Blendi Gonxhja: Një përgjigjie PD-së së Saliut, për akuzat ndaj meje dhe familjes sime

23 Shtator 2023, 10:07Politika TEMA
Blendi Gonxhja: Një përgjigjie PD-së së Saliut, për

Drejtori i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, Blendi Gonxhja ka bërë një sqarim publik duke reaguar për akuzat që iu bënë atij dhe familjes së tij javën e kaluar nga ‘Rithemelimi’. Duke i cilësuar ato si lajme të rrema, Gonxhe ka reaguar për çdo akuzë.

Gonxhja vë në dukje se do i uronte me “zemër që PD të mos nxitohet, të tregojë se e njeh ligjin dhe se e respekton taksapaguesin e biznesin e ligjshëm! Nuk është aspak e ndershme të luhet me riciklim akuzash që i ripostojnë ca portale, e më pas pa asnjë analizë a verifikim të shprazen në breshëri! Kështu humb çdo sens e çdo pikë referimi e së vërtetës ndërsa sot opinioni dhe shoqëria kanë nevojë për seriozitet, realizëm e objektivitet!”.

Reagimi i plotë i Gonxhes:

SQARIM PUBLIK: Të shtunën e shkuar PD e Saliut riakuzoi mua e familjen time, me një kolazh copy-paste, marrë nga disa portale, madje pa përditësuar asgjë, me përtacinë më banale, siç figuronin në vitin 2020, edhe pse shumica e akuzave kishte marrë përgjigje = FAKE NEËS!

1. Nuk është përfituar asnjë fond publik, në konflikt interesi, nga aktivitetet e familjes sime! Nuk ka konflikt interesi mes detyrës sime dhe interesave private! Une dhe familja ime, çdo vit, deklarojmë periodikisht në ILKDPI!

2. Vlera që bën fjalë PD i përket 14 vjeçarit nga viti 2010, gjithsej 23 milionë lekë të reja, nga të cilat vetëm vlera 3.1 milionë lekë të reja i përket kohës sime në detyrën që kryej aktualisht, pra 13.5%! Deklarohet qëllimisht 8 fishi për ta fryrë, por as vlera 3.1 milionë lekë nuk është në shkelje të ligjit për konfliktin e interesit!

3. Edhe nga vetë vlera në fjalë (3.1 milionë lekë) 1.7 milionë janë disa blerje të vogla, ku as nuk kërkohet deklaratë konflikti nga subjekti, në procedura transparente, me çmimin më të ulët, dhe vetëm 1 procedurë prej 1.4 milionë lekë është subjekt deklarimi - tërësisht ligjore! Pra nga akuza 23 milionë lekë dolëm në 1.4 milionë! 16.5 fishim, zmadhim, fryrje!

4. Bazuar në ligjin nr. 9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” (i ndryshuar) neni 3, pika 1, "Konflikt i Interesit" është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësive të tij publike. Nëse shikojmë nenin 31 të ligjit, përjashtimi nga rregulli i përgjithshëm vlen për titullarët e institucioneve të tjera shtetërore që nuk janë shërbim civil, siç është rasti im. Pra, mjafton që kontrata të mos lidhet me institucionin që zyrtari drejton. Në rast se lidhen kontrata me institucione të tjera shtetërore që kanë fushë veprimtarie të ndryshme nuk përbën konflikt interesi!

E shpjeguar ndryshe, konflikti i interesit ekziston në ato raste kur zyrtari me autoritetin e tij mund të ndikojë në lidhjen e një kontrate administrative. Influenca si zyrtar normalisht, nuk mund të shtrihet përtej fushës apo kompetencës ku ushtron detyrën në një kompetencë tjetër. Nuk mund të ketë influencë në vendimmarrje të një institucioni me fushë përgjegjësie tjetër për tjetër. Ky si koncept zgjerohet më shumë po të lexohet dhe neni 4 i ligjit, që shprehet se rregullat për parandalimin e konfliktit të interesit janë të detyrueshme për t’u zbatuar nga çdo zyrtar kur ai merr pjesë në një vendimmarrje për akte dhe kontrata administrative. Çka nuk është rasti im. Pra edhe për shërbimin 1.4 milionë lekë, ka 0 konflikt interesi! Kokoshi nuk u katandis as në 1 thelë, por u ZERUA sepse = FAKE NEËS!

