullinë e tyre largojnë vemendjen dhe vighilencën tonë nga mbrojtja e atyre trojeve të copëtuara të pakta që kanë mbetur. Për këtë pështje madhore duhet të ngrihen shqiptarët, e jo për aventurat e çmendura 30 e ca vjepare të kërmave politike. Injorojini ata. Shqipëria le të ngrihet mbi plehrat partiake që po i zenë frymën. Rilindësit Kombëtarë janë mws nesh me veprat e tyre. “ Partia e shqiptarit- shqiptaria!”Çdo pëllëmbë toke është e shqiptarëve të Evropës dhe jo e nacionalistëve shovinistë grekë, serb, rus e gjithfarë monstrash. Kali i Trojës - i dinakërisë greke është shfaqur para mureve të trojeve shqiptare. Refuzojeni me neveri kalin nëmur, pushtues! Shqipëria është e shqiptarëve dhe jo e politikanëve të shitur! Soinoza- Stamboll, 30. Nëntor 2023

                              1. V
                               Velo

                               Ger qise i kane ra breket ne fund te kembeve pasi i madh e i vogel aty qihen ne bythe. Edhe Europa e kuptoi me ne fund se kush jane mashtruesit dhe hajdutet e gadishullit ilirik. Pra grek qire jeni drejt shuarjes vetem nga pakistani e etiopija banojne aty tashme. Rrofte Çameria zemra e shqiptarise

                               1. S
                                Spinoza

                                Beleri i Himarës është gozhda e Nastradinit grek për Shqipërinë ! Festat mbaruan Festimet anembanë e dhanë mesazhin e tyre. Jemi Një. Festat u mbyllën, euforia s’vlen më. Tashmë këmbët në tokë dhe syçelët të shohim të vërtetat historike rreth vendit tonl me gjakftohtësi dhe me këmbë në tokë Euforia më tej , s’na bën mirë. Zoti Mazi - faleminderit për këtë shkrim shiqare i vërterë- bazuar në fakte historike Prof. Pëllumb Xhufi , si edhe më parë s’duehet tani, pikërisht tani s’duhet të reshtë për mbështetjen historike të së vërtetës .Zoti Bido po, por edhe shumë historianë që s’ndihen çfarë presin më ?! Nesër është vonë. Dhurata për në BE nga grekët është Kali i Trojës! Laookonti bërtet :” Mos i besoni Kalit!” Edhe studiues të tjerë, s’duhet të heshtin më O sot , o kurrë! Maska e ekspansionit modern grek duhet çjerrë. Uji ka hyrë poshtë rrogozit! S’ka ç’pritet më! Mprihni penat dhe shkrimet i publikoni në gazetat, mediat botimet më të lexuara evropiane, në të gjuhët të gjitha gjuhët e Europës dhe përtej Atllantikut. Pse jo, i domosfoshëm do të ishte edhe krijimi i një shoqate intelektualësh , historianësh , arkeologësh, etnologësh, albanologësh, studiudish për të çrrënjosur “Megallo Idenë shoviniste, nacionaliste greke për “ Vorio Epirin” e shpikur nga ëndrra e vjetër dhe e re, ekspansioniste e tyre. Kërkohet një Rilindje e Shqipërisë jo me opinione, por me lëvizje gjithëkombëtare , me diasporën, Beleri është gozhda e Nastradinit në trup të Shqipërisë! Ta shkulim atë gozhdë të ndryshkur! Në memorjen e popullit tonë le të kujtohet përgjigja që iu dha shovinistëve grekë në provokacionet e tyre të gushtit ,në 1949. Politikanë lerinë në agoninë e tyre sharlatanët e të të gjitha ngjyrave që për pushtetin e tyre e shesin çështjen kombëtare dhe mediat oportuniste , të shplara që u bëjnë berihaj nongratave të vendit tonë. U ktheni kurrizin, i nëmni, sepse me zhurmën dhe paskrupullinë e tyre largojnë vemendjen dhe vighilencën tonë nga mbrojtja e atyre trojeve të copëtuara të pakta që kanë mbetur. Për këtë pështje madhore duhet të ngrihen shqiptarët, e jo për aventurat e çmendura 30 e ca vjepare të kërmave politike. Injorojini ata. Shqipëria le të ngrihet mbi plehrat partiake që po i zenë frymën. Rilindësit Kombëtarë janë mws nesh me veprat e tyre. “ Partia e shqiptarit- shqiptaria!”Çdo pëllëmbë toke është e shqiptarëve të Evropës dhe jo e nacionalistëve shovinistë grekë, serb, rus e gjithfarë monstrash. Kali i Trojës - i dinakërisë greke është shfaqur para mureve të trojeve shqiptare. Refuzojeni me neveri kalin nëmur, pushtues! Shqipëria është e shqiptarëve dhe jo e politikanëve të shitur! Soinoza- Stamboll, 30. Nëntor 2023

