Shqiptarët “rrisin” të ardhurat e tyre!

9 Shtator 2023, 21:10Ekonomia TEMA
Shqiptarët “rrisin” të ardhurat e tyre!

Qytetarët shqiptarë përfitojnë më shumë të ardhura për familjet e tyre. Të paktën sipas treguesve të Ministrisë së Financave, tatimi i paguar nga të ardhurat personale ka arritur shifrën rekord në 7 mujorin e parë të 2023. Konkretisht nga ky zë janë arkëtuar 33.1 miliardë lekë apo rreth 7.4 miliardë lekë më shumë se një vit më parë, duke tejkaluar edhe planifikimin e bërë nga financat, me 18 %.

Tatimi i vjelur nga ky zë, është mbi thuajse çdo të ardhur të ligjshme që marrin qytetarët, përjashto këtu bizneset.

Po të marrim në analizë vetëm muajin Korrik të këtij vitit rezulton se janë mbledhur 5.3 miliardë lekë, shifra më e lartë e të gjitha muajve.  Nëse do ta krahasojmë me Korrik 2022, rritja është afro 1.3 miliardë lekë apo 30.1 %

Por cilat janë arsyet e arkëtimeve më të larta nga TAP?  Rritja e pagave në sektorin publik përgjatë këtij viti, ku pjesa më e madhe u bënë efektive në muajin Korrik,  ka bërë që tatimi mbi të ardhurat personale të qytetarëve të shtojë kontributin në buxhetin e shtetit. Duke qenë se në zërin e tatimit mbi të ardhurat personale kontributin më të lartë e jep tatimi mbi pagat e punonjësve në sektorin privat dhe publik.

Ndërkohë një peshë të konsiderueshme zë gjithashtu tatimi i paguar nga shitja e pasurive të paluajtshme i cili është në nivelin 15 për qind të diferencës midis  çmimit të blerjes dhe shitjes së një prone. Tregu i pasurive të paluajtshme vijon të njohë rritje si në dhënien e lejeve të ndërtimit ashtu edhe në transaksione, çka reflektohet edhe në të hyrat buxhetore.

Tatimi mbi qiratë është një tjetër element që kontribuon në të ardhurat e vjelura, por që nuk njeh ndryshime të qenësishme, duke qenë se paguhet kryesisht nga bizneset. Po ashtu një hapësire të konsiderueshme zë tatimi mbi të ardhurat nga dividendët dhe si dhe tatimi mbi të ardhurat nga interesat. 

Duke qenë se këtë vit bankat kanë lançuar interesa konkurruese për depozitat, mund të jetë një tjetër faktor ndikues. Tatimi mbi të ardhurat personale është zëri më i dytë  me më ndikim në buxhetin vjetor të shtetit, pas TVSH-së  dhe përbën afro 26.7% të totalit të të  ardhurave tatimore. (Elisabeta Dosku)

Lini një Përgjigje