5. Për PD-në, Saliun apo çdo kurioz, ndonëse nuk jam fare i detyruar të mbrohem sepse nuk kam shkelur asnjë ligj por dhe asnjë kod moral, po sqaroj edhe një raport me rëndësi! Në 14 vite aktivitet, firmat e familjes kanë faturuar për ente publike vetem 1.22% të totalit të xhiros tregtare! Kronologjikisht: 2010 - 4.1%, 2011 - 0.64%, 2012 - 1.4%, 2013 - 0.4%, 2014 - 1.5%, 2015 - 2.7%, 2016 - 1.4%, 2017 - 2.1%, 2018 - 1.2%, 2019 - 1.67%, 2020 - 0%, 2021 - 0%, 2022 - 0%, 2023 - 0%! Fondet publike as mbajnë e as kanë peshë specifike në fatet dhe suksesin e aktivitetit të familjes sime në Shqipëri, të themeluar në Tetor 2009! Nuk ka kurbë rritëse në vite, as tregues paralel me angazhimet e mia në role drejtuese të ndryshme në nivel vendor, nga Gushti 2015 në Bashkinë Tiranë e as më pas nga Dhjetori 2018 në DPSHTRR! Përkundrazi ka zerim të shifrave! Ndaj edhe kjo akuzë = FAKE NEËS!

6. Firma e familjes sime nuk ushtron konkretisht në aktivitetin e saj asnjë prej funksioneve që ndeshen me DPSHTRR: nuk jep targa, nuk lëshon patenta, nuk ka mjete a kurse autoshkollë, nuk ka asnjë licencë ekskluzive, as linje të rregullt udhëtarësh qytetëse, ndërqytetëse apo ndërkombëtare, e nuk gëzon asnjë privilegj/koncesion që buron nga detyra ime! Anasjelltas: DPSHTRR as jep makina me qera e as ofron shërbime me shofer!

7. Për periudhën 2010-2023 firmat e familjes sime i kanë paguar vetem detyrime tatimore shtetit 137.2 milionë lekë të reja (burimi E-Tax, Dpt)!

8. Si i fitoi im bir 200 mijë dollarë kur në rregjistrat tregtarë nuk ka asnjë bilanc? Aktivitetet e familjes sime, respektojnë detyrimet ligjore duke i deklaruar saktë të gjitha të ardhurat, organit kopetent tatimor. Në kuptim të Ligjit Nr. 9723 Dt. 3.05.2007, për QKB, neni 19, janë përmbushur detyrimet për të gjitha të dhënat e detyrueshme për pasqyrim!

Në kuptim të nenit 32 të këtij ligji, për statusin tonë tregtar bilanci nuk është e dhënë e detyrueshme. Akuza se fshehim bilance = FAKE NEËS! Aktiviteti 14 vjeçar i familjes sime punëson 15-20 punonjës! Si firmë, bashkëshortja, im bir dhe unë, sëbashku, i kemi derdhur shtetit, si shembull vetëm për vitin 2019 vlerën e 8.4 milionë lekë të reja (ku nuk përfshihen taksat vjetore të Flotës që janë 4.9 milionë lekë të tjera)! Edhe nëse do ishim, që nuk jemi, në kushte konflikti interesi për fondin 1.4 milionë lekë, ku fitimi llogaritej tek rreth 15% e tij, ose 0.21 milionë lekë të reja (1500 Euro) ky “përfitim” për vitin 2019 do ishte sa 1/40 e asaj që unë e familja ime kemi kontribuar si total ndaj shtetit, vetëm brenda një viti! ??

9. Për emergjencën e tërmetit, si akt përgjegjësie sociale, firmat e familjes sime kanë ofruar ndihmë në vlerën e 5,000 Eu! Gjatë pandemisë firmat e familjes nuk kanë përfituar asnjë pagë lufte, bonus ndihme apo ndonjë rimbursim nga buxheti i shtetit!

