Shpërndarja e padrejtë e pasurisë në Europë! – Si pozicionohet Shqipëria?

1 Prill 2024, 20:20Ekonomia TEMA
Shpërndarja e padrejtë e pasurisë në Europë! – Si

Pabarazia e pasurisë është shumë e dukshme në mbarë botën dhe Europa nuk bën përjashtim: 10% më të pasurve në kontinent zotërojnë një 67% mahnitëse të pasurisë, ndërsa gjysma e poshtme e të rriturve zotërojnë vetëm 1.2% të saj. Shkalla në të cilën pasuria shpërndahet në mënyrë të pabarabartë ndryshon gjithashtu në mënyrë të konsiderueshme nga vendi në vend, siç tregohet nga Credit Suisse dhe Raporti Global i Pasurisë së UBS 2023.

Vlera neto ose “pasuria” përkufizohet si vlera e aktiveve financiare plus asetet reale (kryesisht banesat) që zotërojnë familjet, minus borxhet e tyre. Shpërndarja e tij e pabarabartë matet me koeficientin Gini dhe përqindjen e përqindjeve kryesore: sa më i lartë të jetë koeficienti Gini, aq më shumë pabarazi pasurie ka, ku 0 përfaqëson barazi të plotë. Midis 36 vendeve europiane të studiuara, pabarazia e pasurisë në vitin 2022 varionte nga 50.8 në Sllovaki në 87.4 në Suedi.

Pabarazia e pasurisë: Indeksi Gini (2022)

Duke përjashtuar Islandën, pabarazia e pasurisë ishte mjaft e lartë në të gjithë vendet nordike. Finlanda, Danimarka, Norvegjia dhe Suedia u renditën në gjysmën e parë të tabelës, me Suedinë që kryeson listën. Gjermania kishte rezultatin më të lartë të pabarazisë së pasurisë (77.2) midis “katër fuqive të mëdha” ekonomike të BE-së, e ndjekur nga Franca (70.3), Spanja (68.3) dhe Italia (67.8). Mbretëria e Bashkuar, një ish-anëtare e BE-së, e konsideruar ende si një nga ‘katërshët e mëdhenj’ në kontinentin e Europës, kishte një rezultat prej 70.2.

Belgjika (59.6), Malta (60.9) dhe Sllovenia (64.4) pasuan Sllovakinë me pabarazinë më të vogël të pasurisë. Në 21 vende europiane me të dhëna të disponueshme, ekzistojnë pabarazi të konsiderueshme të pasurisë midis përqindjeve më të larta, duke përfshirë decilin më të pasur, 5% dhe 1%. Ndërsa vendi ynë ishte pozicionuar në vendin e 24 mes 36 vendeve europiane të studiuara në raport me rezultatin e 68.6.

Duke parë decilin më të pasur në vitin 2022, Suedia kishte pabarazinë më të madhe të pasurisë, ku 10% e lartë zotëronin 74.4% të pasurisë. Belgjika kishte vlerën më të ulët të pabarazisë me 43.5%. Në fakt, decili më i pasur zotëronte mbi gjysmën e pasurisë në çdo vend, përveç Belgjikës. Midis ‘katërsheve të mëdha’ të BE-së, Gjermania kishte pabarazinë më të madhe të pasurisë, ku 10% më e pasur zotëronin 63% të pasurisë, e ndjekur nga Franca (54.9%), Spanja (53.8%) dhe Italia (53.5%). Britania e Madhe kishte një shifër më të ulët se të katër vendet me 53.3%.

Duke përjashtuar Gjermaninë, decili më i pasur në katër fuqitë ekonomike të Europës kishte shifra relativisht më të ulëta të pabarazisë midis 21 vendeve. Renditja mbetet kryesisht e pandryshuar kur krahasohet pjesa më e madhe e pasurisë prej 5% me 10% të lartë. Suedia ruajti pozitën e saj kryesore, me 5% të më të pasurve që zotëronin 60.3% të pasurisë, ndërsa Belgjika kishte pabarazinë më të ulët të pasurisë, me 5% të lartë që zotëronin 30.8% të pasurisë.

Duke parë përqindjen e 1% më të lartë, Turqia kishte shifrën më të lartë me 39.5%, e ndjekur nga Çekia (37.8%), Suedia (35.8%) dhe Gjermania (30.%). Pjesa e 1% më të lartë në Belgjikë ishte shumë më e ulët se mesatarja, me 1% më të pasur që zotëronin vetëm 13.5% të pasurisë atje. Shifra tjetër më e ulët ishte 19% në Portugali.

Lini një Përgjigje