Prokurimet publike, qeveria harton një projektligj me ndryshime

3 Shkurt 2024, 14:30Ekonomia TEMA

Prokurimet publike, qeveria harton një projektligj me ndryshime

Komisionet parlamentare nisin me 5 shkurt diskutimet për ndryshimet në ligjin për prokurimet publike. 

Projektligji i hartuar nga qeveria ka parashikuar disa ndryshime që sjellin  risi në disa drejtime. 

Parashikohet për herë të parë koncepti i veprimtarisë ndihmëse dhe ofruesit të shërbimit të prokurimit. 

Drafti i propozuar nga Këshilli i Ministrave gjithashtu shfuqizon llojin te procedurës së prokurimit “Shërbim Konsulence”, ndërsa parashikohet edhe mundësinë që ministria përgjegjëse për financat të propozojë vendosjen e një mase shpërblimi për punonjësit e autoriteteve ose enteve kontraktore ose punonjësit e tjerë, që përfshihen në procesin e prokurimit. 

Sipas projektligjit Qeveria parashikon që të ketë një ofrues të shërbimit të prokurimit. 

Sipas draftit ai mund të jetë subjekt publik ose privat, i cili mund të kontraktohet nga autoriteti ose enti kontraktor me qëllim realizimin e një veprimtarie ndihmëse për prokurimin publik. 

Pra, një institucion shtetëror që ka për të kryer një procedurë prokurimi publikimi mund të mos angazhohet drejtpërdrejt në zhvillimin e tenderit t’ia ngarkojë tashmë edhe kompanive private. Kjo do të ofrohet kundrejt një tarife të rënë dakord paraprakisht. 

Në draft parashikohet  gjithashtu përjashtimi nga zbatimi i ligjit  për prokurimin e mallrave/punëve/shërbimeve me vlerë nën kufirin e lartë monetar për nevojat e secilit mision diplomatik dhe post konsullor të Republikës së Shqipërisë jashtë vendit. 

Një tjetër pikë që ndryshon në ligj është ajo për institucionet e vogla apo që kanë më pak se 15 punonjës tenderët e të cilëve nëse nuk janë blerje të vogla zhvillohen nga autoritetet eprore.

Lini një Përgjigje