10. Si i gjeneron burimet, financimet, investimet, familja ime? Sipas raportit të Bankës së Shqipërisë në vite, aktivitetet e mia e të familjarëve të mi, puna e besueshmëria, janë mbështetur me mbi 6 milionë Euro kredi, leasing financiar e overdrafte!

11. Akuzohem se një subjekt privat, paska marre mjete me qera në aktivitetet e familjes sime! E pastaj? Çdo subjekt aktiv privat, i aftë të paguajë e të kontraktojë shërbime me qera, është i mirëpritur! Fall do shtinim në vitin 2019 se për çdo hetoej ky subjekt privat disa vite më pas? Përderisa ofrohet një shërbim i fiskalizuar, çdo aludim = NON SENSE!

12. Tendera fiktivë? Cdmth? Bazuar në cilin raport auditi apo të KLSH? Mbi cilat fakte? Mbi cilat prova bazohet kjo shpifje e ulët? Pra = FAKE NEËS!

13. Mbulimin e Autoshkollave që nuk plotësojnë kriteret? ËOË, po a nuk isha unë që u linçova sepse luftova për kursin jo gjysmak, për standardet dhe cilësinë e Autoshkollimit dhe PD kundërshtoi kostot dysheme që do të eliminonin konkurrencën e pandershme dhe kurset fiktive? FAKE NEËS dhe hipokrizi totale! TURP!

14. Rryshfet për Licensat e Transportit? FAKE NEËS! Gjatë periudhës që drejtoj DPSHTRR-në nuk është shtuar asnjë linjë a licensë e re, nuk ekziston asnjë ankesë apo denoncim konkret për vonesë apo pengesë rinovimi, madje kemi revolucionarizuar mes eTransport shërbimet online për operatorët, duke zeruar kostot dhe kohën e pritjes, kemi zgjatur afatet e vlefshmërive dhe digjitalizuar aplikimet e sektorit të licensimit!

15. Dhënia e disa shërbimeve me koncesion? FAKE NEËS! Unë dhe DPSHTRR do të mbahemi mend sesi Kolaudimi u kthye në shërbim publik, sesi nuk u lejua kalimi i Kontrollit Fizik apo lëshimi i Leje Drejtimit tek privati, sesi u konsolidua Automotorizimi Shqiptar në kohë rekord duke u bërë sot një ent model suksesi e efiçience! 

16. Thonë se disponoj 4 vetura luksoze familjare? 32 automjete RETRO që i disponon im bir? 70 Taksi që i japim me qira? ALBARENT, biznesi familjar dhe Dante Gonxhja, biznesi person fizik, sëbashku, operojnë me mbi 250 automjete, mes tyre edhe disa luksoze, madje më shumë se 4 të tilla, ndaj akuza është NONSENS! Akuza se im bir posedon 32 automjete RETRO është FAKE NEËS, jo se nuk mundemi (projekti RETRO i DPSHTRR ua mundëson këtë hobi të gjithë të apasionuarve), por se nuk kemi vendosur të regjistrojmë të tilla! Akuza se posedojmë 70 mjete TAKSI që i japim me qera (pra presupozohet të licensuara ose posaçërisht për shërbim TAKSI) është FAKE NEËS! Por dhe NONSENS sepse bizneset tona familjare operojnë mbi 250 mjete me qera, pra ku është kuptimi dhe leverdia që të fshehim 70 mjete?

17. Flota e aktiviteteve të familjes dhe detyra ime! Është sikur të akuzosh një kryetar bashkie se përse paguan taksë pasurie në arkën e bashkisë prej apartamenteve që posedon në njësinë administrative ku ushtron mandatin e tij! Automotorizimi Shqiptar mbahet me taksat e tarifat e mjeteve rrugore, të cilat sa më shumë të regjistrohen, aq më shumë merr buxheti i shtetit 95% të TVMP e TVML vjetore të mjeteve rrugore, nga të cilat 25% i shkojnë bashkive! Pra unë e familja duhet të jemi krenarë që aktivitetet e familjes sime gjenerojnë taksa e të ardhura për DPSHTRR, buxhetin e shtetit dhe për Bashkinë Tiranë! E jo të baltosemi se punohet me makina! Boll me NON SENSE!