                                1. S
                                 Sebastiano

                                 Shkrim aq i kthjellet sa kisha kohe pa lexuar me endje... Je i madh z. Mazi

                                 1. I
                                  Ilir Meta

                                  si eshte e mundur qe filo greket jan hedhur ne sulm idiotesk kohet e fundit,reagimi i menjehershem i komentusve grekofil te paguar dhe mbeshtetur nga ndyresirat greke ne kete shkrim ,tregon qarte se qeveria greke ka nje hall te madh me Himaren ,ndaj shqiptaret e vertete duhet ti pergjigjen dhemb per dhemb ketyre ndyresirave qe endren e tyre shekullore ta zhdukin kombin shqiptar tja u bejme sa me te hidhur ,posht greket e ndyre.

                                  1. S
                                   Suljoti

                                   Kush e rruan me per Ger qine o te uruar?!?! Shtet vari kars kishen e bythareve qe qihen pas meshes me kara fallco ne bithe. Bekuar qofshin shqiptaret e poshte tradhKaret

                                   1. G
                                    Germenji

                                    Haka te i zoti thonin pleqte. Po vjen momenti i duhur ku Shqiperia me 2 shtete per momentin, po behet faktor stabiliteti ne gadishullin ilirik. Pra si me i moçmi i takon kryte e vendit. Rrace e bekuar nga ZOTI.

                                    1. A
                                     Aron

                                     Nuk na kerrcet per greket, dhe as nuk duam te futemi ne BE. Pelheri duhet te marre denimin si gjithe te tjeret. Justifikimet se e provokuan qe te bente aktin e blerjeve te votave nuk e ha njeri, se nuk te detryon njeri te besh dicka, e aq me teper te blesh e shesesh vota. Plus, nuk eshte ceshtje minoritare kur edhe Jorgo Goro identifikohet me kombesi greke, pra njesoj si Pleheri.

                                     1. N
                                      Noci

                                      Te gjithe ata qe kundershtoje zotin Mazi njohin historine e shkencës historike te pas vitit 1830 e mbrapa,se kur mori pavaresine Eladha ishte ai shteti qe kishte pushtuar Turqia dhe flitej greqisht pra ai shtet i vogel me Sparten,asnje ishull tjeter,as Maqedonia,Thrakia Epiri te cilat nuk flisnin greqisht.Zoti Mazi mbeshtetet ne dokumenta europiane te marreveshjeje te medha,por edhe ne thenies te filozofeve greke qe kane folur ne kohen e tyre per fqinjët e Eladhes se emri Greqi ka dale vone.Problemi qe ngre zoteria eshte se greket vazhdojnë te jene ata qe filluan ekspansionin pas vitit 1830 dhe Europa duhet t'u thote mjaft keni marre çfarë nuk eshte e juaja dhe me sa duket ndoshta dikush do t'u thote.Mjafton te hapen arkivat angleze dhe franceze dhe e verteta zbulohet ne shesh

                                      1. L
                                       Luli

                                       Shkrim brilant,Z.Mazi,mbeshtetur ne fakte e ne konventa nderkombetare per trajtimin e minoriteteve.Nje bravo te madhe per shkrimin Z.Mazi,dhe mos e caj koken per ca komente te bera nga njerez te shitur tek greket si bejleri i famshem dhe te rretheve politike qe e mbeshten si kandidat per Bashkine e Himares. Me kete rast i bej thirrje gjykates(se ne date 4 dhjetor ka kerkuar Bejleri qe ti jepet mundesia qe te betohet)qe te gjykojne,mbeshtetur ne ligjin tone dhe mos tuten nga ndonje levizje e fundit e qeverise,ne favor te Greqise e Bejlerit.

                                       1. C
                                        Columbo

                                        Do vendos bustin e Ilia Karelit., aty ku gabimisht qëndron ai i Mitsotakis.(sapo të bëhem kryeministër)

                                        1. N
                                         Nik

                                         Ju lumte Z. Mazi, nje Shqiptar i ditur, me shume pervoje diplomatike dhe shteterore, qe edhe pse qeverria e menjanoi, nuk hesht per te drejten dhe verteten e Shqiperise! Flm

                                         Lini një Përgjigje