Gjithësesi, edhe pse mes akuzave ka NONSENS-e e plot BUDALLËQE, sa i takon nderit dhe aktivitetit të familjes, për dëmin eventual që pësohet nga shpifje e akuza të tilla të pabazuara, do të ketë reagim konkret ligjor!

Unë jam i hapur për çdo verifikim, sikurse jam më i motivuar se kurrë që të mos lejoj askënd të shpifë për mua ose në dëm të emrit e familjes sime!

Në konkluzion: Do uroja me zemër që PD të mos nxitohet, të tregojë se e njeh ligjin dhe se e respekton taksapaguesin e biznesin e ligjshëm! Nuk është aspak e ndershme të luhet me riciklim akuzash që i ripostojnë ca portale, e më pas pa asnjë analizë a verifikim të shprazen në breshëri! Kështu humb çdo sens e çdo pikë referimi e së vërtetës ndërsa sot opinioni dhe shoqëria kanë nevojë për seriozitet, realizëm e objektivitet!

P.S.: U përpoqa të ezauroj çdo njërën prej akuzave, me shpresë se kjo vlen për dëgjues e lexues konstruktiv, që të mos bien pre e keqinformimit dhe keqinterpretimit, edhe pse nga foltore zyrtare! Respekti im për publikun e tejkalon indiferencën që meritojnë akuza kaq të varfra, që më shumë se mua besoj se dëmtojnë profilin e qitësve të Saliut! Ndaj mezi gjeta sot kohë e rifola mbi të Shtunën Komuniste të PD!

16 Komente

 1. T
  Topuzi

  Ky eshte nje idiot qe i duket vetja i zgjuar. Cope.mishi me dy sy, negativ dhe i keq pa harruar hajdut ne ekstrem. Ky e pranon vrte qe i ka dhene djalit 31 ml.leke por te vjetra. Ca gomari. Ka shume mekate, burgun e ka pak. Kaq per sot.

  1. L
   Ladi

   Njeri me te afte dhe buonsens nuk kam njohur deri me sot! Bravo!!

  2. k
   kacidhja

   Ben sqarime te kota gjoja me ligjin,po na sqaro per vjedhjet qe ke bere kur ishe nenkryetar ne bashki,per se e permbyte Tiranen,per fidanat e pemeve ,qe i bleve me 5 fishin e cmimit real, e plot zullume te tjera.Ti dhe familja jote jeni hajdute ,me ju duhet te merret SPAK-u.

   1. t
    toni mavrija

    Fajin e ka Rama qe te mbron ty dhe familjen tende o hajdut pa limit

    1. L
     Llumi shoqerise

     Blendi llumi ka dhe goje te flase. Nje degjenerate qe i shkon gruaja me shofera. Po ik o llum se te mban goja era sperme

     1. I
      Iliri

      Z. Gonxhe mos u merr me ketafelliqesira keto mbetje komiuniste qe rrine rrugeve duke llapur dhe mashtruar. As mos e merr mundimin te sqarosh asnjerin , nuk ke pse , secili ka gojen e vet disa kane goje te qelbur qe vjellin vetem vrere dhe mashtrojne por ne fund te fundit ka ligje ky shtet . Keta felliqesira dhe mashtruesa ordiner te denoncojne atje ku duhet dhe te hetohesh per keto mashtrime ordinere qe ata shpifin. Populli i njef mire prandaj i le rrugeve dhe aty do jene gjithmone deri sa te ngelen disa dhe te vetmuar . Te lutem Z.Gonxhe vetem injoroj keto diskutime pa vlere … mos harxho kohen tende te cmuar dhe mos ia hidh xhevahiret qenve . Vazhdoni punoni fort dhe me integritet qe ta bejme Shqiperine me te mire.Shqiptaret jane te mencuar dhe flasin me vote . Urime dhe suksese ne detyren tuaj Z. Gonxhe !

      1. I
       Iliri

       Z. Gonxhe mos u merr me ketafelliqesira keto mbetje komiuniste qe rrine rrugeve duke llapur dhe mashtruar. As mos e merr mundimin te sqarosh asnjerin , nuk ke pse , secili ka gojen e vet disa kane goje te qelbur qe vjellin vetem vrere dhe mashtrojne por ne fund te fundit ka ligje ky shtet . Keta felliqesira dhe mashtruesa ordiner te denoncojne atje ku duhet dhe te hetohesh per keto mashtrime ordinere qe ata shpifin. Populli i njef mire prandaj i le rrugeve dhe aty do jene gjithmone deri sa te ngelen disa dhe te vetmuar . Te lutem Z.Gonxhe vetem injoroj keto diskutime pa vlere … mos harxho kohen tende te cmuar dhe mos ia hidh xhevahiret qenve . Vazhdoni punoni fort dhe me integritet qe ta bejme Shqiperine me te mire.Shqiptaret jane te mencuar dhe flasin me vote . Urime dhe suksese ne detyren tuaj Z. Gonxhe !

       1. E
        Eni

        Turp tju vij ju njerez qe vetem beni gam gam gjithe diten . Vazhdoni se rrugeve jeni dhe rrugeve do te ngeleni me keto shpifje dhe genjeshtra qe shkruani . Zoti jua shperblefte ne te njejten menyre .

        1. E
         Eni

         Turp tju vij ju njerez qe vetem beni gam gam gjithe diten . Vazhdoni se rrugeve jeni dhe rrugeve do te ngeleni me keto shpifje dhe genjeshtra qe shkruani . Zoti jua shperblefte ne te njejten menyre .

         1. B
          Berti

          Ky është hajdut i deklaruar. E ka në ADN e tij vjedhhen. Po nuk vodhi i kruhet trupi. SPAK duhet të kontrollojë burimet e të gjithë bisneseve të tij, duke filluar që nga ajo e dhënies së makinave me qera, duke qenë njëkohësisht edhe drejtor i transportit rrugor. Të kontrollohet fije për pe ky hajdut i ripjelljes.

          1. T
           Tironci

           Ky Gonxhe faqe-bytha ishte qe permbyti Tiranen kur ishte nen-kryetar i Bashkise e Rama ndodhej jashte vendit. Apo edhe kete qe e di tere Tirana do ta quaje shpifje ky rrenacak i peshtire?

           1. G
            Gonxhja e vyshkur

            Pergjigje sallate nga e cila nuk kuptohet asgje. Eshte nje hajdut ky qe nuk ngopet kurre me pasuri. Drejtorine e ka kthyer ne cerdhe servilesh,kinkubinash, ryshvetxhinjsh qe po tu nxjerresh emrat te gjithe do ta kuptojne se cfare fytyrash jane. Rrenjet e hajduterise jane qe kur kjo monster ishte nenkryetar bashkie......

            1. K
             Korcari

             Qe je pis dhe hajdut une e kam me prova kur na vodhe parate ne emigranteve me kartat e antenave satelitare ne USA ne vitet 2000. Ishe ti pis qe me vodhe 1000 dollare me kartat per stacionin qe nuk u afrua kurre. Qelbak kokederr dhe hajdut

             1. D
              Dita

              Problemi eshte se komunistat ja dine vjedhjet njoni tjetrit saliu kryehajdut dhe gonxhnja hajdut ju qifsha robt se ne shqipri jane klyshat e komunisteve qe udheheqin sali ed ilir dhe bythqirat e tjere

              1. D
               Dita

               Problemi eshte se komunistat ja dine vjedhjet njoni tjetrit saliu kryehajdut dhe gonxhnja hajdut ju qifsha robt se ne shqipri jane klyshat e komunisteve qe udheheqin sali ed ilir dhe bythqirat e tjere

               1. L
                Loni

                Mbylle bucen o Surat katror, ti nuk je hajdut ,je kryekusar! E ke treguar ne bashki, mender kur ishe nkrytU largove se te priste burgu ,u ktheve dhe te graduan ne banden e kusareve, kete e di gjithe shqiperia! Mos e kruaj , se perfundimi I vjedhjes parave te fukarenjeve ,shpaguhet nji dite o trashamak qe Ben te diturin ne klasen superiore te debilave.....livadhis edhe pak Kohe.........

                Lini një Përgjigje